ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Luo S.
หน่วยงาน National Institute Of Oceanography (NIO), India
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wang, Rong 10
2 Fane, Anthony Gordon 4
3 Setiawan, Laurentia 4
4 Kaewjaeng S. 3
5 Sriboonchitta S. 3
6 Wantana N. 3
7 Theera-Umpon N. 3
8 Liu, Chang 3
9 Kaewkhao J. 3
10 Kesavulu C. 3
11 Kothan S. 3
12 Kim H. 3
13 Kim K. 2
14 George T. 2
15 Srisurapanont M. 2
16 Krantz, William B. 2
17 Udomratn P. 2
18 Kim S. 2
19 Hong J.P. 2
20 Golder V. 2
21 Fang, Wangxi 2
22 Chou, Shuren 2
23 Chen J. 2
24 Rush A.J. 2
25 Chan M. 2
26 Kampuansai J. 2
27 Kangwanpong D. 2
28 Jin L. 2
29 Chan E. 2
30 Bautista D. 2
31 Bae J.N. 2
32 Fang Y. 2
33 Chua H.C. 2
34 Liu C.-Y. 2
35 Tian-mei S. 2
36 Mok M. 2
37 Lateef A. 2
38 Franklyn K. 2
39 Morton S. 2
40 Lau C. 2
41 Sockalingam S. 2
42 Kandane-Rathnayake R. 2
43 Wu Y. 2
44 Hoi A. 2
45 Huq M. 2
46 Navarra S. 2
47 An Y. 2
48 Morand E. 2
49 Lee C. 2
50 Louthrenoo W. 2
51 Li Z. 2
52 Nikpour M. 2
53 Chen C. 2
54 Goldblatt F. 2
55 O'Neill S. 2
56 Hamijoyo L. 2
57 Zamora L. 2
58 Greaney, Mike 1
59 Jinam T.A. 1
60 Kennedy G.C. 1
61 Khurana P. 1
62 Kalayanamitra K. 1
63 Lusby, Paul 1
64 Kim H.-L. 1
65 Nakagawa H. 1
66 ORS 1
67 Royal College of Physicians 1
68 Muir, Walter 1
69 Hoh B.P. 1
70 Mizumoto S. 1
71 Huang W. 1
72 Pickard, Ben 1
73 Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) 1
74 Inoko H. 1
75 Jha P. 1
76 Kumar V. 1
77 Krum H. 1
78 Lai P.S. 1
79 Kumfu S. 1
80 Lee J.-Y. 1
81 Kompa A.R. 1
82 Ho S.-F. 1
83 Wang B.H. 1
84 Liu E.T. 1
85 Li Y.-T. 1
86 Kulawonganunchai S. 1
87 Hama Y. 1
88 Kimm K. 1
89 Sugahara K. 1
90 Kimura R. 1
91 Sumi T. 1
92 Maskos K. 1
93 Koike T. 1
94 Kim W.-Y. 1
95 Debowski, Marcin 1
96 Brahmachari S.K. 1
97 Li, Kang 1
98 Bhak J. 1
99 Tang, Chuyang Y. 1
100 Calacal G.C. 1
101 Chew, Sing Yian 1
102 Chaurasia A. 1
103 She, Qianhong 1
104 Majumder P.P. 1
105 Ahmed I. 1
106 Wang Y. 1
107 Srikummool M. 1
108 Jung J. 1
109 Palittapongarnpim P. 1
110 Seielstad M. 1
111 Yang, Xing 1
112 Abdulla M.A. 1
113 Chen C.-H. 1
114 Aid, Rachida 1
115 Zheng, Y. J. 1
116 Edo J. 1
117 Qiu, L. 1
118 Ghang H. 1
119 Ferreira, Fernanda 1
120 Han J. 1
121 Blackwood, Douglas 1
122 Gojobori T. 1
123 Delfin F.C. 1
124 Wierschem, Keola 1
125 Chu J. 1
126 Visage, Catherine Le 1
127 Chen Y.-T. 1
128 Rajabzadeh, Saeid 1
129 Cutiongco-de La Paz E.M.C. 1
130 De Ungria M.C.A. 1
131 Sengupta, Pinaki 1
132 China Scholarship Council 1
133 Bunnath L. 1
134 Sumitsawan Y. 1
135 Chen K. 1
136 Radzi A. 1
137 Martin N. 1
138 Sriplung H. 1
139 Sankaranarayanan R. 1
140 Shin H. 1
141 Suwanrungruang K. 1
142 Chou T. 1
143 Au J. 1
144 Kohrs, D. 1
145 Shi H. 1
146 Kavanagh, C. 1
147 Su B. 1
148 Kovach, B. 1
149 Chang G. 1
150 Lee, C. 1
151 Lumyong S. 1
152 Swaminathan R. 1
153 Brenner H. 1
154 Wabinga H. 1
155 Dikshit R. 1
156 Jayalekshmi P. 1
157 Esteban D. 1
158 Laudico A. 1
159 Al-Hamdan N. 1
160 Bah E. 1
161 Bhurgri Y. 1
162 Nene B. 1
