ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Mun, Fei Yam
หน่วยงาน Universiti Sains Malaysia, Malaysia
และรู้จักในชื่อของ
- Mun, F. Yam
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 2
3 2558 2
4 2556 1