ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Lynen L.
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sahoo, Nanda Gopal 10
2 Pan, Yongzheng 7
3 Kakran, Mitali 6
4 Chan, Siew Hwa 5
5 Liu, Hui Chun 4
6 Liang, Guozhen 4
7 Zhang, Ying 4
8 Wang, Qi Jie 4
9 Yu, Siu Fung 4
10 Bao, Hongqian 3
11 Zhao, Jianhong 3
12 Cheng, Henry Kuo Feng 3
13 Davies, A. Giles 3
14 Linfield, Edmund 3
15 Liang, Houkun 3
16 Tay, Bee Yen. 2
17 Shegokar, Ranjita 2
18 Müller, Rainer H. 2
19 Loh, Ngiap Hiang. 2
20 Xia, Fei 2
21 Lim, Dau Fatt 2
22 Xin, Fei 2
23 Jiang, San Ping 2
24 Tan, Chuan Seng 2
25 Khanna, Suraj P. 2
26 Li, Ning. 1
27 Pei, Duanqing. 1
28 Du, Yutao. 1
29 De Marco, Roland 1
30 Pei, Gang. 1
31 Al Shaal, Loaye 1
32 Deng, Hongkui. 1
33 Shen, Pei Kong 1
34 Esteban, Miguel A. 1
35 Lu, Shanfu 1
36 Xiang, Yan 1
37 Yang, Huanming. 1
38 Holmes S. 1
39 Tang M.W. 1
40 Peeters M. 1
41 Rhee S.-Y. 1
42 Bertagnolio S. 1
43 Luan, Zhidong. 1
44 Ruxrungtham K. 1
45 Bunupuradah T. 1
46 Wibowo, Santoso 1
47 Ngo-Giang-Huong N. 1
48 Lallemant M. 1
49 Ford N. 1
50 Xiao, Lei. 1
51 Sigaloff K.C. 1
52 Tan, I-Lin 1
53 Wang, Shouqi. 1
54 Luan, Jing. 1
55 Sun, Gengzhi 1
56 Yang, Zhenzhen. 1
57 Shen, Pei Kang 1
58 Wang, Quanlei. 1
59 Lu, Jin Lin 1
60 Liu, Zhaoming. 1
61 Li, Zi Hui 1
62 Zhong, Chongming. 1
63 Zheng, Lianxi 1
64 Lu, Chunxia. 1
65 Wu, Tongfei 1
66 Liu, Zhonghua. 1
67 Chong, Kahwei 1
68 Wei, Hong. 1
69 Wang, Huayan. 1
70 Liu, Erjia 1
71 Zhan, Zhaoyao 1
72 Vajta, Gabor. 1
73 Li, Ziyi. 1
74 Ouyang, Hongsheng. 1
75 Zeng, Jie 1
76 Burda S. 1
77 Smith D. 1
78 Sirivichayakul S. 1
79 Zolfo M. 1
80 Jordan M.R. 1
81 Shafer R.W. 1
82 Schuurman R. 1
83 Schapiro J.M. 1
84 Moussa S. 1
85 Ndung'U T. 1
86 Nyambi P.N. 1
87 Orrell C. 1
88 Chaitep S. 1
89 Vittayapadung S. 1
90 Rahmat, Siti Rahyla 1
91 A Kadir, Nadhrah 1
92 Mohd Tayeb, Azmil 1
93 Chu, Ei Yet 1
94 Yean , Florence Yng Ling 1
95 Mohd, Saidatulakmal 1
96 Chaiyaput S. 1
97 Ying D. 1
98 Tanchaisawat T. 1
99 Artidteang S. 1
100 Bergado D. 1
101 Margot N.A. 1
102 Marconi V.C. 1
103 Manosuthi W. 1
104 Van Zyl G.U. 1
105 Hosseinipour M.C. 1
106 Belec L. 1
107 Aghokeng A. 1
108 Stevens W. 1
109 Wallis C.L. 1
110 De Wit T.F.R. 1
111 Fleury H.J. 1
112 Kanki P.J. 1
113 Hawkins C.A. 1
114 Ouyang, Zhen. 1
115 Cane P. 1
116 Gody J.-C. 1
117 Fokam J. 1
118 Katzenstein D. 1
119 Koyalta D.D. 1
120 Kumwenda J.J. 1
121 Eshleman S.H. 1
122 El-Katib Z. 1
123 Cappelli G. 1
124 Charpentier C. 1
125 Dagnra A.Y. 1
126 Deshpande A.K. 1
127 Hamers R.L. 1
128 Wong, Limsoon 1
129 Yang, Lifeng 1
130 Tong, Dudu 1
131 Koehl, Patrice 1
132 Cheong, Siew Ann 1
133 Mu, Yuguang 1
134 Wang, Dayong 1
135 Hoi, Steven C. H. 1
136 Patil, Sandeep P. 1
137 Grubmüller, Helmut 1
138 Groenhof, Gerrit 1
139 Gräter, Frauke 1
140 Yu, Ting 1
141 Chew, Lock Yue 1
142 Fathololoumi, Saeed 1
143 Zhu, Jian-Xin 1
144 Shang, Jingzhi 1
145 Wasilewski, Zbigniew R. 1
146 Zou, Xingquan 1
147 Dupont, Emmanuel 1
148 Luo, Zhiqiang 1
149 Su, Haibin 1
150 Zhao, Li Na 1
151 Chia, Elbert E. M. 1
152 Liang, Hou Kun 1
153 Kubar, Tomas 1
154 Edwards, Scott A. 1
155 Zhou, Kun 1
156 Ji, Guanghzhen. 1
157 Zou, Qingjian. 1
158 Wang, Xu 1
159 Wu, Lu. 1
160 Wei, Jun 1
