ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Nor, Norazmi Mohd
หน่วยงาน Universiti Sains Malaysia, Malaysia
และรู้จักในชื่อของ
- Nor, Norizan Md
- Nor, Norhusna Mohamad
- Nor, Nor Azian Mohd
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2555 1
3 2547 1
4 2545 1
5 2542 7
6 543 1