ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Ma, Jan
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Lee, Pooi See 21
2 Zhang, Hua 19
3 Yan, Qingyu 19
4 Boey, Freddy Yin Chiang 18
5 Zhu, Jixin 10
6 Zhang, Qichun 9
7 Lu, Xuehong 9
8 Qin, Xianpeng 8
9 Tang, Dingyuan 8
10 Zhang, Jian 8
11 Yang, Hao 7
12 Wang, Jinmin 6
13 Chen, Xiaodong 6
14 Xiong, Shanxin 6
15 Sun, Ting 5
16 Khoo, Eugene 5
17 Nguyen, Chien A. 5
18 Guo, Jun 5
19 Tay, Yee Yan 4
20 Xiao, Jinchong 4
21 Shi, Wenhui 4
22 Yin, Zongyou 4
23 Lim, Angelina Yimei 4
24 Jiang, Lin 4
25 Du, Jianjun 4
26 Zhou, Wenwen 3
27 Zhang, Qitu 3
28 Yang, Yanhui 3
29 Tan, Huiteng 3
30 Wang, Shiwei 3
31 San, Ye Ko 3
32 Zhao, Weiyun 3
33 Zhou, Xiaozhu 3
34 Ding, Guoqiang 3
35 Lu, Ziyang 3
36 Li, Shaozhou 3
37 Kloc, Christian 3
38 Wei, Fengxia 3
39 Huang, Ling 3
40 Rowell, Frederick 3
41 Xiao, Ni 3
42 Ezhilvalavan, Santhiagu 3
43 Gan, Chee Lip 3
44 Fan, Shufen 3
45 Mhaisalkar, Subodh Gautam 3
46 Xu, Changwen 2
47 Chen, Hongyu 2
48 Xue, Can 2
49 Lou, David Xiong Wen 2
50 Kong, Ling Bing 2
51 Yin, Shengyan 2
52 Huo, Fengwei 2
53 Huang, Xiao 2
54 Sun, T. 2
55 Zhang, T. S. 2
56 Li, Shuzhou 2
57 Chen, Yanhong 2
58 Zhang, Qing 2
59 Huang, Yizhong 2
60 Shao, Qi 2
61 Goh, Chin Foo 2
62 Wudl, Fred 2
63 Liu, Weiling 2
64 Xu, Chen 2
65 Yang, Fan 2
66 Rui, Xianhong 2
67 Zhou, Guohong 2
68 Teng, Xue 2
69 Setiawan, Y. 2
70 Wei, Wei 2
71 Darmawan, P. 2
72 Hoon, Heng Hui 2
73 Wong, Jen It 2
74 Khong, Samuel 2
75 Zhang, Xiaojun 2
76 Wu, Yuechao 2
77 Sim, Jonathan 2
78 Sun, Handong 2
79 Yao, Kui 2
80 Yan, Chaoyi 2
81 Niu, Zhiqiang 2
82 Ma, Lin 2
83 Ma, Zhun 2
84 Cao, Xuebo 2
85 Yang, Liping 2
86 Yuan, C. L. 2
87 Zhao, Ting 2
88 Rawat, Rajdeep Singh 2
89 Kanhere, Pushkar D. 1
90 Chua, Ngeah Theng 1
91 Chen, Zhong 1
92 Ye, Kaiqi 1
93 You, Lu 1
94 Thakur, Vijay Kumar 1
95 Zeng, Yi 1
96 Dong, Zhili 1
97 Zhai, J. W. 1
98 Yazami, Rachid 1
99 Li, S. 1
100 Hoo, Yuan Shyuan 1
101 Zhang, Wenyu 1
102 Huang, Y. Z. 1
103 Boey, Freddy 1
104 Lin, Meng-Fang 1
105 Hoster, Harry E. 1
106 Yan, Jian 1
107 Liu, Xiaogang 1
108 Qi, Dianpeng 1
109 Wu, Junsheng 1
110 Gu, Feng 1
111 Mohammed Es-Souni 1
112 Lim, Tuti Maria 1
113 Zeng, Zhiyuan 1
114 Subodh Gautam Mhaisalkar 1
115 Chen, Jun 1
116 Zhou, Weiya 1
117 Xie, Sishen 1
118 Chen, Yang 1
119 Zhao, Yanli 1
120 Elumbaring-Salazar, Cheryl Grace 1
121 Arina 1
122 Seviour, John 1
123 Chong, S. C. 1
124 Brown, Keith A. 1
125 He, Shu 1
126 Loke, Jason 1
127 Fan, Shermin Chow Hui 1
128 Yeo, Sing Ning 1
129 Chi, Lifeng 1
130 Shen, De Yuan 1
131 Shamira, Banu Abdul Bari 1
132 Chen, Hao 1
133 Schmucker, Abrin L. 1
134 Shade, Chad M. 1
135 Wu, Tom 1
136 Tian, Yufeng 1
137 Yang, Yan 1
138 Chen, Jun Song 1
139 Kumar, Dinesh 1
140 Low, Adrian F. 1
141 Tan, Melvin Wei Jun 1
142 Mya, Khine Yi 1
143 Zhang, Zhonghan 1
144 Mirkin, Chad A. 1
145 Yee, Wu Aik 1
146 Oo, Moe Ohnmar 1
147 Lim, Tuti Mariana 1
148 Chen, Jing 1
149 Ling, Y. 1
150 Tan, Yong Kwang 1
151 Xie, Linghai 1
152 Koh, Wee Jin 1
153 Fan, Qu-Li 1
154 Huang, Wei 1
155 Surinphong, Surasak 1
156 Ho, S. F. 1
157 Liu, Dayong 1
158 Sun, Peng-Ju 1
159 Zhao, Junnan 1
160 Zhao, Xinbing 1
161 Liang, Jing 1
162 Lin, Zongqiong 1
163 Yu, Cui 1
164 Panich, Nurot 1
165 See, Kye Yak 1
166 Zhu, Min Min 1
167 Goh, Phoi Chin 1
168 Tan, Chee Kiang Ivan 1
169 Yang, Hui Ying 1
170 Shi, Wenxiong 1
171 Ji, Li 1
172 Yang, Bo 1
173 Du, Ze Hui 1
174 Wei, Jae Lee Kai 1
175 Zhen, Peng Qi 1
176 Chun, Fabian Chiang Mun 1
177 Tan, Ke Jie 1
178 Leong, Marcus Chiang Mun 1
179 Tok, Alfred Iing Yoong 1
180 Shi, Nai-En 1
181 Chen, Rui 1
182 Ng, Nathaniel 1
183 Tao, Tao 1
184 Peng, Qi Zhen 1
185 Han, Yu 1
186 Su, Haibin 1
187 Zhang, Ling 1
