ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Pitt Supaphol
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิชญ์ ศุภผล 14
2 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 10
3 Chulalongkorn University. The Petroleum and Petrochemical College 9
4 Varong Pavarajarn 5
5 อรวรรณ สุวรรณทอง 4
6 ณัฏฐพร พิมพะ 4
7 ปราณีต โอปณะโสภิต 4
8 Orawan Suwantong 4
9 Praneet Opanasopit 4
10 Supawan Tantayanon 4
11 Walaiporn Hongrojjanawiwat 4
12 Cattaleeya Pattamaprom 4
13 Piyawit Koombhongse 4
14 Ratthapol Rangkupan 4
15 ปัทมา แต้ไพบูลย์ 3
16 Jirarat Tattiyakul 3
17 Pattama Taepaiboon 3
18 Prasit Pavasant 3
19 Tanasait Ngawhirunpat 3
20 ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ 3
21 Prasert Pavasant 3
22 Pim-on Rujitanaroj 3
23 วลัยพร หงษโรจนวิวัฒน์ 2
24 Theerasak Rojanarata 2
25 ธีรเดช จารุสุวรรณภูมิ 2
26 พิมพ์อร รุจิธนโรจน์ 2
27 ธีรศักดิ์ โรจนราธา 2
28 Tittaya Suksamran 2
29 Duangdao Aht-Ong 2
30 Ladawan Wannatong 2
31 Sujinda Jitjaicham 2
32 Manit Nithitanakul 2
33 Watadta Ritcharoen 2
34 Chavalit Sittisombut 1
35 Suwannee Panomsuk 1
36 ชวลิต สิทธิสมบัติ 1
37 Prasert Akkaramongkolporn 1
38 ประเสริฐ อัครมงคลพร 1
39 สุวรรณี พนมสุข 1
40 Kannikar Juengsuwattananon 1
41 Panprung Sikareepaisan 1
42 รัฐพล รังกุพันธ์ 1
43 คัทลียา ปัทมพรหม 1
44 Vichayarat Rattanaruengsrikul 1
45 Uracha Rungsardthong 1
46 กรรณิการ์ จึงสุวัฒนานนท์ 1
47 Damrong Damrongsri 1
48 Sadao Matsuzawa 1
49 Jaturon Supapol 1
50 Voravee P. Hoven 1
51 Prasit Pisesweerayos 1
52 Navarun Chaim-Ngoen 1
53 Anuvat Sirivat 1
54 ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์ 1
55 Surawut chuangchote 1
56 Somsak Dangtip 1
57 Toemsak Srikhirin 1
58 Pattarapan Prasassarakich 1
59 Panitnart Ubollers 1
60 Walairat Tanglumlert 1
61 Varaporn Pornsopone 1
62 Tharittri Pornpitchaya 1
63 Boontharika Chuenjitkuntaworn 1
64 Arubol Chotipong 1
65 Saengkae Pairattanakorn 1
66 Erdogan Gulari 1
67 Zainab Ziaee 1
68 Panida Songchotikunpan 1
69 John F. Scamehorn 1
70 Thirasak Rirksomboon 1
71 Pramoch Rangsunvigit 1
72 Sumaeth Chavadej 1
73 Rathanawan Magaraphan 1
74 Korakot Sombatmankhong 1
75 Sirirat Jitkarnka 1
76 Papaphan Surmpanich 1
77 Suchada Waleetorncheepsawat 1
78 Poonlarp Cheepsunthorn 1
79 Chanutporn Dheraprasart 1
80 Maylada Rungroj 1
81 Nuanchan Choktaweesap 1
82 Kunawan Arayanarakul 1
83 Desai, Satyen S. 1
84 Rungroj Chanchairoek 1
85 ลดาวัลย์ วรรณทอง 1
86 Ratchaneekun Bunnuklap 1
87 Pornphan Makphon 1
88 Jeerapong Watthanaarun 1
89 Nuchanan Leawhiran 1
90 Wipawan Inrung 1
91 Kumpanart Soontornvipart 1
92 Teeradech Jarusuwannapoo 1
93 Naratip Sangkhaprom 1
94 สุจินดา จิตต์ใจฉ่ำ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2553 5
4 2552 3
5 2551 5
6 2550 12
7 2549 11
8 2548 4
9 2547 5
10 2546 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF GAMMA-RAY IRRADIATED GELATIN/PVA HYDROGEL CONTAINING SILVER NANOPARTICLES
ปี พ.ศ. 2555
2 Ultra-Fine electrospun nanocomposite fibers of polymer-conductive polymer-nanoparticle
ปี พ.ศ. 2553
3 In vitro biological evaluation of electrospun cellulose acetate fiber mats containing asiaticoside or curcumin
4 Preparation and characterization of asiaticoside-loaded alginate films and their potential for use as effectual wound dressings
5 Preparation, Characterization, and Antibacterial Properties of Electrospun Polyacrylonitrile Fibrous Membranes Containing Silver Nanoparticles
6 Electrospinning of neat and aluminium-doped resorcinol/formaldehyde gel
7 Cross-linking of gelatin using plant phenolics for gelatin fabrication
ปี พ.ศ. 2552
8 Biodegradable alginate microparticles developed by electrohydrodynamic spraying techniques for oral delivery of protein
9 Development of Gelatin Hydrogel Pads as Antibacterial Wound Dressings
10 Biological behavior of bone cells on two types of hydroxyapatite incorporated polymer scaffold
ปี พ.ศ. 2551
11 Preparation of ultrafine TiO2 nanofibers and their application in removal of NOx in air
12 Electrospun poly(vinyl alcohol) fiber mats as carriers for extracts from the fruit hull of mangosteen
