ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Ruangdaj Tongsri
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ornmanee Coovattanachai 51
2 Bhanu Vetayanugul 51
3 Rungtip Krataitong 40
4 อรมณี คูวัฒนาชัย 40
5 รุ่งทิพย์ กระต่ายทอง 38
6 Nattaya Tosangthum 38
7 เรืองเดช ธงศรี 38
8 นาตยา ต่อแสงธรรม 35
9 Monnapas Morakotjinda 30
10 Anan Daraphan 28
11 มนภาส มรกฎจินดา 27
12 ภาณุ เวทยนุกูล 25
13 Thanyaporn Yotkaew 22
14 อนันต์ ดาราพันธ์ 16
15 ประยูร หล้าสุดตา 16
16 Sunchai Mata 16
17 สัญชัย มาตา 15
18 ธัญพร ยอดแก้ว 15
19 Prayoon Lasutta 15
20 Nuchthana Poolthong 11
21 Pongsak Wila 11
22 พงษ์ศักดิ์ วิลา 7
23 พิศาล ศิริผล 6
24 Rungthip Krataithong 5
25 Anchalee Manonukul 5
26 อัญชลี มโนนุกุล 5
27 Chamaiporn Sudasna Na Ayudhya 5
28 Pisarn Siriphol 5
29 Pisan Siriphol 4
30 Sainatee Chakthin 4
31 Nandh Thavarungkul 4
32 Kanob Kongchatree 4
33 Rungtip Krataithong 4
34 Patcharin Burke 4
35 Nuttapon Kuljittipipat 4
36 Thanyaporn Yodkaew 4
37 รัตนา วิเชียรรักษ์ 3
38 Rattana Wichianrak 3
39 Richard Dashwood 3
40 Nonnapas Morakotjinda 3
41 ชมัยพร สุทัศน์ ณ อยุธยา 3
42 ณัฐพงษ์ กุลจิตติพิพัฒน์ 3
43 สายนที จากถิ่น 3
44 Piyanuch Muangtong 2
45 Henry Mcshane 2
46 U. Kwanthong 2
47 A. Panumas 2
48 วีรวรรณ สุทธิศรีปก 2
49 กิตติชัย ฟักพันธ์ 2
50 Kittichai Fakpan 2
51 S. Mima 1
52 ปัญญวัชร์ วังยาว 1
53 พัชรินทร์ เบอร์ค 1
54 ขนบ คงชาตรี 1
55 เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย 1
56 C. Jaemsri 1
57 R. Jittavikul 1
58 Nakorn Srisukhumbowornchai 1
59 C. Dungkratok 1
60 Panyawat Wangyao 1
61 S. Rattanason 1
62 ปิยะนุช เมืองทอง 1
63 P. Panna 1
64 W. Penjun 1
65 จุฬาลักษณ์ ค้าไม้ 1
66 ริชาร์ด แดชวูด 1
67 สุรศักดิ์ กุยมาลี 1
68 Jane Minay 1
69 Richard Thackray 1
70 นคร ศรีสุขุมบวรชัย 1
71 S. Kuimalee 1
72 Julaluk Carrmai 1
73 Thummasin Piyarattanatrai 1
74 Chanchai Mateepithukdharm 1
75 สุรพล ราษฎร์นุ้ย 1
76 Surapol Raadnui 1
77 Sithipong MahaThanabodee 1
78 Seksak Asavavisithchai 1
79 Suthee Wattanasiriwech 1
80 Seksan Papong 1
81 Supawan Tantayanon 1
82 Chantana Yuvaniyama 1
83 ธำรงค์รัตน์ มุ่งเจริญ 1
84 เสกสรร พาป้อง 1
85 Thumrongrut Mungcharoen 1
86 ชุลีพร ถนอมศิลป์ 1
87 สุธี วัฒนศิริเวช 1
88 Monapas Morakotjinda 1
89 S. Kruachatturat 1
90 Chureeporn Thanomsilp 1
91 ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 1
92 ฉันธนา ยูวะนิยม 1
93 กิรณา จอมคำศรี 1
94 สุพนา พุกะทรัพย์ 1
95 ดุสิต ตั้งพิสิฐโยธิน 1
96 Peerapong Taopetch 1
97 Somsak Homdee 1
98 ไสว ด่านชัยวิจิตร 1
99 กิตติคุณ ประเสริฐกาญจน์ 1
100 วันดี มธุรเวช 1
101 Kirana Chomkumsri 1
102 Pomthong Malakul Na Ayudhaya 1
103 พีระพงศ์ ท้าวเพชร 1
104 สมศักดิ์ หอมดี 1
105 ศศิวิมล เศวตคชกุล 1
106 สััญชัย มาตา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 3
2 2552 3
3 2551 12
4 2550 15
5 2549 10
6 2548 10
7 2547 11
8 2546 3
9 2536 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 Effect of Heating Rate on Sintered Series 300 Stainless Steel
2 Thermal Analysis of Fe-Carbide and Fe-C Mixtures
3 Gas Atomization of Low Melting-Point Metal Powders
ปี พ.ศ. 2552
4 Influence of Carbides on Properties of Sintered Fe-Base Composites
5 Extrusion of Cu Feed Materials
6 Sintered Cu-Sn Materials for Frangible Bullets
ปี พ.ศ. 2551
7 Effect of Reaction between Fe and Carbides Particles on Mechanical Properties of Fe-Base Composites
8 Tribological behavior of sintered 316L stainless steel impregnated with MoS2 plain bearing
9 วัสดุซินเตอร์ Fe-Cu-C
10 เตาซินเทอริงชนิดควบคุมบรรยากาศสำหรับใช้ในงานวิจัย
11 Sintered Materials Prepared from Stainless Steel Series 300 and 400 Powders
12 Sintered Fe-Al2O3 and Fe-SiC Composites
13 Sintered Properties of 409L Powder Compacts Influenced by Metal Powder Additives
14 Effects of Tin Powder on Properties of Sintered Stainless Steels
15 Copper Powder Extrusion: A Smart Processing for Energy and Environment Conservation
16 Effect of Reaction between Fe and Carbide Particles on Mechanical Properties of Fe-Base Composite
17 Relationship between microstructure and mechanical property of sintered Cu specimens prepared via particulate extrusion
