ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Luo, D. W.
หน่วยงาน National Institute Of Oceanography (NIO), India
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Tang, Dingyuan 14
2 Zhang, Jian 12
3 Xiong, Qihua 9
4 Yang, Hao 9
5 Ma, Jan 8
6 Qin, Xianpeng 8
7 Zhang, Jun 5
8 Yang, Zhaoqi 4
9 Xu, Changwen 4
10 Li, Tianhu 4
11 Dai, Haitao 3
12 Demir, Hilmi Volkan 3
13 Zhang, Qing 3
14 Ma, J. 3
15 Lin, Hui 3
16 Zhang, J. 3
17 Sun, Xiaowei 3
18 Yang, H. Z. 2
19 Hng, Huey Hoon 2
20 Ji, W. 2
21 Hu, Hailong 2
22 Qin, X. Y. 2
23 Kong, Ling Bing 2
24 Shen, Zexiang 2
25 Chen, Renjie 2
26 Wang, Shiwei 2
27 Zhou, Guohong 2
28 Yang, H. 2
29 Zhu, Haiyong 2
30 Zhang, Qitu 2
31 Hng, H. H. 2
32 Chen, Hao 2
33 Hu, Peng 1
34 Fan, Meiting 1
35 Ng, Geok Ing 1
36 Vicknesh, Sahmuganathan 1
37 Kumar, M. Krishna 1
38 Todd, Shane 1
39 Tan, Thatt Yang Timothy 1
40 Arulkumaran, Subramaniam 1
41 Lin, Jingdong 1
42 Han, S. 1
43 Gu, Feng 1
44 Fan, Hong Jin 1
45 Zhang, T. S. 1
46 Du, Qing Guo 1
47 Li, S. 1
48 Wang, W. Z. 1
49 Dong, Zhili 1
50 He, Ziming 1
51 Ngaw, Chee Keong 1
52 Mo, W. 1
53 Peng, Bo 1
54 Li, H. 1
55 Lee, Yih Hong 1
56 Tripathy, Sudhiranjan 1
57 Tan, Geoffrey E. B. 1
58 Loh, Poh Chiang 1
59 Blaabjerg, Frede 1
60 Lo, Guo-Qiang 1
61 Lin, Vivian Kaixin 1
62 Ling, Xing Yi 1
63 Zhang, Yan 1
64 Bera, L. K. 1
65 Loo, Say Chye Joachim 1
66 Kajen, R. S. 1
67 Dodson, Stephanie 1
68 Dolmanan, S. B. 1
69 Li, Guangyuan 1
70 Tan, Joyce Pei Ying 1
71 Teo, S. L. 1
72 Xu, Wei 1
73 Zhang, Yi 1
74 Fu, Songnian 1
75 Phoo, Wint Wint 1
76 Li, Kuohan 1
77 Shum, Perry Ping 1
78 Zhao, Yanyuan 1
79 Fitzgerald, E. A. 1
80 Wong, Nancy 1
81 Hu, Jun 1
82 Tang, M. 1
83 Wong, Lydia Helena 1
84 Sun, X. W. 1
85 Batabyal, Sudip Kumar 1
86 Dai, H. T. 1
87 Pramana, Stevin S. 1
88 Zhang, X. H. 1
89 Tok, Alfred Iing Yoong 1
90 Du, Q. G. 1
91 Bulsara, M. T. 1
92 Wang, Shijie 1
93 Tan, Hong Kee 1
94 Utama, Muhammad Iqbal Bakti 1
95 Gray, Robert Kenneth 1
96 Tan, Joel Ming Rui 1
97 Zhang, Hao 1
98 Wang, S. F. 1
99 Li, Shuzhou 1
100 Que, W. X. 1
101 Jia, Shuangfeng 1
102 Ng, Magdeline Tao Tao 1
103 Wang, Ying 1
104 Xie, Xiaoji 1
105 Milakovich, T. 1
106 Khazanov, Efim 1
107 Lee, Jasmine Yiqin 1
108 Wang, Jianbo 1
109 Hiew, Shu Hui 1
110 Liu, Xiaogang 1
111 Li, Xianglin 1
112 Wang, Shi Wei 1
113 Yong, Hui Yee 1
114 Panutdaporn, Nantika 1
115 Liu, Chuanfa 1
116 Qian, L. J. 1
117 Zheng, Jie 1
118 Gao, W. L. 1
119 Tang, Kai 1
120 Yuan, P. 1
121 Shen, De Yuan 1
122 Nigam, R. 1
123 Kang, Z.-H. 1
124 Naik, Dinesh K. 1
125 Huo, J. 1
126 Mackensen, A. 1
127 Lee, K.-G. 1
128 จงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ, 1
129 Xu, S. 1
130 Saraswat, R. 1
131 Leong, Y. R. 1
132 Pyle, Anna Marie 1
