ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Luo, Dahai.
หน่วยงาน National Institute Of Oceanography (NIO), India
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Tang, Dingyuan 14
2 Zhang, Jian 12
3 Yang, Hao 9
4 Xiong, Qihua 9
5 Qin, Xianpeng 8
6 Ma, Jan 8
7 Zhang, Jun 5
8 Yang, Zhaoqi 4
9 Xu, Changwen 4
10 Li, Tianhu 4
11 Lin, Hui 3
12 Zhang, Qing 3
13 Ma, J. 3
14 Sun, Xiaowei 3
15 Zhang, J. 3
16 Demir, Hilmi Volkan 3
17 Dai, Haitao 3
18 Zhu, Haiyong 2
19 Wang, Shiwei 2
20 Yang, H. 2
21 Hng, H. H. 2
22 Hu, Hailong 2
23 Zhang, Qitu 2
24 Chen, Hao 2
25 Zhou, Guohong 2
26 Chen, Renjie 2
27 Qin, X. Y. 2
28 Yang, H. Z. 2
29 Hng, Huey Hoon 2
30 Shen, Zexiang 2
31 Kong, Ling Bing 2
32 Ji, W. 2
33 Gao, W. L. 1
34 Qian, L. J. 1
35 Leong, Y. R. 1
36 Yuan, P. 1
37 Yoon, S. F. 1
38 Shen, De Yuan 1
39 Loke, W. K. 1
40 Wicaksono, S. 1
41 Xie, G. Q. 1
42 Lee, K.-G. 1
43 Naik, Dinesh K. 1
44 Huo, J. 1
45 Tjin, Swee Chuan 1
46 Kang, Z.-H. 1
47 Mackensen, A. 1
48 Xu, S. 1
49 Saraswat, R. 1
50 Tan, K. H. 1
51 Nigam, R. 1
52 Zhao, Yanyuan 1
53 Shum, Perry Ping 1
54 Zhang, Yi 1
55 Fu, Songnian 1
56 Wong, Nancy 1
57 Huang, M. 1
58 Wang, Ying 1
59 Xie, Xiaoji 1
60 Wang, Shijie 1
61 Hu, Jun 1
62 Tang, M. 1
63 Lum, Jiayi 1
64 Pham, Viet T. 1
65 Yang, Yan 1
66 Ho, John C. W. 1
67 Batabyal, Sudip Kumar 1
68 Tok, Alfred Iing Yoong 1
69 Pramana, Stevin S. 1
70 Wong, Lydia Helena 1
71 Sharma, P. 1
72 Milakovich, T. 1
73 Lyubartsev, Alexander P. 1
74 Shao, Guodong 1
75 Shen, Deyuan 1
76 Nordenskiöld, Lars 1
77 Korolev, Nikolay 1
78 Du, Q. G. 1
79 Dai, H. T. 1
80 Sun, X. W. 1
81 Rawling, David C. 1
82 Kohlway, Andrew S. 1
83 Panutdaporn, Nantika 1
84 Liu, Chuanfa 1
85 จงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ, 1
86 Yong, Hui Yee 1
87 Zheng, Jie 1
88 Ding, Steve C. 1
89 Pyle, Anna Marie 1
90 Tang, Kai 1
91 Zhang, X. H. 1
92 Phoo, Wint Wint 1
93 Ritchie, A. C. 1
94 Shao, Fangwei 1
95 Guo, Juanjuan 1
96 Lam, K.-P. 1
97 Yanai, T. 1
98 Takeuchi, O. 1
99 Fuss, Franz Konstantin 1
100 Akira, Shizuo 1
101 Yan, Q. Y. 1
102 Lv, Bei 1
103 Bulsara, M. T. 1
104 Fitzgerald, E. A. 1
105 Li, Kuohan 1
106 Xu, Wei 1
107 Zhu, T. J. 1
108 Liu, Yu 1
109 Yang, L. 1
110 Li, Jianfeng 1
111 Goh, Peck Keng 1
112 Zhang, T. S. 1
113 Loh, Poh Chiang 1
114 Blaabjerg, Frede 1
115 Lo, Guo-Qiang 1
116 Khazanov, Efim 1
117 Palashov, Oleg 1
118 Zhou, Wenwen 1
119 Mukhin, Ivan 1
120 Vadimova, Olga 1
121 Mo, W. 1
122 Tripathy, Sudhiranjan 1
123 Dolmanan, S. B. 1
124 Li, Guangyuan 1
125 Tan, Joyce Pei Ying 1
126 Ling, Xing Yi 1
127 Lin, Vivian Kaixin 1
128 Peng, Bo 1
129 Li, H. 1
130 Lee, Yih Hong 1
131 Perevezentsev, Evgeny 1
132 Zhu, Jixin 1
133 Yang, K. 1
134 Wong, Jen It 1
135 Wang, Shi Wei 1
