ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Mao, Yanzhe
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Zhenxing 1
2 Fu, Yujun 1
3 Pan, Xiaojun 1
4 Zhao, Hao 1
5 Zhou, Jinyuan 1
6 Xie, Erqing 1
7 Sun, Gengzhi 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
ผลงานวิจัย