ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Piamsak Menasveta
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sirawut Klinbunga 16
2 Bavornlak Khamnamtong 7
3 Sorawit Powtongsook 6
4 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 5
5 Somkiat Piyatiratitivorakul 5
6 Narongsak Puanglarp 5
7 Witchulada Talakhun 3
8 Somchai Bovornkitti 3
9 สุธาทิพย์ กิตติเสนาชัย 2
10 Narumon Phaonakrop 2
11 นฤมล เผ่านักรบ 2
12 บวรลักษณ์ คำน้ำทอง 2
13 Suthathip Kittisenachai 2
14 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 2
15 Sakol Panyim 2
16 ศิราวุธ กลิ่นบุหงา 2
17 Siwaporn Longyant 2
18 Arun Buaklin 2
19 Sittiruk Roytrakul 2
20 Pichan Sawangwong 1
21 Apichart Termvidchakorn 1
22 Arttasit Tangserisuksan 1
23 Pornthip Sawatpanich 1
24 Pardermsak Jarrayabandhu 1
25 Tassanee Eamkamon 1
26 Jaruk Choosuwan 1
27 Siripen Traichaiyaporn 1
28 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาัลัย 1
29 Panja Yaitavorn 1
30 Sanha Panichajakul 1
31 Jintana Darachai 1
32 Kwanrearn Sripirom 1
33 Suttikarn Sutti 1
34 Chanagun Chitmanat 1
35 Sarayut Onsanit 1
36 Rungjit Yoddee 1
37 Srisupaph Poonlaphdecha 1
38 วิชชุลดา ตาลาคุณ 1
39 Kannika Khetpu 1
40 Benjamas Chuntapa 1
41 Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 1
42 Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, and Academy of Science, the Royal Institute, Bangkok 10300 1
43 Faculty of Science, ChulalongkornUniveristy ; Academy of Science, the Royal Institute, Bangkok 1
44 Surintorn Boonanuntanasarn 1
45 Pajongsuk Sutarut 1
46 Academy of Science, the Royal Institute, Bangkok 1
47 สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน กทม.10300 1
48 Rachanimuk Preechaphol 1
49 Kanchana Sittikankaew 1
50 ศิวาพร ลงยันต์ 1
51 Buaklin, Arun 1
52 Sirikan Prasertlux 1
53 Sayan Prakobpetch 1
54 Weerawan Sithigorngul 1
55 วีระวรรณ สิทธิกรกุล 1
56 Virak Visudtiphole 1
57 Apiruck Watthanasurorot 1
58 Sasithorn Petkorn 1
59 Paisarn Sithigorngul 1
60 ไพศาล สิทธิกรกุล 1
61 Thaithaworn Lirdwitayaprasit 1
62 Chatchadaporn Sananurak 1
63 Sirichai Dharmvanij 1
64 Maliwan Kutako 1
65 Chompunut Chairattana 1
66 Jintana Innuphat 1
67 Sakon Sangpradub 1
68 Patchari Yocawibun 1
69 Sage Chaiyapechara 1
70 Sasithon Petkon 1
71 Natechanok Thamniemdee 1
72 Chatree Ritthong 1
73 Rungnapa Leelatanawit 1
74 Phayungsak Mongkol 1
75 Robson, Mark Gregory 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 2
3 2554 4
4 2553 2
5 2552 3
6 2551 5
7 2550 3
8 2549 4
9 2548 3
10 2547 3
11 2546 1
12 2545 1
13 2543 1
14 2539 1
15 2538 1
16 2537 2
17 2536 1
18 2534 2
19 2533 1
20 2532 1
21 2522 1
22 2520 2
23 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 Characterization and expression analysis of the Broad-complex (Br-c) gene of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
2 PROTPROTEOME AND CHARACTERIZATION OF GENES AND PROTEINS FUNCTIONALLY INVOLVED IN OOGENESIS OF THE BLACK TIGER SHRIMP Penaeus monodon
3 IDENTIFICATION OF SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM IN GROWTH-RELATED GENES OF ASIAN SEABASS Lates calcarifer
ปี พ.ศ. 2555
4 Identification of reproduction-related proteins and characterization of the protein disulfide isomerase A6 cDNA in ovaries of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
5 Identification of reproduction-related proteins and characterization of proteasome alpha 3 and proteasome beta 6 cDNAs in testes of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
ปี พ.ศ. 2554
6 Bacterial community in intestine of black tiger shrimp Penaeus monodon
7 Cloning and expression analysis of genes in the G protein pathway in the black tiger shrimp Penaeusmonodon
8 Efficiency of carbon deposition by carbon dioxide assimilation of microalgae and bivalves
9 Nutrigenomics for increasing reproductive maturation of the black tiger shrimp penaeus monodon
ปี พ.ศ. 2553
10 Characterization and expression of o-methyltransferase and broad complex genes and proteins in the giant tiger shrimp penaeus monodon
11 Risk assessment of heavy metal contamination in fish from Mae Kuang River, Chiangmai and Lamphun, Thailand
ปี พ.ศ. 2552
