ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Petersen,B.
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และรู้จักในชื่อของ
- Petrosyan,B.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Nguyen,V.K. 3
2 Grabosch,H.J. 3
3 Yunihastuti,E. 3
4 Ditangco,R.A. 3
5 Kiertiburanakul,S. 3
6 Klemz,G. 3
7 Mahgoub,M. 3
8 Rimjaem,S. 3
9 Krasilnikov,M.B. 3
10 Richter,D.R. 3
11 Stephan,F. 3
12 Shapovalov,A.V. 3
13 Chaiwarith,R. 3
14 Merati,T.P. 3
15 Yuliana,F. 3
16 Uy,E. 3
17 Wirawan,D.N. 3
18 Han,N. 3
19 Cooper,D.A. 3
20 Bantique,R.O. 3
21 Sohn,A.H. 3
22 Sungkanuparph,S. 3
23 Phanuphak,P.P. 3
24 Ruxrungtham,K. 3
25 Bui,V.H. 3
26 Ha,H.L. 3
27 Köhler,W. 2
28 Donat,A. 2
29 Marchetti,B. 2
30 Malyutin,D.A. 2
31 Pohl,M. 2
32 Will,I.B.S. 2
33 Asova,G. 2
34 Kusoljariyakul,K. 2
35 Li,J. 2
36 Paramonov,V.V. 2
37 Vu,L.V. 2
38 Schultze,J.F. 2
39 Penno,M. 2
40 Widhani,A. 2
41 Sim,B.L.H. 2
42 Imran,D. 2
43 Makane,A. 2
44 Mean,C.V. 2
45 Kourkafas,G. 2
46 David,R.A. 2
47 Ezhilarasi,C. 2
48 Isaev,I.V. 2
49 Kamarulzaman,A.B. 2
50 Zhang,F. 2
51 Ng,O. 2
52 Kumarasamy,N. 2
53 Welbeck,J.E. 1
54 Ciaranello,A.L. 1
55 Sami,M.F. 1
56 Essanin,J.B. 1
57 Goka,B. 1
58 Owiafe,S.N. 1
59 Elvis Diby,J.S. 1
60 Ba,B. 1
61 Da Silva,Z.J.D. 1
62 Desmonde,S. 1
63 Da Silva,D. 1
64 Datté,S. 1
65 Kokora,M.B. 1
66 Doring,A. 1
67 Acquah,P. 1
68 Zobo,N. 1
69 Dosso,M. 1
70 Gottlieb.,G.S. 1
71 Kouakou,A. 1
72 Rabourdin,E. 1
73 Anglaret,X. 1
74 Diecket Ahoussou,L. 1
75 Rivenc,J. 1
76 Timité-Konan,M. 1
77 Assouan,J.K. 1
78 Al-Juboori,H.M. 1
79 Thongbai,C.S. 1
80 Ponnampalavanar,S.A. 1
81 Hoy,J.F. 1
82 O'Connor,C.C. 1
83 Wright,S.T. 1
84 Oka-Bérété,G. 1
85 Grotowski,M. 1
86 Hänel,M. 1
87 Franic,T. 1
88 Bloch,M.T. 1
89 Gensch,U. 1
90 Ellis,D. 1
91 Groß,M.A. 1
92 Fomsgaard,A. 1
93 Östergaard,L.J. 1
94 Meless,D. 1
95 Malvy,D. 1
96 Oliviera-Souto,I. 1
97 Horo,A.G. 1
98 Laursen,A.L. 1
99 Mounkaila-Harouna,A. 1
100 Shiboski,C. 1
101 Aaby,P.P. 1
102 Ndondoki,C. 1
103 Sodemann,M. 1
104 Medina,C. 1
105 Aka,E.A. 1
106 Eholié,S.P.A. 1
107 Bissagnéné,E. 1
108 Dabis,F. 1
109 Yoboue,J.M. 1
110 El-Hadj Djibril,S. 1
111 Amego,M.D.N. 1
112 Arrivé,E. 1
113 Ékouévi,D.K. 1
