ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Maneekarn,N.
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และรู้จักในชื่อของ
- Maneekarn N.
- Magrini N.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ushijima H. 87
2 Khamrin P. 84
3 Okitsu S. 66
4 Thongprachum A. 36
5 Hayakawa S. 22
6 Mizuguchi M. 21
7 Kumthip K. 17
8 Peerakome S. 16
9 Malasao R. 14
10 Chaimongkol N. 14
11 Chan-it W. 14
12 Phan T.G. 11
13 Pantip C. 11
14 Nishimura S. 10
15 Yodmeeklin A. 9
16 Takanashi S. 9
17 Shimizu H. 9
18 Kongkaew A. 8
19 Khamrin,P. 7
20 Saikruang W. 7
21 Ukarapol N. 7
22 Thongsawat S. 7
23 Tung G.P. 6
24 Yagyu F. 6
25 Tonusin S. 6
26 Sittisombut N. 6
27 Chusri P. 6
28 Ushijima,H. 5
29 Okitsu,S. 5
30 Hayakawa,S. 5
31 Nishio O. 5
32 Kongsricharoern T. 5
33 Suantai B. 5
34 Nguyen T.A. 5
35 Saekhow P. 5
36 Fu Y. 4
37 Pham N. 4
38 Saikruang,W. 4
39 Li C. 4
40 Chuchaona W. 4
41 Lu L. 4
42 Kongkaew S. 4
43 Sugita K. 4
44 Makonkawkeyoon S. 4
45 Dey S.K. 3
46 Supawadee J. 3
47 Pham N.T.K. 3
48 Supadej K. 3
49 Yan H. 3
50 Trinh Q. 3
51 Ukarapol,N. 3
52 Kongsricharoern,T. 3
53 Suantai,B. 3
54 Li Y. 3
55 Vachirachewin R. 3
56 Hidaka S. 3
57 Nelson K.E. 3
58 Nelson K. 3
59 Sirisanthana T. 3
60 Okame M. 3
61 Yamamoto A. 3
62 Wang Y. 3
63 O'Brien A. 3
64 Feng Y. 3
65 Xia X. 3
66 Zhao W. 3
67 Kung H.F. 3
68 Xia W. 3
69 Thaikruea L. 2
70 Kochjan P. 2
71 Sirisanthana V. 2
72 Tran D.N. 2
73 Tuan A.N. 2
74 Quang D.T. 2
75 Sistayanarain A. 2
76 Jilg N. 2
77 Chuchaona,W. 2
78 Yodmeeklin,A. 2
79 Pringprao K. 2
80 Malasao,R. 2
81 Chaimongkol,N. 2
82 Kikuta H. 2
83 Baba T. 2
84 Lin W. 2
85 Suriyanon V. 2
86 Nantachit N. 2
87 Khantawa B. 2
88 Tharavichitkul P. 2
89 Kalayanarooj S. 2
90 Nisalak A. 2
91 Khamwan C. 2
92 Netski D. 2
93 Kobayashi M. 2
94 Satou K. 2
95 Malasit P. 2
96 Sukchai S. 2
97 Zhou Y. 2
98 Nakaya S. 2
99 Ueda Y. 2
100 Trinh Q.D. 2
101 Kaneshi K. 2
102 O’Brien A. 1
103 Hong J. 1
104 Cai D. 1
105 Hamada N. 1
106 Khositsakulchai W. 1
107 Damrongmanee A. 1
108 Singhavejsakul J. 1
109 Zhang L. 1
110 Kashiwagi T. 1
111 Imamura Y. 1
112 Khorana J. 1
113 Zhao H. 1
114 Nakazono Y. 1
115 Brisac C. 1
116 Goto K. 1
117 Schaefer E. 1
118 Fusco D. 1
119 Fusco D.N. 1
120 Zhu C. 1
121 Zhao L. 1
122 Duan X. 1
123 Chung R. 1
124 Sanchai T. 1
125 Moja L. 1
126 Lang E. 1
127 Thabane L. 1
128 Stanev R. 1
129 Singh J. 1
130 Katikireddi V. 1
131 Welch V. 1
132 Morton R. 1
133 Akl E. 1
134 Eslava-Schmalbach J. 1
135 Matovinovic E. 1
136 Snellman A. 1
137 Schunemann H. 1
138 Yahara K. 1
139 Guyatt G. 1
140 Gotoh K. 1
141 Hara K. 1
142 Tugwell P. 1
143 Briel M. 1
144 Watanabe H. 1
145 Shea B. 1
146 Cheng D. 1
147 Alonso-Coello P. 1
148 Hanaoka N. 1
149 Takeda N. 1
150 Saikhruang,W. 1
151 Shimizu,H. 1
152 Thongprachum,A. 1
153 Katayama K. 1
154 Hansman G.S. 1
155 Mehta S.H. 1
156 Jittiwutikorn J. 1
157 Thomas D.L. 1
158 Ticehurst J.R. 1
159 Hidaka,S. 1
160 Kongkaew,S. 1
161 Pantip,C. 1
162 O'Brien,A. 1
163 Menage L. 1
164 Pottie K. 1
165 Kumthip,K. 1
166 Chusri,P. 1
167 Kongkaew,A. 1
168 Mizuguchi,M. 1
169 Thongsawat,S. 1
170 Wang X.-H. 1
171 Hoang L. 1
