ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Vajta, Gabor. 7
2 Wong, Limsoon 7
3 Kragh, Peter M. 6
4 Rosenberg, Catherine. 5
5 Liu, Ying 5
6 Lin, Lin 5
7 Hubaux, Jean-Pierre. 5
8 Bolund, Lars 5
9 He, Ying 5
10 Yong, Ken-Tye 5
11 Ye, Ling 5
12 Law, Wing-Cheung 5
13 Du, Yutao 4
14 Lin, Lin. 4
15 Coyne, Richard 4
16 Tan, Yap Peng 4
17 Liu, Jing 4
18 Du, Yutao. 3
19 Kampuansai J. 3
20 Kangwanpong D. 3
21 Vajta, Gábor 3
22 Xu, Qing-Feng 3
23 Purup, Stig 3
24 Yang, Huanming 3
25 Callesen, Henrik 3
26 Huang, Likun 3
27 Liu, Qian 3
28 Hoi, Steven Chu Hong 3
29 Roy, Indrajit 3
30 Liu, Liwei 3
31 Hu, Rui 3
32 Zhao, Liang 3
33 Tan, Ming-Jen 3
34 Kuwayama, Masashige 2
35 Kragh, Peter M 2
36 Seielstad M. 2
37 Laidlaw, Ken 2
38 Koepping, Elizabeth 2
39 Callesen, Henrik. 2
40 Pain, Helen 2
41 Bøgh, Ingrid Bruck. 2
42 Bolund, Lars. 2
43 Zhang, Xiuqing. 2
44 Schmidt, Mette. 2
45 Xu S. 2
46 Purup, Stig. 2
47 Sørensen, Charlotte Brandt. 2
48 Liu, Ying. 2
49 Schmidt, Mette 2
50 Coe-Sullivan, Seth 2
51 Roh, Kwangdong 2
52 Tang, Chuyang Y. 2
53 Huo, Fengwei 2
54 Yang, Huanming. 2
55 Chen, Peng 2
56 Nurmikko, Arto 2
57 Dang, Cuong 2
58 Nielsen, Anders Lade 2
59 Gu, Pei-Yang 2
60 Jørgensen, Arne Lund 2
61 Kwoh, Chee Keong 2
62 Zhao, Dan 2
63 Zhang, Qichun 2
64 Srikummool M. 2
65 Castagne, Sylvie 2
66 Prasad, Paras N. 2
67 Swihart, Mark T. 2
68 Lim, Samuel Chao Voon 2
69 Li, Zhenhua 2
70 Lysaker, Marius 2
71 Tai, Xue Cheng 2
72 Zhang, Xihe 2
73 Hu, Yazhuo 2
74 Su, Haibin 2
75 Power, Michael 2
76 Wang, Gang 2
77 Vasilakos, Athanasios V. 2
78 Zhu, Jing 2
79 Li, Feng 2
80 Girard, Andre. 2
81 Xiang, Liu 2
82 Li, Chang Ming 2
83 Rosenberg, Catherine 2
84 Han, Kai. 2
85 Panagiotis Papadimitratos. 2
86 Schwannauer, Matthias 2
87 Morris, Paul 2
88 Reynolds, Jessica L. 2
89 Liu, Yang. 2
90 Zhang, Danqing 2
91 Kim, Tony Tae-Hyoung. 2
92 Cai, Qizhou 2
93 Kim, Chris H. 2
94 Zhou, Xiuzhuang 2
95 Shang, Yuanyuan 2
96 Schlarb H. 1
97 Flöttmann K. 1
98 Wenndorff R. 1
99 Hoffmann M. 1
100 Lederer S. 1
101 Will I. 1
102 Weidinger S. 1
103 Phipps M.E. 1
104 Png E. 1
105 Perdigon H.B. 1
106 Kittichok Nithisathian 1
107 Templin I. 1
108 Paramonov V. 1
109 Schreiber S. 1
110 Asova G. 1
111 Otevrel M. 1
112 Petrosyan B. 1
113 Oppelt A. 1
114 Sakaki Y. 1
115 Malyutin D. 1
116 Shapovalov A. 1
117 Stephan F. 1
118 Klemz G. 1
119 Köhler W. 1
120 Groß M. 1
121 Grabosch H. 1
122 Richter D. 1
123 Nozdrin M. 1
124 Li, Shengting 1
125 Zhou, Feng 1
