ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Luo, Yongsong
หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chen, Xiaodong 7
2 Yu, Ting 7
3 Luo, Jingshan 5
4 Zhang, Hua 4
5 Qi, Xiaoying 4
6 Leow, Wan Ru 4
7 Liao, Kin 4
8 Li, Chang Ming 3
9 Aravindan, Vanchiappan 3
10 Fan, Hong Jin 3
11 Yu, Denis Yau Wai 3
12 Liu, Yuanjun 3
13 Zhou, Weiwei 3
14 Zheng, Liyan 3
15 Cai, Wenjian 3
16 Yan, Jia 3
17 Loh, Teck-Peng 3
18 Zhu, Bowen 3
19 Meng, Fanben 3
20 Shi, Shengxian. 3
21 New, T. H. 3
22 Jayasuriya, Aruna. 2
23 Wang, Hong 2
24 Dadej, Arek. 2
25 Wang, Xiaotian 2
26 Ma, Bing 2
27 Barbastathis, George 2
28 Cheng, Chuanwei 2
29 Lee, Sol Nip 2
30 Karthikeyan, Kaliyappan 2
31 Yang, Huanping 2
32 Zheng, Lianxi 2
33 Zhang, Baile 2
34 Li, Bin 2
35 Jiang, Jian 2
36 Hu, Yu 2
37 Shen, Zhi-Liang 2
38 Lin, Chen 2
39 Shi, Wenxiong 1
40 Cai, Yurong 1
41 Li, Shuzhou 1
42 Qi, Dianpeng 1
43 Jiang, Yueyue 1
44 Rana, Sravendra 1
45 Lim, Sierin 1
46 Abdullah, Amirul AI-Ashraf 1
47 Amaresh, Samuthirapandian 1
48 Muhammad, Tengku Sifzizul Tengku 1
49 Ahmad, Abdul Latif 1
50 Nurkahfianto, Himawan 1
51 Tang, Mark B. Y. 1
52 Sana, Barindra 1
53 Irwansyah, I. 1
54 Liu, Jilei 1
55 Umer, Rehan 1
56 Wen, Feng 1
57 Tan, Lay Poh 1
58 Hsieh, Chih-Hung 1
59 Yahya, Ahmad Rahim Mohd 1
60 Chen, Guizi 1
61 Samad, Yarjan Abdul 1
62 Ng, Kee Woei 1
63 Leong, Wen Shing 1
64 Ng, Chin Fan 1
65 Yu, Haiyang 1
66 Xia, Xinhui 1
67 Guan, Cao 1
68 Xiong, Sijing 1
69 Leong, David Tai 1
70 Tang, Chengchun 1
71 Wong, Teck Yee 1
72 Chen, Yuan 1
73 Pwint, Mar Khin 1
74 Zhang, Yihe 1
75 Wang, Chunlei 1
76 Tian, Lei 1
77 Saw, Seang Mei 1
78 Wei, Li 1
79 Hu, Enyuan 1
80 Lu, Tingting 1
81 Gong, Yingxue 1
82 Nam, Kyung-Wan 1
83 Kim, Min Chul 1
84 Mu, Yuguang 1
85 Qiu, Kangwen 1
86 Yan, Hailong 1
87 Yusoff, Khatijah 1
88 Leow, Wanru 1
89 Liu, Lili 1
90 Ali, A.R. Mohd 1
91 Yin, Shengyan 1
92 S.H., Sharifah 1
93 Zamrod, Zulkeflie 1
94 Wan, Pengbo 1
95 Lu, Yang 1
96 Zhang, Deyang 1
97 Yang, Yaping 1
98 Ren, Weina 1
99 Wang, Yanlong 1
100 Kong, Dezhi 1
101 Bakar, Sazaly Abu 1
102 Ng, Kah Sing 1
103 Givskov, Michael 1
104 Zhao, Yu-Jun 1
105 Kjelleberg, Staffan 1
106 Liu, Yang 1
107 Wang, Hua 1
108 Niu, Zhiqiang 1
109 Yang, Liang 1
110 Teo, Jeanette 1
111 Ma, Wang Jing. 1
112 Ding, Yichen 1
113 Tay, Martin 1
114 Wong, Yiu-Hang 1
115 Zhao, Yujun 1
116 Tan, Sean Yang-Yi 1
117 Mei, Chiang C. 1
118 Huo, Fengwei 1
119 Duan, Hongwei 1
120 Kim, Woo-Seong 1
121 Kang, Kisuk 1
122 Xu, Rong 1
123 Yang, Xiao-Qing 1
124 Kim, Hyungsub 1
125 Xiao, Fei 1
126 Amaresh, Samuthirapandiyan 1
127 Wei, Jun 1
128 Law, Adrian Wing-Keung 1
129 Yang, Tian-Yi 1
130 Lee, Young-Gi 1
131 Zan, Xiaoli 1
132 Sun, Xueliang 1
133 Yang, Xin Min. 1
134 Lin, Raymond T. P. 1
135 Fong, Eileen 1
136 Sun, Handong 1
137 Mahakhant, Aparat 1
138 Goh, Rubayn 1
139 Thune, Ronald 1
140 Yan, Rong 1
141 Tang, Mark 1
142 Wang, Weina 1
143 Wang, Rong 1
144 Hsieh, C. Max 1
145 Xu, Hongyi 1
146 Fane, Anthony Gordon 1
147 Zhu, Jia 1
148 Gao, Hanhong 1
149 Lim, Lingo R. X. 1
150 Chang, Siow Foong 1
151 Jiang, Junhui 1
152 Miyata, Masato 1
153 Orban, Laszlo 1
154 Shi, Yao. 1
155 Li, Zhi. 1
156 Liew, Woei Chang 1
157 Tay, Joo Hwa. 1
158 Chan, Candy 1
159 Wong, Fong Sian 1
160 Wang, Jing 1
161 Saju, Jolly M. 1
162 Cheong, Hao-Lun 1
163 Loo, Wan-Yi 1
164 Ngoh, Si Yan 1
165 Yang, Xing 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 13
2 2556 11
3 2555 16
4 2554 1
5 2552 1
6 2548 2
7 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Fluorine-doped Fe2O3 as high energy density electroactive material for hybrid supercapacitor applications
2 Three-dimensional Co3O4@MnO2 hierarchical nanoneedle arrays : morphology control and electrochemical energy storage
3 Hierarchical mesoporous nickel cobaltite nanoneedle/carbon cloth arrays as superior flexible electrodes for supercapacitors
4 Sol-gel synthesis of aliovalent vanadium-doped LiNi0.5Mn1.5O4 cathodes with excellent performance at high temperatures
5 Construction of high-energy-density supercapacitors from pine-cone-derived high-surface-area carbons