172 Fujimoto T. 1
173 Utaipat U. 1
174 Kingkeow D. 1
175 Praparattanapan J. 1
176 Shimizu-Onda Y. 1
177 Komine-Aizawa S. 1
178 Schaefer E.A. 1
179 Tran D. 1
180 Peng L.F. 1
181 Chung R.T. 1
182 Duerr A. 1
183 Supparatpinyo K. 1
184 Nguyen T. 1
185 Celentano D. 1
186 Phan T. 1
187 Netski D.M. 1
188 Taechareonkul S. 1
189 Keitkarn J. 1
190 Wongtrakul J. 1
191 Dokuta S. 1
192 McNicholl J. 1
193 Peng L. 1
194 Toriyama K. 1
195 Kimura A. 1
196 Kalesaran A.F.C. 1
197 Sasaki Y. 1
198 Kakuda T. 1
199 Yamatoda N. 1
200 Takayama S. 1
201 Takai S. 1
202 Takarn P. 1
203 Tamura M. 1
204 Tsukamoto A. 1
205 Lekawanvijit S. 1
206 Tsubaki S. 1
207 Groopman J.D. 1
208 Sriburi R. 1
209 Keelapang P. 1
210 Katsumata N. 1
211 Yousukh A. 1
212 Jiviriyawat Y. 1
213 Kuang S.-Y. 1
214 Jutavijittum P. 1
215 Brodovicz K. 1
216 Kirikae T. 1
217 Masuoka Y. 1
218 Kim B. 1
219 Akatani K. 1
220 Makonkawkeyoon L. 1
221 Nanba Y. 1
222 Hagedorn C.H. 1
223 Ishida S. 1
224 Kishikawa S. 1
225 Pybus O.G. 1
226 Ushijima K. 1
227 Murphy D. 1
228 Chanwong S. 1
229 Yamashita Y. 1
230 Green S. 1
231 Suntayakorn S. 1
232 Vaughn D.W. 1
233 Saparpakorn P. 1
234 Thirawuth V. 1
235 Jairungsri A. 1
236 Yenchitsomanus P.-t. 1
237 Raengsakulrach B. 1
238 Limsomwong C. 1
239 Hoang L.P. 1
240 Duangchinda T. 1
241 Kanjanahaluethai A. 1
242 Viputtikul K. 1
243 Trinh D.Q. 1
244 Morita K. 1
245 Quang T.D. 1
246 Kasinrerk W. 1
247 Smitamana P. 1
248 Muller W.E.G. 1
249 Hirunpetcharat C. 1
250 Phuc L.H. 1
251 Tanaka M. 1
252 Apichartpiyakul C. 1
253 Vithayasai V. 1
254 Hotta H. 1
255 Mekara Y. 1
256 Okamoto H. 1
257 Thongswat S. 1
258 Nimmanitya S. 1
259 Igarashi A. 1
260 Usawattanakul W. 1
261 Innis BL. 1
262 Sugihara S. 1
263 Fukunaga T. 1
264 Sornchai P. 1
265 Maneerat V. 1
266 Nelson KE. 1
267 Thomas DL. 1
268 Wongsawasdi L. 1
269 Saikhreang W. 1
270 Pruksakorn S. 1
271 Li L. 1
272 Nishimura T. 1
273 Saikhruang W. 1
274 Cardosa MJ. 1
275 Salminen M. 1
276 Akiyama M. 1
277 Polprasert B. 1
278 Makino Y. 1
279 Sang X. 1
280 Kozlov A. 1
281 Kozlov V. 1
282 Damrongdachakul S. 1
283 Le Hoang P. 1
284 Rojanasuphot S. 1
285 Wilburn L. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 13
2 2559 11
3 2558 3
4 2557 12
5 2556 9
6 2555 10
7 2554 11
8 2553 8
9 2552 8
10 2551 5
11 2550 17
12 2549 5
13 2548 1
14 2547 5
15 2546 2
16 2545 1
17 2544 2
18 2543 1
19 2540 1
20 2539 1
21 2538 2
22 2536 1
23 2533 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Salivirus infection in children with diarrhea, Thailand
2 Prevalence of human cosavirus and saffold virus with an emergence of saffold virus genotype 6 in patients hospitalized with acute gastroenteritis in Chiang Mai, Thailand, 2014–2016
3 Noroviruses and sapoviruses associated with acute gastroenteritis in pediatric patients in Thailand: increased detection of recombinant norovirus GII.P16/GII.13 strains
4 Wide variety of recombinant strains of norovirus GII in pediatric patients hospitalized with acute gastroenteritis in Thailand during 2005 to 2015
5 Emergence of norovirus GII.2 and its novel recombination during the gastroenteritis outbreak in Japanese children in mid-2016
