ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Vajta, Gabor. 7
2 Wong, Limsoon 7
3 Kragh, Peter M. 6
4 Rosenberg, Catherine. 5
5 Liu, Ying 5
6 Lin, Lin 5
7 Hubaux, Jean-Pierre. 5
8 Bolund, Lars 5
9 He, Ying 5
10 Yong, Ken-Tye 5
11 Ye, Ling 5
12 Law, Wing-Cheung 5
13 Du, Yutao 4
14 Coyne, Richard 4
15 Lin, Lin. 4
16 Tan, Yap Peng 4
17 Liu, Jing 4
18 Kampuansai J. 3
19 Kangwanpong D. 3
20 Du, Yutao. 3
21 Vajta, Gábor 3
22 Xu, Qing-Feng 3
23 Purup, Stig 3
24 Yang, Huanming 3
25 Callesen, Henrik 3
26 Huang, Likun 3
27 Liu, Qian 3
28 Hoi, Steven Chu Hong 3
29 Roy, Indrajit 3
30 Liu, Liwei 3
31 Hu, Rui 3
32 Zhao, Liang 3
33 Tan, Ming-Jen 3
34 Morris, Paul 2
35 Koepping, Elizabeth 2
36 Power, Michael 2
37 Zhang, Xiuqing. 2
38 Bolund, Lars. 2
39 Laidlaw, Ken 2
40 Yang, Huanming. 2
41 Kuwayama, Masashige 2
42 Callesen, Henrik. 2
43 Liu, Ying. 2
44 Kragh, Peter M 2
45 Schmidt, Mette. 2
46 Seielstad M. 2
47 Srikummool M. 2
48 Pain, Helen 2
49 Tang, Chuyang Y. 2
50 Jørgensen, Arne Lund 2
51 Nielsen, Anders Lade 2
52 Schmidt, Mette 2
53 Kwoh, Chee Keong 2
54 Purup, Stig. 2
55 Zhao, Dan 2
56 Gu, Pei-Yang 2
57 Zhang, Qichun 2
58 Roh, Kwangdong 2
59 Nurmikko, Arto 2
60 Coe-Sullivan, Seth 2
61 Huo, Fengwei 2
62 Chen, Peng 2
63 Dang, Cuong 2
64 Schwannauer, Matthias 2
65 Li, Feng 2
66 Vasilakos, Athanasios V. 2
67 Xiang, Liu 2
68 Zhu, Jing 2
69 Hu, Yazhuo 2
70 Swihart, Mark T. 2
71 Zhang, Xihe 2
72 Wang, Gang 2
73 Su, Haibin 2
74 Xu S. 2
75 Sørensen, Charlotte Brandt. 2
76 Reynolds, Jessica L. 2
77 Li, Chang Ming 2
78 Liu, Yang. 2
79 Han, Kai. 2
80 Prasad, Paras N. 2
81 Rosenberg, Catherine 2
82 Kim, Tony Tae-Hyoung. 2
83 Cai, Qizhou 2
84 Kim, Chris H. 2
85 Castagne, Sylvie 2
86 Bøgh, Ingrid Bruck. 2
87 Shang, Yuanyuan 2
88 Zhang, Danqing 2
89 Zhou, Xiuzhuang 2
90 Lim, Samuel Chao Voon 2
91 Tai, Xue Cheng 2
92 Li, Zhenhua 2
93 Lysaker, Marius 2
94 Girard, Andre. 2
95 Panagiotis Papadimitratos. 2
96 Zhang X. 1
97 Jakobsen, Jannik E. 1
98 McPaul, Ann 1
99 Walker, Brigid 1
100 Johansen, Marianne G. 1
101 Yan S. 1
102 Holm, Ida E. 1
103 Sovannary T. 1
104 Bunnath L. 1
105 Serey B. 1
106 Pribenszky, Csaba. 1
107 Qi X. 1
108 Yang Z. 1
109 Østrup, Olga 1
110 Padilla C.D. 1
111 Mustafa, Janan Abdulsattar 1
112 Oka A. 1
113 Ohashi J. 1
114 Kuwayama, Masaabc. 1
115 Stanley, Brian 1
116 Ministry of Higher Education and Scientific Research in Iraq 1
117 Ong R. 1
118 Raeburn, Alison Somers 1
119 Bøgh, Ingrid Brück 1
