ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Naqvi, S.W.A.
หน่วยงาน National Institute Of Oceanography (NIO), India
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Narvekar, P.V. 20
2 Naik, H. 20
3 Jayakumar, D.A. 18
4 Kurian, S. 10
5 Pratihary, A.K. 10
6 Gauns, M. 9
7 DileepKumar, M. 8
8 Shenoy, D.M. 8
9 Rao, V.P. 7
10 Codispoti, L.A. 7
11 Bange, H.W. 7
12 Shailaja, M.S. 7
13 Yoshinari, T. 7
14 Smetacek, V. 6
15 Devol, A.H. 6
16 George, M.D. 6
17 Roy, R. 6
18 Narvenkar, G. 5
19 SenGupta, R. 5
20 Agnihotri, R. 5
21 Brandes, J.A. 5
22 Karapurkar, S.G. 4
23 Rabalais, N.N. 4
24 Sarkar, A. 4
25 Ward, B.B. 4
26 Kessarkar, P.M. 4
27 Altabet, M.A. 4
28 Wiggert, J.D. 4
29 DeSouza, W. 4
30 Middelburg, J.J. 3
31 Hood, R.R. 3
32 Maya, M.V. 3
33 Gooday, A.J. 3
34 Mochemadkar, S. 3
35 Noronha, R.J. 3
36 Sarma, V.V.S.S. 3
37 Borole, D.V. 3
38 Upstill-Goddard, R.C. 3
39 Jayakumar, A. 3
40 Gonzalez, H.E. 2
41 Cowie, G. 2
42 Thorat, B.R. 2
43 Scranton, M. 2
44 Perillo, G.M.E. 2
45 Ekau, W. 2
46 Manjunatha, B.R. 2
47 Chivas, A.R. 2
48 Patil, S. 2
49 Levin, L.A. 2
50 Heidemeier, J. 2
51 Soares, M.A. 2
52 Gilbert, D. 2
53 Escobar-Briones, E. 2
54 Oguz, T. 2
55 Suresh, T. 2
56 Saino, T. 2
57 Natarajan, R. 2
58 Martin, P. 2
59 Vandromme, P. 2
60 Jorissen, F. 2
61 Patra, P.K. 2
62 Michard, A. 2
63 Smith, S.L. 2
64 Somasundar, K. 2
65 DeSousa, S.N. 2
66 Lampitt, R.S. 2
67 Gaurin, S. 2
68 Voss, M. 2
69 MacCracken, M. 1
70 Korotaev, G. 1
71 Bakker, D.C.E. 1
72 Johannessen, T. 1
73 Omar, A.M. 1
74 Sanders, R. 1
75 Santana-Casiano, J.M. 1
76 Su, J. 1
77 Ebersbach, F. 1
78 Rixen, T. 1
79 Unger, D. 1
80 Barnett, B.A. 1
81 Urban, E.R. 1
82 Brink, K.H. 1
83 Banse, K. 1
84 Postel, J.R. 1
85 Bratton, J.F. 1
86 Naik, R. 1
87 Loscher, C.R. 1
88 Stemmann, L. 1
89 Sundby, B. 1
90 Gruber, N. 1
91 Borges, A.V. 1
92 Thomas, H. 1
93 Delille, B. 1
94 Stanev, E. 1
95 Maury, O. 1
96 Sravan, R. 1
97 Mayilraj, S. 1
98 Pattan, J.N. 1
99 Parthiban, G. 1
100 Naidu, P.D. 1
101 AnilKumar, P. 1
102 Srinivas, T.N.R. 1
103 Montoya, J.P. 1
104 Unnikrishnan, A.S. 1
105 Mazzocchi, M.G. 1
106 Singh, S. 1
107 Shivaji, S. 1
108 Mir, I.A. 1
109 Matta, V.M. 1
110 Tett, P. 1
111 Rengarajan, R. 1
112 Loeff, M.M.R. van der. 1
113 Cassar, N. 1
114 d'Ovidio, F. 1
115 Koppel, J. van de 1
116 Kaplan, D.M. 1
117 Vialard, J. 1
118 Pai, I.K. 1
119 Lengaigne, M. 1
120 Aumont, O. 1
121 Currie, J.C. 1
122 d'Alcalae, M.R. 1
123 Meryl Williams, M. 1
124 Dansie, A. 1
125 Chaitovitz, C. 1
126 Diaz, R. 1
127 Jiang, Y. 1
128 Kemp, M. 1
129 Harper, N. 1
130 Ramaiah, N. 1
131 Monteiro, P.M.S. 1
132 Kouthanker, M. 1
133 Scranton, M.I. 1
134 Karapurkar, S. 1
135 Pratihary, A. 1
136 Neretin, L. 1
137 Ross, A. 1
138 Rao, Y.J.B. 1
139 Johnson, C.G. 1
140 Khare, N. 1