13 Wound-dressing materials with anti-bacterial activity from electrospun gelatin fiber mats containing silver nanoparticles
14 Development of Meloxicam-Loaded Electrospun Poly(vinyl alcohol) Mats as a Transdermal Therapeutic Agent
15 Electrospun cellulose acetate fiber mats containing asiaticoside or Centella asiatica crude extract and the release characteristics of asiaticoside
ปี พ.ศ. 2550
16 Effect of cross-linking on properties and release characteristics of sodium salicylate-loaded electrospun poly(vinyl alcohol) fibre mats
17 Vitamin-loaded electrospun cellulose acetate nanofiber mats as transdermal and dermal therapeutic agents of vitamin A acid and vitamin E
18 Electrospun cellulose acetate fiber mats containing curcumin and release characteristic of the herbal substance
19 Detailed investigation on titanium (IV) oxide nanofiber synthesized by combined sol-gel and electrospinning technique
20 Polyelectrolyte multilayer coating on electrospun cellulose acetate fibrous membrane for desalination
21 Enhancing hydrophobicity of electrospun poly(vinyl alcohol) fibers by chemical reaction of hydroxyl groups
22 Polyelectrolyte multilayer coating on electrospun cellulose acetate fibrous membrane for desalination
23 Production of antimicrobial gelatin nanofibers by electrostatic spinning
24 Electrospun chitosan/tetrahydrocurcumin fiber mats for biomedical application
25 Preparation and characterization of bone scaffolds from polycaprolactone by solvent-casting and solute-leaching techniques
26 Polyelectrolyte multilayer coating on electrospun cellulose acetate fibrous membrane for desalination
27 A Novel method for zinc oxide synthesis via combined electrospinning and solvothermal techniques
ปี พ.ศ. 2549
28 The influence of solvent properties and functionality on the electrospinnability of polystyrene nanofibers
29 The Influence of Solvent Properties and Functionality on the Electrospinnability of Polystyrene Nanofibers
30 Drug loaded electrospun mat of Polyvinyl alcohol fiber and their drug release characteristics of four model drugs
31 Preparation and characterization of carbon black nanoparticle-filled electroactive electrospun poly(vinyl alcohol)nanofibers
32 Electrospun polyhydroxyalkanoate(PHA) fibers for bone regeneration
33 Catalytic pyrolysis of waste tire into valuable upstream petrochemical products : effect of metal oxides and ITQ-loaded catalysts
34 In Vitro study of electrospun polyhydroxyalkanoatefibers for nerve regeneration
35 Photocatalytic degradation of 4-chlorophenol over TiO2 nanofibers
36 Microscopic and macroscopic crystallization kinets of poly(3-hydroxybuture)and its blends
37 Production of electrospun nanofiber mat from fish skin gelatin
38 Removal of solvent-based ink from HDPE surfaces by alkyltrimethylammonium bromides
ปี พ.ศ. 2548
39 Effect of solvents on electro-spinnability of polystyrene solutions and morphological appearance of resulting electrospun polystyrene fibers
40 Silicon nitride synthesis from electrospun silica/carbon composite nanofibers
41 Effects of beta-nucleating agent and mineral fillers on mechanical properties of PP/EPR blends
42 Effect of Solvents on Electro-Spinnability of Polystyrene Solutions and Morphological Appearance of Resulting Electrospun Polystyrene Fibers
ปี พ.ศ. 2547
43 Effects of synthesis parameters and secondary metal doping on physical and chemical properties of the electrospun titanium (IV) oxide nanofibers
44 Effects of processing agents on bead formation of electrospun poly(ethylene oxide) nanofibers
45 Effects of processing parameters on morphology and diameter of electrospun gelatin nanofibers
46 Effects of ethylene octene copolymer and talc on mechanical properties of extruded polyethylene foam
47 Preparation of electrospun polymer fibers for drug-controlled release
ปี พ.ศ. 2546
48 Preparation of polycarbonate microfilters by nuclear tracking-chemical etching technique
49 Scratch resistant coating on poly(methyl methacrylate) by sol-gel process of silatrane