ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Mori K.
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Muammer Koç
- Mayer K.
- Munir K.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chariyalertsak S. 9
2 Lama J. 7
3 Piwowar-Manning E. 6
4 Eshleman S. 6
5 Cohen M. 6
6 Grinsztejn B. 6
7 Chen Y. 6
8 Kumarasamy N. 6
9 Bekker L. 6
10 Hughes J. 5
11 Celentano D. 5
12 McCauley M. 5
13 Liu A. 5
14 Hosseinipour M. 5
15 Hakim J. 5
16 Pilotto J. 5
17 Kallás E. 4
18 Buchbinder S. 4
19 Elharrar V. 4
20 Safren S. 4
21 Veloso V. 4
22 Kumwenda J. 4
23 Gamble T. 4
24 Casapía M. 4
25 Santos B. 4
26 Eron J. 4
27 Grant R. 4
28 Gallant J. 4
29 Cummings V. 3
30 Mimiaga M. 3
31 Gaydos C. 3
32 Friedman R. 3
33 Limbada M. 3
34 Hudelson S. 3
35 Srithanaviboonchai K. 3
36 Makhema J. 3
37 Moore A. 3
38 Panchia R. 3
39 Ou S. 3
40 Zhang X. 3
41 ศาศวัต มหบุญพาชัย 3
42 Rooney J. 3
43 Godbole S. 3
44 Sasawat Mahabunphachai 3
45 Guanira J. 3
46 Schechter M. 3
47 Fogel J. 3
48 McMahan V. 2
49 Anderson P. 2
50 Wang L. 2
51 Glidden D. 2
52 Melo M. 2
53 Montoya-Herrera O. 2
54 Montoya O. 2
55 Lucas J. 2
56 Mills L. 2
57 Hance R. 2
58 Quinn T. 2
59 Tripathy S. 2
60 Taha T. 2
61 Xu L. 2
62 Akelo V. 2
63 Hoffman I. 2
64 Burns D. 2
65 Martinez A. 2
66 Sanne I. 2
67 De Bruyn G. 2
68 Magidson J. 2
69 Leu C. 2
70 Marzinke M. 2
71 Hendrix C. 2
72 Piper J. 2
73 Chitwarakorn A. 2
74 Sabin D. 2
75 Redd A. 2
76 Cranston R. 2
77 Porcella S. 2
78 Martens C. 2
79 Richardson B. 2
80 Carballo-Diéguez A. 2
81 Holtz T. 2
82 Zorrilla C. 2
83 Grossman C. 2
84 Gonzales P. 2
85 Jacobson C. 2
86 Chotirosniramit N. 2
87 Johnson S. 2
88 Patterson K. 2
89 McGowan I. 2
90 Firnhaber C. 1
91 Mulligan K. 1
92 Goicochea P. 1
93 Fleming T. 1
94 Riviere C. 1
95 Havlir D. 1
96 Mehendale S. 1
97 Sanchez J. 1
98 Klingman K. 1
99 Swindells S. 1
100 Nielsen-Saines K. 1
101 Kumwenda N. 1
102 Currier J. 1
103 Fernández T. 1
104 Campbell T. 1
105 Walawander A. 1
106 Kanyama C. 1
107 Chariyalertsak M. 1
108 Bushma L. 1
109 Marcus C. 1
110 Ramirez-Cardich M. 1
111 Amod F. 1
112 Amico K. 1
113 Cheng A. 1
114 Nair A. 1
115 Vargas L. 1
116 Guanira-Carranza J. 1
117 Lee J. 1
118 Ricklefs S. 1
119 Solomon M. 1
120 Berendes S. 1
121 Burke K. 1
122 McManhan V. 1
123 Kayoyo V. 1
124 Mngqibisa R. 1
125 Faria D. 1
126 Li X. 1
127 Sherman S. 1
128 Moran L. 1
129 Poongulali S. 1
130 Waller H. 1
131 Cardoso S. 1
132 Williamson B. 1
133 Samaneka W. 1
134 Supparatpinyo K. 1
135 Ray S. 1
136 Smeaton L. 1
137 Essex M. 1
138 Flanigan T. 1
139 Lalloo U. 1
140 Hammer S. 1
141 Selig E. 1
142 Munshaw S. 1
143 Chisada A. 1
144 Bushman L. 1
145 Debes R. 1
146 Sirisanthana T. 1
147 Ribaudo H. 1
148 Badal-Faesen S. 1
149 Saravanan S. 1
150 Nielsen K. 1
151 Pendame R. 1
152 Hart S. 1
153 Severe P. 1