126 Wang, Chengyuan 1
127 Li, Gang 1
128 Gao, Junkuo 1
129 Baik, Bok 1
130 Kim, Jin-Mo 1
131 Yau, Wei-Yun 1
132 Teoh, Eam Khwang 1
133 Pang, John Hock Lye 1
134 Mahgoub M. 1
135 Zheng, Lianxi 1
136 Sun, Gengzhi 1
137 Shojaeilangari, Seyedehsamaneh 1
138 Kang, Jun-Koo 1
139 Wang, Jianhua 1
140 Verma, Brijesh. 1
141 Ghosh, Moumita. 1
142 Yang, Gao 1
143 Balanda, Kevin. 1
144 Sandraling Y. 1
145 Ghosh, Ranadhir. 1
146 Zhang, You-Hao 1
147 Chen, Hongyan 1
148 Sørensen, Charlotte Brandt 1
149 Luo, Yonglun 1
150 Ge, Jian-Feng 1
151 Liu, Gao-Yan 1
152 Salvador J.M. 1
153 Fergusson, David 1
154 Nishida N. 1
155 Dima, Maria 1
156 Gisborne, Nik 1
157 Ngamphiw C. 1
158 Naritomi K. 1
159 Cowie, Claire 1
160 Oh B. 1
161 Wright, Mark 1
162 Mustafa, Janan Abdulsattar 1
163 Oka A. 1
164 Ohashi J. 1
165 Stanley, Brian 1
166 Oh S. 1
167 Al-Attili, Aghlab Ismat 1
168 Mukerji M. 1
169 Liu E.T. 1
170 He, Daqing 1
171 Ritchie, Graeme 1
172 Lee J.-Y. 1
173 McMeel, Dermott 1
174 Majumder P.P. 1
175 Jacucci, Carlo 1
176 Mitchell W. 1
177 Thomas, Jonathan 1
178 Wang, Dong 1
179 Marzuki S. 1
180 Mandapati K.K. 1
181 Ministry of Higher Education and Scientific Research in Iraq 1
182 Ong R. 1
183 Yuan W. 1
184 Zhao G. 1
185 Yoo H.-S. 1
186 Shugart Y.Y. 1
187 Xiao H. 1
188 Yang J.O. 1
189 Zilfalil B.A. 1
190 Rimjaem S. 1
191 Ivanisenko Y. 1
192 Khojoyan M. 1
193 Isaev I. 1
194 Hakobyan L. 1
195 Vashchenko G. 1
196 Wu J.-Y. 1
197 Wang H. 1
198 Sudoyo H. 1
199 Sugano S. 1
200 Sinha A. 1
201 Sidek M.R. 1
202 Scaria V. 1
203 Suryadi H. 1
204 Suzuki Y. 1
205 Villamor L.P. 1
206 Wang E. 1
207 Tokunaga K. 1
208 Tan A. 1
209 Tabbada K.A. 1
210 Krasilnikov M. 1
211 Breen, Craig 1
212 Yang, Jinhua 1
213 Qi, Saren 1
214 Liu, Xin 1
215 Liu, Shuqing 1
216 Shao, Xiao 1
217 Wu, Youyou 1
218 Zhang, Weiqing 1
219 Li, Ye 1
220 Jiang, Zhiyong 1
221 Zhao, Qian 1
222 Yu, Hao 1
223 Tan, Choon-Hong 1
224 Qiao, Miao 1
225 Girard, André 1
226 Peng, Kaiping 1
227 Kumar, Sanjay 1
228 Wang, Yi 1
229 Wang, Jing 1
230 Singh, A.K. 1
231 Li, Ruidi 1
232 Chen, Songtao 1
233 Shan, Wen 1
234 Davis, Hunter Morgan 1
235 Foo, Schubert 1
236 Theng, Yin-Leng 1
237 Shenghua, Jin 1
238 Steckel, Jonathan S. 1
239 Chen, Wenchao 1
240 Yu, Zhiping 1
241 Xia, Jiazhi 1
242 Lin, Tzer Pin Raymond 1
243 Tan, Clive M. 1
244 Tong, Jiarong 1
245 Chen, Liguang 1
246 Ng, Ching Ging 1
247 Meng, Min 1
248 Lee, Jian Ming Vernon 1
249 Gillespie, Amaya. 1
250 Shin, Choongsoo 1
251 Baek, Jong Dae 1
