ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Prasit Wattanawongsakun
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม CAD/CAM สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
ปี พ.ศ. 2552
2 การศึกษาผลกระทบของขนาดดายและอัตราส่วนผสมน้ำที่มีผลต่อค่าความร้อน และความหนาแน่นของกากเมล็ดสบู่ดำอัดแท่ง
ปี พ.ศ. 2550
3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสแกนเนอร์ 3 มิติในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ทดแทน
4 การปรับปรุงกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่นสำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ทดแทน
5 การผลิตเชื้อเพลิงแข็งอัดแท่งจากกากเมล็ดสบู่ดำด้วยเทคนิคแบบสกรูอัด
6 เครื่องอัดเชื้อเพลิงแข็งสำหรับกากเมล็ดสบู่ดำ
7 วิศวกรรมย้อนรอยกับการสร้างแบบจำลองผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2548
8 การออกแบบและผลิตต้นแบบรถนำเที่ยวที่ใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซลสำหรับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
9 การพัฒนาขีดความสามารถเทคโนโลยีการปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น
ปี พ.ศ. 2547
10 การพัฒนาความสามารถด้านวิศวกรรมย้อนรอยในอุตสาหกรรม REM
11 The Application of 3D Scanner in Reverse Engineering