6 Detection and molecular characterization of porcine kobuvirus in piglets in 2009–2013 in northern Thailand
7 Detection of poliovirus infection in children with acute gastroenteritis in Chiang Mai, Thailand
8 Multiplex RT-PCR for rapid detection of viruses commonly causing diarrhea in pediatric patients
9 Molecular detection and characterization of picobirnaviruses in piglets with diarrhea in Thailand
10 Detection and characterization of Aichi virus 1 in pediatric patients with diarrhea in Thailand
11 Analysis of complete genome sequences of G9P[19] rotavirus strains from human and piglet with diarrhea provides evidence for whole-genome interspecies transmission of nonreassorted porcine rotavirus
12 Evaluation of immunochromatographic tests and a new enzyme immunoassay for detection of a novel GII.17 norovirus in stool samples
13 GRADE equity guidelines 4: Guidance on how to assess and address health equity within the evidence to decision process
ปี พ.ศ. 2559
14 Adenovirus infection: A potential risk for developing intussusception in pediatric patients
15 Great genetic diversity of rotaviruses detected in piglets with diarrhea in Thailand
16 Molecular characterization of norovirus GII.17 detected in healthy adult, intussusception patient, and acute gastroenteritis children in Thailand
17 Complete genome analysis of a rare G12P[6] rotavirus isolated in Thailand in 2012 reveals a prototype strain of DS-1-like constellation
18 Molecular Epidemiology of Astroviruses
19 Epidemiology of gastroenteritis viruses in Japan: Prevalence, seasonality, and outbreak
20 Analysis of mutations in the core and NS5A genes of hepatitis C virus in non-responder and relapser patients after treatment with Peg-IFN-α and ribavirin
21 HCV induces transforming growth factor β1 through activation of endoplasmic reticulum stress and the unfolded protein response
22 Multiple astrovirus MLB1, MLB2, VA2 clades, and classic human astrovirus in children with acute gastroenteritis in Japan
23 Antibiotic resistance of Campylobacter jejuni and C. coli isolated from children with diarrhea in Thailand and Japan
24 Cosavirus (family Picornaviridae) in pigs in Thailand and Japan
ปี พ.ศ. 2558
25 Influence of amino acid variations in the NS3, NS4A and NS4B of HCV genotypes 1a, 1b, 3a, 3b and 6f on the response to pegylated interferon and ribavirin combination therapy
26 SAffold viruses in pediatric patients with diarrhea in Thailand
27 Detection and characterization of a novel human parechovirus genotype in Thailand
ปี พ.ศ. 2557
28 Detection and genetic characterization of cosavirus in a pediatric patient with diarrhea
29 Hepatitis C virus genotypes circulating in patients with chronic hepatitis C in Thailand and their responses to combined PEG-IFN and RBV therapy
30 Epidemiology of human and animal kobuviruses
31 Rotavirus associated gastroenteritis in Thailand
32 Molecular epidemiology of norovirus associated with gastroenteritis and emergence of norovirus GII.4 variant 2012 in Japanese pediatric patients