154 Ramratnam B. 1
155 Morgado M. 1
156 Martinson F. 1
157 Moyo S. 1
158 Kazembe P. 1
159 Lawrence J. 1
160 Wallis C. 1
161 Maponga C. 1
162 Sharma J. 1
163 Solomon S. 1
164 Ntshele S. 1
165 Putnam B. 1
166 Ojikutu B. 1
167 Loeliger E. 1
168 Pappa K. 1
169 Pathak S. 1
170 Li S. 1
171 Gormley J. 1
172 Hovind L. 1
173 Tabet S. 1
174 van der Horst C. 1
175 Dai J. 1
176 Wanke C. 1
177 Nhando N. 1
178 Gulick R. 1
179 Swann E. 1
180 McConnell J. 1
181 Zheng J. 1
182 Barnett R. 1
183 Brizz B. 1
184 Jaff H. 1
185 de Gruttola V. 1
186 Wang F. 1
187 Defechereux P. 1
188 Snowden W. 1
189 Uy J. 1
190 Postle B. 1
191 Schooley R. 1
192 Delph Y. 1
193 Gettinger N. 1
194 Collier A. 1
195 Chilongozi D. 1
196 Cu-Uvin S. 1
197 Gunde L. 1
198 Maliwichi M. 1
199 Flexner C. 1
200 Bryson Y. 1
201 Bollinger R. 1
202 Fiscus S. 1
203 Mitsuyasu R. 1
204 Andrade A. 1
205 Haas D. 1
206 Berthaud V. 1
207 Ganoza C. 1
208 Kanabkaew C. 1
209 Giguere R. 1
210 Greer W. 1
211 Chen X. 1
212 Dolezal C. 1
213 Jia H. 1
214 Sang J. 1
215 Brown W. 1
216 Bedard K. 1
217 Wirostko B. 1
218 Kappelgaard P. 1
219 Thomas S. 1
220 Gaston D. 1
221 Balán I. 1
222 Jia L. 1
223 Qiao C. 1
224 Liu X. 1
225 Kunjara Na Ayudhya R. 1
226 Huang L. 1
227 Wilson E. 1
228 Zhang H. 1
229 Wang Y. 1
230 Horn S. 1
231 Tabagari S. 1
232 Leruez S. 1
233 Zhao B. 1
234 Reynier P. 1
235 Chichua G. 1
236 Gomez K. 1
237 Bach-Holm D. 1
238 Ender Dur 1
239 Cha S. 1
240 Sievers M. 1
241 Yamashiro K. 1
242 Bruno D. 1
243 Dukhovlinova E. 1
244 Zenteno J. 1
245 Park K. 1
246 Bikbov M. 1
247 Lamari H. 1
248 Lerner S. 1
249 Swanstrom R. 1
250 Nilgün Y. 1
251 Ping L. 1
252 Jonas J. 1
253 Kumar R. 1
254 Pakravan M. 1
255 De Juan Marcos L. 1
256 Ömer Necati Cora 1
257 Moghimi S. 1
258 Ideta R. 1
259 Furkan Dundar 1
260 J.E. Carsley 1
261 Edward D. 1
262 Chan A. 1
263 Perera S. 1
264 Kobakhidze N. 1
265 George R. 1
266 Vijaya L. 1
267 Yang Z. 1
268 Do T. 1
269 Irkec M. 1
270 Inoue K. 1
271 Pickett J. 1
272 Coca-Prados M. 1
273 Sugiyama K. 1
274 Schwartz J. 1
275 Ho K. 1
276 Zarnowski T. 1
277 Manabe S. 1
278 Liu K. 1
279 Galaska B. 1
280 Kazama S. 1
281 Parikh U. 1
282 Järvelä I. 1
283 Schlottmann P. 1
284 Hamilton E. 1
285 Said F. 1
286 Martin J. 1
287 Kelly C. 1
288 London A. 1
289 Bischofberger N. 1
290 Wulfsohn M. 1
291 Emel L. 1
292 Shugarts D. 1
293 Webb N. 1
294 Winters M. 1
295 Descallar R. 1
296 Steele J. 1
297 Hayashi K. 1
298 Na Ayudhya R. 1
299 Mizoguchi T. 1
300 Mwelase N. 1
301 Igo R. 1
302 Haripriya A. 1
303 Williams S. 1
304 Le Coeur S. 1
305 Thorleifsson G. 1
306 Schlötzer-Schrehardt U. 1
307 Aung T. 1
308 Kalonga B. 1
309 Ozaki M. 1
310 Shava E. 1
311 Lee M. 1
312 Astakhov Y. 1
313 Orr A. 1
314 Bailey J. 1
315 Prakadeeswari G. 1
316 Cherecheanu A. 1
317 Kang J. 1