252 Reaburn, Peter. 1
253 Yoon, Yong-Jin 1
254 Vithia, Gunalan 1
255 Wang, Liyun 1
256 Hu, Menglan. 1
257 Tan, Yap-Peng 1
258 Jing, Zhenzhong 1
259 Sun, Lingling 1
260 Chin, Kek Foo 1
261 Veeravalli, Bharadwaj. 1
262 Guo, Mei-Ling 1
263 Zhang, Chun 1
264 Ho, Zheng Jie Marc 1
265 Maurer-Stroh, Sebastian 1
266 Chua, Beng-Wah 1
267 Jiang, Xudong 1
268 Guan, Lunhui 1
269 He, Jian 1
270 Zhao, Junying 1
271 Lu, Yunpeng 1
272 Song, Hongwei 1
273 Huang, Jinghuai 1
274 Routh, Parimal 1
275 Lim, Kok-Hwa 1
276 Yan, Mi 1
277 Yang, Minghui 1
278 Guo, Hua 1
279 Ho, Steven C. L. 1
280 Li, Bin 1
281 Jiang, Bin 1
282 Wang, Ningfei 1
283 Wang, Wen-Ping 1
284 Ananthanarayanan, Arundithi 1
285 Sun, Changqing 1
286 Sana, Barindra 1
287 Wang, Yubo 1
288 Huang, T. S. 1
289 Xiao, Gaoxi 1
290 Zhou, Zhaofeng 1
291 Lim, Sierin 1
292 Wang, Xuewan 1
293 Xin, Shi-Qing 1
294 Ma, Shouzhi 1
295 Kim, Dong-Hwan 1
296 Liu, Xinjuan 1
297 Loo, Say Chye Joachim 1
298 Bardor, Muriel 1
299 Shin, Taeh 1
300 Steekel, Jonathan S. 1
301 Lai P.S. 1
302 Shin, Hyeon-Jin 1
303 Lee, Jiyoul 1
304 Jeon, Heonsu 1
305 Lee, Hangil 1
306 Xiao, Xiong 1
307 Li, Haizhou 1
308 Xu, Zhichuan 1
309 Wu, Wangliang 1
310 Chng, Eng Siong 1
311 Zhao, Yi 1
312 Ahn, Sungmo 1
313 Seo, Jiwon 1
314 Tong, Yen Wah 1
315 Magdassi, Shlomo 1
316 Cao, Xun 1
317 Song, Zhiwei 1
318 Wang, Ning 1
319 Goh, Lin-Tang 1
320 Long, Yi 1
321 Cole, Jacqueline M. 1
322 Kim, Hanbit 1
323 Lee, Dongwook 1
324 Zhu, Xi 1
325 Yang, Yuansheng 1
326 Nguyen, Hung 1
327 Chen C.-H. 1
328 Li, Najun 1
329 Xing, Guozhong 1
330 Wu, Tom 1
331 Wang, J. 1
332 Chen, L. 1
333 Li, Hua 1
334 Zheng, Junwei 1
335 Peng, Haiyang 1
336 You, L. 1
337 Liu, Chaoyin 1
338 Xiao, Qijun 1
339 Lu, C. L. Xing, Guozhong.; Xing, Guichuan.; Li, Mingjie.; Sie, Edbert Jarvis.; Wang, Dandan.; Sulistio, Arief.; Ye, Quan Lin.; Huan, Alfred Cheng Hon.; Wu, Tom.; Sum, Tze Chien. 1
340 Sun, Ru 1
341 Miao, Shifeng 1
342 Wang, Y. 1
343 Piorkowski, Michal. 1
344 Grossglauser, Matthias. 1
345 Loh, Teck-Peng 1
346 Panchard, Jacques. 1
347 Loo, Wan-Yi 1
348 Keane, John. 1
349 Jarfors, Anders E. W. 1
350 Sydor, John. 1
351 Samat Shabdanov. 1
352 Mitran, Patrick. 1
353 Zhou, J. 1
354 Fong, Kai-Soon 1
355 Zhou, X. 1
356 Li, Shengyong 1
357 Lee, Chengkuo 1
358 Chu, Jian 1
359 Chen, Yumin 1
360 Yoon, Seung Wook 1
361 Yu, Aibin 1
362 Rui, Hu 1
363 Gao, HongMei 1
364 Dong, Zhili 1
365 Xiang, Liu. 1
366 Bao, Qiaoliang 1
367 Lu, Zhisong 1