18 Experimental batch-type controlled atmosphere furnace (BCAF) for instering practices
ปี พ.ศ. 2550
19 คอมเพรสเซอร์เพื่อสิ่งแวดล้อม
20 Design and production of a tea leaf dryer
21 Property Improvement of Sintered 316L-Al2O3 Materials by Tin Powder Addition
22 วัสดุซินเทอร์เตรียมจากของผสมระหว่างผงเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติคและเฟอร์ริติก
23 Sintering Activation of 316L Powder Using a Liquid Phase Forming Powder
24 Effect of Heating Rate on Properties of Sintered Series 300 Stainless Steels
25 Effect of Non-Reactive Hard Particles on Sintered Fe Material
26 Sintered Materials Prepared from Stainless Steel Series 300 and 400 Powders
27 Sintered Properties of 409L Powder Compacts Influenced by Metal Powder Additives
28 Effects of Tin Powder on Properties of Sintered Stainless Steels
29 Sintered Materials Prepared from Mechanically Milled 310L and 430L powders
30 Performance improvement of P/M 316L by addition of liquid phase forming powder
31 Effect of powder mixture conditions on mechanical properties of sintered Al2O3-SS 316L composite under vacuum atmosphere
32 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าไร้สนิมซินเทอร์ที่เตรียมจากการผสมผงเหล็กก้าไร้สนิม 304L และ 310L
33 Identification of Intermetallic Phases in the Extruded Al-Fe-V Alloy Using TEM
ปี พ.ศ. 2549
34 การพัฒนาแบบจำลองวัสดุสามมิติสำหรับกระบวนการอัดขึ้นรูปผงโลหะ
35 การพัฒนาเครื่องฉีดขึ้นรูปผงโลหะสำหรับชิ้นส่วนรูปร่างซับซ้อน
36 การพัฒนา P/M Splined Couplings จากผงเหล็กกล้าไร้สนิม
37 Effect of Nitrogen on Mechanical Properties of Sintered 409L Stainless Steel
38 Properties and Microstructures of Sintered Stainless Steel Prepared from 304L and 410L Powders
39 Effect of Powder Particle Characteristic on Property of Porous 316L Material
40 Effect of Admixed Ceramic Particles on Properties of Sintered 316L Stainless Steel
41 Density and Strength Improvement of Sintered 316L Stainless Steel
42 Effect of Admixing Ni and Cu Powders on Property of Sintered 316L Alloy
43 Analysis of Compaction and Sintering of Stainless Steel Powders
ปี พ.ศ. 2548
44 การพัฒนา P/M Sensor Bosses จากผงเหล็กกล้าไร้สนิม
45 การพัฒนาความสามารถอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม(ต่อ)
46 การวิเคราะห์การอัดขึ้นรูปและซินเทอริงโลหะผสมเหล็กกล้าไร้สนิม 409L
47 ผลของความหนาแน่นกรีนต่อสมบัติทางกลของเหล็กกล้าไร้สนิม 434L ซินเทอร์
48 Analysis of Tin Powder Production Using a Pilot Gas Atomiser
49 A Unique Production Route for Porous Materials
50 ผลของนิกเกิลและทองแดงต่อสมบัติของเหล็กกล้าไร้สนิม 316L แบบซินเทอร์
51 Preparation of 316L-Al2O3 Composite
52 Mechanical Properties of Sintered Dual Phase Stainless Steel Prepared from 304L and 410L Powders
53 Fundamental Compacting and Sintering of Stainless Steel 409L Powders
ปี พ.ศ. 2547
54 SINTERING OF 316L + Ni POWDER COMPACTS
55 Spring Back of Disk-Like Compacts Produced from Stainless Steel Powders
56 DENSIFICATION BEHAVIOR OF 409L + CU POWDERS COMPACTS
57 Compaction and Sintering of Admixed 409L Stainless Steel-Cu Powders
58 Behaviors of the Admixed 409L-Cu Powders During Compaction and Sintering
59 Dimensional Change during P/M Processing of the 316L + Ni + Cu Alloys
60 Self-Lubricating Bearings from Stainless Steel 316L Powders
61 Self-Lubricating Bushes Produced from Stainless Steel 316L Powders
62 Die compaction and Sintering of P/M Belt-Drive Pulleys from Alloy Steel Powders
63 Microstructure and Solidification of Al-Fe-(V, Si) Alloy Powders
64 Microstructure-Processing-Property-Relationship of Rapidly Solidified Al-Fe-(V, Si) Alloys
ปี พ.ศ. 2546
65 EFFECT OF GREEN DENSITY ON MECHANICAL PROPERTIES OF P/M STAINLESS STEEL 316L PARTS
66 Copper infiltration of P/M Parts Made from 409L Ferritic Stainless Steel Powders
67 Effects of Cu Powders on Compaction and Sintering of Admixed Stainless Steel 409L-Cu Powders
ปี พ.ศ. 2536
68 Synthesis of poly (E-caprolactone) and methylacrylate grafted starch for biodegradable plastics