188 Gurzadyan, Gagik G. 1
189 Tan, Ooi Kiang 1
190 Wu, Tao 1
191 Peng, Haiyang 1
192 Wang, Ying 1
193 Tan, Ivan Chee Kiang 1
194 Tan, Geoffrey E. B. 1
195 Grasso, Salvatore 1
196 Chen, Lang 1
197 Borodianska, Hanna 1
198 Qian, Yan 1
199 Bosman, Michel 1
200 Su, Liap Tat 1
201 Yi, Ming-Dong 1
202 Wei, Jia 1
203 Ma, Hua 1
204 Jia, Pengtao 1
205 Badica, Petre 1
206 Vasylkiv, Oleg 1
207 Bai, Yu 1
208 Sakka, Yoshio 1
209 Chow, Chee Lap 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 47
3 2554 22
4 2553 10
5 2552 8
6 2551 6
7 2550 5
8 2549 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 Colorimetric detection of mercury ions based on plasmonic nanoparticles
2 Polydopamine spheres as active templates for convenient synthesis of various nanostructures
ปี พ.ศ. 2555
3 Development of piezoelectric ultrasonic thrombolysis device for blood clot emulsification
4 Oxidation-etching preparation of MnO2 tubular nanostructures for high-performance supercapacitors
5 Kinetically controlled assembly of a spirocyclic aromatic hydrocarbon into polyhedral micro/nanocrystals
6 Nanocomposites of graphene oxide and upconversion rare-earth nanocrystals with superior optical limiting performance
7 Mechanism studies on the superior optical limiting observed in graphene oxide covalently functionalized with upconversion NaYF4:Yb3+/Er3+ nanoparticles
8 Self-organization of a hybrid nanostructure consisting of a nanoneedle and nanodot
9 Electrophoretic build-up of alternately multilayered films and micropatterns based on graphene sheets and nanoparticles and their applications in flexible supercapacitors
10 Colorimetric chemodosimeter based on diazonium-gold-nanoparticle complexes for sulfite ion detection in solution
11 A leavening strategy to prepare reduced graphene oxide foams
12 Fabrication of graphene nanomesh by using an anodic aluminum oxide membrane as a template
13 Hybrid materials and polymer electrolytes for electrochromic device applications
14 Mesoporous carbon incorporated metal oxide nanomaterials as supercapacitor electrodes
15 Cationic quaternary chalcohalide nanobelts : Hg4In2Q3Cl8 (Q = S, Se, Te)
16 Fe2O3 nanocluster-decorated graphene as O2 electrode for high energy Li–O2 batteries
17 Materials research at Nanyang Technological University, Singapore
18 Development of nanomaterials for SALDI-MS analysis in forensics
19 A green and high energy density asymmetric supercapacitor based on ultrathin MnO2 nanostructures and functional mesoporous carbon nanotube electrodes
20 Preparation and thermoelectric properties of sulfur doped Ag2Te nanoparticles via solvothermal methods
21 In situ formation of new organic ligands to construct two novel self-charge-transfer Pb(ii)-based frameworks
22 Covalent bonding of polyaniline on fullerene : enhanced electrical, ionic conductivities and electrochromic performances
23 Covalently bonded polyaniline/fullerene hybrids with coral-like morphology for high-performance supercapacitor
24 In situ growth of Si nanowires on graphene sheets for Li-ion storage
25 Approaching a stable, green twisted heteroacene through “clean reaction” strategy
26 Hierarchical porous NiCo2O4 nanowires for high-rate supercapacitors
27 High-performance supercapacitor material based on Ni(OH)2 nanowire-MnO2 nanoflakes core–shell nanostructures
28 OWL-based nanomasks for preparing graphene ribbons with sub-10 nm gaps
29 Detection of nitro-organic and peroxide explosives in latent fingermarks by DART- and SALDI-TOF-mass spectrometry
30 Polycrystalline Ho:YAG transparent ceramics for eye-safe solid state laser applications
31 Polyaniline–MnO2 coaxial nanofiber with hierarchical structure for high-performance supercapacitors
