ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Masuko, Takashi
หน่วยงาน Edinburgh Research Archive, United Kingdom
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Oura, Keiichiro 1
2 Nose, Takashi 1
3 Sako, Shinji 1
4 Toda, Tomoki 1
5 Zen, Heiga 1
6 Tokuda, Keiichi 1
7 Yamagishi, Junichi 1
8 Black, Alan W 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 Recent development of the HMM-based speech synthesis system (HTS)