ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Olfatnia, Mohammad
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Olfatnia, Mohammad.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Shen, Zhiyuan 1
2 Wang, Zhihong 1
3 Miao, Jianmin 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1