33 Molecular characterization and sequence analysis of the 2B region of Aichivirus C strains in Japan and Thailand
34 Molecular characterization of norovirus variants and genetic diversity of noroviruses and sapoviruses in Thailand
35 Detection of diarrheal viruses circulating in adult patients in Thailand
36 Detection and genetic characterization of cosavirus in a pediatric patient with diarrhea.
37 Detection of diarrheal viruses circulating in adult patients in Thailand
38 Detection and genetic characterization of cosavirus in a pediatric patient with diarrhea.
39 Detection of diarrheal viruses circulating in adult patients in Thailand
ปี พ.ศ. 2556
40 Whole-genomic analysis of G3P[23], G9P[23] and G3P[13] rotavirus strains isolated from piglets with diarrhea in Thailand, 2006-2008
41 Complete genome sequence analysis of novel human bocavirus reveals genetic recombination between human bocavirus 2 and human bocavirus 4
42 Corrigendum to " A new HCV genotype 6 subtype designated 6v was confirmed with three complete genome sequences" [J. Clin. Virol. 44 (2009) 195-199]
43 Reemergence of new variant G3 rotavirus in Japanese pediatric patients, 2009-2011
44 Genetic diversity and novel combinations of G4P[19] and G9P[19] porcine rotavirus strains in Thailand
45 Genetic diversity and novel combinations of G4P[19] and G9P[19] porcine rotavirus strains in Thailand
46 Emergence of Norovirus GII/4 2006a and 2006b variants in hospitalized children with acute gastroenteritis in Thailand
47 Improvement of the oligonucleotide ligation assay for detection of the M184V drug-resistant mutation in patients infected with human immunodeficiency virus type 1 subtype CRF01_AE
48 Three clusters of Saffold viruses circulating in children with diarrhea in Japan
ปี พ.ศ. 2555
49 Hepatitis C virus NS5A disrupts STAT1 phosphorylation and suppresses type I interferon signaling
50 Evaluation and comparison of the efficiency of immunochromatography methods for norovirus detection
51 Circulating of human bocavirus 1, 2, 3, and 4 in pediatric patients with acute gastroenteritis in Thailand
52 Corrigendum to "A new HCV genotype 6 subtype designated 6v was confirmed with three complete genome sequences" [J. Clin. Virol. 44 (2009) 195-199] (DOI:10.1016/j.jcv.2008.12.009)
53 Genotypic linkages of gene segments of rotaviruses circulating in pediatric patients with acute gastroenteritis in Thailand
54 Detection of human bocavirus 1 and 2 from children with acute gastroenteritis in Japan
55 A wide variety of diarrhea viruses circulating in pediatric patients in Thailand
56 Detection and molecular characterization of cosavirus in adults with diarrhea, Thailand
57 Sequence analysis of porcine kobuvirus VP1 region detected in pigs in Japan and Thailand
58 Diversity of human astrovirus genotypes circulating in children with acute gastroenteritis in Thailand during 2000-2011
ปี พ.ศ. 2554
59 Sequence analysis of porcine kobuvirus VP1 region detected in pigs in Japan and Thailand
60 Clinical study concerning the relationship between community-acquired pneumonia and viral infection in northern Thailand
61 Sequence analysis of porcine kobuvirus VP1 region detected in pigs in Japan and Thailand
62 Correlation between mutations in the core and NS5A genes of hepatitis C virus genotypes 1a, 1b, 3a, 3b, 6f and the response to pegylated interferon and ribavirin combination therapy
63 A single-tube multiplex PCR for rapid detection in feces of 10 viruses causing diarrhea
64 Predominance of porcine P[23] genotype rotaviruses in piglets with diarrhea in Northern Thailand
65 Saffold cardioviruses in children with diarrhea, Thailand
66 Comparison of the rapid methods for screening of group a rotavirus in stool samples
67 Detection and molecular characterization of cosavirus in adults with diarrhea, Thailand
