ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Paiparn Santisuk
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ภาณุ ชื่นธวัช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2543 1
3 2541 1
4 2539 1
5 2537 1
6 2535 1
7 2521 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การปรับปรุงระบบบริหารห้องปฏิบัติการสำหรับศูนย์ทดสอบ วิจัย วัสดุ และอุปกรณ์ทางกีฬาตามแนวทางมาตรฐาน มอก. 17025:2548
ปี พ.ศ. 2543
2 การพัฒนามาตรการป้องกันและแก้ไขการผุกร่อนของภาชนะบรรจุประเภทโลหะ
ปี พ.ศ. 2541
3 การให้คำแนะนำและปรึกษาด้านวิชาการและการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม สำหรับโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กลุ่มที่ 2
ปี พ.ศ. 2539
4 การผลิต Sand Blast Tube โดยใช้วิธี Isostatic-Pressing
ปี พ.ศ. 2537
5 วัสดุเสริมแรงที่มีโมดูลัสสูง
ปี พ.ศ. 2535
6 การพัฒนาการเคลือบดีบุก สังกะสี โลหะผสมดีบุกและ โลหะผสมสังกะสี
ปี พ.ศ. 2521
7 Chromium plating on plastics