163 Eser S. 1
164 Xiang Y. 1
165 Ahn Y. 1
166 Chia K. 1
167 Yeole B. 1
168 Shanta V. 1
169 Barboza A. 1
170 Woo Z. 1
171 Holm, E. 1
172 Haslbeck, E. 1
173 Ohashi J. 1
174 Oh S. 1
175 Oh B. 1
176 Oka A. 1
177 Ong R. 1
178 Sulaiman A.H. 1
179 Perdigon H.B. 1
180 Padilla C.D. 1
181 Hatim A. 1
182 Nishida N. 1
183 Marzuki S. 1
184 Nishijima F. 1
185 Mandapati K.K. 1
186 Mitchell W. 1
187 Mukerji M. 1
188 Ngamphiw C. 1
189 Naritomi K. 1
190 Zhang X. 1
191 Qi X. 1
192 Conte, E. 1
193 Aun H.S. 1
194 Chia, F.-S. 1
195 Samnom H. 1
196 Cook, A. 1
197 Luo X. 1
198 Hadfield, M. 1
199 Kutanan W. 1
200 Zupo, V. 1
201 Baier, R.E. 1
202 Yang Z. 1
203 Anil, A.C. 1
204 Yan S. 1
205 Sawant, S.S. 1
206 Serey B. 1
207 Sovannary T. 1
208 Swain, G. 1
209 Kelly D.J. 1
210 Li M. 1
211 Sotomi Y. 1
212 Suwannasom P. 1
213 Lee A. 1
214 Phipps M.E. 1
215 Abdelghani M. 1
216 Sakaki Y. 1
217 Tenekecioglu E. 1
218 Png E. 1
219 Ledgerd R. 1
220 Baptiste S. 1
221 Salto-Tellez M. 1
222 Maltsev S. 1
223 Tan S. 1
224 Mlambo T. 1
225 Tsao M. 1
226 Pihlar Z. 1
227 Shih J. 1
228 Ikiugu M. 1
229 Cavalcante R. 1
230 Salvador J.M. 1
231 Sugano S. 1
232 Dijkstra J. 1
233 Sudoyo H. 1
234 Zheng Y. 1
235 Suryadi H. 1
236 Eggermont J. 1
237 Suzuki Y. 1
238 Kimura T. 1
239 De Winter R. 1
240 Sinha A. 1
241 Serruys P. 1
242 Sandraling Y. 1
243 Onuma Y. 1
244 Scaria V. 1
245 Tateishi H. 1
246 Wykrzykowska J. 1
247 Sidek M.R. 1
248 Cibule L. 1
249 Kang J. 1
250 Ng K. 1
251 Ueno S. 1
252 Pakkad G. 1
253 Tani N. 1
254 Norwati M. 1
255 Yagihashi T. 1
256 Niiyama K. 1
257 Masuda S. 1
258 Kondo T. 1
259 Tsumura Y. 1
260 Shim H. 1
261 Leach M. 1
262 Lim E. 1
263 An H. 1
264 Lee E. 1
265 Nishimura S. 1
266 Min H. 1
267 Wang Z. 1
268 Otani T. 1
269 Shi Y. 1
270 Sriphetcharawut S. 1
271 Yang J. 1
272 Mackenzie L. 1
273 Thongprasert S. 1
274 Alvarez L. 1
275 Lee J. 1
276 Coppola S. 1
277 Kaewnuam E. 1
278 Samsudin M. 1
279 Farkoush S. 1
280 Numata S. 1
281 Kim C. 1
282 Okuda T. 1
283 Jung H. 1
284 Rhee S. 1
285 Abd Rahman K. 1
286 Tabbada K.A. 1
287 Chantara S. 1
288 Ryu K. 1
289 Hamilton E. 1
290 Yu X. 1
291 Kelly C. 1
292 London A. 1
293 Waller H. 1
294 Sherman S. 1
295 Moore A. 1
296 Gaydos C. 1
297 Emel L. 1
298 Mimiaga M. 1
299 Dong M. 1
300 Friedman R. 1
301 Denoeux T. 1
302 Cummings V. 1
303 Cha J. 1
304 Elharrar V. 1
305 Man K. 1
306 McKenzie E.H.C. 1
307 Assawamakin A. 1
308 Smith, C. 1
309 Paulus B. 1
310 Terlizzi, A. 1
311 Tongsima S. 1
312 Zimmerman, R. 1
313 Fuchareon S. 1
314 Wagh, A. 1
315 Sigurdsson, J. 1
316 Photita W. 1
317 Meyer, A.E. 1
318 Hyde K.D. 1
319 Mazzella, L. 1
320 Crous P.W. 1
321 Qian, P.-Y. 1
322 Schultz, M. 1
323 Bussaban B. 1
324 Limbada M. 1
325 Pathak S. 1
326 Xiao H. 1
327 Chuang M. 1
328 Wu J.-Y. 1
329 Yu J. 1
330 Xu S. 1
331 Sleep E. 1
332 Yang J.O. 1
333 Pazos E. 1
334 Tsay S. 1
335 Wang H. 1
336 Pani S. 1
337 Tokunaga K. 1
338 Tan A. 1
339 Villamor L.P. 1
340 Wang S. 1
341 Lin N. 1
342 Wang E. 1
343 Shugart Y.Y. 1
344 Pérez C. 1
345 Celentano D. 1
