ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Qi, Saren
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhao, Yang 2
2 Wei, Jing 1
3 Ma, Ning 1
4 Huo, Fengwei 1
5 Chin, Ting Wei 1
6 Qiu, Changquan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 2