ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Purwadaria, Sunara
หน่วยงาน Universiti Sains Malaysia, Malaysia
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Lockman, Dr. Zainovia 1
2 Purwadaria, Dr. Sunara 1
3 Cheong, Ir. Dr., Kuan Yew 1
4 Lockman, Zainovia 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 Development Of Si02 Thin Film On singlecrystal Sic By anodic oxidation technique.