ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Nurak Grisdanurak
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Nurak Grisdanurak -
- Nurak Grisdanurak
- Nurak Grisdanurak
- Nurak Grisadanurak
- Grisdanurak, Nurak
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kitirote Wantala 11
2 Jatuporn Wittayakun 9
3 Pongtanawat Khemthong 8
4 Laksana Laokiat 6
5 Siriluk Chiarakorn 6
6 Tanboonchuy, V., Hsu, J.-C., Grisdanurak, N., Liao, C.-H. - 5
7 Arthit Neramittagapong 4
8 นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์ 4
9 Kanchanatip, E., Grisdanurak, N., Thongruang, R., Neramittagapong, A. - 4
10 Visanu Tanboonchuy 4
11 Varapan Danutra 3
12 Pummarin Khamdahsag 3
13 Danutawat Tipayarom 3
14 Ekkachai Kanchanatip 3
15 Bang-orn Srinameb 3
16 Keisuke Fukaya 3
17 Scharer, Jeno M. 2
18 Wanwisa Skolpap 2
19 Chamorn Chawengkijwanich 2
20 Moo-Young, Murray B. 2
21 จตุพร วิทยาคุณ 2
22 เคสุเกะ ฟูคายา 2
23 Sutasinee Neramittagapong 2
24 W. Puttitavorn 2
25 P. Klankaw 2
26 Somboon Nuchprayoon 2
27 P. Khunprasert 2
28 Thanita Areerob 2
29 Grisdanurak N. - 2
30 Jitlada Chumee 2
31 Wan, Meng-Wei 2
32 Piaw Phatai 2
33 Fukaya, Keisuke 2
34 Liao, Chih Hsiang 2
35 Futalan, Cybelle Morales 2
36 Hsu, Jia Chin 2
37 Yupin Phuphuak 2
38 Suthipong Sthiannopkao 2
39 Pairat Photai 1
40 Anupap Tosuwan 1
41 Naichia Yeh 1
42 De Luna, Mark Daniel G. 1
43 Karki, Ananta Kumar 1
44 Ebrada, Leni C. 1
45 Cheng, Tachih 1
46 Han, Seunghee 1
47 Liao, ChihHsiang 1
48 Yan, Dickson Y S 1
49 Lo., Irene Man Chi 1
50 Manegdeg, Ferdinand G. 1
51 Sond Bunsan 1
52 Chuang, Yen Hsun 1
53 Chen, Ho-Wen 1
54 Chen, Wei-Yea 1
55 1
56 Maria Lourdes Dalida 1
57 Pradabduang Kiattisaksiri 1
58 จามร เชวงกิจวณิช 1
59 สิริลักษณ์ เจียรากร 1
60 Phairat Usabharatana 1
61 Sineenat Unburee 1
62 Weradeach Sangkhun 1
63 Mark A.Nanny 1
64 Uthai Chantavit 1
65 Somporn Kamolsiripichaiporn 1
66 Kan, Chichuan 1
67 Chenc, Wenhsiang 1
68 Maurice G. Sorolla II 1
69 พงษ์ธนวัฒน์ เข็มทอง 1
70 J. Thaveesri 1
71 ยุพิน ภูพวก 1
72 Piaw Phataia 1
73 Akira Yuasa 1
74 รศ.ดร. นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์ - 1
75 Manaskorn Rachakornkij 1
76 Sirawan Ruangchuay 1
77 Jullapong Thaveesri 1
78 Orawan Rattanawong 1
79 Kim, Kyoung Woong 1
80 Lupong Kaewsichan 1
81 Walter Den 1
82 Prapaporn Luekittisup 1
83 Nimit Ketcome 1
84 Siriporn Akewaranugulsiri 1
85 Aroonlak Jira-thana-pinyo 1
86 Navaporn Kanjanasiranont 1
87 Tharaporn Yangyaim 1
88 Pattamawan Khunprasert 1
89 Chanyarak Watthanachai 1
90 Atthapon Srifa 1
91 Kinger, Gerald 1
92 Tsai, Wan-Chi 1
93 Siripor Akewaranugulsiri 1
94 Liaoc, Chih-Hsiang 1
95 Hsu, Che-Wei 1
96 Sorolla, Maurice G. 1
97 Wanwisa Pattanasiriwisawa 1
98 Dalida, Maria Lourdes 1
99 Dalida, Maria Lourdes Pascual 1
100 Bajamundi, Cyril Jose Escopete 1
101 Surachai Artkla 1
102 Vinek, Hannelore 1
103 Wantana Klysubun 1
104 Chen, W. H. 1
105 Raumporn Thongruang 1
106 Kan, C. C. 1
107 Nanny, Mark A. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 4
3 2556 3
4 2555 13
5 2554 17
6 2553 10
7 2552 9
8 2551 5
9 2550 5
10 2549 2
11 2548 2
12 2547 1
13 2539 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 SYNTHESIS, SORPTION AND SENSING CAPABILITY OF CARBON NANOTUBE BASED MATERIALS FOR GAS-PHASE CHLORINATED PHENOLS
ปี พ.ศ. 2557
2 Photocatalytic bactericidal efficiency of Ag doped TiO2/Fe 3O4 on fish pathogens under visible light
3 The effect of minimum temperature difference in the design and optimization of heat exchanger networks of a brewery based on pinch methodology