133 Pham, Viet T. 1
134 Yang, Yan 1
135 Shao, Guodong 1
136 Lyubartsev, Alexander P. 1
137 Lum, Jiayi 1
138 Korolev, Nikolay 1
139 Ho, John C. W. 1
140 Nordenskiöld, Lars 1
141 Sharma, P. 1
142 Shen, Deyuan 1
143 Ding, Steve C. 1
144 Wicaksono, S. 1
145 Xie, G. Q. 1
146 Loke, W. K. 1
147 Kohlway, Andrew S. 1
148 Tan, K. H. 1
149 Rawling, David C. 1
150 Yoon, S. F. 1
151 Tjin, Swee Chuan 1
152 Huang, M. 1
153 Li, X. B. 1
154 Boey, Freddy Yin Chiang 1
155 Liu, Z. X. 1
156 Wong, Louis Ngai Yuen 1
157 Li, H. J. 1
158 Cheng, Fangqin 1
159 Yang, K. 1
160 Wong, Jen It 1
161 Zhang, Hua 1
162 Ma, C. D. 1
163 Zhou, Wenwen 1
164 Mukhin, Ivan 1
165 Vadimova, Olga 1
166 Perevezentsev, Evgeny 1
167 Zhu, Jixin 1
168 Xu, C. W. 1
169 Yan, Qingyu 1
170 Tan, W. D. 1
171 Huang, H. 1
172 Song, Huiping 1
173 Lam, K.-P. 1
174 Ritchie, A. C. 1
175 Shao, Fangwei 1
176 Yanai, T. 1
177 Akira, Shizuo 1
178 Goh, Peck Keng 1
179 Takeuchi, O. 1
180 Fuss, Franz Konstantin 1
181 Guo, Juanjuan 1
182 Yan, Q. Y. 1
183 Zhu, T. J. 1
184 Yang, Fenglin 1
185 Zhao, X. B. 1
186 Li, Jianfeng 1
187 Yang, L. 1
188 Lv, Bei 1
189 Liu, Yu 1
190 Palashov, Oleg 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 7
2 2556 10
3 2555 26
4 2554 5
5 2552 3
6 2551 2
7 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Study of a 1 eV GaNAsSb photovoltaic cell grown on a silicon substrate
2 Toward a crystal-clear view of the viral RNA sensing and response by RIG-I-like receptors
3 Functional interplay among the flavivirus NS3 protease, helicase, and cofactors
4 Temperature effect on lasing from Penrose photonic quasicrystal
5 A coarse-grained DNA model parameterized from atomistic simulations by inverse Monte Carlo
6 The RIG-I ATPase core has evolved a functional requirement for allosteric stabilization by the Pincer domain
7 High-resolution HDX-MS reveals distinct mechanisms of RNA recognition and activation by RIG-I and MDA5
ปี พ.ศ. 2556
8 Deglaciation in the tropical Indian Ocean driven by interplay between the regional monsoon and global teleconnections
9 Laser cooling of CdS nanobelts : thickness matters
10 Laser cooling of a semiconductor by 40 kelvin: an optical refrigerator based on cadmium sulfide nanoribbions
11 Yb:YAG ceramics application for high energy cryogenic disk amplifier development
12 Vertically aligned gold nanorod monolayer on arbitrary substrates : self-assembly and femtomolar detection of food contaminants
13 Understanding the photoelectrochemical properties of a reduced graphene oxide–WO3 heterojunction photoanode for efficient solar-light-driven overall water splitting
14 Polarization-independent electrically tunable/switchable airy beam based on polymer-stabilized blue phase liquid crystal