120 Androulaki, Maria 1
121 Agostino, Cristiano 1
122 Williams, Richard 1
123 McKenzie, Karen 1
124 Goh, Lin-Tang 1
125 Cole, Jacqueline M. 1
126 Kim, Hanbit 1
127 Lee, Dongwook 1
128 Zhu, Xi 1
129 Long, Yi 1
130 Yang, Yuansheng 1
131 Seo, Jiwon 1
132 Ahn, Sungmo 1
133 Breen, Craig 1
134 Oh S. 1
135 Shin, Hyeon-Jin 1
136 Jeon, Heonsu 1
137 Lee, Jiyoul 1
138 Magdassi, Shlomo 1
139 Tong, Yen Wah 1
140 Jiang, Bin 1
141 Li, Bin 1
142 Wang, Ningfei 1
143 Yang, Minghui 1
144 Samnom H. 1
145 Guo, Hua 1
146 Ho, Steven C. L. 1
147 Song, Zhiwei 1
148 Cao, Xun 1
149 Wang, Ning 1
150 Bardor, Muriel 1
151 Loo, Say Chye Joachim 1
152 Aun H.S. 1
153 Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) 1
154 Khurana P. 1
155 Foley, Jennifer A 1
156 Logie, Robert 1
157 Kennedy G.C. 1
158 Jinam T.A. 1
159 Colton, Simon 1
160 Kim H.-L. 1
161 Kim K. 1
162 Kimm K. 1
163 Nash, Christine Scott 1
164 Haszeldine, Stuart 1
165 Kim W.-Y. 1
166 Wilkinson, Mark 1
167 Pease, Alison 1
168 Jha P. 1
169 Han J. 1
170 grant no. 200074/97-0 1
171 Carbogim, Daniela Vasconcelos 1
172 Gojobori T. 1
173 Robertson, David 1
174 Ho S.-F. 1
175 Hoh B.P. 1
176 Inoko H. 1
177 Smaill, Alan 1
178 Shin, Taeh 1
179 Huang W. 1
180 Smith, Tim J 1
181 Kimura R. 1
182 Sproule, John 1
183 Mukerji M. 1
184 Al-Attili, Aghlab Ismat 1
185 Thomas, Jonathan 1
186 Mitchell W. 1
187 Marzuki S. 1
188 Fergusson, David 1
189 Naritomi K. 1
190 Cowie, Claire 1
191 Dima, Maria 1
192 Oh B. 1
193 Nishida N. 1
194 Gisborne, Nik 1
195 Ngamphiw C. 1
196 Mandapati K.K. 1
197 Jacucci, Carlo 1
198 Collins, David 1
199 Kumar V. 1
200 Kulawonganunchai S. 1
201 Nauright, John 1
202 Koike T. 1
203 Lai P.S. 1
204 McMeel, Dermott 1
205 He, Daqing 1
206 Majumder P.P. 1
207 Liu E.T. 1
208 Ritchie, Graeme 1
209 Lee J.-Y. 1
210 Wright, Mark 1
211 Chua, Beng-Wah 1
212 Wang, Jianhua 1
213 Kang, Jun-Koo 1
214 Sørensen, Charlotte Brandt 1
215 Chen, Hongyan 1
216 Ge, Jian-Feng 1
217 Luo, Yonglun 1
218 Li, Shengting 1
219 Baik, Bok 1
220 Zhou, Feng 1
221 Wang, Chengyuan 1
222 Li, Gang 1
223 Gao, Junkuo 1
224 Kim, Jin-Mo 1
225 Liu, Gao-Yan 1
226 Zhang, You-Hao 1
227 Reaburn, Peter. 1
228 Baek, Jong Dae 1
229 Yoon, Yong-Jin 1
230 Lee, Jian Ming Vernon 1
231 Meng, Min 1
232 Gillespie, Amaya. 1
233 Shin, Choongsoo 1
234 Ghosh, Moumita. 1
235 Ghosh, Ranadhir. 1
236 Verma, Brijesh. 1
237 Yang, Gao 1
238 Balanda, Kevin. 1
239 Yau, Wei-Yun 1
240 Teoh, Eam Khwang 1
241 Ananthanarayanan, Arundithi 1