136 Cheng, Fangqin 1
137 Huang, H. 1
138 Yang, Fenglin 1
139 Zhao, X. B. 1
140 Song, Huiping 1
141 Li, H. J. 1
142 Wong, Louis Ngai Yuen 1
143 Xu, C. W. 1
144 Yan, Qingyu 1
145 Tan, W. D. 1
146 Ma, C. D. 1
147 Zhang, Hua 1
148 Li, X. B. 1
149 Boey, Freddy Yin Chiang 1
150 Liu, Z. X. 1
151 Dodson, Stephanie 1
152 Kajen, R. S. 1
153 Wang, S. F. 1
154 Li, Shuzhou 1
155 Que, W. X. 1
156 Li, Xianglin 1
157 Tan, Geoffrey E. B. 1
158 Du, Qing Guo 1
159 Gu, Feng 1
160 Fan, Hong Jin 1
161 Zhang, Hao 1
162 Tan, Joel Ming Rui 1
163 Wang, Jianbo 1
164 Hiew, Shu Hui 1
165 Liu, Xiaogang 1
166 Ng, Magdeline Tao Tao 1
167 Jia, Shuangfeng 1
168 Tan, Hong Kee 1
169 Utama, Muhammad Iqbal Bakti 1
170 Gray, Robert Kenneth 1
171 Li, S. 1
172 Han, S. 1
173 Kumar, M. Krishna 1
174 Tan, Thatt Yang Timothy 1
175 Arulkumaran, Subramaniam 1
176 He, Ziming 1
177 Teo, S. L. 1
178 Zhang, Yan 1
179 Bera, L. K. 1
180 Loo, Say Chye Joachim 1
181 Lin, Jingdong 1
182 Ng, Geok Ing 1
183 Ngaw, Chee Keong 1
184 Wang, W. Z. 1
185 Dong, Zhili 1
186 Todd, Shane 1
187 Fan, Meiting 1
188 Hu, Peng 1
189 Vicknesh, Sahmuganathan 1
190 Lee, Jasmine Yiqin 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 7
2 2556 10
3 2555 26
4 2554 5
5 2552 3
6 2551 2
7 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Study of a 1 eV GaNAsSb photovoltaic cell grown on a silicon substrate
2 Toward a crystal-clear view of the viral RNA sensing and response by RIG-I-like receptors
3 Functional interplay among the flavivirus NS3 protease, helicase, and cofactors
4 Temperature effect on lasing from Penrose photonic quasicrystal
5 A coarse-grained DNA model parameterized from atomistic simulations by inverse Monte Carlo
6 The RIG-I ATPase core has evolved a functional requirement for allosteric stabilization by the Pincer domain
7 High-resolution HDX-MS reveals distinct mechanisms of RNA recognition and activation by RIG-I and MDA5
ปี พ.ศ. 2556
8 Deglaciation in the tropical Indian Ocean driven by interplay between the regional monsoon and global teleconnections
9 Laser cooling of CdS nanobelts : thickness matters
10 Laser cooling of a semiconductor by 40 kelvin: an optical refrigerator based on cadmium sulfide nanoribbions
11 Yb:YAG ceramics application for high energy cryogenic disk amplifier development
12 Vertically aligned gold nanorod monolayer on arbitrary substrates : self-assembly and femtomolar detection of food contaminants
13 Understanding the photoelectrochemical properties of a reduced graphene oxide–WO3 heterojunction photoanode for efficient solar-light-driven overall water splitting
14 Polarization-independent electrically tunable/switchable airy beam based on polymer-stabilized blue phase liquid crystal