346 Kneale,P.E. 1
347 Hughes J. 1
348 Mayer K. 1
349 Piwowar-Manning E. 1
350 Ojikutu B. 1
351 Safren S. 1
352 Lucas J. 1
353 Chaipimonplin,T. 1
354 Dai J. 1
355 Yuan W. 1
356 Tantakitti F. 1
357 Yoo H.-S. 1
358 Stupp S. 1
359 Zhao G. 1
360 Zilfalil B.A. 1
361 Srithanaviboonchai K. 1
362 Niikawa N. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 10
2 2559 9
3 2557 7
4 2556 3
5 2555 5
6 2554 5
7 2553 2
8 2552 1
9 2550 3
10 2548 2
11 2543 1
12 2530 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Optical spectroscopy and emission properties of Ho3 +-doped gadolinium calcium silicoborate glasses for visible luminescent device applications
2 How Strong is the Relationship Among Gold and USD Exchange Rates? Analytics Based on Structural Change Models
3 Evaluating and Comparing Soft Partitions: an Approach Based on Dempster-Shafer Theory
4 Analysis of a similarity measure for non-overlapped data
5 Face recognition technology development with Gabor, PCA and SVM methodology under illumination normalization condition
6 Association of the lupus low disease activity state (LLDAS) with health-related quality of life in a multinational prospective study
7 Pair trading based on quantile forecasting of smooth transition GARCH models
8 Power factor improvement of distribution system with EV chargers based on SMC method for SVC
9 Spectroscopic investigations of Nd3+doped gadolinium calcium silica borate glasses for the NIR emission at 1059 nm
10 International occupational therapy research priorities: A delphi study
ปี พ.ศ. 2559
11 Frequency and predictors of the lupus low disease activity state in a multi-national and multi-ethnic cohort
12 Quantitative assessment of the stent/scaffold strut embedment analysis by optical coherence tomography
13 Assessment of aerosol optical property and radiative effect for the layer decoupling cases over the northern South China Sea during the 7-SEAS/Dongsha Experiment
14 Nucleation and growth of ordered arrays of silver nanoparticles on peptide nanofibers: Hybrid nanostructures with antimicrobial properties
15 Community cultural norms, stigma and disclosure to sexual partners among women living with HIV in Thailand, Brazil and Zambia (HPTN 063)
16 Data analysis with fuzzy measure on intuitionistic fuzzy sets
17 Influence of Er3+ion concentration on optical and photoluminescence properties of Er3+-doped gadolinium-calcium silica borate glasses
18 EMG pattern classification by split and merge deep belief network
19 Selective logging simulations and male fecundity variation support customisation of management regimes for specific groups of dipterocarp species in Peninsular Malaysia
ปี พ.ศ. 2557
20 Preparation of low-pressure water softening hollow fiber membranes by polyelectrolyte deposition with two bilayers
21 Magnetic phases in the S=1 Shastry-Sutherland model with uniaxial anisotropy
22 Design of frequency-interleaved ADC with mismatch compensation