368 Guo, Jun 1
369 Liu, HanLong 1
370 Wang, Yucheng 1
371 Yan, Li Ling 1
372 Guo, Jinjun 1
373 Liu, Xiang. 1
374 Panagopoulos, Christos 1
375 Son, Hungsun 1
376 Chia, Elbert E. M. 1
377 Kumar, Rajiv 1
378 Aravind Iyer 1
379 Made, Riko I. 1
380 Mahajan, Supriya D. 1
381 Kwak, Sang Kyu 1
382 Gan, Chee Lip 1
383 Lin, Guimiao 1
384 Goh, Kau Kiat Kelvin 1
385 Ravi Mazumdar. 1
386 Réau, Régis 1
387 Lin, Ming 1
388 Liu, Yunqi 1
389 Hissler, Muriel 1
390 Duan, Zheng 1
391 Yu, Gui 1
392 Hu, Junlin 1
393 Lim, Suo Hon 1
394 Deng, Chenwei 1
395 Pan, Yongzheng 1
396 Ong, Beng S. 1
397 Lin, Weisi 1
398 Zhou, Yuhua 1
399 Di, Chong-An 1
400 Geffroy, Bernard 1
401 Joly, Damien 1
402 McGill, Sally Fagerson 1
403 Allen, Clarence R. 1
404 Yu, Liujian 1
405 Williams, Patrick L. 1
406 Wang, Zuoyong 1
407 Wang, Zisu 1
408 Tondelier, Denis 1
409 Guo, Yunlong 1
410 Tan, Huei Shuan 1
411 Lescop, Christophe 1
412 Zhao, Yan 1
413 Bao, Hongqian 1
414 Li, Lin 1
415 Croce, Carlo M. 1
416 Plunkett, William 1
417 Burger, Jan A. 1
418 Garcia-Prieto, Celia 1
419 Chen, Gang 1
420 Zhang, Wan 1
421 Hamp, Tobias 1
422 Lu, Lanyuan 1
423 Ma, Kexin. 1
424 Shen, Zhi-Liang 1
425 Wong, Colin Hong An 1
426 Iyer, Aravind. 1
427 Yang, Yong Sheng 1
428 Huang, Peng 1
429 Keating, Michael J. 1
430 Lin, Juncong 1
431 Er, Meng Joo 1
432 Gan, Leong Huat 1
433 Ping, Yuan 1
434 Zhang, Chi 1
435 Lian, Zhichao 1
436 Cai, Hongxing 1
437 Lu, Weiqin 1
438 Pelicano, Helene 1
439 Liu, Yaqian 1
440 Dunyaporn Trachootham 1
441 Wang, Kai 1
442 Qin, Fang 1
443 Chen, Hui 1
444 Delfin F.C. 1
445 Danupon Ariyasajjakorn 1
446 Chulalongkorn University. Faculty of Economics 1
447 De Ungria M.C.A. 1
448 Cutiongco-de La Paz E.M.C. 1
449 Tang, Tilan 1
450 Edo J. 1
451 CNPq (Brazilian Research Council) 1
452 Carbogim, Daniela Vasconcelos 1
453 Han J. 1
454 Gojobori T. 1
455 Robertson, David 1
456 Ghang H. 1
457 Gao, Huasheng 1
458 Chu J. 1
459 Brahmachari S.K. 1
460 Winther, Kjeld Dahl 1
461 Moldt, Brian 1
462 Bhak J. 1
463 Mikkelsen, Jacob Giehm 1
464 Calacal G.C. 1
465 Schyth, Brian Dall 1
466 Chen Y.-T. 1
467 Hyttel, Poul. 1
468 Østrup, Olga. 1
469 Holm, Ida E 1
470 Chaurasia A. 1
471 grant no. 200074/97-0 1
472 Ho S.-F. 1
473 Haszeldine, Stuart 1
474 Kimm K. 1
475 Kim W.-Y. 1
476 Wilkinson, Mark 1
477 Kim H.-L. 1
478 Kim K. 1
479 Nash, Christine Scott 1
480 Kimura R. 1
481 Kulawonganunchai S. 1
482 Collins, David 1
483 Nauright, John 1
484 Koike T. 1
485 Sproule, John 1
