ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Midmore, David J.
หน่วยงาน Central Queensland University, Australia
และรู้จักในชื่อของ
- Midmore, David
- Midmore, David J
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Bhattarai, Surya Prasad. 31
2 Centre for Plant and Water Science 16
3 Walsh, Kerry B. 14
4 Harrower, Keith, 1948-2010. 11
5 Kele, Benjamin Mark. 11
6 Ashwath, Nanjappa. 10
7 Hood, Barry. 9
8 Jalota, Rajesh K. 8
9 Sangha, Kamaljit Kaur. 7
10 Pendergast, Lance. 7
11 Dhungel, Jay. 5
12 Shrestha, Karuna. 5
13 Zhu, Grant Xinghong. 5
14 McKennariey, Brendan J. 5
15 Yang, Zongjian. 4
16 Ockerby, Stephen Eric. 4
17 Shrestha, Pramod. 4
18 Nissen, Todd. 4
19 Qureshi, Mohammad S. 4
20 Syeda, Shamsha S. 4
21 Kleinhenz, Volker, 1965- 3
22 Long, Robert Llewellyn. 3
23 Roe, Brett. 3
24 Lotz, G. 3
25 Torabi, Manouchehr. 3
26 Hathurusingha, Subhash. 3
27 Su, Ninghu. 3
28 Rank, Andrew H. 3
29 Wolfs, Peter J. 3
30 Reid, D. J. 3
31 Yule, D. F. 3
32 Tomlinson, Ian. 3
33 Doyle, Graham. 3
34 Saunders, David G. 3
35 Morgan, Wendy C. 2
36 Rolfe, John, 1959- 2
37 Rogers, Gordon. 2
38 Poudel, D. D. 2
39 Bhatia, Poonam. 2
40 Ball, Andrew S. 2
41 McHugh, A. D. 2
42 Adetutu, Eric M. 2
43 Palada, Manuel C. 2
44 Radford, B. J. 2
45 Hoffman, Kevin. 2
46 Baker, A. J. M. 2
47 Sparkes, Earl. 2
48 Torabi, Manouchehr 2
49 Bhatia, Naveen Pal. 2
50 Ockerby, Stephen Eric 2
51 Hall, Jack 2
52 Macey, Peter. 2
53 Nkang, Ani E. 1
54 Jansen, Hans G. P. 1
55 Senaratna, Tissa. 1
56 Yates, Emma Jane. 1
57 Huber, S. 1
58 Kaur, Kamaljit. 1
59 McHugh, J. 1
60 Price, M. 1
61 Zelek, C. 1
62 Shively, Gerald. 1
63 Gersteling, Peter. 1
64 Renger, Birte Christina. 1
65 Bhattarai, Surya P 1
66 Sequiera, R. 1
67 Walsh, Kerry B 1
68 Birkeland, Janis, 1945- 1
69 Playford, Christina L. 1
70 Milne, John, 1943- 1
71 Rogers, G. 1
72 Salvaudon, Clemence. 1
73 Walmsley, Steve. 1
74 Duivenvoorden, L. J. 1
75 Lodge, Geoff. 1
76 Salas, R. 1
77 Malab, Beatriz S. 1
78 Wu, D. 1
79 Batin, Charlie B. 1
80 Alipon, Marina A. 1
81 Chen, Xinming. 1
82 Yang, Zongjian 1
83 Bhattarai, Madhusudan. 1
84 Roberts, Michael. 1
85 Wijesekara, Kolitha. 1
86 Malab, Stanley C. 1
87 Decipulo, Myrna S. 1
88 Dano, A. 1
89 Kleinhenz, Volker, 1
90 Lever, Tessa. 1
91 Cuppitt, Damien. 1
92 Qureshi, Sohail. 1
93 Syeda, Shamsa S. 1
94 Traynor, Mark. 1
95 Sharma, Ajay. 1
96 White, D. 1
97 Doughton, John. 1
98 Gautam Kafle, Geeta. 1
99 Rana, Eak 1
100 Reeve, Dee. 1
101 Skutsch, Margaret. 1
102 Wilk, Phillip. 1
103 McLaughlin, Peter. 1
104 B. Walsh, Kerry B. 1
105 Orr, Nicola. 1
106 Hopkins, Kylie. 1
107 Reyes, Ria. 1
108 Hall, Jack. 1
109 Bhattarai, Thakur 1
110 Newman, Suzie. 1
111 Nguyen, Vong. 1
112 White, D. (Daniel T.) 1
113 Wu, Deng-lin. 1
114 Kimsan, Ros. 1
115 Churilova, Elena V. 1
116 Hicks, David. 1
117 Xinming, Chen. 1
118 Coleman, Eric. 1
119 Subedi, Phul. 1
120 Schnitzler, W. H. 1
121 West, L. T. 1
122 Zahid, Din M. 1
123 Yule, Donald F. 1
124 Smith, N. J. C. 1
125 Bhattarai, Surya Prasad 1
126 Foster, Scott D. 1
127 De La Pena, Robert. 1
128 Foster, Scott D 1
129 Yule, Donald F 1
130 Palchamy, Kadirvel. 1
131 Percival, Ross. 1
132 Rimal , Naresh 1
133 Tait, Laurence James. 1
134 Wassink, David 1
135 Balsys, Ron 1
136 School of Engineering and Technology (2013-) 1
137 Hillman, Wendy 1
138 School of Human, Health and Social Sciences (2013-) 1
139 Bembridge, Jordanna. 1
140 Other 1
141 Sinclair, William. 1
142 Newby, Robert. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 6
2 2556 6
3 2555 8
4 2554 9
5 2553 9
6 2552 10
7 2551 11
8 2550 10
9 2549 13
10 2548 16
11 2547 10
12 2546 9
13 2545 5
14 2544 2
15 2543 1
16 2542 1
17 2541 1
18 2540 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 The effects of photoperiod on phenological development and yields of industrial hemp
2 Leaf growth controls the timing of panicle initiation in Sorghum bicolor
3 Leaf growth controls the timing of panicle initiation in Sorghum bicolor
4 Tassel initiation is synchronized to the elongation rates of leaf primordia in Zea mays
5 Improving the uniformity of emitter air bubble delivery during oxygation
6 Net-positive building carbon sequestration
