ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Mayer K.
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Muammer Koç
- Mori K.
- Munir K.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chariyalertsak S. 9
2 Lama J. 7
3 Piwowar-Manning E. 6
4 Eshleman S. 6
5 Cohen M. 6
6 Grinsztejn B. 6
7 Chen Y. 6
8 Kumarasamy N. 6
9 Bekker L. 6
10 Hughes J. 5
11 Celentano D. 5
12 McCauley M. 5
13 Liu A. 5
14 Hosseinipour M. 5
15 Hakim J. 5
16 Pilotto J. 5
17 Kallás E. 4
18 Buchbinder S. 4
19 Kumwenda J. 4
20 Elharrar V. 4
21 Veloso V. 4
22 Safren S. 4
23 Gamble T. 4
24 Casapía M. 4
25 Santos B. 4
26 Eron J. 4
27 Grant R. 4
28 Gallant J. 4
29 Limbada M. 3
30 Srithanaviboonchai K. 3
31 Friedman R. 3
32 Makhema J. 3
33 Moore A. 3
34 Hudelson S. 3
35 Gaydos C. 3
36 Cummings V. 3
37 Mimiaga M. 3
38 Panchia R. 3
39 Ou S. 3
40 Zhang X. 3
41 ศาศวัต มหบุญพาชัย 3
42 Rooney J. 3
43 Godbole S. 3
44 Sasawat Mahabunphachai 3
45 Guanira J. 3
46 Schechter M. 3
47 Fogel J. 3
48 Akelo V. 2
49 Tripathy S. 2
50 Magidson J. 2
51 Taha T. 2
52 Melo M. 2
53 Hance R. 2
54 Montoya O. 2
55 Lucas J. 2
56 Mills L. 2
57 Hoffman I. 2
58 Montoya-Herrera O. 2
59 Martinez A. 2
60 Sanne I. 2
61 Xu L. 2
62 Burns D. 2
63 De Bruyn G. 2
64 Anderson P. 2
65 Glidden D. 2
66 Wang L. 2
67 McMahan V. 2
68 Quinn T. 2
69 Leu C. 2
70 Marzinke M. 2
71 Hendrix C. 2
72 Piper J. 2
73 Chitwarakorn A. 2
74 Sabin D. 2
75 Redd A. 2
76 Cranston R. 2
77 Porcella S. 2
78 Martens C. 2
79 Richardson B. 2
80 Carballo-Diéguez A. 2
81 Holtz T. 2
82 Zorrilla C. 2
83 Grossman C. 2
84 Gonzales P. 2
85 Jacobson C. 2
86 Chotirosniramit N. 2
87 Johnson S. 2
88 Patterson K. 2
89 McGowan I. 2
90 Hamilton E. 1
91 Martin J. 1
92 Bischofberger N. 1
93 Said F. 1
94 Kelly C. 1
95 Winters M. 1
96 Webb N. 1
97 London A. 1
98 Shugarts D. 1
99 Descallar R. 1
100 Emel L. 1
101 Steele J. 1
102 Wulfsohn M. 1
103 Solomon M. 1
104 Pappa K. 1
105 Berendes S. 1
106 Burke K. 1
107 McManhan V. 1
108 Kayoyo V. 1
109 Mngqibisa R. 1
110 Faria D. 1
111 Li X. 1
112 Sherman S. 1
113 Sharma J. 1
114 Poongulali S. 1
115 Waller H. 1
116 Cardoso S. 1
117 Jaffe H. 1
118 Hovind L. 1
119 Martinson F. 1
120 Maponga C. 1
121 Morgado M. 1
122 Nielsen K. 1
123 Pendame R. 1
124 Saravanan S. 1
125 Wallis C. 1
126 Lawrence J. 1
127 Gulick R. 1
128 Williamson B. 1
129 Nhando N. 1
130 Kazembe P. 1
131 Moyo S. 1
132 Hart S. 1
133 Ramratnam B. 1
134 Li S. 1
135 Gormley J. 1
136 Putnam B. 1
137 Ntshele S. 1
138 Loeliger E. 1
139 Ojikutu B. 1
140 Wanke C. 1
141 Dai J. 1
142 Badal-Faesen S. 1
143 Severe P. 1
144 Solomon S. 1
145 Tabet S. 1
146 van der Horst C. 1
147 Pathak S. 1
148 Moran L. 1
149 Fernández T. 1
150 Walawander A. 1
151 Kanyama C. 1
152 Chariyalertsak M. 1
153 Bushma L. 1
154 Marcus C. 1
155 Ramirez-Cardich M. 1