141 Sarkar, Amit 1
142 Sujith, K.B. 1
143 Narenkar, G. 1
144 Repeta, D.J. 1
145 Schuster-Wallace, C. 1
146 Susan, C. 1
147 Zavadksy, I. 1
148 AnilKumar, A. 1
149 Sekar, B. 1
150 Farias, L. 1
151 Linshy, V.N. 1
152 Pena, A. 1
153 Vergnaud, B. 1
154 Johnstone, G. 1
155 Dewitte, B. 1
156 Brear, S. 1
157 Levin, L. 1
158 White, C. 1
159 Kitazato, H. 1
160 Paropkari, A.L. 1
161 Ittekkot, V. 1
162 Mowbray, S. 1
163 Ulloa, O. 1
164 Monteiro, M.S. 1
165 Woulds, C. 1
166 Saraswat, R. 1
167 Van der Plas, A.K. 1
168 Al-Azri, A. 1
169 Kurtarkar, S.R. 1
170 Ahmed, S.I. 1
171 Nigam, R. 1
172 Elmgren, R. 1
173 Urban, E. 1
174 Varik, S. 1
175 Kemp, W.M. 1
176 Bardhan, P. 1
177 Anderson, A. 1
178 Pillai, A.G. 1
179 Moffetta, J.W. 1
180 Joseph, S. 1
181 Cardinal, D. 1
182 Goepferta, T.J. 1
183 Jacobs, E. 1
184 Subramaniam, A. 1
185 Rixen, P.K. 1
186 Mahadevan, R. 1
187 Andreae, M.O. 1
188 Lal, S. 1
189 Hood, H.R. 1
190 Law, C.S. 1
191 Uhlenhopp, A.G. 1
192 Morrison, J.M. 1
193 Gibb, S.W. 1
194 Gundersen, J.S. 1
195 Sardessai, S. 1
196 Goyet, C. 1
197 Hatton, A.D. 1
198 Prosperie, L. 1
199 Manghnani, V. 1
200 Flagg, C. 1
201 Wishner, K. 1
202 Desa, E. 1
203 Gardner, W.D. 1
204 Montoya, J. 1
205 Fernandes, A.A. 1
206 Paerl, H.W. 1
207 Boettcher, M.E. 1
208 Klaas, C. 1
209 Montresor, M. 1
210 Krishnaswamy, R. 1
211 O'Mullan, G.D. 1
212 Thamban, M. 1
213 Fuchs, B. 1
214 Borrione, I. 1
215 Fernandes, M. 1
216 Reshma, K. 1
217 deAlcala, M.R. 1
218 Assmy, P. 1
219 Woebken, D. 1
220 Lam, P. 1
221 Tuit, C.B. 1
222 Alagarsamy, R. 1
223 Rich, J.J. 1
224 Moffett, J. 1
225 Christensen, J.P. 1
226 Amann, R. 1
227 Fuchs, B.M. 1
228 Kuypers, M.M.M. 1
229 Kartal, B. 1
230 Strous, M. 1
231 Jetten, M.S.M. 1
232 Maheswaran, P.A. 1
233 KrishnaKumari, L. 1
234 Wiggert, J. 1
235 Fairbanks, R.G. 1
236 Coles, V. 1
237 McCreary, J. 1
238 Bates, N. 1
239 Hood, R. 1
240 Mahowald, N. 1
241 Karuppasamy, P.K. 1
242 Khemani, L.T. 1
243 Thapa, K.B. 1
244 Meyers, G. 1
245 Rodhe, H. 1
246 Ferreira, A.M. 1
247 Seitzinger, S. 1
248 Neira, C. 1
249 Kumar, K.R. 1
250 Mitra, A.P. 1
251 Abrol, Y.P. 1
252 Kalra, N. 1
253 Francis, C.A. 1
254 Raju, D.S. 1
255 Vale, C. 1
256 DeSilva, C. 1
257 Ahmad, S.M. 1
258 Hegner, E. 1
259 Goes, J. 1
260 Safai, P.D. 1
261 Codispoti, L. 1
262 Caldeira, K. 1
263 Chai, F. 1
264 Kuhland, M. 1
265 Coale, K.H. 1
266 Boyd, P.W. 1
267 Binu, M.S. 1
268 Rajesh, G. 1
269 Buesseler, K.O. 1
270 Doney, S.C. 1
271 Sudhir, A.K. 1
272 Karl, D.M. 1
273 Madhupratap, M. 1
274 de Baar, H.J.W. 1
275 Momin, G.A. 1
276 Naik, M.S. 1
277 Takeda, S. 1
278 Rao, P.S.P. 1
279 Watson, A.J. 1
280 Michaels, A.F. 1
281 Kulshreshta, U.C. 1
282 Parashar, D.C. 1
283 Falkowski, P.G. 1
284 Granat, L. 1
285 Johnson, K.S. 1
286 Velayutham, M. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 4
