ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Morakot Tanticharoen
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มรกต ตันติเจริญ 27
2 สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ 16
3 Kobkul Laoteng 10
4 กอบกุล เหล่าเท้ง 10
5 Apiradee Hongsthong 8
6 อภิรดี หงส์ทอง 8
7 ภาวิณี เกิดฤทธิ์ 6
8 Supaporn Cheevadhanarak 5
9 มธุรา สิริจันทรัตน์ 5
10 Matura Sirijuntarut 5
11 Pavinee Kurdrid 3
12 Sanjukta Subudhi 3
13 Prasat Kittakoop 3
14 พีรดา พรหมมีเนตร 3
15 Pavinee Kurdrit 3
16 Bruno Maresca 2
17 จันทิรา ปัญญา 2
18 Juntira Punya 2
19 ประสาท กิตตะคุปต์ 2
20 Anuwat Tachaleat 2
21 พัชราภรณ์ วงษา 2
22 สุรณัฐ พงษ์หาญพจน์ 2
23 Patcharaporn Wongsa 2
24 อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน 2
25 สุกัญญา จีนเหนาะ 2
26 Alongkorn Amnuaykanjanasin 2
27 S. Na-Ranong 2
28 Rawisara Ruenwai 2
29 Wattana Jeamton 2
30 อนุวัฒน์ เตชะฤทธิ์ 2
31 นเรศ ดำรงชัย 2
32 รวิสรา รื่นไวย์ 2
33 วัฒนา เจียมตน 2
34 Peerada Prommeenate 2
35 Marasri Ruengjitchatchawalya 2
36 มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ 2
37 Nares Damrongchai 2
38 Amporn Rungrod 1
39 เบญจมาศ ทิพย์มณเฑียร 1
40 Sakarin Bhumiratana 1
41 Porntip Paungmoung 1
42 La-eid Pengsopar 1
43 นพพร เจตนชัย 1
44 อัมพร หรั่งรอด 1
45 พรทิพย์ ผึ้งม่วง 1
46 Supanee Lerttriluck 1
47 วีระ โลหะ 1
48 Suranat Phonghanpot 1
49 Sudsanguan Chusacultanachai 1
50 Veara Loha 1
51 Vanida Bhavakul 1
52 ศักรินทร์ ภูมิรัตน 1
53 สมชาย พงศ์พัฒนกิจโชติ 1
54 สุภาณี เลิศไตรรักษ์ 1
55 Somchai Pongpattanakitshote 1
56 ละเอียด เพ็งโสภา 1
57 Masahiko Isaka 1
58 ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย 1
59 Prasert Srikitikulchai 1
60 Panida Unagul 1
61 Sutichai Intamas 1
62 ประสาท กิตตคุปต์ 1
63 Phuttawadee Phuengcharoen 1
64 ณัฐพงษ์ เส็งพานิช 1
65 Nattapong Sengpanich 1
66 พนิดา อุนะกุล 1
67 Sukanya Jeennor 1
68 Kanyawim Kirtikara 1
69 กัญญวิมว์ กีรติกร 1
70 Yodhathai Thebtaranonth 1
71 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 1
72 วนิชา วิชัย 1
73 สุภาพร สวัสดิ์จุ้น 1
74 Supaporn Sawadjoon 1
75 Vanicha Vichai 1
76 Pattsarun Cheawchanlertfa 1
77 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 1
78 P. Kittakoop 1
79 เกรียงไกร ปอแก้ว 1
80 กานดา เลิศลดาลักษณ 1
81 บุษยา บุนนาค 1
82 Boosya Bunnag 1
83 Sritana Thammathorn 1
84 วิพุธ พูลเจริญ 1
85 Amnat Chidthaisong 1
86 Kriengkrai Porkaew 1
87 Kanda Lertladaluck 1
88 มาซาฮิโกะ อิซากะ 1
89 Wai Prathumpai 1
90 ไว ประทุมผาย 1
91 สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์ 1
92 Sudarat Dulsawat 1
93 Preerada Prommeenate 1
94 Sansanalak Rachdawong 1
95 ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ 1
96 Thaweesak Koanantakool 1
97 ศรีธนา ธรรมาธร 1
98 นำชัย ชีววิวรรธน์ 1
99 จิตติศักดิ์ เสนาจักร์ 1
100 Wiputh Pooljaroen 1
101 Rayakorn Yutthanasirikul 1
102 ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ 1
103 รยากร ยุทธนาสิริกุล 1
104 สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย 1
105 Jittisak Senachak 1
106 สุธาดา มุ่งภักดี 1
107 Sirintornthep Towprayoon 1
108 สิริทรเทพ เต้าประยูร 1
109 กิติพงศ์ พร้อมวงค์ 1
110 Sukunya Jeennor 1
111 ปรีชา การสุทธิ์ 1
112 S. Subudhi 1
113 Sutada Mungpakdee 1
114 Kitipong Promwong 1
115 Chairat Uthaipibull 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 4
3 2552 2
4 2551 5
5 2550 2
6 2549 4
7 2548 6
8 2546 1
9 2545 1
10 2533 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Biosynthesis of Xyrrolin, a New Cytotoxic Hybrid Polyketide/Non-ribosomal Peptide Pyrroline with Anticancer Potential, in Xylaria sp. BCC 1067