32 Hierarchical porous nanostructures assembled from ultrathin MnO2 nanoflakes with enhanced supercapacitive performances
33 Synthesis, crystal structure, and optical properties of a three-dimensional quaternary Hg–In–S–Cl chalcohalide : Hg7InS6Cl5
34 Synthesis and structure characterization of a stable nonatwistacene
35 Development of piezoelectric diaphragm pump
36 Effect of sputtering process parameters on the thermoelectric properties of P and N-type Bi2Te3 films
37 Electro-optic properties of (100)-oriented (Pb,La(Zr,Ti)O3 thin film
38 Fabrication and properties of high quality transparent Ho:YAG ceramics
39 Fabrication and spectroscopic properties of transparent Yb:YAG laser ceramics
40 Fabrication and upconversion luminescence of highly transparent Er:YAG ceramics
41 Investigating the thermoelectric and structural properties of bismuth telluride thin films for harvesting energy from waste heat
42 Mechanical properties of AlCrTiSiN coatings developed by cathodic arc for protection applications
43 Flexible carbon nanotube papers with improved thermoelectric properties
44 High hardness BaCb-(BxOy/BN) composites with 3D mesh-like fine grain-boundary structure by reactive spark plasma sintering
45 Rate-dependent constitutive modeling of polymer subjected to dynamic loading
46 Thermoelectric properties of N-type Bi2Te2.7Se0.3 and P-type Bi0.5Sb1.5Te3 films for micro-cooler applications
47 Production of flexible and electrically conductive polyethylene–carbon nanotube shish-kebab structures and their assembly into thin films
48 Effects of LiF on the structure and properties of Ba0.85Ca0.15Zr0.1Ti0.9O3lead-free piezoelectric ceramics
49 Advanced piezoelectrics : materials, devices, and their applications
ปี พ.ศ. 2554
50 Functional mesoporous carbon nanotubes and their integration in situ with metal nanocrystals for enhanced electrochemical performance
51 High–rate electrochemical capacitors from highly graphitic carbon–tipped manganese oxide/mesoporous carbon/manganese oxide hybrid nanowires
52 Separation of fingerprint constituents using magnetic silica nanoparticles and direct on-particle SALDI-TOF-mass spectrometry
53 Doped amorphous silica nanoparticles as enhancing agents for surface-assisted time-of-flight mass spectrometry
54 Effect of Ag-doping on crystal structure and high temperature thermoelectric properties of c-axis oriented Ca3Co4O9 thin films by pulsed laser deposition
55 Controlled CVD growth of Cu–Sb alloy nanostructures
56 Growth of dandelion-shaped CuInSe2 nanostructures by a two-step solvothermal process
57 Facile preparation of hydrated vanadium pentoxide nanobelts based bulky paper as flexible binder-free cathodes for high-performance lithium ion batteries
58 Synergetic approach to achieve enhanced lithium ion storage performance in ternary phased SnO2–Fe2O3/rGO composite nanostructures
59 Chemical reaction between Ag nanoparticles and TCNQ microparticles in aqueous solution
60 Binder-free Co(OH)2 nanoflake–ITO nanowire heterostructured electrodes for electrochemical energy storage with improved high-rate capabilities
61 Synthesis, characterization, self-assembly, and physical properties of 11-Methylbenzo[d]pyreno[4,5- b]furan
62 Polyaniline nanoparticles doped with star-like poly(styrene sulfonate) : synthesis and electrochromic properties
63 High ionic conductivity P(VDF-TrFE)/PEO blended polymer electrolytes for solid electrochromic devices
64 Fabrication and laser properties of transparent Yb:YAG ceramics
65 Fabrication and properties of highly transparent Er:YAG ceramics
66 The effect of MgO and SiO2 codoping on the properties of Nd:YAG transparent ceramic