15 Optical and optoelectronic properties of one-dimensional CdS nanostructures.
16 Mode-locked Yb : LuAG ceramics laser
17 Optical properties and laser performance of Ho : LuAG ceramics
ปี พ.ศ. 2555
18 Spatial angle dependent lasing from a dye-doped two-dimensional hexagonal photonic crystal made of holographic polymer-dispersed liquid crystals
19 AlGaN/GaN two-dimensional-electron gas heterostructures on 200 mm diameter Si(111)
20 Strongly linearly polarized low threshold lasing of all organic photonic quasicrystals
21 Ordered array of gold semishells on TiO2 spheres : an ultrasensitive and recyclable SERS substrate
22 Surface depletion induced quantum confinement in CdS nanobelts
23 Epitaxial II–VI tripod nanocrystals : a generalization of van der Waals epitaxy for nonplanar polytypic nanoarchitectures
24 Ultrasensitive colorimetric DNA detection using a combination of rolling circle amplification and Nicking Endonuclease-Assisted Nanoparticle Amplification (NEANA)
25 Electric-field-dependent photoconductivity in CdS nanowires and nanobelts : exciton ionization, Franz–Keldysh, and Stark effects
26 Yb:LuAG laser ceramics : a promising high power laser gain medium
27 Highly efficient 2 μm Tm:YAG ceramic laser
28 Polycrystalline Ho:YAG transparent ceramics for eye-safe solid state laser applications
29 Bruton's tyrosine kinase phosphorylates Toll-like receptor 3 to initiate antiviral response
30 Intrinsic curvature in duplex DNA inhibits human Topoisomerase I
31 Observation of backbone self-crossings of organismal DNAs through atomic force microscopy
32 Microbial community and biomass characteristics associated severe membrane fouling during start-up of a hybrid anoxic-oxic membrane bioreactor
33 Fabrication and properties of high quality transparent Ho:YAG ceramics
34 Fabrication and spectroscopic properties of transparent Yb:YAG laser ceramics
35 Fabrication and upconversion luminescence of highly transparent Er:YAG ceramics
36 Buckling failure of highly-stressed hard rocks surrounding deep underground openings and confining effects of backfilling material
37 Diode pumped highly efficient Yb:Lu3Al5O12 ceramic laser
38 Trans-Z-source neutral point clamped inverter
39 Transparent ceramics : processing, materials and applications
40 Interference of intrinsic curvature of DNA by DNA-intercalating agents
41 Tailoring optical properties of silicon nanowires by Au nanostructure decorations : enhanced Raman scattering and photodetection
42 Optical and electrical properties of Wurtzite copper indium sulfide nanoflakes
43 Design, synthesis, characterization and property study of topological structures of DNA.
ปี พ.ศ. 2554
44 A long-reach WDM passive optical network enabling broadcasting service with centralized light source
45 Fabrication and laser properties of transparent Yb:YAG ceramics
46 Fabrication and properties of highly transparent Er:YAG ceramics
47 Fabrication and plasma resistance properties of transparent YAG ceramics
48 การตัดสินใจในการเลือกใช้การบริการการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จังหวัดสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี พ.ศ. 2552
49 Thermoelectric properties of p-type CoSb3 nanocomposites with dispersed CoSb3 nanoparticles.
50 Binary-phased nanoparticles for enhanced thermoelectric properties
51 NS3 protein from dengue virus: structure and function.
ปี พ.ศ. 2551
52 Electrical transport and thermoelectric properties of double filled compounds Ca0.1CexCo4Sb12 at low temperatures.
53 The effects of high-pressure compression on transport and thermoelectric properties of TiS2 at low temperatures from 5 to 310K
ปี พ.ศ. 2550
54 Measurement of intrameniscal forces and stresses by two different miniature transducers