ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Mun S.
หน่วยงาน National Institute Of Oceanography (NIO), India
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Walton C. 3
2 Somboon P. 3
3 Socheat D. 2
4 Hlaing T. 2
5 Setha T. 2
6 Piwowar-Manning E. 2
7 Tun-Lin W. 2
8 Chang M.S. 2
9 Eshleman S. 2
10 Prakash A. 2
11 Tanvir, E. M. 2
12 Paul, Sudip 2
13 Hossen, Md. Sakib 2
14 Ali, Md. Yousuf 2
15 Bhoumik, Nikhil Chandra 2
16 Khalil, Md. Ibrahim 2
17 Liu,C. 1
18 Genberg B. 1
19 Autsavapromporn,N. 1
20 Plante,I.L. 1
21 Mrumbi K. 1
22 Link B. 1
23 Hogan N. 1
24 Kilonzo G. 1
25 Zelaya C. 1
26 Ciardiello,F. 1
27 Köhne,C.H. 1
28 Lema F. 1
29 Kim,T. 1
30 Fiamma A. 1
31 Curran K. 1
32 Zhang,S.Z. 1
33 Sadowski A. 1
34 Singh B. 1
35 Mulawa M. 1
36 Woelk G. 1
37 Timbe A. 1
38 Carrico A. 1
39 Sendah M. 1
40 Machinda T. 1
41 Murima O. 1
42 Konishi,T. 1
43 Ngubani T. 1
44 Lopes,G.D.L. 1
45 van Rooyen H. 1
46 Szekeres G. 1
47 Ho,G.F. 1
48 Karim S. 1
49 Chen,L. 1
50 Kulich M. 1
51 Ahn,J. 1
52 Donnell D. 1
53 Bello,M. 1
54 Salazar-Austin N. 1
55 Charoentum,C. 1
56 Kong,H.L. 1
57 Frohlich J. 1
58 Pettifor A. 1
59 Sudoyo,A.W. 1
60 Wang,J. 1
61 Bamanyisa C. 1
62 Zhang,J. 1
63 Abler L. 1
64 Park,Y.S. 1
65 Lam,K.O. 1
66 Joseph P. 1
67 Liu,T.S. 1
68 Johnson-Lewis L. 1
69 Chovenye L. 1
70 Hlavka Z. 1
71 Martens C. 1
72 Sievers M. 1
73 Bruno D. 1
74 Dukhovlinova E. 1
75 Sabin D. 1
76 Porcella S. 1
77 Ping L. 1
78 Fogel J. 1
79 Cohen M. 1
80 Melo M. 1
81 Redd A. 1
82 Swanstrom R. 1
83 Quinn T. 1
84 Gunde L. 1
85 Rumpa, Nur-E Noushin 1
86 Alam, Nadia 1
87 Islam, Md. Aminul 1
88 Hossain, Md. Sabir 1
89 Hua Gan, Siew 1
90 Monnier J. 1
91 Van Zee J. 1
92 Maliwichi M. 1
93 Nhando N. 1
94 Akelo V. 1
95 Punyawudho K. 1
96 Panchia R. 1
97 Gamble T. 1
98 McGrath N. 1
99 Hlubinka D. 1
100 McIntyre J. 1
101 Omar B. 1
102 Paungmali A. 1
103 Teh,C. 1
104 Hausler H. 1
105 Gregowski A. 1
106 Fritz K. 1
107 Mhlongo S. 1
108 Modiba P. 1
109 Robertson G. 1
110 Joseph L. 1
111 Sharma S. 1
112 Grinsztejn B. 1
113 Hudelson S. 1
114 Mayer K. 1
115 Pilotto J. 1
116 McCauley M. 1
117 Ou S. 1
118 Zhang X. 1
119 Chotirosniramit N. 1
120 Hughes J. 1
121 Chen Y. 1
122 Kumarasamy N. 1
123 Laeyendecker O. 1
124 Sweat M. 1
125 Rosen R. 1
126 Phadtare, N.R. 1
127 Roy, P.D. 1
128 Lojanapiwat B. 1
129 Chauhan, M.S. 1
130 Ritch R. 1
131 Bhattacharya, A. 1
132 Kale, V.S. 1
133 Krawitz B. 1
134 Pinhas A. 1
135 Yadav, R.R. 1
136 Chui T. 1
137 Murphy D. 1
138 Chakravorty, S. 1
139 Khan, A.M. 1
140 Chung B. 1
141 Fai N. 1
142 Quadir, D.A. 1
143 Hakim L. 1
144 Ashraf, J. 1
145 Kim C. 1
146 Kim W. 1
147 Manzoor, N. 1
148 Lee J. 1
149 Adnan, M. 1
150 Gupta, A.K. 1
151 Trivedi V. 1
152 Usaneya Perngparn 1
153 Mickalian J. 1
154 Morfit S. 1
155 Chulalongkorn University. College of Public Health Sciences 1
156 Steward W. 1
157 Murakami,T. 1
158 Lane T. 1
159 Kevany S. 1
160 Usami,N. 1
161 Funayama,T. 1
162 Khumalo-Sakutukwa G. 1
163 Azzam,E.I. 1
164 Chariyalertsak C. 1
165 Visrutaratna S. 1
166 Garg R. 1
167 Thamban, M. 1
168 Singhvi, A.K. 1
169 Suwan Y. 1
170 Rupakumar, K. 1
171 Geyman L. 1
172 Chauhan, O.S. 1
173 Rumpa, Nur-E-Noushin 1
174 Jubenkanda T. 1
175 Siew, Hua Gan 1
176 Tantraworasin A. 1
177 Devkota, L.P. 1
178 Umbas R. 1
179 Kawichai S. 1
180 Chariyalertsak S. 1
181 Thaung S. 1
182 Beyrer C. 1
183 Anyaele O. 1
184 Srithanaviboonchai K. 1
185 Akaza H. 1