486 Foley, Jennifer A 1
487 Khurana P. 1
488 Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) 1
489 Inoko H. 1
490 Huang W. 1
491 Smith, Tim J 1
492 Hoh B.P. 1
493 Smaill, Alan 1
494 Jha P. 1
495 Kennedy G.C. 1
496 Logie, Robert 1
497 Colton, Simon 1
498 Jinam T.A. 1
499 Pease, Alison 1
500 Ahmed I. 1
501 Jakobsen, Jannik E 1
502 Qi X. 1
503 Yan S. 1
504 Østrup, Olga 1
505 Zhang X. 1
506 Walker, Brigid 1
507 Johansen, Marianne G. 1
508 Yang Z. 1
509 Pribenszky, Csaba. 1
510 Kuwayama, Masaabc. 1
511 Aun H.S. 1
512 Bunnath L. 1
513 Sovannary T. 1
514 Serey B. 1
515 Jakobsen, Jannik E. 1
516 McPaul, Ann 1
517 Delaunay, Wylliam 1
518 Williams, Richard 1
519 Sieh, Kerry 1
520 Mathey, François 1
521 Gong, Cheng 1
522 Padilla C.D. 1
523 Agostino, Cristiano 1
524 McKenzie, Karen 1
525 Holm, Ida E. 1
526 Bøgh, Ingrid Brück 1
527 Raeburn, Alison Somers 1
528 Androulaki, Maria 1
529 Samnom H. 1
530 Kutanan W. 1
531 Wang, Jun. 1
532 Palittapongarnpim P. 1
533 Kim S. 1
534 Nielsen, Anders Lade. 1
535 Li, Shengting. 1
536 Wang Y. 1
537 McAllister, Margaret, RN. 1
538 Hasking, Penelope 1
539 McClenaghan, Kerry 1
540 Abdulla M.A. 1
541 Lee S. 1
542 Estefan, Andrew 1
543 Chen J. 1
544 Luo, Yonglun. 1
545 Jung J. 1
546 Shi H. 1
547 Su B. 1
548 Molnár, Molnar. 1
549 Liao S. 1
550 Luo X. 1
551 Winther, K. D. 1
552 Assawamakin A. 1
553 Niikawa N. 1
554 Gao, Fei. 1
555 Zhang, Xiuqing 1
556 Fuchareon S. 1
557 Tongsima S. 1
558 Kumar V. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 1
4 2557 20
5 2556 17
6 2555 45
7 2554 7
8 2553 14
9 2552 10
10 2551 11
11 2550 4
12 2549 7
13 2548 2
14 2547 1
15 2543 2
16 2541 1
17 2540 1
18 2538 1
19 2531 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 A Comparative Study Of Different Types Of Mother Wavelets For Heartbeat Biometric Verification System
ปี พ.ศ. 2559
2 Business plan meet night Japanese restaurant
ปี พ.ศ. 2558
3 Effects of managerial labor market on executive compensation : evidence from job-hopping
ปี พ.ศ. 2557
4 Integrating water exclusion theory into βcontacts to predict binding free energy changes and binding hot spots
5 Facile synthesis of graphene quantum dots from 3D graphene and their application for Fe3+ sensing
6 Effects of reactant rotation on the dynamics of the OH + CH4 → H2O + CH3 reaction : a six-dimensional study
7 Nanoporous thermochromic VO2 (M) thin films : controlled porosity, largely enhanced luminous transmittance and solar modulating ability
