ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Peng,X.
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Peng, Xiao-Yu
- Peng, X. Y.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Song,Z. 1
2 Sun,H. 1
3 Li,L. 1
4 Gaur,U. 1
5 Dong,B. 1
6 Li,M. 1
7 Liu,G. 1
8 Mei,S. 1
9 Li,K. 1
10 Wu,H. 1
11 Mekchay,S. 1
12 So, Ping Lam 1
13 Lai, Shumin 1
14 Wang, Bing 1
15 Zhang, Dao Hua 1
16 Chu, Yun Chung 1
17 Tan, K. T. 1
18 Ponsuksili,S. 1
19 Wimmers,K. 1
20 Chen, M. Z. Q. 1
21 Teng, Jing Hua 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 2