ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Morakot Tanticharoen
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มรกต ตันติเจริญ 27
2 สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ 16
3 Kobkul Laoteng 10
4 กอบกุล เหล่าเท้ง 10
5 Apiradee Hongsthong 8
6 อภิรดี หงส์ทอง 8
7 ภาวิณี เกิดฤทธิ์ 6
8 มธุรา สิริจันทรัตน์ 5
9 Matura Sirijuntarut 5
10 Supaporn Cheevadhanarak 5
11 Pavinee Kurdrit 3
12 พีรดา พรหมมีเนตร 3
13 Pavinee Kurdrid 3
14 Prasat Kittakoop 3
15 Sanjukta Subudhi 3
16 S. Na-Ranong 2
17 Rawisara Ruenwai 2
18 Wattana Jeamton 2
19 นเรศ ดำรงชัย 2
20 รวิสรา รื่นไวย์ 2
21 Nares Damrongchai 2
22 Marasri Ruengjitchatchawalya 2
23 มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ 2
24 สุรณัฐ พงษ์หาญพจน์ 2
25 Peerada Prommeenate 2
26 วัฒนา เจียมตน 2
27 Anuwat Tachaleat 2
28 Juntira Punya 2
29 อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน 2
30 Patcharaporn Wongsa 2
31 จันทิรา ปัญญา 2
32 Alongkorn Amnuaykanjanasin 2
33 อนุวัฒน์ เตชะฤทธิ์ 2
34 Bruno Maresca 2
35 พัชราภรณ์ วงษา 2
36 สุกัญญา จีนเหนาะ 2
37 ประสาท กิตตะคุปต์ 2
38 Preerada Prommeenate 1
39 Sansanalak Rachdawong 1
40 Kanda Lertladaluck 1
41 ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ 1
42 เกรียงไกร ปอแก้ว 1
43 Sudarat Dulsawat 1
44 P. Kittakoop 1
45 กานดา เลิศลดาลักษณ 1
46 Kriengkrai Porkaew 1
47 ณัฐพงษ์ เส็งพานิช 1
48 ประสาท กิตตคุปต์ 1
49 Sutichai Intamas 1
50 บุษยา บุนนาค 1
51 Nattapong Sengpanich 1
52 Masahiko Isaka 1
53 มาซาฮิโกะ อิซากะ 1
54 Wai Prathumpai 1
55 ไว ประทุมผาย 1
56 สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์ 1
57 นำชัย ชีววิวรรธน์ 1
58 Sutada Mungpakdee 1
59 Kitipong Promwong 1
60 S. Subudhi 1
61 Sirintornthep Towprayoon 1
62 สุธาดา มุ่งภักดี 1
63 ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย 1
64 จิตติศักดิ์ เสนาจักร์ 1
65 Wiputh Pooljaroen 1
66 ปรีชา การสุทธิ์ 1
67 สิริทรเทพ เต้าประยูร 1
68 Sritana Thammathorn 1
69 วิพุธ พูลเจริญ 1
70 Amnat Chidthaisong 1
71 Thaweesak Koanantakool 1
72 ศรีธนา ธรรมาธร 1
73 กิติพงศ์ พร้อมวงค์ 1
74 Sukunya Jeennor 1
75 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 1
76 Boosya Bunnag 1
77 Sakarin Bhumiratana 1
78 Somchai Pongpattanakitshote 1
79 ศักรินทร์ ภูมิรัตน 1
80 วีระ โลหะ 1
81 สุภาณี เลิศไตรรักษ์ 1
82 สมชาย พงศ์พัฒนกิจโชติ 1
83 Porntip Paungmoung 1
84 นพพร เจตนชัย 1
85 ละเอียด เพ็งโสภา 1
86 Vanida Bhavakul 1
87 Suranat Phonghanpot 1
88 Jittisak Senachak 1
89 ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ 1
90 Rayakorn Yutthanasirikul 1
91 สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย 1
92 รยากร ยุทธนาสิริกุล 1
93 Sudsanguan Chusacultanachai 1
94 Phuttawadee Phuengcharoen 1
95 Chairat Uthaipibull 1
96 เบญจมาศ ทิพย์มณเฑียร 1
97 Amporn Rungrod 1
98 Vanicha Vichai 1
99 วนิชา วิชัย 1
100 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 1
101 Supaporn Sawadjoon 1
102 สุภาพร สวัสดิ์จุ้น 1
103 Panida Unagul 1
104 พนิดา อุนะกุล 1
105 Sukanya Jeennor 1
106 Kanyawim Kirtikara 1
107 กัญญวิมว์ กีรติกร 1
108 La-eid Pengsopar 1
109 พรทิพย์ ผึ้งม่วง 1
110 Supanee Lerttriluck 1
111 อัมพร หรั่งรอด 1
112 Veara Loha 1
113 Yodhathai Thebtaranonth 1
114 Pattsarun Cheawchanlertfa 1
115 Prasert Srikitikulchai 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 4
3 2552 2
4 2551 5
5 2550 2
6 2549 4
7 2548 6
8 2546 1
9 2545 1
10 2533 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Biosynthesis of Xyrrolin, a New Cytotoxic Hybrid Polyketide/Non-ribosomal Peptide Pyrroline with Anticancer Potential, in Xylaria sp. BCC 1067
