ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Nithi Atthi
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิธิ อัตถิ 16
2 Wutthinan Jeamsaksiri 11
3 วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ 11
4 ชาญเดช หรูอนันต์ 9
5 Amporn Poyai 9
6 อัมพร โพธิ์ใย 9
7 Charndet Hruanun 8
8 Jirawat Jantawong 5
9 จิรวัฒน์ จันต๊ะวงค์ 4
10 Sitthisuntorn Supothina 4
11 Jakrapong Supadech 4
12 จักรพงศ์ ศุภเดช 4
13 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 4
14 อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย 4
15 จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ 3
16 Chuckaphun Aramphongphun 3
17 Onuma Nimittrakoolchai 3
18 Apirak Pankiew 3
19 อภิรักษ์ ผันเขียว 3
20 Patcharaporn Yanpirat 2
21 พัชราภรณ์ ญาณภิรัต 2
22 สุรศักดิ์ เนียมเจริญ 2
23 ปาวีณา ดุลยเสรี 2
24 อรพรรณ ทองสุข 2
25 จิระวัฒน์ จันต๊ะวงศ์ 2
26 Nimit Somwang 1
27 Surasak Niemcharoen 1
28 Ekalak Chaowicharat 1
29 Nusara Pataradulpitak 1
30 เอกลักษณ์ เชาว์วิชารัตน์ 1
31 นิมิต สมหวัง 1
32 กฤษฎา เสียงแจ้ว 1
33 Choopong Parkpoom 1
34 Ratiporn Manpom 1
35 Peerapong Triyacharoen 1
36 นุสรา ภัทรดุลย์พิทักษ์ 1
37 พีระพงศ์ ตริยเจริญ 1
38 Krisda Siangchew 1
39 รติพร มั่นพรหม 1
40 ชูพงษ์ ภาคภูมิ 1
41 Oraphan Thongsook 1
42 พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐ์กุล 1
43 Charndet Hru-anun 1
44 Peerayuth Charnsetthikul 1
45 อรรถพร สุพลจิต 1
46 On-uma Nimittrakoolchai 1
47 Panruthai Duagnum 1
48 การุณ แซ่จอก 1
49 Karoon Saejok 1
50 Waleed S. Mohammed 1
51 Viphavakit, Charusluk 1
52 Joydeep Dutta 1
53 Paweena Dulyaseree 1
54 Oraphan Thongsuk 1
55 Boonruang, Sakoolkarn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 4
4 2551 7
5 2550 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Development of integrated optical characterization bench for sensing microfluidic channel
ปี พ.ศ. 2554
2 An Effect of Silicon Micro-/Nano-Patterning Arrays on Superhydrophobic Surface
ปี พ.ศ. 2553
3 การปรับปรุงกระบวนการผลิต slider encapsulation และสารเคลือบไวแสง
4 การสร้างพื้นผิวน้ำไม่เกาะแบบยิ่งยวดที่มีสมบัติการสะท้อนแสงต่ำ ด้วยโครงสร้างแบบซิลิกอนดำ
5 Improvement of Photoresist Film Coverage on High Topology Surface with Spray Coating Technique
6 An Effect of Viscosity of Coating Materials on Silicon Micro-Patterning Arrays for Superhydrophobic Surface
ปี พ.ศ. 2551
7 Study of Optimization Patterning Size in Photolithography Process by Using Linear Programming Method for Superhydrophobic Surface
8 การศึกษาการสร้างโครงสร้างจุลภาค 3 มิติ โดยการถ่ายแบบลายวงจรด้วยเทคนิคเกรย์สเกล
9 Study of Optimization Condition for Spin Coating of the Photoresist Film on 3 Inches Wafer by Taguchi Design of Experiment
10 3-Dimensionals Lithography Techniques for Air Bearing Surface Patterning in Hard-Disk Drive Reading/Writing Head Manufacturing
11 Local Photomask Fabrication Capability to Support Hard-Disk Drive Manufacturing in Thailand
12 Improvement bar sitting process step in air bearing surface patterning by using micropallette
13 Chemical resistant improvement of natural rubber and nitrile gloves by coating with hydrophobic film
ปี พ.ศ. 2550
14 การศึกษาการสร้างไมโครเลนส์โดยเทคนิคโฟโตลิโธกราฟีแบบเกรย์สเกล
15 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมุนเคลือบชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงบนกระจกต้นแบบขนาด 6x6 นิ้ว ด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลองแบบทากูชิ
16 A Comparison of One-step Lithography by using Multi-Film Thickness Mask with Gray-scale Mask and Multi-exposure Technique
17 The Influence of Chromium Film Thickness on Photomask on Light Transmission for 3D-Lithography Application