ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Praneet Opanasopit
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราณีต โอปณะโสภิต 25
2 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 23
3 ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ 16
4 Tanasait Ngawhirunpat 16
5 ธีรศักดิ์ โรจนราธา 13
6 Theerasak Rojanarata 13
7 วรายุทธ สะโจมแสง 8
8 อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง 6
9 Auayporn Apirakaramwong 6
10 Jariya Kowapradit 5
11 Warayuth Sajomsang 5
12 พิชญ์ ศุภผล 4
13 Pitt Supaphol 4
14 Satit Puttipipatkhachorn 3
15 Tittaya Suksamran 3
16 Akhayachatra Chinsriwongkul 3
17 ภัทรพร โกนิล 2
18 Varaporn Junyaprasert 2
19 Nuntavan Bunyapraphatsara 2
20 อุษาวดี สกุลคู 2
21 Panya Sunintaboon 2
22 Suvimol Surassmo 2
23 Maleenart Petchsangsai 2
24 อรวรรณ สุวรรณทอง 2
25 Orawan Suwantong 2
26 สุวิมล สุรัสโม 2
27 Usawadee Sakulkhu 2
28 ณัฏฐพร พิมพะ 2
29 ประเสริฐ อัครมงคลพร 2
30 อรรฆยฉัตร ชินศรีวงศ์กูล 2
31 Prasert Akkaramongkolporn 2
32 จริยา โกวะประดิษฐ์ 2
33 ปิยะวรรณ เพชราภา 2
34 วริษฎา ศิลาอ่อน 2
35 Warisada Sila-on 2
36 Varissaporn Mayen 2
37 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 2
38 วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ 2
39 Piyawan Bejrapha 2
40 วฤษสพร มาเย็น 2
41 Suwannee Panomsuk 1
42 สุวรรณี พนมสุข 1
43 Robert J. Lee 1
44 Chavalit Sittisombut 1
45 วัลลภ วีชะรังสรรค์ 1
46 Chonticha Rattanarungchai 1
47 Kingkan Subsantisuk 1
48 Kaisri Umprayn 1
49 Wanlop Weecharangsan 1
50 Pattarapond Gonil 1
51 มาลีนาฎ เพชรแสงใส 1
52 ศุภวรรณ ตันตยานนท์ 1
53 Supawan Tantayanon 1
54 ชวลิต สิทธิสมบัติ 1
55 จุไรรัตน์ นันทานิช 1
56 มนฤดี สุขมา 1
57 Amornrat Viriyaroj 1
58 Kaewkarn Wasanasuk 1
59 Rangrong Yoksan 1
60 Suwabun Chirachanchai 1
61 Nanthida Wonglertnirant 1
62 Monrudee Sukma 1
63 อมรรัตน์ วิริยะโรจน์ 1
64 สุนีย์ เตชะอาภรณ์กุล 1
65 Pattarapond Gonil 1
66 Sunee Techaarpornkul 1
67 Jurairat Nunthanid 1
68 Sirirat Wongkupasert 1
69 Natthan Chareansriwilaiwat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 1
3 2553 5
4 2552 9
5 2551 10
6 2550 5
7 2538 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 Effects of molecular weight and pyridinium moiety on water-soluble chitosan derivatives for mediated gene delivery
ปี พ.ศ. 2554
2 structure–activity relationships of methylated N-aryl chitosan derivatives for enhancing paracellular permeability across Caco-2 cells
ปี พ.ศ. 2553
3 Chitosan-Mediated siRNA Delivery In Vitro: Effect of Polymer Molecular Weight, Concentration and Salt Forms
4 Oleic Acid Enhances All-Trans Retinoic Acid Loading in Nano-Lipid Emulsions
5 Methylated N-(4-N,N-dimethylaminocinnamyl) chitosan enhances paracellular permeability across Caco-2 cells
6 In vitro Permeability Enhancement in Intestinal Epithelial Cells (Caco-2) Monolayer of Water Soluble Quaternary Ammonium Chitosan Derivatives
7 Enhancement of paracellular permeability across caco-2 cells by modified chitosan derivatives
ปี พ.ศ. 2552
8 พัฒนาตัวพาระบบนำส่งยีนชนิดใหม่โดยใช้อนุพันธ์ของไคโตแซนชนิดละลายน้ำดี
9 Incorporation methods for cholic acid chitosan-g-mPEG self-assembly micellar system containing camptothecin
10 Nuclear localization signal peptides enhance transfection efficiency of chitosan/DNA complexes
11 Biodegradable alginate microparticles developed by electrohydrodynamic spraying techniques for oral delivery of protein
12 Physicochemical properties and antioxidant activity of gamma-oryzanol-loaded liposome formulations for topical use
13 Effect of lipid types on physicochemical characteristics, stability and antioxidant activity of gamma-oryzanol loaded lipid nanoparticles
14 Methylated N-aryl chitosan derivative/DNA complex nanoparticles for gene delivery: Synthesis and structure–activity relationships
15 Physicochemical Characteristics, Cytotoxicity, and Antioxidant Activity of Three Lipid Nanoparticulate Formulations of Alpha-lipoic Acid
16 Development of lipid nanoparticles for drug delivery systems
ปี พ.ศ. 2551
17 Methylated N-(4-N,N-Dimethylaminobenzyl) Chitosan, a Novel Chitosan Derivative, Enhances Paracellular Permeability Across Intestinal Epithelial Cells
18 Methylated N-(4-pyridinylmethyl) chitosan as a novel effective safe gene carrier
19 Chitosan - thiamine pyrophosphate as a novel carrier for siRNA delivery
20 Development and characterization of pectinate micro/nanoparticles for gene delivery
21 Preparation of PMMA/acid-modified chitosan core-shell nanoparticles and their potential application in gene delivery
22 Electrospun poly(vinyl alcohol) fiber mats as carriers for extracts from the fruit hull of mangosteen
23 Development of Meloxicam-Loaded Electrospun Poly(vinyl alcohol) Mats as a Transdermal Therapeutic Agent
24 Methylated N-(4-N,N-dimethylaminobenzyl) chitosan for a novel effective gene carriers
25 Development of thermosensitive gel of doxycycline hyclate containing zinc oxide
26 Development of gene carriers using liposomes with surfactants coated with cationic polymers
ปี พ.ศ. 2550
27 การพัฒนาอนุพันธ์ไคโตซานเพื่อนำส่ง siRNA ที่จำเพาะต่อเซลล์ตับ
28 Morphology study of poly(methyl methacrylate)-chitosan nanoparticles with core-shell structure
29 Physicochemical properties of lipid emulsions formulated with high loaded-all-trans retinoic acid
30 Evaluation of Chitosan Salts as Non-viral Gene Vectors in CHO-K1 Cells
31 Electrospun cellulose acetate fiber mats containing curcumin and release characteristic of the herbal substance
ปี พ.ศ. 2538
32 In-vitro study of the release and permeation kinetics of nicotine from transdermal delivery system with rate-limiting membrane