3 2556 7
4 2555 4
5 2554 7
6 2553 8
7 2552 18
8 2551 11
9 2550 2
10 2549 11
11 2548 2
12 2547 1
13 2546 1
14 2545 4
15 2544 5
16 2543 5
17 2542 2
18 2541 5
19 2540 2
20 2539 5
21 2538 1
22 2536 4
23 2535 2
24 2534 3
25 2533 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Carbon and nitrogen isotopic composition of suspended particulate organic matter in Zuari Estuary, west coast of India
2 Effect of salinity induced pH/alkalinity changes on benthic foraminifera: A laboratory culture experiment
3 Biogeochemistry and ecology of Pyrosoma spinosum from the Central Arabian Sea
ปี พ.ศ. 2557
4 Air-Sea Interactions of Natural Long-Lived Greenhouse Gases (CO2, N2O, CH4) in a Changing Climate
5 Oxygen minimum zone of the open Arabian Sea: variability of oxygen and nitrite from daily to decadal timescales.
6 Benthic mineralization and nutrient exchange over the inner continental shelf of western India.
7 Comparative organic geochemistry of Indian margin (Arabian Sea) sediments: Estuary to continental slope
ปี พ.ศ. 2556
8 Hypoxia in the changing marine environment
9 Dissolved methane in Indian freshwater reservoirs
10 Coupling between suboxic condition in sediments of the western Bay of Bengal and southwest monsoon intensification: A geochemical study
11 Response of phytoplankton to nutrient enrichment with high growth rates in a tropical monsoonal estuary - Zuari estuary, India
12 Indian Ocean Dipole and El Nino/Southern Oscillation impacts on regional chlorophyll anomalies in the Indian Ocean
13 Variation in the Indian summer monsoon intensity during the Bolling-Allerod and Holocene
14 Iron fertilization enhanced net community production but not downward particle flux during the Southern Ocean iron fertilization experiment LOHAFEX
ปี พ.ศ. 2555
15 Lime muds and their genesis off-Northwestern India during the late Quaternary
16 Seasonal occurrence of anoxygenic photosynthesis in Tillari and Selaulim reservoirs, Western India
17 Production of dimethylsulphide during the seasonal anoxia off Goa
18 Cecembia lonarensis gen. nov., sp. nov., a haloalkalitolerant bacterium of the family Cyclobacteriaceae, isolated from a haloalkaline lake and emended descriptions of the genera Indibacter, Nitritalea and Belliella
ปี พ.ศ. 2554
19 Variations in some environmental characteristics including C and N stable isotopic composition of suspended organic matter in the Mandovi estuary
20 Ocean iron fertilization
21 The relationship between volatile halocarbons and phytoplankton pigments during a Trichodesmium bloom in the coastal eastern Arabian Sea
22 Intra-annual variability of carbon and nitrogen stable isotopes in suspended organic matter in waters of the western continental shelf of India