ปี พ.ศ. 2556
7 Sustainable potato production: global case studies. edited by Z. He , R. Larkin and W. Honeycuff . Heidelberg
8 The total air budget in oxygenated water flowing in a drip tape irrigation pipe
9 Benefits of oxygation of subsurface drip-irrigation water for cotton in a Vertosol oxygation of subsurface irrigation water for cotton /
10 Analysis of factors affecting the availability of air bubbles to subsurface drip irrigation emitters during oxygation
11 The effects of different sowing times on maturity rates, biomass, and plant growth of industrial fiber hemp
12 Food security, vulnerable Nepali peasants and vegetable markets
ปี พ.ศ. 2555
13 The carbon sequestration potential of community-based forest management in Nepal
14 Biodegradation of sugarcane trash through use of microbially enhanced compost extracts
15 Microbially enhanced compost extract: does it ncrease solubilisation of minerals and mineralisation of organic matter and thus improve plant nutrition?
16 Aerated water irrigation (oxygation) benefits to pineapple yield, water use efficiency and crop health
17 Review of flowering control in industrial hemp
18 Further development of the Stevia natural sweetener industry
19 Oxygation
20 Quantifying carbon footprints in the Bundaberg region: a vehicle towards horticultural sustainability
ปี พ.ศ. 2554
21 Reproductive phenology of Calophyllum inophyllum in Yeppoon, Australia and Meegoda Western Province, Sri Lanka
22 Comparison of microbially enhanced compost extracts produced from composted cattle rumen content material and from commercially available inocula
23 Periodic variation in kernel oil content and fatty acid profiles of Calophyllum innophyllm [sic] L. : a potential biodiesel feedstock in Australia
24 Microbial enhancement of compost extracts based on cattle rumen content compost : characterisation of a system
25 Changes in microbial and nutrient composition associated with rumen content compost incubation
26 More crop per drop : using simple drip irrigation systems for small-scale vegetable production
27 Aeration of irrigation water for improvements in pineapple crop health and yield
28 Roof-top gardens : an option for green roof-tops and self-sufficient fresh food production
29 Oxygation enhanced pineapple yield and quality
ปี พ.ศ. 2553
30 Soil respiration rate and its sensitivity to temperature in pasture systems of dry-tropics
31 A comparison of alternative plant mixes for conservation bio-control by native beneficial arthropods in vegetable cropping systems in Queensland Australia
32 "Rainfed Agriculture: Unlocking the Potential'. Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture Series 7. Edited by S. P. Wani, J. Rockstrom and T. Owels. Wallingford, UK : CABI (2009) : [book review]
33 Policy interventions needed to manage bacterial build-up in municipal effluent irrigated agroforestry plantations
34 Provenance variations in seed-related characters and oil content of Calophyllum inophyllum L. in northern Australia and Sri Lanka
35 Sustainable irrigation to balance supply of soil water, oxygen, nutrients and agro-chemicals
36 Oxygation improves yield and quality and minimizes internal fruit crack of cucurbits on a heavy clay soil in the semi-arid tropics
37 On-farm evaluation of fertilizer briquettes and low-cost drip irrigation for smallholder vegetable production in Cambodia
38 Impact of oxygation on soil respiration, yield and water use efficiency of three crop species
ปี พ.ศ. 2552
39 Identifying agricultural practices to sustain bamboo production in Queensland, Australia
40 Cultivated bamboo in the Northern Territory of Australia
41 Managing clumps of Dendrocalamus asper in Bukidnon, the Philippines
42 Improving productivity of a previously unmanaged Bambusa blumeana plantation for culms and shoots in Ilocos Norte, the Philippines
43 Bamboo in the global and Australian contexts
44 Silvicultural management of bamboo in the Philippines and Australia for shoots and timber : Proceedings of a workshop held in Los Baños, the Philippines, 22-23 November 2006 /
45 Self-organisation at the whole-plant level : a modelling study
