ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Pothacharoen P.
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และรู้จักในชื่อของ
- Pitchakarn P.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Limtrakul P. 13
2 Pruksakorn D. 13
3 Phitak T. 12
4 Nganvongpanit K. 12
5 Ong-Chai S. 8
6 Chomdej S. 8
7 Siengdee P. 8
8 Pompimon W. 7
9 Asamoto M. 7
10 Settakorn J. 7
11 Ogawa K. 6
12 Klunklin K. 6
13 Yodkeeree S. 6
14 Punfa W. 6
15 Chaochird P. 6
16 Arpornchayanon O. 5
17 Klangjorhor J. 5
18 Krisanaprakornkit S. 4
19 Khongkhunthian S. 4
20 Luevitoonvechkij S. 4
21 Kongtaweelert P. 4
22 Chewonarin T. 4
23 Pattamapaspong N. 3
24 Kulpawaropas S. 3
25 Leerapun T. 3
26 Choocheep K. 3
27 Makeudom A. 3
28 Pintha K. 3
29 Montreekachon P. 3
30 Wanachewin O. 3
31 Narakornsak S. 3
32 Boonmaleerat K. 3
33 Sato S. 3
34 Umsumarng S. 3
35 Aungsuchawan S. 3
36 Mapoung S. 3
37 Warrit K. 2
38 Hardingham T. 2
39 Rojanasthien S. 2
40 Mahachai V. 2
41 Nimkingratana P. 2
42 Tangkijvanich P. 2
43 Kodchakorn K. 2
44 Suwankong N. 2
45 Ampasavate C. 2
46 Peerapapong L. 2
47 Jotikasthira D. 2
48 Naiki-Ito A. 2
49 Temviriyanukul P. 2
50 Duangnin N. 2
51 Setsitthakun S. 1
52 Nakamura T. 1
53 Fongsatitkul L. 1
54 Hatano S. 1
55 Phornphutkul C. 1
56 Watanabe H. 1
57 Diskul-Na-Ayudthaya P. 1
58 Wongtriratanachai P. 1
59 Phimphilai M. 1
60 Srisomsap C. 1
61 Takeshita K. 1
62 Phrompaet S. 1
63 Chokchaichamnankit D. 1
64 Ovatlarnporn C. 1
65 Supabandhu J. 1
66 Louthrenoo W. 1
67 Theera-Umpon N. 1
68 Teekachunhatean S. 1
69 Yingsung W. 1
70 Chattipakorn N. 1
71 Poovorawan Y. 1
72 Ohnuma S. 1
73 Siriaunkgul S. 1
74 Mizumoto S. 1
75 Tew S.R. 1
76 Katopodi T. 1
77 Ambudkar S.V. 1
78 Najarus S. 1
79 Reutrakul V. 1
80 Patumanond J. 1
81 Fukushima M. 1
82 Ramli R. 1
83 Roytrakul S. 1
84 Uthaipibull C. 1
85 Srichairatanakool S. 1
86 Ung A.T. 1
87 Sastraruji K. 1
88 Wisedopas N. 1
89 Komtong S. 1
90 Tang M. 1
91 Poompimol W. 1
92 Jatisatienr A. 1
93 Upanan S. 1
94 Latunde-Dada G. 1
95 Wongnoppavich A. 1
96 Midtbø M. 1
97 Takuathung M. 1
98 Sriuttha W. 1
99 Uttamo N. 1
100 Apisariyakul J. 1
101 Tasanapanont J. 1
102 Srisuthtayanont W. 1
103 Tipparat P. 1
104 Imsumran A. 1
105 Budluang P. 1
106 Laowanitwattana T. 1
107 Rattanasalee S. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 14
2 2559 9
3 2558 2
4 2557 7
5 2556 6
6 2555 8
7 2554 6
8 2553 7
9 2552 10
10 2551 1
11 2549 2
12 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Modulation of P-glycoprotein by Stemona alkaloids in human multidrug resistance leukemic cells and structural relationships
2 Inhibitory effects of sesamin on human osteoclastogenesis
3 Fish Collagen Hydrolysates Modulate Cartilage Metabolism
4 Hepcidin suppression in β-thalassemia is associated with the down-regulation of atonal homolog 8
5 Anti-inflammatory effect of methanol extracts of hemp leaf in IL-1β-induced synovitis
6 Kuguacin J isolated from bitter melon leaves modulates paclitaxel sensitivity in drug-resistant human ovarian cancer cells
7 Effects of sesamin on chondroitin sulfate proteoglycan synthesis induced by interleukin-1beta in human chondrocytes
8 Anti-inflammatory and anti-insulin resistance activities of aqueous extract from Anoectochilus burmannicus
