ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

NECTEC/HDD
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 6
2 2552 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การสังเคราะห์ตัวดูดซับจากวัสดุที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบเพื่อใช้ตรวจวัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
2 การศึกษาตัวแปรที่สำคัญของหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดดิสก์ที่เปลี่ยนแปลงกับค่าแรงที่ใช้จับยึดระหว่างการวัดค่า : ระยะที่ 2
3 การศึกษากระบวนการชุดประกอบหัวอ่าน/เขียนสำเร็จ ในกระบวนการการประกอบชุดประกอบหัวอ่าน/เขียนสำเร็จ และหาค่าที่เหมาะสมที่สุด : ระยะที่ 2
4 การพัฒนาระบบการหยิบจับหัวอ่านเขียนข้อมูลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
5 หน่วยงานวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกล
6 โครงการแนวทางการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยวิธีการทำเหมืองข้อมูล และการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ
ปี พ.ศ. 2552
7 การนำน้ำใช้แล้วกลับมาใช้ช้ำ