15 Optical and optoelectronic properties of one-dimensional CdS nanostructures.
16 Mode-locked Yb : LuAG ceramics laser
17 Optical properties and laser performance of Ho : LuAG ceramics
ปี พ.ศ. 2555
18 Spatial angle dependent lasing from a dye-doped two-dimensional hexagonal photonic crystal made of holographic polymer-dispersed liquid crystals
19 AlGaN/GaN two-dimensional-electron gas heterostructures on 200 mm diameter Si(111)
20 Strongly linearly polarized low threshold lasing of all organic photonic quasicrystals
21 Ordered array of gold semishells on TiO2 spheres : an ultrasensitive and recyclable SERS substrate
22 Surface depletion induced quantum confinement in CdS nanobelts
23 Epitaxial II–VI tripod nanocrystals : a generalization of van der Waals epitaxy for nonplanar polytypic nanoarchitectures
24 Ultrasensitive colorimetric DNA detection using a combination of rolling circle amplification and Nicking Endonuclease-Assisted Nanoparticle Amplification (NEANA)
25 Electric-field-dependent photoconductivity in CdS nanowires and nanobelts : exciton ionization, Franz–Keldysh, and Stark effects
26 Yb:LuAG laser ceramics : a promising high power laser gain medium
27 Highly efficient 2 μm Tm:YAG ceramic laser
28 Polycrystalline Ho:YAG transparent ceramics for eye-safe solid state laser applications
29 Bruton's tyrosine kinase phosphorylates Toll-like receptor 3 to initiate antiviral response
30 Intrinsic curvature in duplex DNA inhibits human Topoisomerase I
31 Observation of backbone self-crossings of organismal DNAs through atomic force microscopy
32 Microbial community and biomass characteristics associated severe membrane fouling during start-up of a hybrid anoxic-oxic membrane bioreactor
33 Fabrication and properties of high quality transparent Ho:YAG ceramics
34 Fabrication and spectroscopic properties of transparent Yb:YAG laser ceramics
35 Fabrication and upconversion luminescence of highly transparent Er:YAG ceramics
36 Buckling failure of highly-stressed hard rocks surrounding deep underground openings and confining effects of backfilling material
37 Diode pumped highly efficient Yb:Lu3Al5O12 ceramic laser
38 Trans-Z-source neutral point clamped inverter
39 Transparent ceramics : processing, materials and applications
40 Interference of intrinsic curvature of DNA by DNA-intercalating agents
41 Tailoring optical properties of silicon nanowires by Au nanostructure decorations : enhanced Raman scattering and photodetection
42 Optical and electrical properties of Wurtzite copper indium sulfide nanoflakes
43 Design, synthesis, characterization and property study of topological structures of DNA.
ปี พ.ศ. 2554
44 A long-reach WDM passive optical network enabling broadcasting service with centralized light source
45 Fabrication and laser properties of transparent Yb:YAG ceramics
46 Fabrication and properties of highly transparent Er:YAG ceramics
47 Fabrication and plasma resistance properties of transparent YAG ceramics
48 การตัดสินใจในการเลือกใช้การบริการการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จังหวัดสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี พ.ศ. 2552
49 Thermoelectric properties of p-type CoSb3 nanocomposites with dispersed CoSb3 nanoparticles.
50 Binary-phased nanoparticles for enhanced thermoelectric properties
51 NS3 protein from dengue virus: structure and function.
ปี พ.ศ. 2551
52 Electrical transport and thermoelectric properties of double filled compounds Ca0.1CexCo4Sb12 at low temperatures.
53 The effects of high-pressure compression on transport and thermoelectric properties of TiS2 at low temperatures from 5 to 310K
ปี พ.ศ. 2550
54 Measurement of intrameniscal forces and stresses by two different miniature transducers