161 Dou, Hongwei. 1
162 Lai, Liangxue. 1
163 Gohla, Sven 1
164 Shang, Zhouchun. 1
165 Lu, Xuehong 1
166 Wu, Renbing 1
167 He, Lixiazi. 1
168 Chan, Chi Chiu 1
169 Dong, Xinyong 1
170 Ni, Kai 1
171 Li, Wenjin 1
172 Tan, Yong Wah 1
173 Tey, Ju Nie 1
174 Wang, Liuying 1
175 Liu, Kai. 1
176 Li, Baosheng 1
177 Learning and Teaching Education Research Centre (LTERC) 1
178 Ban, Dayan 1
179 Leaw, Jianing 1
180 Liang, Yu. 1
181 Hirun, Namon 1
182 Deen, Gulam Roshan 1
183 Yang, Yang. 1
184 Wang, Yong. 1
185 Lin, Lin. 1
186 Tantishaiyakul, Vimon 1
187 Ping, Yuan 1
188 Xu, Ying. 1
189 Gan, Leong Huat 1
190 Liu, Na. 1
191 Judeh, Zaher M. A. 1
192 Wang, Fang. 1
193 Rahardjo, Harianto 1
194 Pan, Dengke. 1
195 Yang, Dongshan. 1
196 Gofar, Nurly 1
197 Zhao, Bentian. 1
198 Hoi, Steven Chu Hong 1
199 Han, Jianyong. 1
200 Fan, Nana. 1
201 Li, Jinyan 1
202 Chen, Jijun. 1
203 Zhao, Liang 1
204 Li, Jing. 1
205 Li, Jun 1
206 Loh, Kian Ping 1
207 Sze, Siu Kwan 1
208 Yao, Shao Q. 1
209 Castro Neto, A. H. 1
210 Su, Ying 1
211 Liu, Yanpeng 1
212 Hao, Piliang 1
213 Davies, Alexander Giles 1
214 Chan, La-o-vorakiat 1
215 Linfield, Edmund H. 1
216 Cheng, Liang 1
217 Ito, Kenichi 1
218 Pan, Sijun 1
219 Gao, Guoxin 1
220 Lou, Xiong Wen David 1
221 Zhou, Qi. 1
222 Zhao, Yu. 1
223 Tan, Yan Pei 1
224 Wu, Hao Bin 1
225 Mausda, Takahiko 1
226 Li, Zhengqiu 1
227 Wu, Xiaoyuan 1
228 Ding, Shujiang 1
229 Kassim, Azman 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 3
4 2557 4
5 2556 11
6 2555 21
7 2554 5
8 2552 2
9 2551 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Corporate Governance and Internationalization of Malaysia Public Listed Companies
ปี พ.ศ. 2559
2 Performance of Ruzi grass combined with woven Limited Life Geotextiles (LLGS) for soil erosion control
ปี พ.ศ. 2558
3 Factors Determining Consumer’s Behavioural Intention to Purchase Mobile Content Services Advertising
4 Multiplex imaging and cellular target identification of kinase inhibitors via an affinity-based proteome profiling approach
5 Factors Determining Consumer’s Behavioural Intention to Purchase Mobile Content Services Advertising
ปี พ.ศ. 2557
6 Identifying essential pairwise interactions in elastic network model using the alpha shape theory
7 Alzheimer’s disease : a panorama glimpse
8 Planar integrated metasurfaces for highly-collimated terahertz quantum cascade lasers
9 Hierarchical NiCo2O4 nanosheets grown on Ni nanofoam as high-performance electrodes for supercapacitors
ปี พ.ศ. 2556
10 Characterization and corrosion behaviour of 96.5Sn-3.0Ag-0.5Cu solder on Cu substrate at different reflow reactions
11 Single-mode surface-emitting concentric-circular-grating terahertz quantum cascade lasers
12 Terahertz conductivity of twisted bilayer graphene
13 Agency and facial emotion judgment in context
14 Assembly of Pt nanowires into cubelike superstructures supported on aligned carbon nanotubes as highly stable electrocatalysts
15 Ternary dispersions to enhance solubility of poorly water soluble antioxidants
16 Temperature-independent accelerometer using a fiber Bragg grating incorporating a biconical taper
17 Low divergence single-mode surface-emitting concentric-circular-grating terahertz quantum cascade lasers