67 0.94(K0.5Na0.5)NbO3–0.06LiNbO3 piezoelectric ceramics prepared from the solid state reaction modified with polyvinylpyrrolidone (PVP) of different molecular weights
68 Fabrication and plasma resistance properties of transparent YAG ceramics
69 Enhanced electrical conductivity of individual conducting polymer nanobelts
70 Flexible colorimetric detection of mercuric ion by simply mixing nanoparticles and oligopeptides
71 Synthesis of gold square-like plates from ultrathin gold square sheets : the evolution of structure phase and shape
ปี พ.ศ. 2553
72 p-type Bi0.4Sb1.6Te3 nanocomposites with enhanced figure of merit
73 Synthesis of porous NiO nanocrystals with controllable surface area and their application as supercapacitor electrodes
74 Controlled synthesis of copper-silicide nanostructures
75 Properties of (K,Na)NbO3-based lead-free piezoelectric films prepared by pulsed laser deposition
76 Electrically tunable dielectric materials and strategies to improve their performances
77 Controlled synthesis of Sb nanostructures and their conversion to CoSb3 nanoparticle chains for li-ion battery electrodes
78 Supercritical carbon dioxide-treated electrospun poly(vinylidene fluoride) nanofibrous membranes : morphology, structures and properties as an ionic-liquid host
79 Room-temperature synthesis of MnO2·3H2O ultrathin nanostructures and their morphological transformation to well-dispersed nanorods
80 Electrochemical energy storage in a β-Na0.33V2O5 nanobelt network and its application for supercapacitors
81 Synthesis of high surface area mesostructured calcium phosphate particles
ปี พ.ศ. 2552
82 Influence of pulsed laser deposition rate on the microstructure and thermoelectric properties of Ca3Co4O9 thin films
83 Fabrication of core−shell structure of M@C (M=Se, Au, Ag2Se) and transformation to yolk−shell structure by electron beam irradiation or vacuum annealing.
84 One-pot synthesis of hierarchically assembled tungsten oxide (hydrates) nano/microstructures by a crystal-seed-assisted hydrothermal process
85 Controlled synthesis of WO3 nanorods and their electrochromic properties in H2SO4 electrolyte
86 Dip-pen nanolithography-generated patterns used as gold etch resists : a comparison study of 16-mercaptohexadecanioc acid and 1-octadecanethiol
87 Binary-phased nanoparticles for enhanced thermoelectric properties
88 Toward electrochromic device using solid electrolyte with polar polymer host
89 Electrophoretic deposition (EPD) of WO3 nanorods for electrochromic application
ปี พ.ศ. 2551
90 Feasibility study of using porous metal as practical shielding material
91 Strain effects and thickness dependence of ferroelectric properties in epitaxial BiFeO3 thin films
92 Synthesis, assembly, and electrochromic properties of uniform crystalline WO3 nanorods
93 Controlled growth of peptide nanoarrays on Si/SiOx substrates
94 Enhanced organic ferroelectric field effect transistor characteristics with strained poly(vinylidene fluoride-trifluoroethylene) dielectric
95 Synthesis, growth mechanism and room-temperature blue luminescence emission of uniform WO3 nanosheets with W as starting material
ปี พ.ศ. 2550
96 Effect of low fluence laser annealing on ultrathin Lu2O3 high-k dielectric
97 Anomalous polarization switching in organic ferroelectric field effect transistors
98 Enhanced photoluminescence of ZnO/Er2O3 core-shell structure nanorods synthesized by pulsed laser deposition
99 Progress in synthesis of ferroelectric ceramic materials via high-energy mechanochemical technique
100 Biomimetic processing of bioactive interface on silicon substrates
ปี พ.ศ. 2549
101 Formation of SrTiO3 nanocrystals in amorphous Lu2O3 high-k gate dielectric for floating gate memory application