156 Amod F. 1
157 Amico K. 1
158 Cheng A. 1
159 Nair A. 1
160 Vargas L. 1
161 Guanira-Carranza J. 1
162 Maliwichi M. 1
163 Ganoza C. 1
164 Swann E. 1
165 McConnell J. 1
166 Zheng J. 1
167 Barnett R. 1
168 Brizz B. 1
169 Jaff H. 1
170 de Gruttola V. 1
171 Wang F. 1
172 Defechereux P. 1
173 Snowden W. 1
174 Uy J. 1
175 Postle B. 1
176 Schooley R. 1
177 Lee J. 1
178 Sanchez J. 1
179 Ray S. 1
180 Hammer S. 1
181 Supparatpinyo K. 1
182 Smeaton L. 1
183 Lalloo U. 1
184 Essex M. 1
185 Selig E. 1
186 Sirisanthana T. 1
187 Munshaw S. 1
188 Chisada A. 1
189 Bushman L. 1
190 Debes R. 1
191 Ricklefs S. 1
192 Flanigan T. 1
193 Ribaudo H. 1
194 Fleming T. 1
195 Currier J. 1
196 Firnhaber C. 1
197 Mulligan K. 1
198 Goicochea P. 1
199 Riviere C. 1
200 Nielsen-Saines K. 1
201 Kumwenda N. 1
202 Mehendale S. 1
203 Campbell T. 1
204 Klingman K. 1
205 Havlir D. 1
206 Swindells S. 1
207 Samaneka W. 1
208 Kanabkaew C. 1
209 Giguere R. 1
210 Greer W. 1
211 Chen X. 1
212 Dolezal C. 1
213 Jia H. 1
214 Sang J. 1
215 Brown W. 1
216 Bedard K. 1
217 Wirostko B. 1
218 Kappelgaard P. 1
219 Thomas S. 1
220 Gaston D. 1
221 Balán I. 1
222 Jia L. 1
223 Qiao C. 1
224 Liu X. 1
225 Kunjara Na Ayudhya R. 1
226 Huang L. 1
227 Wilson E. 1
228 Zhang H. 1
229 Wang Y. 1
230 Horn S. 1
231 Tabagari S. 1
232 Leruez S. 1
233 Zhao B. 1
234 Reynier P. 1
235 Chichua G. 1
236 Gomez K. 1
237 Bach-Holm D. 1
238 Ender Dur 1
239 Cha S. 1
240 Sievers M. 1
241 Yamashiro K. 1
242 Bruno D. 1
243 Dukhovlinova E. 1
244 Zenteno J. 1
245 Park K. 1
246 Bikbov M. 1
247 Lamari H. 1
248 Lerner S. 1
249 Swanstrom R. 1
250 Nilgün Y. 1
251 Ping L. 1
252 Jonas J. 1
253 Kumar R. 1
254 Pakravan M. 1
255 De Juan Marcos L. 1
256 Ömer Necati Cora 1
257 Moghimi S. 1
258 Ideta R. 1
259 Furkan Dundar 1
260 J.E. Carsley 1
261 Edward D. 1
262 Chan A. 1
263 Perera S. 1
264 Kobakhidze N. 1
265 George R. 1
266 Vijaya L. 1
267 Yang Z. 1
268 Do T. 1
269 Irkec M. 1
270 Inoue K. 1
271 Pickett J. 1
272 Coca-Prados M. 1
273 Sugiyama K. 1
274 Schwartz J. 1
275 Ho K. 1
276 Zarnowski T. 1
277 Manabe S. 1
278 Liu K. 1
279 Galaska B. 1
280 Kazama S. 1
281 Parikh U. 1
282 Järvelä I. 1
283 Schlottmann P. 1
284 Bryson Y. 1
285 Bollinger R. 1
286 Chilongozi D. 1
287 Collier A. 1
288 Gunde L. 1
289 Cu-Uvin S. 1
290 Berthaud V. 1
291 Haas D. 1
292 Gettinger N. 1
293 Delph Y. 1
294 Mitsuyasu R. 1
295 Fiscus S. 1
296 Andrade A. 1
297 Hayashi K. 1
298 Na Ayudhya R. 1
299 Mizoguchi T. 1
300 Mwelase N. 1
301 Igo R. 1
302 Haripriya A. 1
303 Williams S. 1
304 Le Coeur S. 1
305 Thorleifsson G. 1
306 Schlötzer-Schrehardt U. 1
307 Aung T. 1
308 Kalonga B. 1
309 Ozaki M. 1
310 Shava E. 1
311 Lee M. 1
312 Astakhov Y. 1
313 Orr A. 1
314 Bailey J. 1
315 Prakadeeswari G. 1
316 Cherecheanu A. 1
317 Kang J. 1