8 Managing tensions in the South China sea : comparing the China-Philippines and the China-Vietnam approaches
9 China, Vietnam and the paracels : time for a way out?
10 Encapsulating MWNTs into hollow porous carbon nanotubes : a tube-in-tube carbon nanostructure for high-performance lithium-sulfur batteries
11 Surface-emitting red, green, and blue colloidal quantum dot distributed feedback lasers
12 Game-based digital interventions for depression therapy : a systematic review and meta-analysis
13 Fabrication of porous matrix membrane (PMM) using metal-organic framework as green template for water treatment
14 Synthesis and characterization of silica gel-polyacrylonitrile mixed matrix forward osmosis membranes based on layer-by-layer assembly
15 Chiral bicyclic guanidine-catalysed conjugate addition of α-fluoro-β-ketoesters to cyclic enones
16 Multi-manifold metric learning for face recognition based on image sets
17 Microstructure evolution of Ti-6Al-4V during superplastic-like forming
18 Emergence of norovirus GI.2 outbreaks in military camps in Singapore
19 Contemporary digital museum in theory and practice
20 Aetherspheres: spatial sensitivity and self awareness in food and social media prosuming practices
21 Depression in older people : meeting the challenges of an ageing population
22 Memory and normal ageing in adults with intellectual disabilities : a research portfolio
23 An updated phylogeny of the human Y-chromosome lineage O2a-M95 with novel SNPs
ปี พ.ศ. 2556
24 Comparison of Internal Ribosome Entry Site (IRES) and Furin-2A (F2A) for monoclonal antibody expression level and quality in CHO cells
25 Quantum confinement-induced tunable exciton states in graphene oxide
26 A new V-shaped organic fluorescent compound integrated with crystallization-induced emission enhancement and intramolecularcharge transfer
27 Toxicity assessment of phospholipid micelle-encapsulated cadmium-based quantum dots using Kunming mice
28 Algorithm design for data communications in duty-cycled wireless sensor networks : a survey.
29 The liability of foreignness in international equity investments : evidence from the US stock market
30 Synthesis, characterization, and nonvolatile ternary memory behavior of a larger heteroacene with nine linearly fused rings and two different heteroatoms
31 Nonlinear stress-strain behavior of carbon nanotube fibers subject to slow sustained strain rate
32 Structural analysis on mutation residues and interfacial water molecules for human TIM disease understanding
33 Highly efficient, spatially coherent distributed feedback lasers from dense colloidal quantum dot films
34 Equatorial Ionospheric Anomaly (EIA) and comparison with IRI model during descending phase of solar activity (2005– 2009)
35 Superplastic-like forming of lightweight alloys.
36 Three essays on corporate finance.
37 China's Outward FDI: A Study of Push and Pull Factors in Selected Asian Countries
38 Design-led approach for transferring the embodied skills of puppet stop-motion animators into haptic workspaces
39 American Southern Presbyterians and the formation of presbyterianism in Honam, Korea, 1892-1940: traditions, missionary encounters, and transformations
40 Computer-based sketching and the productivity of the conceptual stage of design
ปี พ.ศ. 2555
41 Stromal control of cystine metabolism promotes cancer cell survival in chronic lymphocytic leukaemia
42 A stable solution-processed polymer semiconductor with record high-mobility for printed transistors
43 Thermo-responsive transfection of DNA complexes with well-defined chitosan terpolymers
44 A pilot study in non-human primates shows no adverse response to intravenous injection of quantum dots
45 An optimized sheet metal forming process using non-isothermal heating system
46 Progressive dry-core-wet-rim hydration trend in a nested-ring topology of protein binding interfaces
47 Structural and functional analysis of multi-interface domains
48 B-cell epitope prediction through a graph model
49 Synthesis and application of a recyclable ionic liquid-supported imidazolidinone catalyst in enantioselective 1,3-dipolar cycloaddition
50 Formation of nanocrystalline tungsten by selective laser melting of tungsten powder
51 Greener manufacturing : superplastic-like forming
52 Cost-sensitive semi-supervised discriminant analysis for face recognition
53 Molecular length adjustment for organic azo-based nonvolatile ternary memory devices
54 Design, simulation and experiment of a novel mass detection system with active control magnetic
55 Bioconjugated pluronic triblock-copolymer Micelle-encapsulated quantum dots for targeted imaging of cancer : in vitro and in vivo studies