114 Ello,F. 1
115 Diallo,Z. 1
116 Coffié,P.A. 1
117 Andavi,V. 1
118 Abo,Y. 1
119 Ephoévi-Gah,A. 1
120 Koko Lawson-Evi,A. 1
121 Assi,A.I. 1
122 Brou,K. 1
123 Pakpame,P. 1
124 Bosse,C.A. 1
125 Atakouma,Y.D. 1
126 Chenal,H. 1
127 Minga,A.K. 1
128 Djeha,A. 1
129 Soppi,F. 1
130 Takassi,E. 1
131 Jaquet,A. 1
132 Heller,R.L. 1
133 Lenaud,S. 1
134 Yao,V.A. 1
135 Moh,M. 1
136 Le Carrou,J. 1
137 Avit-Edi,D. 1
138 Nchot,C. 1
139 Folquet,M.A. 1
140 Méa-Assande,V.T. 1
141 Yao,A.R. 1
142 Dainguy,M.E. 1
143 Malateste,K. 1
144 Gonsan,J.M. 1
145 Pety,T. 1
146 Azani,J.C. 1
147 Guehi,C. 1
148 Anzan,K.C. 1
149 Amani,D. 1
150 Tanon,A.K. 1
151 Balestre,E. 1
152 Bessekon,S. 1
153 Gilbert,C. 1
154 N'Gbeche,M.S. 1
155 Bohossou,F. 1
156 Issouf,K.L. 1
157 Clouet,G. 1
158 Brown,K.L. 1
159 Winde,M. 1
160 Gibson,A. 1
161 Youds,D. 1
162 Wenndorff,R. 1
163 Orth,D.N. 1
164 Brusova,N. 1
165 Magon,H. 1
166 Edwards,S. 1
167 Joré,M. 1
168 Gonnin,A. 1
169 Donohue,W. 1
170 Kravchuk,L.V. 1
171 Weisse,S. 1
172 McGill,K. 1
173 Russell,D.B. 1
174 Rönsch-Schulenburg,J. 1
175 Ullmann,I. 1
176 Dickson,B.M. 1
177 Weiland,T. 1
178 Downing,S.G. 1
179 Roßbach,J. 1
180 Tonisch,F. 1
181 Johnston,C. 1
182 Henschel,H.M. 1
183 Sowden,D. 1
184 Liddle,R. 1
185 Mercier,B. 1
186 Syed Omar,S.F. 1
187 Azwa,I. 1
188 Na,S. 1
189 Robinson,J.O. 1
190 Nolan,D. 1
191 Wong,W.W. 1
192 Ku,W.W. 1
193 Sriondee,R. 1
194 Kambua,P. 1
195 Chumla,L. 1
196 Wu,P.C. 1
197 Williams,J. 1
198 Korman,T.M. 1
199 Variola,A. 1
200 Silvers,J.E. 1
201 Read,T.R.H. 1
202 Prévost,C. 1
203 Nicolson,J. 1
204 Zavatsev,A. 1
205 Zeng,W. 1
206 Giles,M.L. 1
207 Woolley,I.J. 1
208 Watson,K.M. 1
209 Zavatsev,D. 1
210 Ngieng,M. 1
211 Schnepp,S.M. 1
212 Hesse,K. 1
213 Gerdau,W. 1
214 Fl̈ottmann,K. 1
215 Carr,A. 1
216 Brinkmann,A. 1
217 Norris,R. 1
218 Lilje,L. 1
219 Schreiber,S. 1
220 Mensah-Zukong,K.E. 1
221 Jackson,E. 1
222 Obier,F. 1
223 Finlayson,R.J. 1
224 Jackson,E.K. 1
225 Walther,T. 1
226 Little,J.L. 1
227 Gray,C. 1
228 Allen,D. 1
229 Melkumyan,D.O. 1
230 Vincent,T. 1
231 Rüger,C. 1
232 Baker,D.A. 1
233 Dijanosic,C. 1
234 Templeton,D.J. 1
235 Trowitzsch,G. 1
236 Vale,R. 1
237 Knobloch,J. 1
