ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Luo, Zhimin
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chen, Tupei 6
2 Yang, Ming 6
3 Zhang, Hua 6
4 Liu, Yang 6
5 Fung, Stevenson Hon Yuen 5
6 Ding, Liang 5
7 Wong, Jen It 5
8 Ng, Teng Yong 4
9 Cen, Zhan Hong 4
10 Yeo, Jing Jie 3
11 Tan, Chaoliang 3
12 He, Ying 2
13 Wong, Limsoon 2
14 Chen, Bo 2
15 Wu, Xue-Jun 2
16 Zhang, Xiao 2
17 Li, Jinyan 2
18 Li, Hai 2
19 Zhu, Fu Rong 2
20 Kim, Tony Tae-Hyoung 2
21 Xie, Linghai 2
22 Huang, Wei 2
23 Fan, Zhanxi 2
24 Zhang, Sam 2
25 Li, Tiejun 1
26 Huang, Baoqi 1
27 Zhao, Long 1
28 Xie, Lihua 1
29 Yu, Ting 1
30 Fang, Jixiang 1
31 Ai, Wei 1
32 Du, Zhuzhu 1
33 Liu, Yu Chan 1
34 Zhang, Wali 1
35 You, Hongjun 1
36 Jiang, Jian 1
37 Ye, J. D. 1
38 Goh, Wei Peng 1
39 Lim, Min Yee. 1
40 Guo, Shengnan. 1
41 Wu, Jiani. 1
42 Liu, Baoyan. 1
43 Zhu, Jianhui 1
44 Nguyen, Hung 1
45 Xu, Huanfang. 1
46 Liu, Jia. 1
47 Toh, William 1
48 Zhang, Chao 1
49 Yang, Zhongbo 1
50 Peng, Bo 1
51 Xiong, Qihua 1
52 Hu, Jianying 1
53 Cao, Cuong 1
54 Qin, Wenping 1
55 Zhu, Xingrong 1
56 Wei, Jun 1
57 Tian, Jing 1
58 Xu, Lin 1
59 Xue, Can 1
60 Liu, Ge 1
61 Yin, Zongyou 1
62 Qi, Xiaoying 1
63 Ma, Chong-Bo 1
64 Lai, Jianhuang 1
65 Liu, Wanquan 1
66 Bao, Shuyu 1
67 Zhang, Hao-Li 1
68 Chen, Xiaoming 1
69 Bao, Biqing 1
70 Lu, Haoting 1
71 Yin, Chun 1
72 Zhang, Yong Wei 1
73 Pei, Qing Xiang 1
74 Do, Anh Tuan 1
75 Yeo, Kiat Seng 1
76 Dong, Zhili 1
77 Velayudhan, Kavitha 1
78 Boey, Freddy Yin Chiang 1
79 Liu, Qian 1
80 Yuwen, Lihui 1
81 Wang, Lianhui 1
82 Han, Xiaoqing 1
83 Wang, Peng 1
84 Li, Yibin 1
85 Wei, Yan-Quan 1
86 Yu, Qi 1
87 Xie, Haiming 1
88 Liu, Zhengdong 1
89 Chua, Chek Beng. 1
90 Lei, Haijun. 1
91 Xu, Zhichuan 1
92 Hu, S. G. 1
93 Sun, Liqun 1
94 Zhu, Di 1
95 Wee, Sheena 1
96 Alli Shaik, Asfa 1
97 Zheng, Yuanjin 1
98 Siek, Liter 1
99 Gunaratne, Jayantha 1
100 Lin, Jiadan 1
101 Zhou, Feng. 1
102 Huang, Xiao 1
103 Fu, Ping. 1
104 Gai, Jianxin. 1
105 Yan, Qingyu 1
106 Li, Bing 1
107 Lu, Chong 1
108 Zeng, Zhiyuan 1
109 Qiao, Jiaqing. 1
110 Lei, Baiying. 1
111 Chen, Wei 1
112 Chen, Junze 1
113 Soon, Ing Yann. 1
114 Rui, Xianhong 1
115 Huang, Qi 1
116 Li, Rachel Hai Xia 1
117 Liu, Xiang-Tao 1
118 Luo, Jian-Xiong 1
119 Xu, Jin 1
120 David Mayes Scholarship 1
121 Sun, De-Hui 1
122 Arslan, Tughrul 1
123 Yin, Hong 1
124 Wang, Jing 1
125 Rohani, Sohrab 1
126 Kwoh, Chee Keong 1
127 Li, Yi-Ping 1
128 Lu, Jie 1
129 Ching, Chi Bun 1
130 Yi, Jue 1
131 Sun, Shi-Qi 1
132 Guo, Wei 1
133 Yap, Kim-Hui. 1
134 Ho, Kim Ming 1
135 Mathavan, Sinnakaruppan 1
136 Kong, Zhi Hui 1
137 Carney, Tom J. 1
138 Tian, Qian 1
139 Liu, Ding Xiang 1
140 Guo, Hui-Chen 1
141 Yang, Jianhui 1
142 Wang, Jianxiu 1
143 Huang, Mei 1
144 Zou, Baoping 1
145 Zhao, Liang 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 2
3 2557 9
4 2556 7
5 2555 12
6 2554 1
7 2553 1
8 2552 3
9 2551 3
10 2545 1
11 2541 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Characterization Of Cooperative Control For Multiple Non-Holonomic Wheeled Mobile Robots To Achieve Formation Tracking
ปี พ.ศ. 2558
2 Black phosphorus quantum dots
3 Numerical analysis of the soil deformation caused by tunneling under vehicle loads in the coastal reclamation area
ปี พ.ศ. 2557
4 Highly sensitive, uniform, and reproducible surface-enhanced Raman spectroscopy from hollow Au-Ag alloy nanourchins
5 Moving target positioning based on a distributed camera network
6 Nitrogen and sulfur codoped graphene : multifunctional electrode materials for high-performance Li-ion batteries and oxygen reduction reaction
7 0.77 fJ/bit/search content addressable memory using small match line swing and automated background checking scheme for variation tolerance
