ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kumarasamy N. 9
2 Merati T. 9
3 Phanuphak P. 9
4 Choi J. 8
5 Ditangco R. 8
6 Kamarulzaman A. 8
7 Sirisanthana T. 7
8 Li P. 7
9 Law M. 7
10 Oka S. 7
11 Yunihastuti E. 7
12 Jiamsakul A. 7
13 Kiertiburanakul S. 7
14 Lee M. 7
15 Saphonn V. 6
16 Kantipong P. 6
17 ยุวัลดา ชูรักษ์ 6
18 Sungkanuparph S. 6
19 Ratanasuwan W. 6
20 Chaiwarith R. 6
21 Wong W. 6
22 Durier N. 6
23 Zhang F. 6
24 Mustafa M. 6
25 Sim B. 6
26 Bantique R. 5
27 Yuliana F. 5
28 Cooper D. 5
29 Joshi K. 5
30 Sriondee R. 5
31 Kambua P. 5
32 Ng O. 5
33 Saghayam S. 5
34 Praparattanapan J. 5
35 Lim P. 5
36 Sohn A. 5
37 Boettiger D. 4
38 Han N. 4
39 Sanmeema N. 4
40 Pham T. 4
41 Chumla L. 4
42 Sirivichayakul S. 4
43 Lee C. 4
44 Chen Y. 4
45 Cuong D. 4
46 Cuong T. 3
47 Toan T. 3
48 Ong L. 3
49 Azwa I. 3
50 Uy E. 3
51 Yongmei L. 3
52 Ku W. 3
53 David R. 3
54 Li T. 3
55 Ponnampalavanar S. 3
56 Thu D. 3
57 Jankauskiene G. 3
58 Jankauskas B. 3
59 Fullen M. 3
60 Booth C. 3
61 Gani Y. 3
62 Petersen B. 3
63 Ha H. 3
64 Lee L. 3
65 Ohnmar P. 3
66 Bui V. 3
67 Wu P. 3
68 Kotarathititum W. 3
69 Yi Z. 3
70 Zhao H. 3
71 Imran D. 3
72 Avihingsanon A. 3
73 Chusut P. 3
74 Ruxrungtham K. 3
75 Nordin N. 3
76 Zhou J. 3
77 Van Nguyen K. 3
78 Chan Y. 3
79 Kim J. 3
80 Singtoroj T. 3
81 Nishijima T. 3
82 Bhattacharyya R. 3
83 Na S. 3
84 Wirawan D. 3
85 Widhani A. 3
86 Ezhilarasi C. 3
87 Mean C. 3
88 Tanuma J. 3
89 Lam W. 3
90 Paterson G. 2
91 Mulibana E. 2
92 Bühmann C. 2
93 Guerra A. 2
94 Tóth A. 2
95 Nell J. 2
96 Szalai Z. 2
97 Peres S. 2
98 น้ำฝน พลอยนิลเพชร 2
99 Sathler R. 2
100 Guerra T. 2
101 Mendonça J. 2
102 van Der Merwe G. 2
103 Jakab G. 2
104 Syed Omar S. 2
105 Kantor R. 2
106 Chitalikar A. 2
107 Nguyen T. 2
108 Kertész A. 2
109 Vohith K. 2
110 Gaikwad S. 2
111 Wong K. 2
112 Bezerra J. 2
113 Nguyen K. 2
114 Subedi M. 2
115 Panomtaranichagul M. 2
116 Messerschmidt L. 2
117 Le Coeur S. 1
118 Tatu T. 1
119 Cao T. 1
120 Sanguansermsri T. 1
121 Pornprasert S. 1
122 Jourdoin G. 1
123 Lallemant M. 1
124 Makeudom A. 1
125 รัฐศักดิ์ พรหมมาศ 1
126 Galacteros F. 1
127 Briand N. 1
128 Low L. 1
129 Straatsma E. 1
130 Sigaloff K. 1
131 Wensing A. 1
132 Akanmu S. 1
133 Sastraruji T. 1
134 Piyavong B. 1
135 Huda N. 1
136 Omar S. 1
137 Han S. 1
138 Ngo-Giang-Huong N. 1
139 Davies K. 1
140 Mulholland B. 1
141 Sylva J. 1
142 Jonsyn-Ellis F. 1
143 Smets T. 1
144 Dearlove M. 1
145 Corkill C. 1
146 อติ ไทยานันท์, 1
147 Panomtarachichigul M. 1
148 Kozma K. 1
149 Tomlinson P. 1
150 Poesen J. 1
151 James T. 1
152 Black A. 1
153 Chan K. 1
154 Cole A. 1
155 Krisanaprakornkit S. 1
156 Sarsby R. 1
157 Kaleebu P. 1
158 Townrow D. 1
159 Luckhurst D. 1
160 Kugan R. 1
161 Kerr S. 1
162 Dolan M. 1
163 Schuurman R. 1
164 Stevens W. 1
165 Huy B. 1
166 Ahn J. 1
167 Wallis C. 1
168 Yang Y. 1
169 Kityo C. 1
170 Oyomopito R. 1
171 Hamers R. 1
172 Sanne I. 1
173 Nguyen V. 1
174 Lin Y. 1
175 Ruangsri S. 1
176 Prueksakorn A. 1
177 Khol V. 1
178 Chailertvanitkul P. 1
179 Jeong S. 1
180 Italiano C. 1
181 Ku N. 1
182 Van Den Eede P. 1
183 Vanar S. 1
184 Siwale M. 1
185 Conradie F. 1
186 Jao I. 1
187 Mandaliya K. 1
188 Luthy R. 1
189 Wellington M. 1
190 Namayanja G. 1
191 Nakatudde L. 1
192 Mugyenyi P. 1
193 Abwola M. 1
194 Makane A. 1
195 Kiconco M. 1
196 Hardman M. 1
197 Menke J. 1
198 Osibogun A. 1
199 Ngorima N. 1
200 Abdallah S. 1
201 Botes M. 1
202 Derdelinckx I. 1
203 Van vugt M. 1
204 Labib M. 1
205 Njovu C. 1
206 Rinke de wit T. 1
207 Ndembiz N. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 8
3 2558 4
4 2557 1
5 2556 2
6 2555 2
7 2554 4
8 2553 1
9 2552 2
10 2548 2
11 2547 1
12 2546 1
13 2545 1
14 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษามหาลัยหาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2559