56 PEGylated phospholipid Micelle-encapsulated near-infrared PbS quantum dots for in vitro and in vivo bioimaging
57 Preparation of quantum dot/drug nanoparticle formulations for traceable targeted delivery and therapy
58 Creep behavior of EPS composite soil
59 Minimum-energy connected coverage in wireless sensor networks with omni-directional and directional features.
60 2,2′-biphospholes : building blocks for tuning the HOMO-LUMO gap of π-systems using covalent bonding and metal coordination
61 Neighborhood repulsed metric learning for kinship verification
62 DECA : recovering fields of physical quantities from incomplete sensory data
63 Harmonic quorum systems : data management in 2D/3D wireless sensor networks with holes
64 Z-score biological significance of binding hot spots of protein interfaces by using crystal packing as the reference state
65 Learning modality-invariant features for heterogeneous face recognition
66 Gait-based gender classification in unconstrained environments
67 ZnO Meso-Mechano-Thermo physical chemistry
68 LAACAD : load balancing k-area coverage through autonomous deployment in wireless sensor networks
69 Diffusion combustion of liquid heptane in a small tube with and without heat recirculating
70 Feedback control of combustion instabilities using a Helmholtz resonator with an oscillating volume
71 Lasso environment model combination for robust speech recognition
72 Microstructural evolvement and formation of selective laser melting W–Ni–Cu composite powder
73 Mating strategies in Chinese culture : female risk avoiding vs. male risk taking
74 A new model of stacked transformers considering skin and substrate effects
75 Optimal provisioning for scheduling divisible loads with reserved cloud resources.
76 Modular weighted global sparse representation for robust face recognition
77 Detection of outlier residues for improving interface prediction in protein heterocomplexes
78 A novel memristor-based rSRAM structure for multiple-bit upsets immunity
79 Unsupervised co-segmentation for 3D shapes using iterative multi-label optimization
80 Intracochlear fluid pressure and cochlear input impedance from push-pull amplification model
81 Generalized subspace disance for set-to-set image classification
82 Feature extraction through binary pattern of phase congruency for facial expression recognition
83 Dynamics of competing ideas in complex social systems
84 Increased blastocyst formation of cloned porcine embryos produced with donor cells pre-treated with Xenopus egg extract and/or digitonin
85 Experimentally minimized beam emittance from an L-band photoinjector
ปี พ.ศ. 2554
86 A novel illumination normalization method based on local relation map
87 Enhanced linear subspace methods for face and gait analysis.
88 High efficiency of BRCA1 knockout using rAAV-mediated gene targeting: developing a pig model for breast cancer
89 Cell Colony Formation Induced by Xenopus Egg Extract as a Marker for Improvement of Cloned Blastocyst Formation in the Pig
90 Comparison of gene expression and genome-wide DNA methylation profiling between phenotypically normal cloned pigs and conventionally bred controls
91 Pig transgenesis by Sleeping Beauty DNA transposition
92 The Aspectual System of Singapore Colloquial English and its Theoretical Explanations with Regards of Language Contact
ปี พ.ศ. 2553
93 Practical algorithm for minimum delay peer-to-peer media streaming.
94 A randomized countermeasure against parasitic adversaries in wireless sensor networks.
95 On the capacity and scheduling of a multi-sector cell with co-channel interference knowledge.
96 Superconducting gap induced barrier enhancement in a BiFeO3-based heterostructure
97 Does compressed sensing improve the throughput of wireless sensor networks?
98 Throughput-lifetime tradeoffs in multihop wireless networks under an SINR-based interference model
99 Engineering wireless mesh networks : joint scheduling, routing, power control, and rate adaptation
100 Pregnancies and piglets from large white sow recipients after two transfer methods of cloned and transgenic embryos of different pig breeds
101 A strengths-based group program on self-harm: a feasibility study
102 McCormick missionaries and the shaping of Korean Evangelical Presbyterianism, 1888-1939
103 Two pillars paradigm: covenant as a theological and relational concept in response to the contract-based economic market
104 Genetic evidence supports linguistic affinity of Mlabri - a hunter-gatherer group in Thailand
105 The Relationship Between Leadership Style And Work Values Of Employees In The Printing Industry In Penang
106 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
107 Mapping human genetic diversity in Asia
108 Joint sink mobility and routing to maximize the lifetime of wireless sensor networks : the case of constrained mobility.