8 Adequacy evaluation of active and reactive power in power systems
9 Triangular Ag–Pd alloy nanoprisms : rational synthesis with high-efficiency for electrocatalytic oxygen reduction
10 MoS2 nanoflower-decorated reduced graphene oxide paper for high-performance hydrogen evolution reaction
11 Liquid-phase epitaxial growth of two-dimensional semiconductor hetero-nanostructures
12 Functional mapping of the zebrafish early embryo proteome and transcriptome
ปี พ.ศ. 2556
13 A barrier-based smoothing proximal point algorithm for NCPs over closed convex cones.
14 Viroporin activity and membrane topology of classic swine fever virus p7 protein
15 Structural analysis on mutation residues and interfacial water molecules for human TIM disease understanding
16 Prevalence and correlates of discomfort and acceptability of acupuncture among outpatients in chinese acupuncture and moxibustion departments : a cross-sectional study.
17 Deformation kinetics of pH-sensitive hydrogels
18 Context-aware mobile image recognition and annotation
19 Comparison Of Thermal And Optical Behaviors Of Pre-Molded And Ceramic Package Light Emitting Diodes
ปี พ.ศ. 2555
20 Comparing the effects of dispersed Stone–Thrower–Wales defects and double vacancies on the thermal conductivity of graphene nanoribbons
21 A molecular dynamics study of the thermal conductivity of graphene nanoribbons containing dispersed Stone–Thrower–Wales defects
22 Progressive dry-core-wet-rim hydration trend in a nested-ring topology of protein binding interfaces
23 A molecular dynamics study of the thermal conductivity of nanoporous silica aerogel, obtained through negative pressure rupturing
24 Face recognition via local preserving average neighborhood margin maximization and extreme learning machine
25 Signal recovery from multiple measurement vectors via tunable random projection and boost.
26 A robust audio watermarking scheme based on lifting wavelet transform and singular value decomposition.
27 Effect of heat diffusion during state transitions in resistive switching memory device based on nickel-rich nickel oxide film
28 A novel analog-to-residue converter for biomedical DSP application
29 NBTI/PBTI-aware wordline voltage control with no boosted supply for stability improvement of half-selected SRAM cells
30 Content and context boosting for mobile landmark recognition.
31 Study on the oiling-out and crystallization for the purification of idebenone
ปี พ.ศ. 2554
32 One-pot encapsulation of luminescent quantum dots synthesized in aqueous solution by amphiphilic polymers
ปี พ.ศ. 2553
33 Study of direct nanoimprinting processes by molecular dynamics simulations
ปี พ.ศ. 2552
34 Strong violet and green-yellow electroluminescence from silicon nitride thin films multiply implanted with Si ions
35 Optical transmission and photoluminescence of silicon nitride thin films implanted with Si ions
36 Generic low power reconfigurable distributed arithmetic processor
ปี พ.ศ. 2551
37 Room-temperature visible electroluminescence from aluminum nitride thin film embedded with aluminum nanocrystals
38 Annealing effect on the optical properties of implanted silicon in a silicon nitride matrix
39 Light-induced instability in current conduction of aluminum nitride thin films embedded with Al nanocrystals
ปี พ.ศ. 2545
40 Institutional sustainability for water resource management : a case study of Dong people's water resources management in Zengchong village, Congjiang Country, Guizhou Province, P.R. China / Li Zhinan
ปี พ.ศ. 2541
41 Self-care practices among Chinese school-age children with nephrotic syndrome / Luo Zhimin