23 Mixed polyamide-based composite nanofiltration hollow fiber membranes with improved low-pressure water softening capability
24 Enhanced hollow fiber membrane performance via semi-dynamic layer-by-layer polyelectrolyte inner surface deposition for nanofiltration and forward osmosis applications
25 An updated phylogeny of the human Y-chromosome lineage O2a-M95 with novel SNPs
26 Differences in psychiatric symptoms among Asian patients with depression: A multi-country cross-sectional study
ปี พ.ศ. 2556
27 Clinical features of depression in Asia: Results of a large prospective, cross-sectional study
28 Dual layer composite nanofiltration hollow fiber membranes for low-pressure water softening
29 Subtotal nephrectomy accelerates pathological cardiac remodeling post-myocardial infarction: Implications for cardiorenal syndrome
ปี พ.ศ. 2555
30 Fabrication of layer-by-layer assembled FO hollow fiber membranes and their performances using low concentration draw solutions
31 Explorations of delamination and irregular structure in poly(amide-imide)-polyethersulfone dual layer hollow fiber membranes
32 Explorations of delamination and irregular structure in poly(amide-imide)-polyethersulfone dual layer hollow fiber membranes
33 Novel dual-layer hollow fiber membranes applied for forward osmosis process
34 Biomimicking polysaccharide nanofibers promote vascular phenotypes : a potential application for vascular tissue engineering
ปี พ.ศ. 2554
35 Thin-film composite hollow fiber membranes for Pressure Retarded Osmosis (PRO) process with high power density
36 Transcriptional regulation of neurodevelopmental and metabolic pathways by the psychiatric illness candidate gene NPAS3
37 Total synthesis of (±)-Merrilactone A and (±)-Anislactone A
38 Improving neural network for flood forecasting using radar data on the Upper Ping River
39 Clinical and testing protocols for the analysis of epidermal growth factor receptor mutations in East Asian patients with non-small cell lung cancer: A combined clinical-molecular pathological approach
ปี พ.ศ. 2553
40 Performance improvement of PVDF hollow fiber-based membrane distillation process
41 Cancer survival in Africa, Asia, and Central America: a population-based study
ปี พ.ศ. 2552
42 Mapping human genetic diversity in Asia
ปี พ.ศ. 2550
43 Diversity of saprobic microfungi
44 Occurrence of a nonsulfated chondroitin proteoglycan in the dried saliva of Collocalia swiftlets (edible bird's-nest)
45 Eye fixation determined by the visual shape and semantic matches in language-mediated visual search
ปี พ.ศ. 2548
46 การรับรู้ของท้องถิ่นต่อผลกระทบการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีต่อวัฒนธรรมชาวไป๋ ในเขตเมืองเก่ามณฑลปกครองตนเองต้าหลี่ไป๋, ยูนนาน, ประเทศจีน
47 Periodic structure in graded-index multimode fiber.
ปี พ.ศ. 2543
48 Biofouling and barnacle adhesion data for fouling-release coatings subjected to static immersion at seven marine sites
ปี พ.ศ. 2530
49 Computer data base assessment of masonry bridges.