6 Microstructured graphene arrays for highly sensitive flexible tactile sensors
7 Comparative genomic analysis of malaria mosquito vector-associated novel pathogen Elizabethkingia anophelis
8 Differential transcriptomic response in the spleen and head kidney following vaccination and infection of Asian seabass with streptococcus iniae
9 A synergistic capture strategy for enhanced detection and elimination of bacteria
10 Optoelectronics of organic nanofibers formed by co-assembly of porphyrin and perylenediimide
11 Heat transfer intensification and scaling mitigation in bubbling-enhanced membrane distillation for brine concentration
12 Gram-positive antimicrobial activity of amino acid-based hydrogels
13 Isolation And Establishment Of A New Embryonic-Like Stem Cell Line From Zebrafish
ปี พ.ศ. 2556
14 Controlled synthesis of hierarchical graphene-wrapped TiO2@Co3O4 coaxial nanobelt arrays for high-performance lithium storage
15 Cylinder-wall interference effects on finite-length wavy cylinders at subcritical Reynolds number flows.
16 Effects of aspect-ratio on the flapping behaviour of energy-harvesting membrane.
17 Improvements to time-series TR-PIV algorithms using historical displacement and displacement variation information.
18 The effect of the ultrasonication pre-treatment of graphene oxide (GO) on the mechanical properties of GO/polyvinyl alcohol composites
19 Rationally designed hierarchical TiO2@Fe2O3 hollow nanostructures for improved lithium ion storage
20 Sericin for resistance switching device with multilevel nonvolatile memory
21 Bioengineered tunable memristor based on protein nanocage
22 Graphene carrier for magneto-controllable bioelectrocatalysis
23 Prevalence of overweight and obesity in Chinese preschoolers in Singapore
24 Insights into the role of focal adhesion modulation in myogenic differentiation of human mesenchymal stem cells
ปี พ.ศ. 2555
25 Recognition of carbon nanotube chirality by phage display
26 Growth of metal-metal oxide nanostructures on freestanding graphene paper for flexible biosensors
27 Bio-inspired nacre-like composite films based on graphene with superior mechanical, electrical, and biocompatible properties
28 Theory of isobaric pressure exchanger for desalination.
29 Self-assembly of well-ordered whisker-like manganese oxide arrays on carbon fiber paper and its application as electrode material for supercapacitors
30 Geometry parameters effect for air-cooled ejector cooling systems with R134a refrigerant
31 Asymmetric syntheses of 8-oxabicyclo[3,2,1]octanes : a cationic cascade cyclization
32 Synthesis of 3-Oxaterpenoids and its application in the total synthesis of (±)-moluccanic acid methyl ester
33 Pressure recovery ratio in a variable cooling loads ejector-based multi-evaporator refrigeration system
34 The characteristics of pressure recovery in an adjustable ejector multi-evaporator refrigeration system
35 Seed-assisted synthesis of highly ordered TiO2@α-Fe2O3 core/shell arrays on carbon textiles for lithium-ion battery applications
36 The competition between flocculent sludge and aerobic granules during the long-term operation period of granular sludge sequencing batch reactor.
37 Application of recyclable ionic liquid-supported imidazolidinone catalyst in enantioselective Diels–Alder reactions
38 Investigation on pyrolysis of microalgae Botryococcus braunii and Hapalosiphon sp
39 Design and fabrication of dielectric nanostructured bending adaptor for optical frequencies
40 Implementation of the GRIN solid immersion lens
ปี พ.ศ. 2554
41 Cooperative sensitization on silver bromoiodide (AgBr/I) grains emulsion by oxalate and sulfur-plus-gold.
ปี พ.ศ. 2552
42 Biological characteristics of a bamboo fungus,Shiraia bambusicola, and screening for hypocrellin high-yielding isolates
ปี พ.ศ. 2548
43 Performance analysis of IEEE 802.11 DCF under limited load
44 Evaluation of rate-based adaptive flow control mechanisms in multihop wireless networks
ปี พ.ศ. 2547
45 Isolation and molecular identification of Nipah virus from pigs