242 Wang, Wen-Ping 1
243 Xin, Shi-Qing 1
244 Wang, Xuewan 1
245 Kim, Dong-Hwan 1
246 Ma, Shouzhi 1
247 Routh, Parimal 1
248 Lim, Kok-Hwa 1
249 Lu, Yunpeng 1
250 Yan, Mi 1
251 Zhao, Junying 1
252 Song, Hongwei 1
253 Huang, Jinghuai 1
254 Liu, Xinjuan 1
255 Lim, Sierin 1
256 Pang, John Hock Lye 1
257 Wang, Dong 1
258 Zheng, Lianxi 1
259 Sun, Gengzhi 1
260 Shojaeilangari, Seyedehsamaneh 1
261 Nguyen, Hung 1
262 Xiao, Gaoxi 1
263 Sana, Barindra 1
264 Zhou, Zhaofeng 1
265 Sun, Changqing 1
266 Wang, Yubo 1
267 Huang, T. S. 1
268 Lin, Tzer Pin Raymond 1
269 Xia, Jiazhi 1
270 Theng, Yin-Leng 1
271 Davis, Hunter Morgan 1
272 Shenghua, Jin 1
273 Steckel, Jonathan S. 1
274 Chen, Songtao 1
275 Shan, Wen 1
276 Foo, Schubert 1
277 Peng, Kaiping 1
278 Liu, Shuqing 1
279 Liu, Xin 1
280 Wu, Youyou 1
281 Shao, Xiao 1
282 Girard, André 1
283 Wang, Yi 1
284 Kumar, Sanjay 1
285 Chng, Eng Siong 1
286 Wu, Wangliang 1
287 Zhao, Yi 1
288 Xiao, Xiong 1
289 Lee, Hangil 1
290 Li, Haizhou 1
291 Xu, Zhichuan 1
292 Singh, A.K. 1
293 Wang, Jing 1
294 Li, Ruidi 1
295 Guan, Lunhui 1
296 He, Jian 1
297 Yang, Jinhua 1
298 Qi, Saren 1
299 Maurer-Stroh, Sebastian 1
300 Zhang, Chun 1
301 Ghang H. 1
302 Jiang, Xudong 1
303 Veeravalli, Bharadwaj. 1
304 Guo, Mei-Ling 1
305 Ho, Zheng Jie Marc 1
306 Wang, Liyun 1
307 Tong, Jiarong 1
308 Tan, Clive M. 1
309 Ng, Ching Ging 1
310 Chen, Liguang 1
311 Vithia, Gunalan 1
312 Tan, Yap-Peng 1
313 Hu, Menglan. 1
314 Tan, Choon-Hong 1
315 Yu, Hao 1
316 Qiao, Miao 1
317 Li, Ye 1
318 Zhang, Weiqing 1
319 Jiang, Zhiyong 1
320 Zhao, Qian 1
321 Sun, Lingling 1
322 Jing, Zhenzhong 1
323 Chin, Kek Foo 1
324 Yu, Zhiping 1
325 Chen, Wenchao 1
326 Steekel, Jonathan S. 1
327 Shi H. 1
328 Chu, Jian 1
329 Gao, HongMei 1
330 Lee, Chengkuo 1
331 Chen, Yumin 1
332 Rui, Hu 1
333 Yoon, Seung Wook 1
334 Dong, Zhili 1
335 Liu, HanLong 1
336 Bao, Qiaoliang 1
337 Qin, Fang 1
338 Xiang, Liu. 1
339 Lu, Zhisong 1
340 Guo, Jun 1
341 Yu, Aibin 1
342 Wang, Yucheng 1
343 Liu, Xiang. 1
344 Kumar, Rajiv 1
345 Guo, Jinjun 1
346 Panagopoulos, Christos 1
347 Malyutin D. 1
348 Aravind Iyer 1
349 Lin, Guimiao 1
350 Mahajan, Supriya D. 1
351 Yan, Li Ling 1
352 Made, Riko I. 1
353 Kwak, Sang Kyu 1
354 Gan, Chee Lip 1
355 Chen, Hui 1
356 Gong, Cheng 1
357 Yu, Gui 1
358 Hissler, Muriel 1
359 Duan, Zheng 1
360 Di, Chong-An 1
361 Guo, Yunlong 1
362 Geffroy, Bernard 1
363 Liu, Yunqi 1
364 Réau, Régis 1
365 Zhou, Yuhua 1
366 Lin, Weisi 1
367 Lim, Suo Hon 1
