ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Ruanwas, S Pumsak
หน่วยงาน Universiti Sains Malaysia, Malaysia
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kobkeatthawin, Thawanrat 1
2 Chidan Kumar, C. S. 1
3 Chantrapromma, Suchada 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 (E)-1-(2,4-Dinitrophenyl)-2-(3-ethoxy-4-hydroxybenzylidene)hydrazine