18 Force distribution analysis of mechanochemically reactive dimethylcyclobutene
19 Nucleoside reverse transcriptase inhibitor resistance mutations associated with first-line stavudine-containing antiretroviral therapy: Programmatic implications for countries phasing out stavudine
20 Characterization And Corrosion Behaviour Of 96.5sn-3.0ag- 0.5cu Solder On Cu Substrate At Different Reflow Reactions
ปี พ.ศ. 2555
21 Poly(vinyl alcohol) nanocomposites filled with poly(vinyl alcohol)-grafted graphene oxide
22 Thermo-responsive transfection of DNA complexes with well-defined chitosan terpolymers
23 Micro-DSC, rheological and NMR investigations of the gelation of gallic acid and xyloglucan
24 Graphene-based materials for energy conversion
25 B-cell epitope prediction through a graph model
26 Modeling of suction distributions in an unsaturated heterogeneous residual soil slope
27 Carbon nanomaterials for drug delivery
28 Preparation of nanoparticles of poorly water-soluble antioxidant curcumin by antisolvent precipitation methods
29 Self-powered, visible-light photodetector based on thermally reduced graphene oxide–ZnO (rGO–ZnO) hybrid nanostructure
30 Single-mode narrow beam divergence surface-emitting concentric-circular-grating terahertz quantum cascade lasers
31 Constitutive modelling of sintering of 316L stainless steel microsize structures.
32 Carbon nanotube/polypropylene composite particles for microwave welding
33 Correlation between proton conductivity, thermal stability and structural symmetries in novel HPW-meso-silica nanocomposite membranes and their performance in direct methanol fuel cells
34 The application of graphene oxide in drug delivery
35 Microstructure evolution and constitutive modelling of microsize structures.
36 Multiscale coarse-graining via normal mode analysis
37 Influences of carbon fillers on electrical conductivity and crystallinity of polyethylene terephthalate
38 The role of a silane coupling agent in carbon nanotube/polypropylene composites
39 Long-term stability of quercetin nanocrystals prepared by different methods
40 Piglets cloned from induced pluripotent stem cells
41 A Preference-Based Approach to Fuzzy Multicriteria Decision Making Evaluation of Hospital Locations
ปี พ.ศ. 2554
42 Fabrication of quercetin nanoparticles by anti-solvent precipitation method for enhanced dissolution
43 Nanostructured tungsten carbide/carbon composites synthesized by a microwave heating method as supports of platinum catalysts for methanol oxidation
44 Improvement in properties of multiwalled carbon nanotube/polypropylene nanocomposites through homogeneous dispersion with the aid of surfactants
45 Fabrication of quercetin nanocrystals : comparison of different methods
46 Thermal kinetics of montmorillonite nanoclay/maleic anhydride-modified polypropylene nanocomposites
ปี พ.ศ. 2552
47 Sintering study and constitutive modeling of 316L stainless steel microstructured parts fabricated by μPIM.
48 Biodiesel production from crude rice bran oil and properties as fuel
ปี พ.ศ. 2551
49 Enabling Knowledge Flow: Retaining Graduate Women in the Singapore Construction Industry