4 Removal of manganese(II) and iron(II) from synthetic groundwater using potassium permanganate
5 ADSORPTION OF CHLORINATED GASES IN H2 USING MODIFIED ZEOLITE NaY AND ACTIVATED CARBON
ปี พ.ศ. 2556
6 Modeling the dioxin emission of a municipal solid waste incinerator using neural networks
7 Manganese loaded on Titania surface by impregnation method for photocatalytic degradation of reactive red-3 dye
8 Structural properties of CuO/TiO2 nanorod in relation to their catalytic activity for simultaneous hydrogen production under solar light
ปี พ.ศ. 2555
9 Background species effect on aqueous arsenic removal by nano zero-valent iron using fractional factorial design
10 The study of copper adsorption from aqueous solution using crosslinked chitosan immobilized on bentonite
11 Photocatalytic degradation of paraquat using nano-sized Cu-TiO 2/SBA-15 under UV and visible light
12 Comparative study of sticky rice starch and polyvinylpyrrolidone as templates for ZnO and Ce-ZnO synthesis
13 The hybrid photocatalyst of TiO 2-SiO 2 thin film prepared from rice husk silica
14 Improvement of BTEX adsorption using silylated RH-MCM-41 synthesized from rice husk silica
15 Electronic chemical properties of vanadium doped TiO 2 for photocatalytic degradation of BTEX
16 Photocatalytic degradation of BTEX using W-doped TiO 2 immobilized on fiberglass cloth under visible light
17 A hybrid approach for PAHs and metals removal from field-contaminated sediment using activated persulfate oxidation coupled with chemical-enhanced washing
18 Arsenic adsorption by Fe loaded on RH-MCM-41 synthesized from rice husk silica
19 Enhancement of photocatalytic activity of TiO 2 thin film using diethanolamine and MCM-41
20 Photocatalytic degradation of paraquat using nano-sized Cu-TiO 2/SBA-15 under UV and visible light
21 The hybrid photocatalyst of TiO 2-SiO 2 thin film prepared from rice husk silica
ปี พ.ศ. 2554
22 Degradation of paraquat under visible light over fullerene modified V-TiO2
23 Gas-bubbled nano zero-valent iron process for high concentration arsenate removal
24 Gas-bubbled nano zero-valent iron process for high concentration arsenate removal
25 Impact of selected solution factors on arsenate and arsenite removal by nanoiron particles
26 Degradation of paraquat under visible light over fullerene modified V-TiO2
27 Optimization of alachlor degradation on S-doped TiO(2) by sonophotocatalytic activity under visible light
28 Effect of Fe(3+) doping on the performance of TiO(2) mechanocoated alumina bead photocatalysts
29 Visible light-irradiated degradation of alachlor on Fe-TiO2 with assistance of H2O2
30 Degradation of paraquat under visible light over fullerene modified V-TiO2
31 Improvement of ZnO by textural modification and metal doping for atrazine photocatalysis
32 Arsenic removal from contaminated water over iron oxide impregnated on activated alumina
33 Gas-bubbled nano zero-valent iron process for high concentration arsenate removal
34 Gas-bubbled nano zero-valent iron process for high concentration arsenate removal
35 Degradation of paraquat under visible light over fullerene modified V-TiO2
36 Gas-Bubbled nano zero-valent iron process for high concentration arsenate removal
37 Degradation of paraquat under visible light over fullerene modified V-TiO2
38 Gas-bubbled nano zero-valent iron process for high concentration arsenate removal
ปี พ.ศ. 2553
39 Calcination temperature effect on solvothermal Fe-TiO2 and its performance under visible light irradiation
