ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Qu, Bo.
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Qu, B. Y.
- Qu, Bo
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Suganthan, P. N. 3
2 Liang, J. J. 3
3 Liu, Yinong. 1
4 Xiu, Zhimeng. 1
5 Kim, Jung Ho. 1
6 Dou, S. 1
7 Sun, Xudong. 1
8 Chen, Hong 1
9 Niu, B. 1
10 Sun, Aixin 1
11 Cong, Gao 1
12 Li, Cuiping 1
13 Duan, Kai. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 4
2 2551 1