9 In vitro and in vivo investigation of natural compounds from seed extract of Mucuna pruriens lacking L-DOPA for the treatment of erectile dysfunction
10 Differentiation of mesenchymal stem cells from human amniotic fluid to vascular endothelial cells
11 Sesamin encouraging effects on chondrogenic differentiation of human amniotic fluid-derived mesenchymal stem cells
12 Level and distribution of secreted and cell-associated N-acetyl, N-glycolylneuraminic, and deaminoneuraminic acids in osteosarcoma cells isolated from patients
13 Biochemical and Clinical Assessments of Segmental Maxillary Posterior Tooth Intrusion
14 Effects of Wannachawee Recipe with Antipsoriatic Activity on Suppressing Inflammatory Cytokine Production in HaCaT Human Keratinocytes
ปี พ.ศ. 2559
15 Ex vivo and in vivo characterization of cold preserved cartilage for cell transplantation
16 Impaired osteogenic differentiation and enhanced cellular receptor of advanced glycation end products sensitivity in patients with type 2 diabetes
17 Overexpression of KH-type splicing regulatory protein regulates proliferation, migration, and implantation ability of osteosarcoma
18 Ex vivo model exhibits protective effects of sesamin against destruction of cartilage induced with a combination of tumor necrosis factor-alpha and oncostatin M
19 Anti-inflammatory effects of proanthocyanidin-rich red rice extract via suppression of MAPK, AP-1 and NF-κB pathways in Raw 264.7 macrophages
20 Mesenchymal stem cells differentiated into chondrocyte-Like cells
21 Chemosensitizing effects of synthetic curcumin analogs on human multi-drug resistance leukemic cells
22 Effect of sesamin against cytokine production from influenza type A H1N1-induced peripheral blood mononuclear cells: computational and experimental studies
23 Host stromal versican is essential for cancer-associated fibroblast function to inhibit cancer growth
ปี พ.ศ. 2558
24 Association between the severity of knee Osteoarthritis and serum Cartilage biomarker levels
25 Diurnal variation of serum chondroitin sulfate WF6 and hyaluronic acid in the healthy, traumatic knee and the osteoarthritic knee
ปี พ.ศ. 2557
26 Effects of sesamin on the biosynthesis of chondroitin sulfate proteoglycans in human articular chondrocytes in primary culture
27 Positive correlations between hCAP18/LL-37 and chondroitin sulphate levels in chronic periodontitis
28 Positive correlations between hCAP18/LL-37 and chondroitin sulphate levels in chronic periodontitis
29 Positive correlations between hCAP18/LL-37 and chondroitin sulphate levels in chronic periodontitis
30 Anti-invasive activity against cancer cells of phytochemicals in red jasmine rice (Oryza sativa L.)
31 Comparisons between two biochemical markers in evaluating periodontal disease severity: A cross-sectional study
32 Comparison of growth factor adsorbed scaffold and conventional scaffold with growth factor supplemented media for primary human articular chondrocyte 3D culture
ปี พ.ศ. 2556
33 A sulfated glycosaminoglycan array for molecular interactions between glycosaminoglycans and growth factors or anti-glycosaminoglycan antibodies
34 Ellagic acid inhibits migration and invasion by prostate cancer cell lines
35 Expression of glutathione peroxidase 2 is associated with not only early hepatocarcinogenesis but also late stage metastasis
