ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Rungnapa Tongpool
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รุ้งนภา ทองพูล 12
2 Jittiporn Kruenate 3
3 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 3
4 จิตติ์พร เครือเนตร 3
5 ไพศาล เสตสุวรรณ 2
6 Paisan Setasuwon 2
7 Chanchana Thanachayanont 2
8 ฉันธนา ยูวะนิยม 2
9 Chantana Yuvaniyama 2
10 Thumrongrut Mungcharoen 2
11 Somboon Sahasithiwat 2
12 อธิวัตร จิรจริยาเวช 2
13 Suparerk Aukkaravittayapun 2
14 ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ 2
15 สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ 2
16 ชัญชณา ธนชยานนท์ 2
17 ผกามาศ แซ่หว่อง 1
18 นุจรินทร์ รามัญกุล 1
19 Kamolrat Thanapprapasr 1
20 Pakamard Sae-Wong 1
21 กมลรัตน์ ธนัพประภัศร์ 1
22 พอพนธ์ สิชฌนุกฤษฏ์ 1
23 ธำรงค์รัตน์ มุ่งเจริญ 1
24 ศรชล โยริยะ 1
25 กิรณา จอมคำศรี 1
26 สมนึก ศิริสุนทร 1
27 Yonsuang Arnanthigo 1
28 ยลสรวง อานันธิโก 1
29 วชิราภรณ์ เอื้อพัฒนุกูล 1
30 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 1
31 ปริญญา สมร่าง 1
32 พุฒิพงศ์ พัฒนกิตติพงศ์ 1
33 พรพิมล บุญคุ้ม 1
34 Athiwatr Jirajariyavech 1
35 Thanawadee Leejarkpai 1
36 อศิรา เฟื่องฟูชาติ 1
37 มณฑล นาคปฐม 1
38 Monthon Nakpathom 1
39 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
40 Sorachon Yoriya 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 1
3 2551 4
4 2549 3
5 2548 1
6 2547 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 Analysis of steel production in Thailand: environmental impacts and solutions
ปี พ.ศ. 2552
2 โครงการจัดทำฐานข้อมูลวัฎจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ
ปี พ.ศ. 2551
3 การพัฒนาความสามารถในการลดการส่องผ่าน ของรังสียูวีและอินฟราเรดแบบใกล้ของแผ่นฟิล์มพลาสติกย่อยสลายได้ สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร ในระดับ Pilot Scale: (Phase II)
4 การพัฒนาและปรับปรุงแผ่นฟิล์มพลาสติกที่มีสมบัติในการควบคุมอุณหภูมิสำหรับบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารสด
5 การปรับปรุงไทเทเนียมไดออกไซด์ระดับนาโนเพื่อบำบัดสารประกอบไนโตรเจนในน้ำเสียเกษตรกรรม
6 การสังเคราะห์ไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อลดจุลินทรีย์ในน้ำ
ปี พ.ศ. 2549
7 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
8 การพัฒนาและปรับปรุงคุณสมบัติกันความร้อนของแผ่นฟิล์มพลาสติกเพื่อใช้ในการเกษตร
9 การสังเคราะห์และขึ้นรูปฟิล์มบางสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์พอลิเมอร์
ปี พ.ศ. 2548
10 การขยายผลของการศึกษาสารเจือที่เพิ่มความสามารถของ SnO2 ในการตรวจวัดแก๊ส รวมทั้งการศึกษาการนำไปผลิตและนำไปใช้งานระยะยาว
ปี พ.ศ. 2547
11 การเตรียมการทดสอบคุณสมบัติและการตอบสนองความชื้นของฟิล์มบางเหล็กออกไซด์-ซิลิกาที่เตรียมโดยวิธีโซล-เจล
12 การศึกษาการขึ้นรูปฟิล์มและการตอบสนองแก๊สของสารประกอบโลหะฟาธาโลไซยานีน