23 Hypoxia and Nutrient Reduction in the Coastal Zone: Advice for Prevention, Remediation and Research.
24 Measuring and monitoring eutrophication and hypoxia
25 Time Series Observations in the North Indian Ocean
ปี พ.ศ. 2553
26 The next generation of iron fertilization experiments in the southern Ocean
27 Indian Ocean margins
28 Carbon and nitrogen fluxes in the North Indian Ocean
29 Natural and human-induced hypoxia and consequences for coastal areas: Synthesis and future development
30 The Arabian Sea as a high-nutrient, low-chlorophyll region during the late southwest monsoon
31 Marine hypoxia/anoxia as a source of CH4 and N2O
32 Fluctuations in productivity and denitrification in the southeastern Arabian Sea during the Late Quaternary
33 Syed Mahmood Naqvi (27 August 1941 - 04 September 2009)
ปี พ.ศ. 2552
34 Possible solar control on primary production along the Indian west coast on decadal to centennial timescale
35 Historical records of coastal eutrophication-induced hypoxia
36 Effects of natural and human-induced hypoxia on coastal benthos
37 Benthic fluxes in a tropical estuary and their role in the ecosystem
38 A non-diatom plankton bloom controlled by copepod grazing and amphipod predation: Preliminary results from the LOHAFEX iron-fertilisation experiment
39 AoA Region: South Asian Seas
40 AoA Region: The regional organization for the protection of the marine environment/regional commission for fisheries (ROPME/RECOFI) area
41 AoA Region: Red Sea And Gulf of Aden
42 Denitrifying bacterial community composition changes associated with stages of denitrification in oxygen minimum zones
43 Threshold effects in semi-enclosed marine systems
44 Vulnerability of semi-enclosed marine systems to environmental disturbances
45 Introduction to Indian Ocean biogeochemical processes and ecological variability: Current understanding and emerging perspectives
46 Distribution and relative quantification of key genes involved in fixed nitrogen loss from the Arabian Sea oxygen minimum zone
47 Is delta sup(15)N of sedimentary organic matter a good proxy for paleodenitrification in coastal waters of the eastern Arabian Sea?
48 Indian Ocean research: Opportunities and challenges
49 Seasonal anoxia over the western Indian continental shelf
50 Hydrography and biogeochemistry of the coastal ocean
51 Preface to: Indian Ocean biogeochemical processes and ecological variability
ปี พ.ศ. 2551
52 Ocean iron fertilization - Moving forward in a sea of uncertainty
53 Research opportunities and challenges in the Indian Ocean
54 Miocene phosphorites from the Murray Ridge, northwestern Arabian Sea
55 Recent advances in the biogeochemistry of nitrogen in the ocean
56 Variability of subsurface denitrification and surface productivity in the coastal eastern Arabian Sea over the past seven centuries
57 Impact of tropical cyclone on biogeochemistry of the central Arabian Sea
58 The next generation of iron fertilization experiments in the Southern Ocean
59 A microdiversity study of anammox bacteria reveals a novel Candidatus Scalindua phylotype in marine oxygen minimum zones
60 The Indian Ocean
61 Organic carbon, and not copper, controls denitrification in oxygen minimum zones of the ocean
62 Enhancement of oceanic nitrous oxide emissions by storms
ปี พ.ศ. 2550
63 Biogeochemical and ecological research in the Indian Ocean: Sustained Indian Ocean Biogeochemical and Ecological Research Workshop, Goa, India, 3-6 October 2006 - Meeting Report
64 Reduced iron associated with secondary nitrite maxima in the Arabian Sea
ปี พ.ศ. 2549
65 Spatial variation of phytoplankton pigments along the southwest coast of India
66 Nitrogen transformations as inferred from the activities of key enzymes in the Arabian Sea oxygen minimum zone
67 Oxygen deficiency in the North Indian Ocean
68 The western continental shelf of India: A hotspot of anaerobic biogeochemical transformations including production of nitrous oxide