318 Nelson S. 1
319 Li Z. 1
320 Hauser M. 1
321 Truong H. 1
322 Burdon K. 1
323 Nakano S. 1
324 Mehrotra M. 1
325 Abu-Amero K. 1
326 Jaffe H. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 7
2 2559 5
3 2555 2
4 2554 2
5 2553 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 High levels of adherence to a rectal microbicide gel and to oral Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) achieved in MTN-017 among men who have sex with men (MSM) and transgender women
2 Genetic association study of exfoliation syndrome identifies a protective rare variant at LOXL1 and five new susceptibility loci
3 Virologic outcomes in early antiretroviral treatment: HPTN 052
4 Factors influencing antiretroviral treatment suboptimal adherence among perinatally hivinfected adolescents in Thailand
5 International sexual partnerships may be shaped by sexual histories and socioeconomic status
6 MTN-017: A rectal phase 2 extended safety and acceptability study of tenofovir reduced-glycerin 1% gel
7 Treatment as Prevention: Characterization of Partner Infections in the HIV Prevention Trials Network 052 Trial
ปี พ.ศ. 2559
8 Brief Report: HIV Drug Resistance in Adults Failing Early Antiretroviral Treatment: Results from the HIV Prevention Trials Network 052 Trial
9 Community cultural norms, stigma and disclosure to sexual partners among women living with HIV in Thailand, Brazil and Zambia (HPTN 063)
10 Antiretroviral Medication Adherence and Amplified HIV Transmission Risk Among Sexually Active HIV-Infected Individuals in Three Diverse International Settings
11 The safety of tenofovir-emtricitabine for HIV pre-exposure prophylaxis (PrEP) in individuals with active hepatitis B
12 Frequency and predictors of estimated HIV transmissions and bacterial STI acquisition among HIV-positive patients in HIV care across three continents
ปี พ.ศ. 2555
13 Emtricitabine-tenofovir concentrations and pre-exposure prophylaxis efficacy in men who have sex with men
14 Efficacy and Safety of Three Antiretroviral Regimens for Initial Treatment of HIV-1: A Randomized Clinical Trial in Diverse Multinational Settings
ปี พ.ศ. 2554
15 Analysis of genetic linkage of HIV from couples enrolled in the HIV prevention trials network 052 trial
16 Prevention of HIV-1 infection with early antiretroviral therapy
ปี พ.ศ. 2553
17 Numerical and Experimental Investigations on Deformation Behavior of Aluminum 5754 Alloy under Warm Hydroforming Conditions
18 Effect of Manufacturing Processes on Formability and Surface Topology of Proton Exchange Membrane Fuel Cell Metallic Bipolar Plates
19 Corrosion Resistance Characteristics of Stamped and Hydroformed PEMFC Metallic Bipolar Plates
20 Preexposure chemoprophylaxis for HIV prevention in men who have sex with men