238 McGrath,C. 1
239 Militsyn,B.L. 1
240 Bendall,C. 1
241 Petoumenos,K. 1
242 Mulhall,B.P. 1
243 Naboka,A.N. 1
244 Muratori,B.D. 1
245 Boyd,M.A. 1
246 Knibbs,P. 1
247 Ackermann,W. 1
248 Kulatunga,A. 1
249 Korostelev,M.S. 1
250 Watson,J. 1
251 Sandner,W. 1
252 Halligan,S. 1
253 Wray,L. 1
254 Pagani,C. 1
255 McGrath,V. 1
256 Michelato,P. 1
257 Bonev,I.B. 1
258 Read,P.J. 1
259 Furner,V.L. 1
260 Tsakov,I. 1
261 Couldwell,D.L. 1
262 Staykov,L. 1
263 McCann,L. 1
264 Zoungrana,J. 1
265 Egger,M. 1
266 MacPhail,P. 1
267 Giddy,J. 1
268 Sterling,T.R. 1
269 Garone,D. 1
270 Fenner,L. 1
271 Moultrie,H. 1
272 Pestilli,S. 1
273 Bishai,W.R. 1
274 Anastos,K. 1
275 Ndirangu,J. 1
276 Ajayi,S.O. 1
277 Du,Q.T. 1
278 Fritz,C. 1
279 Nalugoda,F.K. 1
280 Diero,L.O. 1
281 McGowan,C.C. 1
282 Hermans,S. 1
283 Cortes,C.P. 1
284 Jjingo,K. 1
285 Graber,C. 1
286 Hawerlander,D. 1
287 Eley,B.S. 1
288 Renner,L.A. 1
289 Dickinsonn,D. 1
290 Rabie,H. 1
291 Braitstein,P.K.A. 1
292 Akakpo,J. 1
293 Gasser,A. 1
294 Eboua,T.F. 1
295 Ahouada,C. 1
296 Duda,S. 1
297 Ahomadegbé,C. 1
298 Geng,E. 1
299 Hoffmann,C. 1
300 Azon-Kouanou,A. 1
301 Hardwicke,L. 1
302 Gougounon-Houéto,A. 1
303 Zannou,D.M. 1
304 Davies,M.A. 1
305 Carter,J.E. 1
306 Keiser,O. 1
307 Kaeser,F. 1
308 Carriquiry,G. 1
309 Stringer,J.S.A. 1
310 Cegielski,P.J. 1
311 Boulle,A.M. 1
312 Maxwell,N. 1
313 Conrad,J. 1
314 Cornell,M. 1
315 Chimbetete,C. 1
316 Kambugu,A.D. 1
317 Carter,E.J. 1
318 Nipathakosol,P. 1
319 Ditangco,R. 1
320 Kajindran,A. 1
321 Ha,M. 1
322 Do,C.V. 1
323 Kariminia,A. 1
324 Mutimura,E. 1
325 Tatwangire,J. 1
326 Khongphattanayothin,M. 1
327 Anastos,K.M. 1
328 Wong,W. 1
329 Gitembagara,A. 1
330 Chau,N.H. 1
331 Du,T.Q. 1
332 Lapphra,K. 1
333 Phongsamart,W. 1
334 Malino,I.Y. 1
335 Atmikasari,L.P.P. 1
336 Wati,D.K.U. 1
337 Dung,K.T.K. 1
338 Pujari,S.S. 1
339 Truong,H.K. 1
340 Loan,N.T. 1
341 An,P.N. 1
342 Lam,N.V. 1
343 Izabelle,I. 1
344 Niyongabo,T. 1
345 Ballif,M. 1
346 Lewis-Kulzer,J. 1
347 Bukusi,E.A. 1
348 Sohn,A. 1
349 Ayaya,S.O. 1
350 Nhandu,V. 1
351 Ngonyani,K. 1
352 Mwebesa,B.B. 1
353 Dusingize,J.C. 1
354 Ssemuwemba,H. 1
355 Wood,R. 1
356 Boettiger,D.C. 1
357 Yiannoutsos,C.T. 1