36 Apocynin, an NADPH oxidase inhibitor, suppresses progression of prostate cancer via Rac1 dephosphorylation
37 Autologous chondrocyte implantation for cartilage injury treatment in Chiang Mai University Hospital: a case report.
38 Inhibition of P-glycoprotein mediated multidrug resistance by stemofoline derivatives
ปี พ.ศ. 2555
39 Enhancement of cellular uptake and cytotoxicity of curcumin-loaded PLGA nanoparticles by conjugation with anti-P-glycoprotein in drug resistance cancer cells
40 Chondroprotective and anti-inflammatory effects of sesamin
41 Enhancement of cellular uptake and cytotoxicity of curcumin-loaded PLGA nanoparticles by conjugation with anti-P-glycoprotein in drug resistance cancer cells
42 Sesamin Stimulates Osteoblast Differentiation Through p38 and ERK1/2 MAPK Signaling Pathways
43 Kuguacin J isolated from Momordica charantia leaves inhibits P-glycoprotein (ABCB1)-mediated multidrug resistance
44 Silencing of connexin 43 suppresses invasion, migration and lung metastasis of rat hepatocellular carcinoma cells
45 Kuguacin J, a triterpeniod from Momordica charantia leaf, modulates the progression of androgen-independent human prostate cancer cell line, PC3
46 Hyaluronan production and chondrogenic properties of primary human chondrocyte on gelatin based hematostatic spongostan scaffold
ปี พ.ศ. 2554
47 Induction of G1 arrest and apoptosis in androgen-dependent human prostate cancer by Kuguacin J, a triterpenoid from Momordica charantia leaf
48 Alpinia galanga extracts downregulate interleukin-1β-induced matrix metalloproteinases expression in human synovial fibroblasts
49 Relationships between Serum Biomarker Levels and Clinical Presentation of Human Osteosarcomas
50 Characterization of chondroitin sulfate from deer tip antler and osteogenic properties
51 Roles for rat hepatocyte malignant transforming factor (HMTF) in late stage of hepatocarcinogenesis
52 Alpinia galanga extracts downregulate interleukin-1 β-induced matrix metalloproteinases expression in human synovial fibroblasts
ปี พ.ศ. 2553
53 Efects of bromelain on cellular characteristics and expression of selected genes in canine in vitro chondrocyte culture
54 Diagnostic role of serum glypican-3 in differentiating hepatocellular carcinoma from non-malignant chronic liver disease and other liver cancers
55 Momordica charantia leaf extract suppresses rat prostate cancer progression in vitro and in vivo
56 Efects of bromelain on cellular characteristics and expression of selected genes in canine in vitro chondrocyte culture
57 Comparison of glucose derivatives effects on cartilage degradation
58 Efects of bromelain on cellular characteristics and expression of selected genes in canine in vitro chondrocyte culture
59 Efects of bromelain on cellular characteristics and expression of selected genes in canine in vitro chondrocyte culture
ปี พ.ศ. 2552
60 The effect of doxycycline on canine hip osteoarthritis: design of a 6-months clinical trial
61 In vitro suppression of the MMP-3 gene in normal and cytokine-treated human chondrosarcoma using small interfering RNA
62 The effects of p-hydroxycinnamaldehyde from Alpinia galanga extracts on human chondrocytes
63 Chondrogenic properties of primary human chondrocytes culture in hyaluronic acid treated gelatin scaffold
64 Prospective evaluation of serum biomarker levels and cartilage repair by autologous chondrocyte transplantation and subchondral drilling in a canine model
65 The effect of doxycycline on canine hip osteoarthritis: design of a 6-months clinical trial.
66 In vitro suppression of the MMP-3 gene in normal and cytokine-treated human chondrosarcoma using small interfering RNA
67 Prospective evaluation of serum biomarker levels and cartilage repair by autologous chondrocyte transplantation and subchondral drilling in a canine model
68 In vitro suppression of the MMP-3 gene in normal and cytokine-treated human chondrosarcoma using small interfering RNA
69 In vitro suppression of the MMP-3 gene in normal and cytokine-treated human chondrosarcoma using small interfering RNA
ปี พ.ศ. 2551
70 SOX9 transduction increases chondroitin sulfate synthesis in cultured human articular chondrocytes without altering glycosyltransferase and sulfotransferase transcription
ปี พ.ศ. 2549
71 Raised serum chondroitin sulfate epitope level in ovarian epithelial cancer
72 Raised chondroitin sulfate epitopes and hyaluronan in serum from rheumatoid arthritis and osteoarthritis patients
ปี พ.ศ. 2546
73 Serum hyaluronan: A marker of liver fibrosis in patients with chronic liver disease