ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

S. Sommano
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศักดิ์ชัย สุยะใหญ่ 3
2 ศิริพันธุ์ ปาลี 3
3 แสงเพชร ปาลี 3
4 แสงอิ่น ลังกาฟ้า 3
5 ศรีวัน ปาลี 3
6 นงเยาว์ นันตี 3
7 ทิพย์วรรณ ฉัตรทอง 3
8 อมรเทพ เสาร์แก้ว 3
9 ฟ้าวิกร อินลวง 3
10 ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ 3
11 วิทยา ปาลี 3
12 ปทุมวัลย์ เตโช 3
13 ดวงธิดา นำเวียง 3
14 ชวนพิศ อิกำเนิด 3
15 แสงจันทร์ ปาลี 3
16 สุเทพ ตันไพศาล 3
17 สุดาวัลย์ อินตายวง 3
18 มานพ สุนทร 3
19 ชัยพร ปาลี 3
20 บัวลอย ปาลี 3
21 จรัล ปาลี 3
22 ถนอมจิตร สุธรรม 3
23 สวัสดิ์ พรมชาติ 3
24 ดาวเรือง ปาลี 3
25 สมาน ปัญโญใหญ่ 3
26 สนศักดิ์ ปาลี 3
27 มานพ บุญเรือง 3
28 บุญชู กวีรัตนขจร 3
29 เรืองไร ปาลี 3
30 Zhang,F. 2
31 Kiertiburanakul,S. 2
32 Ditangco,R.A. 2
33 Kumarasamy,N. 2
34 Yunihastuti,E. 2
35 Pujari,S.N. 2
36 Sirisanthana,T. 2
37 Cooper,D.A. 2
38 Li,P. 2
39 Chaiwarith,R. 2
40 Tanuma,J. 2
41 Law,M. 2
42 Han,N. 2
43 Ezhilarasi,C. 2
44 Joshi,K.S. 2
45 Makane,A. 2
46 Saphonn,V. 2
47 Vohith,K. 2
48 Sohn,A.H. 2
49 Nguyen,V.K. 2
50 Lee,M. 2
51 Zhao,H. 2
52 Merati,T.P. 2
53 Kamarulzaman,A.B. 2
54 Mean,C.V. 2
55 Sim,B.L.H. 2
56 Kim,J. 2
57 David,R.A. 2
58 Uy,E. 2
59 Bantique,R.O. 2
60 Oka,S. 2
61 Widhani,A. 2
62 Ruxrungtham,K. 2
63 Wirawan,D.N. 2
64 Yuliana,F. 2
65 Imran,D. 2
66 Ng,O. 2
67 Nishijima,T. 2
68 Petersen,B. 2
69 Durier,N. 2
70 Lee,L.S. 2
71 Phanuphak,P.P. 2
72 Jiamsakul,A. 2
73 Pham,T.T. 2
74 Ha,H.L. 2
75 Sungkanuparph,S. 2
76 Kotarathititum,W. 2
77 Bui,V.H. 2
78 Cao,T.T.T. 2
79 Sanmeema,N. 2
80 Smith,D.E. 1
81 Little,J.L. 1
82 Vincent,T. 1
83 McCann,L. 1
84 Gray,C. 1
85 Cunningham,N. 1
86 Allen,D. 1
87 Jackson,E.K. 1
88 Lee,C. 1
89 Agrawal,S. 1
90 McCallum,K. 1
91 Dijanosic,C. 1
92 Zhou,J. 1
93 Vale,R. 1
94 Templeton,D.J. 1
95 Baker,D.A. 1
96 Robinson,J.O. 1
97 O'Connor,C.C. 1
98 Taylor,S.C. 1
99 Hoy,J.F. 1
100 Skett,J. 1
101 Wright,S.T. 1
102 Cuong,D.D. 1
103 Nolan,D. 1
104 Choi,J.Y. 1
105 Ponnampalavanar,S.A. 1
106 Syed Omar,S.F. 1
107 Bloch,M.T. 1
108 Azwa,I. 1
109 Ellis,D. 1
110 Lee,C.K.C. 1
111 Na,S. 1
112 Grotowski,M. 1
113 Franic,T. 1
114 Han,S. 1
115 Smith,D.J. 1
116 Furner,V.L. 1
117 Zhao,H.X. 1
118 Couldwell,D.L. 1
119 Lu,H. 1
120 Phanuphak,N. 1
121 Read,P.J. 1
122 Watson,J. 1
123 Lawrence,C. 1
124 Bendall,C. 1
125 Williams,J. 1
126 McManus,H. 1
127 Petoumenos,K. 1
128 Mulhall,B.P. 1
129 Pujari,S.S. 1
130 Wray,L. 1
131 Omar,S.F.S. 1
132 Choi,J. 1
133 Norris,R. 1
134 Finlayson,R.J. 1
135 Sinn,K. 1
136 Hesse,K. 1
137 Carr,A. 1
138 Lee,F. 1
139 Prone,I. 1
140 Jackson,E. 1
141 Chen,Y.M.A. 1
142 Halligan,S. 1
143 McGrath,V. 1
144 McGrath,C. 1
145 Shakeshaft,J. 1
146 Brown,K.L. 1
147 Cooper,D. 1
148 Russell,D.B. 1
149 Boyd,M.A. 1
150 Kulatunga,A. 1
151 Knibbs,P. 1
152 - 1
153 W. Kumpuan 1
154 R. Suksathan 1
155 G. Colelli 1
156 Chuah,J. 1