186 Htun P.T. 1
187 Onozawa M. 1
188 Kitagawa Y. 1
189 Kitamura T. 1
190 Namiki M. 1
191 Richter L. 1
192 De Silva B. 1
193 Gray G. 1
194 Li,J. 1
195 Vaid,A.K. 1
196 Mbwambo J. 1
197 Ma,B. 1
198 Chingono A. 1
199 Cheng,A. 1
200 Celentano D. 1
201 Linton Y. 1
202 Morin S. 1
203 Sriuranpong,V.R. 1
204 Mun-Yik F. 1
205 Horie S. 1
206 Tragoolpua K. 1
207 Chiong E. 1
208 Wu T. 1
209 Yuan Y. 1
210 Türkeri L. 1
211 Intasai N. 1
212 Letran J. 1
213 Ong T. 1
214 Shrestha, A.B. 1
215 Tayapiwatana C. 1
216 Lim J. 1
217 Kasinrerk W. 1
218 Gardiner R. 1
219 Moretti K. 1
220 Hirao Y. 1
221 Linton Y.-M. 1
222 Morgan K. 1
223 Ozono S. 1
224 Nambanya S. 1
225 Hinotsu S. 1
226 Sochantha T. 1
227 O'Loughlin S.M. 1
228 Cooperberg M. 1
229 Weerasinghe I. 1
230 Carroll P. 1
231 Coates T. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 7
2 2559 2
3 2558 1
4 2557 1
5 2554 1
6 2553 2
7 2552 2
8 2551 1
9 2550 1
10 2549 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Assessment of Toxicity and Beneficiary Effects of Garcinia pedunculata on the Hematological, Biochemical, and Histological Homeostasis in Rats
2 Peripapillary perfused capillary density in primary open - Angle glaucoma across disease stage: An optical coherence tomography angiography study
3 Report of the Second Asian Prostate Cancer (A-CaP) Study Meeting
4 Age-Related Differences in Socio-demographic and Behavioral Determinants of HIV Testing and Counseling in HPTN 043/NIMH Project Accept
5 Validity and reliability of Internet-based physiotherapy assessment for musculoskeletal disorders: a systematic review
6 Treatment as Prevention: Characterization of Partner Infections in the HIV Prevention Trials Network 052 Trial
7 Antihyperglycemic, Antidiabetic, and Antioxidant Effects of Garcinia pedunculata in Rats
ปี พ.ศ. 2559
8 The differences of characteristics between smokers and non-smokers among TB patients in a socio-economically underprivileged area in the Philippines
9 Rethinking Linkage To The West: What Authoritarian Stability In Singapore Tells Us
ปี พ.ศ. 2558
10 Genetic changes in progeny of bystander human fibroblasts after microbeam irradiation with X-rays, protons or carbon ions: The relevance to cancer risk
ปี พ.ศ. 2557
11 Adaptation of international guidelines for metastatic colorectal cancer: An Asian consensus
ปี พ.ศ. 2554
12 Effect of O2 on the adsorption of SO2 on carbon-supported pt electrocatalysts
ปี พ.ศ. 2553
13 Instrumental, terrestrial and marine records of the climate of South Asia during the Holocene: Present status, unresolved problems and societal aspects
14 Spatial genetic structure of Aedes aegypti mosquitoes in mainland Southeast Asia
ปี พ.ศ. 2552
15 Molecular phylogenetics and biogeography of the Neocellia Series of Anopheles mosquitoes in the Oriental Region
16 Mitochondrial pseudogenes in the nuclear genome of Aedes aegypti mosquitoes: Implications for past and future population genetic studies
ปี พ.ศ. 2551
17 Generation of functional scFv intrabody to abate the expression of CD147 surface molecule of 293A cells
ปี พ.ศ. 2550
18 Pricing efficiency of pulses markets in Myanmar = ประสิทธิภาพด้านราคาของตลาดถั่วเพื่อการบริโภคในประเทศพม่า / Soe Ma Ma
ปี พ.ศ. 2549
19 บทบาทของภาษีธุรกิจเฉพาะต่อการประกอบธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์= The role of specific business tax on real estate trading / มณี สุขแก้ว