368 Hu, Junlin 1
369 Lin, Ming 1
370 Tondelier, Denis 1
371 Tan, Huei Shuan 1
372 Williams, Patrick L. 1
373 Yu, Liujian 1
374 Delaunay, Wylliam 1
375 Sieh, Kerry 1
376 Mathey, François 1
377 Allen, Clarence R. 1
378 Joly, Damien 1
379 Zhao, Yan 1
380 Lescop, Christophe 1
381 Wang, Zisu 1
382 Wang, Zuoyong 1
383 McGill, Sally Fagerson 1
384 Mahgoub M. 1
385 Krasilnikov M. 1
386 Schreiber S. 1
387 Templin I. 1
388 Schlarb H. 1
389 Lederer S. 1
390 Flöttmann K. 1
391 Hoffmann M. 1
392 Will I. 1
393 Paramonov V. 1
394 Png E. 1
395 Sakaki Y. 1
396 Phipps M.E. 1
397 Perdigon H.B. 1
398 Kittichok Nithisathian 1
399 Wenndorff R. 1
400 Weidinger S. 1
401 Shapovalov A. 1
402 Stephan F. 1
403 Petrosyan B. 1
404 Otevrel M. 1
405 Oppelt A. 1
406 Richter D. 1
407 Asova G. 1
408 Köhler W. 1
409 Nozdrin M. 1
410 Klemz G. 1
411 Groß M. 1
412 Grabosch H. 1
413 Salvador J.M. 1
414 Sandraling Y. 1
415 Yuan W. 1
416 Zhao G. 1
417 Yoo H.-S. 1
418 Shugart Y.Y. 1
419 Xiao H. 1
420 Yang J.O. 1
421 Zilfalil B.A. 1
422 Rimjaem S. 1
423 Ivanisenko Y. 1
424 Khojoyan M. 1
425 Isaev I. 1
426 Hakobyan L. 1
427 Vashchenko G. 1
428 Wu J.-Y. 1
429 Wang H. 1
430 Sudoyo H. 1
431 Sugano S. 1
432 Sinha A. 1
433 Sidek M.R. 1
434 Scaria V. 1
435 Suryadi H. 1
436 Suzuki Y. 1
437 Villamor L.P. 1
438 Wang E. 1
439 Tokunaga K. 1
440 Tan A. 1
441 Tabbada K.A. 1
442 Ong, Beng S. 1
443 Deng, Chenwei 1
444 Luo, Yonglun. 1
445 Li, Shengting. 1
446 Jung J. 1
447 Gao, Fei. 1
448 Zhang, Xiuqing 1
449 Niikawa N. 1
450 Wang Y. 1
451 Nielsen, Anders Lade. 1
452 McAllister, Margaret, RN. 1
453 Hasking, Penelope 1
454 Palittapongarnpim P. 1
455 Wang, Jun. 1
456 Kim S. 1
457 Fuchareon S. 1
458 Tongsima S. 1
459 Chia, Elbert E. M. 1
460 Son, Hungsun 1
461 Li, Shengyong 1
462 Zhou, X. 1
463 Liu, Chaoyin 1
464 Kutanan W. 1
465 Luo X. 1
466 Winther, K. D. 1
467 Assawamakin A. 1
468 Su B. 1
469 Molnár, Molnar. 1
470 Liao S. 1
471 Chen J. 1
472 Estefan, Andrew 1
473 Chu J. 1
474 Gao, Huasheng 1
475 Hyttel, Poul. 1
476 Chen Y.-T. 1
477 Chen C.-H. 1
478 Østrup, Olga. 1
479 Cutiongco-de La Paz E.M.C. 1
480 Tang, Tilan 1
481 Danupon Ariyasajjakorn 1
482 Edo J. 1
483 Delfin F.C. 1
484 Chulalongkorn University. Faculty of Economics 1
485 De Ungria M.C.A. 1
486 Holm, Ida E 1
487 Chaurasia A. 1
488 Jakobsen, Jannik E 1
489 Ahmed I. 1
490 Abdulla M.A. 1
491 McClenaghan, Kerry 1
492 Lee S. 1
493 Mikkelsen, Jacob Giehm 1
494 Bhak J. 1
495 Calacal G.C. 1
496 Schyth, Brian Dall 1