68 Frequencies of IL10 SNP genotypes by multiplex PCR-SSP and their association with viral load and CD4 counts in HIV-1-infected thais
69 Human bocavirus infection in children with acute gastroenteritis in Japan and Thailand
ปี พ.ศ. 2553
70 Diversity of human parechoviruses isolated from stool samples collected from Thai children with acute gastroenteritis
71 Emergence of new norovirus variants and genetic heterogeneity of noroviruses and sapoviruses in children admitted to hospital with diarrhea in Thailand
72 Molecular detection of kobuvirus sequences in stool samples collected from healthy pigs in Japan
73 A novel multiplex RT-PCR for identification of VP6 subgroups of human and porcine rotaviruses
74 Evaluation of the newly developed immunochromatography test kit for rapid detection and differentiation of norovirus GI and GII
75 Genotypic linkages of VP4, VP6, VP7, NSP4, NSP5 genes of rotaviruses circulating among children with acute gastroenteritis in Thailand
76 Evaluation of an immunochromatography method for rapid detection of noroviruses in clinical specimens in Thailand
77 Sequence analysis of the VP7 gene of human rotaviruses G2 and G4 isolated in Japan, China, Thailand, and Vietnam during 2001-2003
ปี พ.ศ. 2552
78 Molecular characterization of VP4, VP6, VP7, NSP4, and NSP5/6 genes identifies an unusual G3P[10] human rotavirus strain
79 Development of genotype-specific primers for differentiation of genotypes A and B of Aichi viruses
80 A new HCV genotype 6 subtype designated 6v was confirmed with three complete genome sequences
81 Evolutionary consequences of G9 rotaviruses circulating in Thailand
82 Analysis of the VP6 gene of human and porcine group A rotavirus strains with unusual subgroup specificities
83 Analysis of the VP6 gene of human and porcine group A rotavirus strains with unusual subgroup specificities
84 Immunochromatography test for rapid detection of norovirus in fecal specimens
85 Genotypic distribution of hepatitis c virus in voluntary blood donors of northern Thailand
ปี พ.ศ. 2551
86 Multiple combinations of P[13]-like genotype with G3, G4, and G5 in porcine rotaviruses
87 Evaluation of immunochromatography and commercial enzyme-linked immunosorbent assay for rapid detection of norovirus antigen in stool samples
88 Genetic characterization of group C rotavirus isolated from a child hospitalized with acute gastroenteritis in Chiang Mai, Thailand
89 Multiple combinations of P[13]-like genotype with G3, G4, and G5 in porcine rotaviruses
90 Novel nonstructural protein 4 genetic group in rotavirus of porcine origin
ปี พ.ศ. 2550
91 Molecular Characterization of VP4 and VP7 Genes of Nontypeable Strains Identifies a Novel P[28] Genotype in Porcine Rotaviruses
92 Intracellular growth and drug susceptibility of Mycobacterium tuberculosis in macrophages
93 An outbreak of adenovirus serotype 41 infection in infants and children with acute gastroenteritis in Maizuru City, Japan
94 Complete genomes for hepatitis C virus subtypes 6f, 6i, 6j and 6m: Viral genetic diversity among Thai blood donors and infected spouses
95 Possible misidentification of GSP[6] rotavirus as a novel strain detected in humans for the first time [10]
96 Sequence analysis of the VP7 gene of human rotavirus G1 isolated in Japan, China, Thailand, and Vietnam in the context of changing distribution of rotavirus G-types
97 Emergence of intragenotype recombinant sapovirus in Japan
98 Evidence of intragenic recombination in G1 rotavirus VP7 genes
99 Genetic heterogeneity, evolution and recombination in emerging G9 rotaviruses
100 Detection and genetic characterization of norovirus in oysters from China and Japan