ปี พ.ศ. 2553
2 Up-regulated expression of desaturase genes of Mucor rouxii in response to low temperature associates with pre-existing cellular fatty acid constituents
3 Phycocyanin promoter of Spirulina platensis controlling heterologous expression in cyanobacteria
4 Oxygen-induced expression of delta6-, delta9- and delta12-desaturase genes modulates fatty acid composition in Mucor rouxii
5 Identification of a heat shock-responsive cis-acting DNA sequence and its transcriptional regulator: their role in Spirulina-desD gene expression in response to heat stress
ปี พ.ศ. 2552
6 Discovery of insect-specific polyketide synthases, potential PKS-NRPS hybrids, and novel PKS clades in tropical fungi
7 Subcellular proteomic characterization of the high-temperature stress response of the cyanobacterium Spirulina platensis
ปี พ.ศ. 2551
8 โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต (กลุ่มภาวะโลกร้อน)
9 Proteome analysis at the subcellular level of the cyanobacterium Spirulina platensis in response to low-temperature stress conditions
10 Evaluation of inoculum performance for enhancing gamma-linolenic acid production from Mucor rouxii
11 A combined stress response analysis of Spirulina platensis in terms of global differentially expressed proteins, and mRNA levels and stability of fatty acid biosynthesis genes
12 Isolation and functional characterization of Spirulina D6D gene promoter: Role of a putative GntR transcription factor in transcriptional regulation of D6D gene expression
ปี พ.ศ. 2550
13 Effect of two intermediate electron donors, NADPH and FADH2, on Spirulina ?6-desaturase co-expressed with two different immediate electron donors, cytochrome b5 and ferredoxin, in Escherichia coli
14 Revealing differentially expressed proteins in two morphological forms of Spirulina platensis by proteomic analysis
ปี พ.ศ. 2549
15 Comparative fatty acid profiling of Mucor rouxii under different stress conditons
16 Hirsutellone F, a Dimer of Antitubercular Alkaloids from the Seed Fungus Trichoderma Species BCC 7579
17 Targeted mutagenesis of a fatty acid delta6-desaturase from Mucor rouxii: Role of amino acid residues adjacent to histidine-rich motif II.
18 Revealing the complementation of ferredoxin by cytochrome b5 in the Spirulina-?6-desaturation reaction by N-terminal fusion and co-expression of the fungal-cytochrome b5 domain and Spirulina-?6-acyl-lipid desaturase
ปี พ.ศ. 2548
19 Diversity of type I polyketide synthase genes in the wood-decay fungus Xylaria sp. BCC 1067
20 Production of red pigments by the insect pathogenic fungus Cordyceps unilateralis BCC 1869
21 Promoter analysis of Mucor rouxii delta 9-desaturase: Its implication for transcriptional regulation in Saccharomyces cerevisiae
22 Genetic modification of essential fatty acids biosynthesis in Hansenula polymorpha
23 Functional expression of Spirulina delta 6 desaturase gene in yeast, Saccharomyces cerevisiae
24 Subsrate specificity and preference of delta6 –deaturase of Mucor rouxii.
ปี พ.ศ. 2546
25 ดีเอ็นเอ ปริศนาลับรหัสชีวิต
ปี พ.ศ. 2545
26 Atropisomeric myristinins: selective COX-2 inhibitors and antifungal agents from Myristica cinnamomea
ปี พ.ศ. 2533
27 การบำบัดและผลิตพลังงานจากน้ำทิ้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังในถังปฏิกรณ์แบบตรึงเซล