497 Winther, Kjeld Dahl 1
498 Brahmachari S.K. 1
499 Moldt, Brian 1
500 You, L. 1
501 Xiao, Qijun 1
502 Zhang, Wan 1
503 Garcia-Prieto, Celia 1
504 Chen, Gang 1
505 Huang, Peng 1
506 Pelicano, Helene 1
507 Keating, Michael J. 1
508 Burger, Jan A. 1
509 Croce, Carlo M. 1
510 Yang, Yong Sheng 1
511 Iyer, Aravind. 1
512 Lu, Lanyuan 1
513 Hamp, Tobias 1
514 Plunkett, William 1
515 Lu, Weiqin 1
516 Liu, Yaqian 1
517 Zhang, Chi 1
518 Ping, Yuan 1
519 Li, Lin 1
520 Bao, Hongqian 1
521 Pan, Yongzheng 1
522 Gan, Leong Huat 1
523 Lin, Juncong 1
524 Wang, Kai 1
525 Dunyaporn Trachootham 1
526 Cai, Hongxing 1
527 Lian, Zhichao 1
528 Er, Meng Joo 1
529 Wong, Colin Hong An 1
530 Ma, Kexin. 1
531 Li, Hua 1
532 Wang, J. 1
533 Chen, L. 1
534 Miao, Shifeng 1
535 Samat Shabdanov. 1
536 Wang, Y. 1
537 Wu, Tom 1
538 Li, Najun 1
539 Sun, Ru 1
540 Lu, C. L. Xing, Guozhong.; Xing, Guichuan.; Li, Mingjie.; Sie, Edbert Jarvis.; Wang, Dandan.; Sulistio, Arief.; Ye, Quan Lin.; Huan, Alfred Cheng Hon.; Wu, Tom.; Sum, Tze Chien. 1
541 Peng, Haiyang 1
542 Zheng, Junwei 1
543 Xing, Guozhong 1
544 Sydor, John. 1
545 Mitran, Patrick. 1
546 Loo, Wan-Yi 1
547 Panchard, Jacques. 1
548 Goh, Kau Kiat Kelvin 1
549 Ravi Mazumdar. 1
550 Shen, Zhi-Liang 1
551 Loh, Teck-Peng 1
552 Piorkowski, Michal. 1
553 Fong, Kai-Soon 1
554 Zhou, J. 1
555 Jarfors, Anders E. W. 1
556 Keane, John. 1
557 Grossglauser, Matthias. 1
558 CNPq (Brazilian Research Council) 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 1
4 2557 20
5 2556 17
6 2555 45
7 2554 7
8 2553 14
9 2552 10
10 2551 11
11 2550 4
12 2549 7
13 2548 2
14 2547 1
15 2543 2
16 2541 1
17 2540 1
18 2538 1
19 2531 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 A Comparative Study Of Different Types Of Mother Wavelets For Heartbeat Biometric Verification System
ปี พ.ศ. 2559
2 Business plan meet night Japanese restaurant
ปี พ.ศ. 2558
3 Effects of managerial labor market on executive compensation : evidence from job-hopping
ปี พ.ศ. 2557
4 Integrating water exclusion theory into βcontacts to predict binding free energy changes and binding hot spots
5 Facile synthesis of graphene quantum dots from 3D graphene and their application for Fe3+ sensing
6 Effects of reactant rotation on the dynamics of the OH + CH4 → H2O + CH3 reaction : a six-dimensional study
7 Nanoporous thermochromic VO2 (M) thin films : controlled porosity, largely enhanced luminous transmittance and solar modulating ability