109 Efficient algorithms to solve a class of resource allocation problems in large wireless networks.
110 A voltage scalable 0.26 V, 64 kb 8T SRAM with Vmin lowering techniques and deep sleep mode.
111 Study of low-temperature thermocompression bonding in Ag-In solder for packaging applications
112 Distributed wavelength provisioning in WDM optical networks.
113 Hemizygous minipigs produced by random gene insertion and handmade cloning express the Alzheimer’s disease-causing dominant mutation APPsw
114 Elevated NaCl concentration improves cryotolerance and developmental competence of porcine oocytes
115 The artistry of construction: an investigation into construction as a creative process and the influence of mobile phones within domestic scale construction projects
116 Factors affecting embodied interaction in virtual environments: familiarity, ethics and scale
ปี พ.ศ. 2551
117 On the performance of primal/dual schemes for congestion control in networks with dynamic flows.
118 GossiCrypt : wireless sensor network data confidentiality against parasitic adversaries.
119 Engineering wireless mesh networks.
120 A 0.2 V, 480 kb subthreshold SRAM with 1 k cells per bitline for ultra-low-voltage computing.
121 Direct observation and analysis of annealing-induced microstructure at interface and its effect on performance improvement of organic thin film transistors
122 Scalable and configurable array architectures for matrix computation.
123 High hydrostatic pressure treatment of porcine oocytes before handmade cloning improves developmental competence and cryosurvival
124 Comparison of efficiency of open pulled straw (OPS) and Cryotop vitrification for cryopreservation of in vitro matured pig oocytes
125 CO2 interaction with aquifer and seal on geological timescales: the Miller oilfield, UK North Sea
126 The role of coach education in the development of expertise in coaching
127 Media literacy in responsive physical environments
ปี พ.ศ. 2550
128 Throughput-Lifetime tradeoffs in multihop wireless networks under a realistic interference model.
129 Effect Of Rifampicin And Omeprazole In Combination With Chloroquine On Chloroquine Resistant Plasmodia In Vitro And In Vivo [RM666.C5215 L9 2007 f rb].
130 A Computational Model of Lakatos-style Reasoning
131 Retrospective and prospective memory in healthy and cognitively impaired older adults: Using subjective and objective assessment
ปี พ.ศ. 2549
132 A binary level set model and some applications to Mumford-Shah image segmentation
133 A variant of the level set method and applications to image segmentation
134 MobiRoute : routing towards a mobile sink for improving lifetime in sensor networks.
135 Mobility to improve the lifetime of wireless sensor networks : a theoretical framework.
136 Fingerprint processing based on phase portrait model.
137 Combining transmitter beamforming and space-time block codes in slow rayleigh flat fading channels.
138 An Attentional Theory of Continuity Editing
ปี พ.ศ. 2548
139 Goal Orientations And Organisational Outcomes
140 Goal Orientations And Organisational Outcomes: The Impact Of Leader-Member Exchange
ปี พ.ศ. 2547
141 A feature extraction technique for online handwriting recognition
ปี พ.ศ. 2543
142 Dynamics in Formal Argumentation
143 Resolving References to Graphical Objects in Multimodal Queries by Constraint Satisfaction
ปี พ.ศ. 2541
144 Computer knowledge, attitudes and skills of nurses in people's hospital affiliated to Beijing Medical University / Liu Jun-e
ปี พ.ศ. 2540
145 Informational needs of Chinese premastectomy patients and spouses / Li Jin
ปี พ.ศ. 2538
146 The World Masters Games (1994) injury study : final report
ปี พ.ศ. 2531
147 Triggered slip along the San Andreas fault after the 8 July 1986 North Palm Springs earthquake