ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Rattanporn Poungpattana
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Lubeigt, Guy 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 Buddhism and political legitimation in Burma (1988-2003)