157 Ngieng,M. 1
158 Broom,J.K. 1
159 Kajindran,A. 1
160 Taing,K. 1
161 Sowden,D. 1
162 Downing,S.G. 1
163 Dickson,B.M. 1
164 Choi,J.Y.O. 1
165 ธันยดา พรรณเชษฐ์, 1
166 สันติ ซัมดิน 1
167 Tan,M.T. 1
168 Chusut,P. 1
169 Chumla,L. 1
170 Lim,P.L. 1
171 Wu,P.C. 1
172 Wong,W.W. 1
173 Ku,W.W. 1
174 Kambua,P. 1
175 Sriondee,R. 1
176 Ngamjarurojana,A. 1
177 สุกันยาณี ยะวิญชาญ 1
178 Motomizu,S. 1
179 Grudpan,K. 1
180 Boettiger,D.E. 1
181 Jakmunee,J. 1
182 Ditangco,R. 1
183 Johnston,C. 1
184 Silvers,J.E. 1
185 Zeng,W. 1
186 Watson,K.M. 1
187 Cuong,D.D.U. 1
188 Read,T.R.H. 1
189 Nicolson,J. 1
190 Lau,H. 1
191 Bryant,M.L. 1
192 Price,S. 1
193 Ratanasuwan,W. 1
194 Korman,T.M. 1
195 Giles,M.L. 1
196 Kantipong,P. 1
197 Praparattanapan,J. 1
198 Woolley,I.J. 1
199 Roth,N.J. 1
200 Locke,P. 1
201 Kuo,L.H. 1
202 Kelly,M.D. 1
203 Gibson,A. 1
204 Youds,D. 1
205 Wong,W. 1
206 McGill,K. 1
207 Orth,D.N. 1
208 Chua,A. 1
209 Magon,H. 1
210 Edwards,S. 1
211 Liddle,R. 1
212 Khongphattanayothin,M. 1
213 Moore,R.S. 1
214 Donohue,W. 1
215 Loh,A. 1
216 Avihingsanon,A. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2558 2
4 2557 2
5 2554 1
6 2552 2
7 2551 1
8 2548 1
9 2546 2
10 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 Potentials of Thai tropical edible flowers as fresh cut salad mix
ปี พ.ศ. 2560
2 โครงการ "สุขภาพดีด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ระบบการผลิตการเกษตรทางเลือกของชุมชนบ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน"
ปี พ.ศ. 2558
3 HIV and aging: Insights from the Asia Pacific HIV Observational Database (APHOD)
4 Study of aging behavior of 9/70/30 and 9/65/35 PLZT by optical interferometric technique
ปี พ.ศ. 2557
5 Prognostic significance of the interval between the initiation of antiretroviral therapy and the initiation of anti-tuberculosis treatment in HIV/tuberculosis-coinfected patients: Results from the TREAT Asia HIV Observational Database
6 Hydrodynamic sequential injection with stopped-flow procedure for consecutive determination of phosphate and silicate in wastewater
ปี พ.ศ. 2554
7 กลไกการต้านทานแรงเฉือนในคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมเหล็กปลอกแบบโครงข้อหมุน
ปี พ.ศ. 2552
8 Finite Trotter approximation to the averaged mean square distance in the anderson model
9 การพยากรณ์เส้นทางเดินพายุหมุนเขตร้อนสำหรับประเทศไทย โดยแบบจำลองพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขรายละเอียดสูง
ปี พ.ศ. 2551
10 Technical efficiency of groundnut production in central region of myanmar = ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคกลางของประเทศเมียนมาร์ / Soe Soe Win
ปี พ.ศ. 2548
11 แผนธุรกิจร้านยาขวัญเภสัช
ปี พ.ศ. 2546
12 การควบคุมการปนเปื้อนจากอนุภาคโดยใช้วิธีการดักกรอง = Particulate contamination control using filtration technique / สัจจะ สุขสมัย
13 การควบคุมการปนเปื้อนจากอนุภาคโดยใช้วิธีการดักกรอง