46 Oxygation enhances growth, gas exchange and salt tolerance of vegetable soybean and cotton in a saline vertisol
47 Optimising inputs for production of bamboo shoots and timber
48 Overview of the ACIAR bamboo project outcomes.
ปี พ.ศ. 2551
49 Seed ecology and successional status of 27 tropical rainforest cabinet timber species from Queensland
50 Effects of subsurface drip irrigation rates and furrow irrigation for cotton grown on a vertisol on off-site movement of sediments, nutrients and pesticides
51 In vitro culture of immature seed for rapid generation advancement in tomato
52 Potential benefits of oxygation-aeration of irrigation water to the Australian fruit industry
53 Yield, water-use efficiencies and root distribution of soybean, chickpea and pumpkin under different subsurface drip irrigation depths and oxygation treatments in vertisols
54 Sustainable aquaponics
55 Oxygation of the rockwool substrate for hydroponics
56 The impact of limiting factors in a recirculating wastewater treatment system
57 Factors contributing to the benefits of foliar nitrogen application for wheat in a sub-tropical winter environment
58 Large on-site wastewater treatment and reuse systems for commercial applications
59 Effect of oxygation with respect to dripper depths on yield and water use efficiencies of soybean and pumpkin in vertisols
ปี พ.ศ. 2550
60 Explaining the mysteries of nitrogen and phosphorus in on-site wastewater
61 Effect of row covers on silverleaf whitefly (Homoptera: Aleyrodidae) population densities and crop yield in zucchini
62 'Physiology of crop production’ by NK Fageira, VC Baligar and RB Clark, Haworth Press : [book review]
63 Oxygation : aeration of subsurface drip irrigation water and its advantages for crop production
64 Floating row covers and pyriproxyfen help control silverleaf whitefly Bemisia tabaci (Gennadius) Biotype B (Homoptera: Aleyrodidae) in zucchini
65 Carbon isotope discrimination and surrogates of water use efficiency for tomato under various soil moistures
66 Responses of two species of mesquite to initial and follow-up applications of selected herbicides in a potted trial
67 Impact of temperature and defoliation (simulated grazing) on soil respiration of pasture (Cenchrus ciliaris L.) in a controlled experiment
68 Habitat manipulation an option to minimise synthetic pesticides and reduce pollution /
69 Acid mine drainage from the historic Mt Morgan gold mine devastating to river water quality, and fish /
ปี พ.ศ. 2549
70 Root aeration improves yield and water use efficiency of tomato in heavy clay and saline soils
71 The Response of cotton to subsurface drip and furrow irrigation in a vertisol
72 Impact of tree clearing on soil respiration and soil microbial biomass in pasture systems of Central Queensland, Australia
73 Stevia - an intense sweetener laying the ground work for a new industry /
74 Development of taro, yam, yam bean and sweet potato exports to Japan and USA
75 Oxygation yields many benefits
76 Pasture composition in cleared and uncleared woodlands
77 Water and energy requirements at a tenanted research house
78 Litter production, decomposition and nutrient release in cleared and uncleared pasture systems of central Queensland, Australia
79 Effect of timing of defoliation on wheat (Triticum aestivum) in central Queensland. : 2. N uptake and relative N use efficiency
80 Oxygation : enhanced root function, yields and water use efficiencies through aerated subsurface drip irrigation, with a focus on cotton
81 Irrigation scheduling to increase muskmelon fruit biomass and soluble solids concentration
82 Intensive organic production systems and issues of sustainability
ปี พ.ศ. 2548
83 Effects of plant height and water availability on response of Quilpie mesquite (Prosopis velutina) to a selection of herbicides applied by the basal stem method
84 A role for nickel in osmotic adjustment in drought-stressed plants of the nickel hyperaccumulator Stackhousia tryonii Bailey
85 Effects of genotype, explant orientation, and wounding on shoot regeneration in tomato
86 An overview of the Central Queensland University self-contained evapotranspiration beds