40 Synthesis and characterization of Fe-MCM-41 from rice husk silica by hydrothermal technique for arsenate adsorption
41 Photocatalytic hydrogen-generation of polyoxotungstate nano-clusters from biomass
42 Removal of manganese ions from synthetic groundwater by oxidation using KMnO4 and the characterization of produced MnO2 particles
43 Calcination temperature effect on solvothermal Fe–TiO2 and its performance under visible light irradiation
44 Sonophotocatalytic degradation of alachlor using crystalline S-doped TiO₂ under visible light
45 Photocatalytic degradation of paraquat using TiO₂ /RH-SiO₂
46 Mesoporous zeolite NaY for hydrogen chloride adsorption
47 Effect of iron, vanadium, and tungsten doped titania on BTEX photocatalytic decomposition
48 Fe₂O₃-Mg-Al supported beads for phosphate removal
ปี พ.ศ. 2552
49 Sonophotocatalytic activity of methyl orange over Fe(III)/TiO2
50 Characterization of platinum-iron catalysts supported on MCM-41 synthesized with rice husk silica and their performance for phenol hydroxylation
51 Silylated rice husk MCM-41 and its binary adsorption of water-toluene mixture
52 Effect of Ni doping on Ce-Mg-O nanosize catalysts for CO oxidation
53 Characteristics and photocatalytic degradation of methyl orange on Ti-RH-MCM-41 and TiO2/RH-MCM-41
54 Characterization of alMCM-41 synthesized with rice husk silica and utilization as supports for platinum-iron catalysts
55 Effect of Ni Doping on Ce–Mg–O Nanosize Catalysts for CO Oxidation
56 Photodegradation of aqueous 2,4-Dichlorophenol under visible light using Fe-ZnO catalysts prepared by impregnation method
57 Photodegradation of 2,4-dichlorophenol in aqueous solution under visible light by silver doped titanium dioxide synthesized by using polyehtylene glycol as template
ปี พ.ศ. 2551
58 Fed-batch optimization of recombinant alpha-amylase production by Bacillus subtilis using a modified Markov chain Monte Carlo technique
59 Radiographic film waste management in Thailand and cleaner technology for silver leaching
60 Suppression of CO on methanol decomposition over SnO2 catalysts
61 Fed-batch optimization of alpha-amylase and protease-producing Bacillus subtilis using genetic algorithm and particle swarm optimization
62 Adsorption behavior of Cu2+ from aqueous solution on composite crosslinked chitosan-clay
ปี พ.ศ. 2550
63 Influence of functional silanes on hydrophobicity of MCM-41 synthesized from rice husk
64 Characteristics and performance of M-doped cerium zirconium mixed oxide nanosized catalysts (M = Zn, Sn) in CO oxidation
65 Utilization of bagasse and bagasse fly ash wastes for lead removal
66 Policy concept applied to X-ray waste management in Thailand
67 Sorption of oil emulsified in water on oil palm fibers
ปี พ.ศ. 2549
68 การสังเคราะห์ M41S จากแหล่งขี้เถ้าแกลบ และการประยุกต์เพื่อการดูดซับ และการเร่งปฏิกิริยาไฮโดรดีคลอริเนชั่น ของสารประกอบอินทรีย์คลอริเนเตด
69 Waste management plan and chemical recovery process for radiographic medical film
ปี พ.ศ. 2548
70 A systematic approach for waste exchange in Bang Poo Industrial Estate and a case study of steel scrap exchange
71 Utilization of mesoporous molecular sieves synthesized from natural source rice husk silica to chlornayed volatile organic compounds
ปี พ.ศ. 2547
72 Adsorption behavior of NO and CO and their reaction over cobalt on zeolite beta
ปี พ.ศ. 2539
73 Ethyl isopropyl ether (EIPE) synthesis over cation exchange resins : catalyst evaluation and reaction kinetics