2 วิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสงขลา
3 The preservative effect of Thai propolis extract on the viability of human periodontal ligament cells
4 Elevated CD8 T-cell counts and virological failure in HIV-infected patients after combination antiretroviral therapy
5 Renal dysfunction during tenofovir use in a regional cohort of HIV-infected individuals in the Asia-Pacific
6 Effects of unplanned treatment interruptions on HIV treatment failure - results from TAHOD
7 Late presentation into care of HIV disease and its associated factors in Asia: Results of TAHOD
8 Comparison of genotypic and virtual phenotypic drug resistance interpretations with laboratory-based phenotypes among CRF01_AE and subtype B HIV-infected individuals
9 Incidence of syphilis seroconversion among HIV-infected persons in Asia: Results from the TREAT Asia HIV Observational Database
ปี พ.ศ. 2558
10 บทบาทการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นบริเวณเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
11 การศึกษาเปรียบเทียบการวางตำแหน่งเสาเข็มด้วยกล้องโททอลสเตชั่นกับการวางตำแหน่งเสาเข็มด้วยระบบพิกัดดาวเทียมจีเอ็นเอสเอสแบบอาร์ทีเค
12 บทบาทการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นบริเวณเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
13 การศึกษาความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับทางด้านการเงินและพัสดุ : สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปี พ.ศ. 2557
14 วิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2556
15 การติดตั้งสถานีฐานจีพีเอสและศึกษาประสิทธิผลของการนำสัญญาณดาวเทียมจีพี เอส แบบอาร์ทีเค มาใช้ในการปฏิบัติงาน (พื้นที่อำเภอ หัวหิน)
16 การติดตั้งสถานีฐานจีพีเอสและศึกษาประสิทธิผลของการนำสัญญาณดาวเทียมจีพี เอส แบบอาร์ทีเค มาใช้ในการปฏิบัติงาน (พื้นที่อำเภอ หัวหิน)
ปี พ.ศ. 2555
17 Cohort profile: The PharmAccess African (PASER-M) and the TREAT Asia (TASER-M) monitoring studies to evaluate resistance-HIV drug resistance in sub-Saharan Africa and the Asia-Pacific
18 Failure to prescribe pneumocystis prophylaxis is associated with increased mortality, even in the cART era: Results from the Treat Asia HIV observational database
ปี พ.ศ. 2554
19 Effects of biological geotextiles on aboveground biomass production in selected agro-ecosystems
20 Utilising biological geotextiles: Introduction to the BORASSUS project and global perspectives
21 Effectiveness of biological geotextiles for soil and water conservation in different agro-environments
22 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
ปี พ.ศ. 2553
23 Trends in CD4 counts in HIV-infected patients with HIV viral load monitoring while on combination antiretroviral treatment: Results from The TREAT Asia HIV Observational Database
ปี พ.ศ. 2552
24 Perinatal zidovudine prophylaxis in HIV type-1-infected pregnant women with thalassaemia carriage in Thailand
25 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม (กรณีอำเภอหัวหิน)
ปี พ.ศ. 2548
26 การบริหารจัดการของผู้ประกอบการห้องเช่าที่มีต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจเช่าที่พักอาศัยของลูกจ้างในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
27 การบริหารจัดการของผู้ประกอบการห้องเช่า ที่มีต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจเช่าที่พักอาศัยของลูกจ้าง ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2547
28 วิธีจูงใจและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจูงใจในการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปี พ.ศ. 2546
29 การศึกษารูปแบบ การนำเสนอข่าวสิ่งแวดล้อมด้านป่าไม้ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
ปี พ.ศ. 2545
30 การศึกษารูปแบบการนำเสนอข่าวสิ่งแวดล้อมด้านป่าไม้ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5