8 Managing tensions in the South China sea : comparing the China-Philippines and the China-Vietnam approaches
9 China, Vietnam and the paracels : time for a way out?
10 Encapsulating MWNTs into hollow porous carbon nanotubes : a tube-in-tube carbon nanostructure for high-performance lithium-sulfur batteries
11 Surface-emitting red, green, and blue colloidal quantum dot distributed feedback lasers
12 Game-based digital interventions for depression therapy : a systematic review and meta-analysis
13 Fabrication of porous matrix membrane (PMM) using metal-organic framework as green template for water treatment
14 Synthesis and characterization of silica gel-polyacrylonitrile mixed matrix forward osmosis membranes based on layer-by-layer assembly
15 Chiral bicyclic guanidine-catalysed conjugate addition of α-fluoro-β-ketoesters to cyclic enones
16 Multi-manifold metric learning for face recognition based on image sets
17 Microstructure evolution of Ti-6Al-4V during superplastic-like forming
18 Emergence of norovirus GI.2 outbreaks in military camps in Singapore
19 Contemporary digital museum in theory and practice
20 Aetherspheres: spatial sensitivity and self awareness in food and social media prosuming practices
21 Depression in older people : meeting the challenges of an ageing population
22 Memory and normal ageing in adults with intellectual disabilities : a research portfolio
23 An updated phylogeny of the human Y-chromosome lineage O2a-M95 with novel SNPs
ปี พ.ศ. 2556
24 Comparison of Internal Ribosome Entry Site (IRES) and Furin-2A (F2A) for monoclonal antibody expression level and quality in CHO cells
25 Quantum confinement-induced tunable exciton states in graphene oxide
26 A new V-shaped organic fluorescent compound integrated with crystallization-induced emission enhancement and intramolecularcharge transfer
27 Toxicity assessment of phospholipid micelle-encapsulated cadmium-based quantum dots using Kunming mice
28 Algorithm design for data communications in duty-cycled wireless sensor networks : a survey.
29 The liability of foreignness in international equity investments : evidence from the US stock market
30 Synthesis, characterization, and nonvolatile ternary memory behavior of a larger heteroacene with nine linearly fused rings and two different heteroatoms
31 Nonlinear stress-strain behavior of carbon nanotube fibers subject to slow sustained strain rate
32 Structural analysis on mutation residues and interfacial water molecules for human TIM disease understanding
33 Highly efficient, spatially coherent distributed feedback lasers from dense colloidal quantum dot films
34 Equatorial Ionospheric Anomaly (EIA) and comparison with IRI model during descending phase of solar activity (2005– 2009)
35 Superplastic-like forming of lightweight alloys.
36 Three essays on corporate finance.
37 China's Outward FDI: A Study of Push and Pull Factors in Selected Asian Countries
38 Design-led approach for transferring the embodied skills of puppet stop-motion animators into haptic workspaces
39 American Southern Presbyterians and the formation of presbyterianism in Honam, Korea, 1892-1940: traditions, missionary encounters, and transformations
40 Computer-based sketching and the productivity of the conceptual stage of design
ปี พ.ศ. 2555
41 Stromal control of cystine metabolism promotes cancer cell survival in chronic lymphocytic leukaemia
42 A stable solution-processed polymer semiconductor with record high-mobility for printed transistors
43 Thermo-responsive transfection of DNA complexes with well-defined chitosan terpolymers
44 A pilot study in non-human primates shows no adverse response to intravenous injection of quantum dots
45 An optimized sheet metal forming process using non-isothermal heating system
46 Progressive dry-core-wet-rim hydration trend in a nested-ring topology of protein binding interfaces
47 Structural and functional analysis of multi-interface domains
48 B-cell epitope prediction through a graph model
49 Synthesis and application of a recyclable ionic liquid-supported imidazolidinone catalyst in enantioselective 1,3-dipolar cycloaddition
50 Formation of nanocrystalline tungsten by selective laser melting of tungsten powder
51 Greener manufacturing : superplastic-like forming
52 Cost-sensitive semi-supervised discriminant analysis for face recognition
53 Molecular length adjustment for organic azo-based nonvolatile ternary memory devices
54 Design, simulation and experiment of a novel mass detection system with active control magnetic
55 Bioconjugated pluronic triblock-copolymer Micelle-encapsulated quantum dots for targeted imaging of cancer : in vitro and in vivo studies
