ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Paisan Setasuwon
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไพศาล เสตสุวรรณ 23
2 Suphakan Kijamnajsuk 6
3 ศุภกาญจน์ กิจอำนาจสุข 6
4 Somboon Sahasithiwat 5
5 ละอองดาว เม่นบางผึ้ง 5
6 สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ 5
7 Laongdao Menbangpung 4
8 ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ 3
9 ไสว ด่านชัยวิจิตร 2
10 อารดา บัญชาวิมลเชษฐ 2
11 Sawai Danchaivijit 2
12 Arada Bunchavimonchet 2
13 Thanasat Sooksimuang 2
14 อภิชาติ เหล็กงาม 2
15 Rungnapa Tongpool 2
16 Teerapon Yamwong 2
17 รุ้งนภา ทองพูล 2
18 ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง 2
19 Narueporn Vaneesorn 1
20 นฤพร วณีสอน 1
21 Aree Thanaboonsombut 1
22 Thanapak Metanawin 1
23 Laongdao Menbangpueng 1
24 อารี ธนบุญสมบัติ 1
25 Pattana Rakkwamsuk 1
26 พัฒนะ รักความสุข 1
27 ธนภักษ์ เมธนาวิน 1
28 บัญชา ธนบุญสมบัติ 1
29 Ratthima Manalert 1
30 รัฏฐิมา มานะเลิศ 1
31 Buncha Thanaboonsombut 1
32 Atitsa Petchsuk 1
33 อทิตย์สา เพ็ชรสุข 1
34 Yonsuang Arnanthigo 1
35 ยลสรวง อานันธิโก 1
36 Teerapon Yamwong 1
37 อศิรา เฟื่องฟูชาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 3
3 2551 7
4 2550 3
5 2549 1
6 2548 2
7 2547 3
8 2546 1
9 2542 1
10 2541 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาวัสดุและอุปกรณ์เพียโซอิเล็กทริกส์ที่ไม่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบโดยใช้เทคนิคTemplated Grain Growth
ปี พ.ศ. 2552
2 เครื่องวัดความชื้นในผลิตผลการเกษตรประเภทเมล็ดข้าวและถั่ว
3 Synthesis of anisotropic micro-crystals of cubic Na0.5Bi0.5TiO3
4 Study of diamond film interface structure and contacting area
ปี พ.ศ. 2551
5 Classification of water-ethanol-methanol blends by using an electronic nose
6 Eight Combinatorial Stacks of Three Layers of Carbon Black/PVA#Carbon Black/EVA Composite as a Vapor Detector Array
7 Submicron Bi4Ti3O12 Particles via Molten Salt Synthesis with Alkaline Sulfate
8 Synthesis of Na0.5Bi0.5TiO3 Submicron Particles in Molten Salt
9 Effects of Starting Materials on Molten Salt Synthesis of Bi4Ti3O12
10 The Effects of Binder Components in Wax/Oil systems for Metal Injection Molding
11 Ripeness Identification of ‘Nam Dok Mai’ Mango by using an Electronic Nose
ปี พ.ศ. 2550
12 ต้นแบบคาร์บอนมอนอกไซด์แก๊สเซ็นเซอร์ และการปรับปรุงจากสภาพการใช้งานจริง
13 การพัฒนาจมูกอิเล็คโทรนิคส์เพื่อใช้กับผลิตผลทางการเกษตร
14 ผลการบดต่อสัณฐานของผลึก Sr3Ti2O7 ซึ่งสังเคราะห์ในเกลือหลอมเหลว
ปี พ.ศ. 2549
15 Synthesis of Na0.5Bi0.5TiO3 anisotropic particles with grain orientation by conversion of Na0.5Bi4.5Ti4O15 crystals
ปี พ.ศ. 2548
16 การศึกษาผลของสารเจือต่อความสามารถของ SnO2 ในการตรวจวัดแก๊ส
17 การขยายผลของการศึกษาสารเจือที่เพิ่มความสามารถของ SnO2 ในการตรวจวัดแก๊ส รวมทั้งการศึกษาการนำไปผลิตและนำไปใช้งานระยะยาว
ปี พ.ศ. 2547
18 การเตรียมการทดสอบคุณสมบัติและการตอบสนองความชื้นของฟิล์มบางเหล็กออกไซด์-ซิลิกาที่เตรียมโดยวิธีโซล-เจล
19 A Chemical sensor based on a polymer-carbon black composite
20 การศึกษาการเตรียมและการกำจัดตัวประสานในกระบวนการ MIM (Metal Injection Molding)
ปี พ.ศ. 2546
21 การศึกษาเบื้องต้นของการขึ้นรูปฟิล์มเพชรด้วยวิธี Combustion Flame CVD
ปี พ.ศ. 2542
22 การพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบความสามารถของแก๊สเซ็นเซอร์ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2541
23 การพัฒนาแก๊สเซ็นเซอร์ซึ่งใช้ออกไซด์ของดีบุก : ระยะที่ 1