12 Genotype frequencies of SNP and expression levels of genes involved in growth and reproductive maturation of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
13 Isolation, characterization and expression of genes and proteins in testes of the giant tiger shrimp penaeus monodon
14 Identification of biomarkers in green mussel Perna viridis for mercury contamination at petroleum processing platforms in the Gulf of Thailand
ปี พ.ศ. 2551
15 Cloning and characterization of genes and proteins related to calcium metabolism of black tiger shrimp Penaeus monodon
16 Identification and characterization of genes functionally related to reproduction of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
17 Identification of genes related to ovarian development of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
18 Composition and role of microorganisms on nitrogen cycle in aquaculture pond
19 Identification of genes and proteins related to ovarian development of the giant Tiger Shrimp Penaeus monodon
ปี พ.ศ. 2550
20 Global Warming and Human Health
21 Effects of l-carnitine on microalga Tetraselmis suecica, rotifer Brachionus plicatilis, and larval seabass Lates calcarifer and the development of rotifer production system
22 Genetic diversity and population structure of the blue swimming crab Portunus pelagicus in Thailand
ปี พ.ศ. 2549
23 Identification of single nucleotide polymorphism of genes in ovaries and teste[i]s of the giant tiger shrimp Penaeus monodon.
24 Molecular responses and the toxicity of chlorpyrifos in giant tiger shrimp
25 Molecular study on estrogen inducible genes in greenback mukket, Liza subviridis
26 Production of monoclonal antibodies specific to vitellogenin and zona radiata proteins in greenback mullet, Liza subviridis
ปี พ.ศ. 2548
27 Identificaton of SNP markers in the giant tiger shrimp Penaeus monodon
28 Molecular genetic markers for identification of species, sex, and population of giant tiger shrimp Penaeus monodon
29 Genetic diversity of the blue swimming crab portunus pelagicus in Thailand analyzed by AFLP and RAPD
ปี พ.ศ. 2547
30 Effects of biofilter on water quality in closed recirculating system for black tiger shrimp
31 Effects of astaxanthin and vitamin a supplementation on growth, survival and low salinity tolerance of Penaeus monodon larvae
32 Identification of sex-specific markers from black tiger shrimp Penaeus monodon using subtraction analysis
ปี พ.ศ. 2546
33 Physiological responses of black tiger shrimp Penaeus monodon to nitrate in sea water
ปี พ.ศ. 2545
34 Water quality control in shrimp culture by integrated culture with the microalga, Spirulina platensis
ปี พ.ศ. 2543
35 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อไวเทลลินของกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2539
36 Effect of astaxanthin from Haematococcus pluvialis NIES114 on growth of Penaeus monodon larvae
ปี พ.ศ. 2538
37 Transfer of growth hormone gene into fertilized egg of catfish, clarias macrocephalus, by microinjection
ปี พ.ศ. 2537
38 ผลของการเพิ่มสารอาหารบางชนิดที่มีต่อการเพิ่มความต้านทานโรคหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำ
39 Mangrove destruction and shirmp culture systems
ปี พ.ศ. 2536
40 Strain selection and culture of Dunaliella salina (Chlorophyceae) for beta-carotene production
ปี พ.ศ. 2534
41 Effect of astaxanthin on coloration and Maturation of giant tiger prawn (Penaeus monodon Fabricius)
42 Effects of steroid hormones on ovarian development and moulting in giant tiger prawn (Penaeus monodon Fabricius)
ปี พ.ศ. 2533
43 Effects of diets, sources and sizes of broodstock on ovarian development and spawning of giant tiger prawn (Penaeus monodon Fabricius)
ปี พ.ศ. 2532
44 Mitochondrial DNA variation in giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii de Man)
ปี พ.ศ. 2522
45 Effect of temperature on the development of oyster larvae (Crassostrea lugubris)
ปี พ.ศ. 2520
46 A study on the distribution of lead and mercury in the lower section of the Chao-Praya River
47 The effect of temperature on growth of mullet (Mugil dussumieri Val.,) Seabass (Lates calcarifer [Bloch]) and spine foot (Siganus virgatus Cuv. & Val.)