56 PEGylated phospholipid Micelle-encapsulated near-infrared PbS quantum dots for in vitro and in vivo bioimaging
57 Preparation of quantum dot/drug nanoparticle formulations for traceable targeted delivery and therapy
58 Creep behavior of EPS composite soil
59 Minimum-energy connected coverage in wireless sensor networks with omni-directional and directional features.
60 2,2′-biphospholes : building blocks for tuning the HOMO-LUMO gap of π-systems using covalent bonding and metal coordination
61 Neighborhood repulsed metric learning for kinship verification
62 DECA : recovering fields of physical quantities from incomplete sensory data
63 Harmonic quorum systems : data management in 2D/3D wireless sensor networks with holes
64 Z-score biological significance of binding hot spots of protein interfaces by using crystal packing as the reference state
65 Learning modality-invariant features for heterogeneous face recognition
66 Gait-based gender classification in unconstrained environments
67 ZnO Meso-Mechano-Thermo physical chemistry
68 LAACAD : load balancing k-area coverage through autonomous deployment in wireless sensor networks
69 Diffusion combustion of liquid heptane in a small tube with and without heat recirculating
70 Feedback control of combustion instabilities using a Helmholtz resonator with an oscillating volume
71 Lasso environment model combination for robust speech recognition
72 Microstructural evolvement and formation of selective laser melting W–Ni–Cu composite powder
73 Mating strategies in Chinese culture : female risk avoiding vs. male risk taking
74 A new model of stacked transformers considering skin and substrate effects
75 Optimal provisioning for scheduling divisible loads with reserved cloud resources.
76 Modular weighted global sparse representation for robust face recognition
77 Detection of outlier residues for improving interface prediction in protein heterocomplexes
78 A novel memristor-based rSRAM structure for multiple-bit upsets immunity
79 Unsupervised co-segmentation for 3D shapes using iterative multi-label optimization
80 Intracochlear fluid pressure and cochlear input impedance from push-pull amplification model
81 Generalized subspace disance for set-to-set image classification
82 Feature extraction through binary pattern of phase congruency for facial expression recognition
83 Dynamics of competing ideas in complex social systems
84 Increased blastocyst formation of cloned porcine embryos produced with donor cells pre-treated with Xenopus egg extract and/or digitonin
85 Experimentally minimized beam emittance from an L-band photoinjector
ปี พ.ศ. 2554
86 A novel illumination normalization method based on local relation map
87 Enhanced linear subspace methods for face and gait analysis.
88 High efficiency of BRCA1 knockout using rAAV-mediated gene targeting: developing a pig model for breast cancer
89 Cell Colony Formation Induced by Xenopus Egg Extract as a Marker for Improvement of Cloned Blastocyst Formation in the Pig
90 Comparison of gene expression and genome-wide DNA methylation profiling between phenotypically normal cloned pigs and conventionally bred controls
91 Pig transgenesis by Sleeping Beauty DNA transposition
92 The Aspectual System of Singapore Colloquial English and its Theoretical Explanations with Regards of Language Contact
ปี พ.ศ. 2553
93 Practical algorithm for minimum delay peer-to-peer media streaming.
94 A randomized countermeasure against parasitic adversaries in wireless sensor networks.
95 On the capacity and scheduling of a multi-sector cell with co-channel interference knowledge.
96 Superconducting gap induced barrier enhancement in a BiFeO3-based heterostructure
97 Does compressed sensing improve the throughput of wireless sensor networks?
98 Throughput-lifetime tradeoffs in multihop wireless networks under an SINR-based interference model
99 Engineering wireless mesh networks : joint scheduling, routing, power control, and rate adaptation
100 Pregnancies and piglets from large white sow recipients after two transfer methods of cloned and transgenic embryos of different pig breeds
101 A strengths-based group program on self-harm: a feasibility study
102 McCormick missionaries and the shaping of Korean Evangelical Presbyterianism, 1888-1939
103 Two pillars paradigm: covenant as a theological and relational concept in response to the contract-based economic market
104 Genetic evidence supports linguistic affinity of Mlabri - a hunter-gatherer group in Thailand
105 The Relationship Between Leadership Style And Work Values Of Employees In The Printing Industry In Penang
106 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
107 Mapping human genetic diversity in Asia
108 Joint sink mobility and routing to maximize the lifetime of wireless sensor networks : the case of constrained mobility.