87 Water efficiency infrastructure and energy requirements at the research house
88 Greywater reuse in a sewered area design and implementation at research house
89 Influence of soil moisture on yield and quality of tomato on a heavy clay soil
90 Successful seed germination of the nickel hyperaccumulator Stackhousia tryonii
91 A model for the circadian oscillations in expression and activity of nitrate reductase in higher plants
92 Modelling plant resource allocation and growth partitioning in response to environmental heterogeneity
93 Pasture production in cleared and uncleared grazing systems of central Queensland, Australia
94 Tradeoffs between pasture production and plant diversity and soil health attributes of pasture systems of central [sic] Queensland, Australia
95 Impact of tree clearing on soil pH and nutrient availability in grazing systems of central [sic] Queensland, Australia
96 Two-phase flow of water and air during aerated subsurface drip irrigation
97 Alternatives to traditional annual crop agriculture in the uplands : biophysical evidence from the Manupali River watershed
98 Oxygation unlocks yield potentials of crops in oxygen-limited soil environments
ปี พ.ศ. 2547
99 Designing on-site wastewater systems for sites with large variations in wastewater generation
100 Experimental assessment of the impact of defoliation on growth and production of water-stressed maize and cotton plants
101 Chinese waterchestnut
102 Chinese waterchestnut
103 Aerated subsurface irrigation water gives growth and yield benefits to zucchini, vegetable soybean and cotton in heavy clay soils
104 Source-sink manipulation to increase melon (cucumis melo L.) fruit biomass and soluble sugar content
105 Effect of timing of defoliation on wheat (triticum aestivum) in Central Queensland
106 Tissue culture studies of tomato (Lycopersicon esculentum)
107 Carbon sequestration in a tropical landscape : an economic model to measure its incremental cost
108 Oxygation of rhizosphere with subsurface aerated irrigation water improves lint yield and performance of cotton on saline heavy clay soil
ปี พ.ศ. 2546
109 Kabocha and Japanese pumpkin in Australia : a report for the Rural Industries Research and Development Corporation
110 On-site system design for seasonal variations in wastewater generation at caravan parks
111 Sustainable on-site system design for an ecotourism site
112 A case study on the effects of irrigation and fertilization on soil water and soil nutrient status, and on growth and yield of bamboo (phyllostachys pubescens) shoots
113 Polyculture - constructed wetlands - floral hydroponics - wastewater a linkage of technologies
114 On-site wastewater treatment and effluent reuse at an ecotourism resort
115 Supplying vegetables to Asian cities is there a case for peri-urban production? /
116 Physiological responses of cotton to subsurface drip irrigation on heavy clay soil
117 Daikon in Australia : a report for the Rural Industries Research and Development Corporation
ปี พ.ศ. 2545
118 Nir estimation of rockmelon (Cucumis melo) fruit TDS, in relation to tissue inhomogeneity
119 A bioeconomic rationale for the expansion of tree planting by upland Philippine farmers
120 Responses to nitrogen, phosphorus, potassium and sodium chloride by three mangrove species in pot culture
121 Stand basal area as an index of tree competitiveness in timber intercropping
122 A New rural industry - Stevia - to replace imported chemical sweeteners a report for the Rural Industries Research and Development Corporation /
ปี พ.ศ. 2544
123 Leaf modification delays panicle initiation and anthesis in grain sorghum
124 Aspects of bamboo agronomy
ปี พ.ศ. 2543
125 A Grower's guide to cultivating Chinese waterchestnut in Australia
ปี พ.ศ. 2542
126 Erosion and productivity of vegetable systems on sloping volcanic ash-derived Philippine soils
ปี พ.ศ. 2541
127 Agriculture and the modern society
ปี พ.ศ. 2540
128 Agriculture and the modern society
129 Effects of legume live-mulch on crop performance, soil available nitrogen and crop N status in intensive tropical vegetable production