ปี พ.ศ. 2553
2 Up-regulated expression of desaturase genes of Mucor rouxii in response to low temperature associates with pre-existing cellular fatty acid constituents
3 Phycocyanin promoter of Spirulina platensis controlling heterologous expression in cyanobacteria
4 Oxygen-induced expression of delta6-, delta9- and delta12-desaturase genes modulates fatty acid composition in Mucor rouxii
5 Identification of a heat shock-responsive cis-acting DNA sequence and its transcriptional regulator: their role in Spirulina-desD gene expression in response to heat stress
ปี พ.ศ. 2552
6 Discovery of insect-specific polyketide synthases, potential PKS-NRPS hybrids, and novel PKS clades in tropical fungi
7 Subcellular proteomic characterization of the high-temperature stress response of the cyanobacterium Spirulina platensis
ปี พ.ศ. 2551
8 โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต (กลุ่มภาวะโลกร้อน)
9 Proteome analysis at the subcellular level of the cyanobacterium Spirulina platensis in response to low-temperature stress conditions
10 Evaluation of inoculum performance for enhancing gamma-linolenic acid production from Mucor rouxii
11 A combined stress response analysis of Spirulina platensis in terms of global differentially expressed proteins, and mRNA levels and stability of fatty acid biosynthesis genes
12 Isolation and functional characterization of Spirulina D6D gene promoter: Role of a putative GntR transcription factor in transcriptional regulation of D6D gene expression
ปี พ.ศ. 2550
13 Effect of two intermediate electron donors, NADPH and FADH2, on Spirulina ?6-desaturase co-expressed with two different immediate electron donors, cytochrome b5 and ferredoxin, in Escherichia coli
14 Revealing differentially expressed proteins in two morphological forms of Spirulina platensis by proteomic analysis
ปี พ.ศ. 2549
15 Comparative fatty acid profiling of Mucor rouxii under different stress conditons
16 Hirsutellone F, a Dimer of Antitubercular Alkaloids from the Seed Fungus Trichoderma Species BCC 7579
17 Targeted mutagenesis of a fatty acid delta6-desaturase from Mucor rouxii: Role of amino acid residues adjacent to histidine-rich motif II.
18 Revealing the complementation of ferredoxin by cytochrome b5 in the Spirulina-?6-desaturation reaction by N-terminal fusion and co-expression of the fungal-cytochrome b5 domain and Spirulina-?6-acyl-lipid desaturase
ปี พ.ศ. 2548
19 Diversity of type I polyketide synthase genes in the wood-decay fungus Xylaria sp. BCC 1067
20 Production of red pigments by the insect pathogenic fungus Cordyceps unilateralis BCC 1869
21 Promoter analysis of Mucor rouxii delta 9-desaturase: Its implication for transcriptional regulation in Saccharomyces cerevisiae
22 Genetic modification of essential fatty acids biosynthesis in Hansenula polymorpha
23 Functional expression of Spirulina delta 6 desaturase gene in yeast, Saccharomyces cerevisiae
24 Subsrate specificity and preference of delta6 –deaturase of Mucor rouxii.
ปี พ.ศ. 2546
25 ดีเอ็นเอ ปริศนาลับรหัสชีวิต
ปี พ.ศ. 2545
26 Atropisomeric myristinins: selective COX-2 inhibitors and antifungal agents from Myristica cinnamomea
ปี พ.ศ. 2533
27 การบำบัดและผลิตพลังงานจากน้ำทิ้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังในถังปฏิกรณ์แบบตรึงเซล