69 Coastal versus open-ocean denitrification in the Arabian Sea
70 Seasonal oxygen deficiency over the western continental shelf of India
71 Denitrification rates and excess nitrogen gas concentrations in the Arabian Sea oxygen deficient zone
72 Coastal biogeochemical processes in the north Indian Ocean (14, S-W)
73 Nitrogen cycling in the suboxic waters of the Arabian Sea
74 Marine nitrogen cycle
75 SPOT-ON: Recent advances in the biogeochemistry of nitrogen in the ocean
ปี พ.ศ. 2548
76 The nitrogen cycle in the Arabian Sea
77 Biogeochemical ocean-atmosphere transfers in the Arabian Sea
ปี พ.ศ. 2547
78 Diversity of nitrite reductase genes (nirS) in the denitrifying water column of the coastal Arabian Sea
ปี พ.ศ. 2546
79 The Arabian Sea
ปี พ.ศ. 2545
80 Global change and biogeochemical cycles: The south Asia region
81 Air-sea interactions and exchanges
82 Carbon cycling in the northern Arabian Sea during the northeast monsoon: Significance of salps
83 Quaternary phosphorites off the southeast coast of India
ปี พ.ศ. 2544
84 Data assimilation techniques in modeling ocean processes
85 Chemical oceanography
86 Methane in coastal and offshore waters of the Arabian Sea
87 The oceanic fixed nitrogen and nitrous oxide budgets: Moving targets as we enter the anthropocene?
88 Nitrous oxide emissions from the Arabian Sea: A synthesis
ปี พ.ศ. 2543
89 Ocean biogeochemistry and atmospheric composition: Significance of the Arabian Sea
90 Increased marine production of N sub(2)O due to intensifying anoxia on the Indian continental shelf
91 Carbon-nitrogen cycling in northern Indian Ocean
92 A comparative study of Pleistocene phosphorites from the continental slope off western India
93 Land-ocean interactions in the coastal zone
ปี พ.ศ. 2542
94 The oxygen minimum zone in the Arabian Sea during 1995
95 Nitrogen cycling in the suboxic Arabian Sea: Implications for atmospheric chemistry and climate
ปี พ.ศ. 2541
96 Severe fish mortality associated with 'red tide' observed in the sea off Cochin
97 Budgetary and biogeochemical implications of N sub(2)O isotope signatures in the Arabian Sea
98 Isotopic composition of nitrate in the central Arabian Sea and eastern tropical North Pacific: A tracer for mixing and nitrogen cycles
99 Nitrogen isotopic studies in the suboxic Arabian Sea
100 CO sub(2) and N sub(2) O fluxes from the northern Indian Ocean
ปี พ.ศ. 2540
101 Nitrogen and oxygen isotopic composition of N sub(2)O from suboxic waters of the eastern tropical North Pacific and the Arabian Sea - measurement by continuous-flow isotope-ratio monitoring
102 Results are coming in from JGOFS-India cruises and collaborative projects in the Arabian Sea
ปี พ.ศ. 2539
103 Chemical composition of precipitation in India and Nepal: A preliminary report on an Indo-Swedish Project on Atmospheric Chemistry
104 A sink for atmospheric carbon dioxide in the northeast Indian Ocean
105 Respiration rates in subsurface waters of the northern Indian Ocean: Evidence for low decomposition rates of organic matter within the water column in the Bay of Bengal
106 Research and development for coastal zone
107 A 27,000 year record of Red Sea outflow: Implication for timing of post-glacial monsoon intensification
ปี พ.ศ. 2538
108 Carbon dioxide and nitrous oxide in the North Indian Ocean
ปี พ.ศ. 2536
109 Activity of the respiratory electron transport system and respiration rates within the oxygen minimum layer of the Arabian Sea
110 Enigma of the negative of delta super(18) 0 pulse at LGM (last glacial maximum)
111 Carbon dioxide and nitrous oxide in the Arabian Sea
112 An intermediate nepheloid layer associated with high microbial metabolic rates and denitrification in the northwest Indian Ocean
ปี พ.ศ. 2535
113 Inorganic combined nitrogen budget of the Arabian Sea: Some geochemical and climatic implications
114 Some aspects of the nitrogen cycling in the Arabian Sea
ปี พ.ศ. 2534
115 N2O production in the ocean
116 Nitrous oxide in the Arabian Sea
117 Geographical extent of denitrification in the Arabian Sea in relation to some physical processes
ปี พ.ศ. 2533
118 Seasonal changes in the denitrification regime of the Arabian Sea
119 Models for changes in atmospheric carbon dioxide, ocean geochemistry and circulation during the late Pleistocene