109 Efficient algorithms to solve a class of resource allocation problems in large wireless networks.
110 A voltage scalable 0.26 V, 64 kb 8T SRAM with Vmin lowering techniques and deep sleep mode.
111 Study of low-temperature thermocompression bonding in Ag-In solder for packaging applications
112 Distributed wavelength provisioning in WDM optical networks.
113 Hemizygous minipigs produced by random gene insertion and handmade cloning express the Alzheimer’s disease-causing dominant mutation APPsw
114 Elevated NaCl concentration improves cryotolerance and developmental competence of porcine oocytes
115 The artistry of construction: an investigation into construction as a creative process and the influence of mobile phones within domestic scale construction projects
116 Factors affecting embodied interaction in virtual environments: familiarity, ethics and scale
ปี พ.ศ. 2551
117 On the performance of primal/dual schemes for congestion control in networks with dynamic flows.
118 GossiCrypt : wireless sensor network data confidentiality against parasitic adversaries.
119 Engineering wireless mesh networks.
120 A 0.2 V, 480 kb subthreshold SRAM with 1 k cells per bitline for ultra-low-voltage computing.
121 Direct observation and analysis of annealing-induced microstructure at interface and its effect on performance improvement of organic thin film transistors
122 Scalable and configurable array architectures for matrix computation.
123 High hydrostatic pressure treatment of porcine oocytes before handmade cloning improves developmental competence and cryosurvival
124 Comparison of efficiency of open pulled straw (OPS) and Cryotop vitrification for cryopreservation of in vitro matured pig oocytes
125 CO2 interaction with aquifer and seal on geological timescales: the Miller oilfield, UK North Sea
126 The role of coach education in the development of expertise in coaching
127 Media literacy in responsive physical environments
ปี พ.ศ. 2550
128 Throughput-Lifetime tradeoffs in multihop wireless networks under a realistic interference model.
129 Effect Of Rifampicin And Omeprazole In Combination With Chloroquine On Chloroquine Resistant Plasmodia In Vitro And In Vivo [RM666.C5215 L9 2007 f rb].
130 A Computational Model of Lakatos-style Reasoning
131 Retrospective and prospective memory in healthy and cognitively impaired older adults: Using subjective and objective assessment
ปี พ.ศ. 2549
132 A binary level set model and some applications to Mumford-Shah image segmentation
133 A variant of the level set method and applications to image segmentation
134 MobiRoute : routing towards a mobile sink for improving lifetime in sensor networks.
135 Mobility to improve the lifetime of wireless sensor networks : a theoretical framework.
136 Fingerprint processing based on phase portrait model.
137 Combining transmitter beamforming and space-time block codes in slow rayleigh flat fading channels.
138 An Attentional Theory of Continuity Editing
ปี พ.ศ. 2548
139 Goal Orientations And Organisational Outcomes
140 Goal Orientations And Organisational Outcomes: The Impact Of Leader-Member Exchange
ปี พ.ศ. 2547
141 A feature extraction technique for online handwriting recognition
ปี พ.ศ. 2543
142 Dynamics in Formal Argumentation
143 Resolving References to Graphical Objects in Multimodal Queries by Constraint Satisfaction
ปี พ.ศ. 2541
144 Computer knowledge, attitudes and skills of nurses in people's hospital affiliated to Beijing Medical University / Liu Jun-e
ปี พ.ศ. 2540
145 Informational needs of Chinese premastectomy patients and spouses / Li Jin
ปี พ.ศ. 2538
146 The World Masters Games (1994) injury study : final report
ปี พ.ศ. 2531
147 Triggered slip along the San Andreas fault after the 8 July 1986 North Palm Springs earthquake