101 Changing pattern of rotavirus G genotype distribution in Chiang Mai, Thailand from 2002 to 2004: Decline of G9 and reemergence of G1 and G2
102 Detection and genetic characterization of group A rotavirus strains circulating among children with acute gastroenteritis in Japan
103 Novel porcine rotavirus of genotype P[27] shares new phylogenetic lineage with G2 porcine rotavirus strain
104 Molecular characterization of rare G3P[9] rotavirus strains isolated from children hospitalized with acute gastroenteritis
105 Photocatalytic inactivation of diarrheal viruses by visible-light-catalytic titanium dioxide
106 Amino acid substitutions in the VP7 protein of human rotavirus G3 isolated in China, Russia, Thailand, and Vietnam during 2001-2004
107 Genetic diversity of noroviruses and sapoviruses in children hospitalized with acute gastroenteritis in Chiang Mai, Thailand
ปี พ.ศ. 2549
108 Detection of rare G3P[19] porcine rotavirus strains in Chiang Mai, Thailand, provides evidence for origin of the VP4 genes of Mc323 and Mc345 human rotaviruses
109 Human adenovirus type 1 related to feline adenovirus: Evidence of interspecies transmission
110 Detection and genetic characterization of norovirus strains circulating among infants and children with acute gastroenteritis in Japan during 2004-2005
111 Detection of rare G3P[19] porcine rotavirus strains in Chiang Mai, Thailand, provides evidence for origin of the VP4 genes of Mc323 and Mc345 human rotaviruses
112 Emergence of human G9 rotavirus with an exceptionally high frequency in children admitted to hospital with diarrhea in Chiang Mai, Thailand
ปี พ.ศ. 2548
113 Hepatitis B 1762T/1764A mutations, hepatitis C infection, and codon 249 p53 mutations in hepatocellular carcinomas from Thailand
ปี พ.ศ. 2547
114 Hepatitis C Virus (HCV) Core Antigen Assay to Detect Ongoing HCV Infection in Thai Injection Drug Users
115 Virus diversity and an outbreak of group C rotavirus among infants and children with diarrhea in Maizuru City, Japan during 2002-2003
116 Risk factors for hepatitis C virus infection among blood donors in northern Thailand
117 Genetic Diversity of Norovirus and Sapovirus in Hospitalized Infants with Sporadic Cases of Acute Gastroenteritis in Chiang Mai, Thailand
118 Human Astrovirus, Norovirus (GI, GII), and Sapovirus Infections in Pakistani Children with Diarrhea
ปี พ.ศ. 2546
119 Distribution of human rotaviruses, especially G9 strains, in Japan from 1996 to 2000
120 Molecular Epidemiology of Rhodococcus equi of Intermediate Virulence Isolated from Patients with and Without Acquired Immune Deficiency Syndrome in Chiang Mai, Thailand
ปี พ.ศ. 2545
121 Comparison of four reverse transcription-polymerase chain reaction procedures for the detection of dengue virus in clinical specimens
ปี พ.ศ. 2544
122 Construction of infectious dengue 2 virus cDNA clones using high copy number plasmid
123 Characterization of human rotavirus serotype G9 isolated in Japan and Thailand from 1995 to 1997
ปี พ.ศ. 2543
124 Epidemiology of rotavirus infection in Thailand
ปี พ.ศ. 2540
125 Possible occurrence of a genetic bottleneck in dengue serotype 2 viruses between the 1980 and 1987 epidemic seasons in Bangkok, Thailand
ปี พ.ศ. 2539
126 Primary sequence of the envelope glycoprotein of a dengue type 2 virus isolated from patient with dengue hemorrhagic fever and encephalopathy
ปี พ.ศ. 2538
127 Lack of augmenting effect of interferon-gamma on dengue virus multiplication in human peripheral blood monocytes
128 Production of mouse immunoglobulin G by a hybrid plant derived from tobacco-mouse cell fusions
ปี พ.ศ. 2536
129 Applications of polymerase chain reaction for identification of dengue viruses isolated from patient sera
ปี พ.ศ. 2533
130 Determination of antibody from typhoid patients against lipopolysaccharide and protein antigens of Salmonella typhi