318 Nelson S. 1
319 Li Z. 1
320 Hauser M. 1
321 Truong H. 1
322 Burdon K. 1
323 Nakano S. 1
324 Mehrotra M. 1
325 Abu-Amero K. 1
326 Flexner C. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 7
2 2559 5
3 2555 2
4 2554 2
5 2553 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 High levels of adherence to a rectal microbicide gel and to oral Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) achieved in MTN-017 among men who have sex with men (MSM) and transgender women
2 Genetic association study of exfoliation syndrome identifies a protective rare variant at LOXL1 and five new susceptibility loci
3 Virologic outcomes in early antiretroviral treatment: HPTN 052
4 Factors influencing antiretroviral treatment suboptimal adherence among perinatally hivinfected adolescents in Thailand
5 International sexual partnerships may be shaped by sexual histories and socioeconomic status
6 MTN-017: A rectal phase 2 extended safety and acceptability study of tenofovir reduced-glycerin 1% gel
7 Treatment as Prevention: Characterization of Partner Infections in the HIV Prevention Trials Network 052 Trial
ปี พ.ศ. 2559
8 Brief Report: HIV Drug Resistance in Adults Failing Early Antiretroviral Treatment: Results from the HIV Prevention Trials Network 052 Trial
9 Community cultural norms, stigma and disclosure to sexual partners among women living with HIV in Thailand, Brazil and Zambia (HPTN 063)
10 Antiretroviral Medication Adherence and Amplified HIV Transmission Risk Among Sexually Active HIV-Infected Individuals in Three Diverse International Settings
11 The safety of tenofovir-emtricitabine for HIV pre-exposure prophylaxis (PrEP) in individuals with active hepatitis B
12 Frequency and predictors of estimated HIV transmissions and bacterial STI acquisition among HIV-positive patients in HIV care across three continents
ปี พ.ศ. 2555
13 Emtricitabine-tenofovir concentrations and pre-exposure prophylaxis efficacy in men who have sex with men
14 Efficacy and Safety of Three Antiretroviral Regimens for Initial Treatment of HIV-1: A Randomized Clinical Trial in Diverse Multinational Settings
ปี พ.ศ. 2554
15 Analysis of genetic linkage of HIV from couples enrolled in the HIV prevention trials network 052 trial
16 Prevention of HIV-1 infection with early antiretroviral therapy
ปี พ.ศ. 2553
17 Numerical and Experimental Investigations on Deformation Behavior of Aluminum 5754 Alloy under Warm Hydroforming Conditions
18 Effect of Manufacturing Processes on Formability and Surface Topology of Proton Exchange Membrane Fuel Cell Metallic Bipolar Plates
19 Corrosion Resistance Characteristics of Stamped and Hydroformed PEMFC Metallic Bipolar Plates
20 Preexposure chemoprophylaxis for HIV prevention in men who have sex with men