358 Edmonds,A. 1
359 Chokephaibulkit,K. 1
360 Kosalaraksa,P. 1
361 Baramperanye,E. 1
362 Twizere,C. 1
363 Yotebieng,M. 1
364 Mofenson,L.M. 1
365 Tharnprisan,P. 1
366 Ayangma,L. 1
367 Lumbiganon,P. 1
368 Azinyue,I. 1
369 Houngbè,F. 1
370 Huebner,R. 1
371 Diendéré,A.E. 1
372 Igbinoba,F. 1
373 Dapiap,S.B. 1
374 Bognounou,R. 1
375 Alim,G. 1
376 Traore,E. 1
377 Benson,O. 1
378 James,J. 1
379 Sawadogo,A.B. 1
380 Zerbo,B. 1
381 Adebamowo,C.A. 1
382 Zoungrana,L.A. 1
383 Drabo,J.Y. 1
384 Ajayi,S. 1
385 Berthé,A. 1
386 Traoré,H.C. 1
387 Sylla,M. 1
388 Dicko,F.T. 1
389 Traoré,A.M. 1
390 Koïta,A. 1
391 Sagbo,G. 1
392 Adjide,H. 1
393 Coulibaly,S.T. 1
394 Tossa-Bagnan,L. 1
395 N'Diaye,C. 1
396 Obaseki, 1
397 Osakede,P. 1
398 Hiembo,W. 1
399 Mbaye,A.D. 1
400 Gueye,R.D. 1
401 Ouédraogo,R. 1
402 Faye,M. 1
403 Gansonré,M. 1
404 Patassi,A. 1
405 Gbadamassi,G. 1
406 Gnokoro,J.C. 1
407 Kariyare,B.G. 1
408 Messou,E. 1
409 Ouedraogo,S. 1
410 Dior,H. 1
411 Diop,B. 1
412 Bado,G. 1
413 Soré,I. 1
414 Olasode,J. 1
415 Héma,A.I. 1
416 Manga,N.M. 1
417 Tapsoba,A. 1
418 Kouéta,F. 1
419 Diagne,A. 1
420 Yé,D. 1
421 Bassabi,C.C. 1
422 Ratanasuwan,W. 1
423 Fomba,M. 1
424 Prasitsuebsai,W. 1
425 Petit,A. 1
426 Phiri,S.J.P. 1
427 Okwara,B. 1
428 Mpoudi-Etame,M. 1
429 Prozesky,H. 1
430 Zhou,J. 1
431 Wejse,C. 1
432 Wehbe,F.H. 1
433 Vo,Q. 1
434 Reubenson,G. 1
435 Maskew,M. 1
436 Mandalakas,A.M. 1
437 Kim,P. 1
438 Alihonou,F. 1
439 Koumakpaï,S. 1
440 Kancheya,N.G. 1
441 Séhonou,J.J. 1
442 Lameck,D. 1
443 Hodonou,I. 1
444 Lindegren,M.L. 1
445 Lewden,C. 1
446 Hounhoui,G. 1
447 Leroy,V. 1
448 Wester,W. 1
449 Wood,R.W. 1
450 Traore,H.A. 1
451 Pape,J.W. 1
452 Grinsztejn,B.G.J. 1
453 Katile,D. 1
454 Wolff,M. 1
455 Minta,D. 1
456 Padgett,D. 1
457 Praparattanapan,J. 1
458 Doumbia,M. 1
459 Madero,J.S. 1
460 Dembélé,M.S. 1
461 Diakité,F.F. 1
462 Gotuzzo,E.H. 1
463 Zhang,F.J. 1
464 Phanuphak,N. 1
465 Omar,S.F.S. 1
466 Yao,Z. 1
467 Wools-Kaloustian,K.K. 1
468 Tchounga,B.K. 1
469 Erikstrup,C. 1
470 Maïga,M.Y. 1
471 Wandeler,G. 1
472 Eugen-Olsen,J. 1
473 Thiébaut,R. 1
474 Kouakou,G.M. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2555 2
4 2553 1