ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Lungu O.
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และรู้จักในชื่อของ
- Lenz O.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Thongsawat S. 1
2 Peeters M. 1
3 de Barros V. 1
4 Berg T. 1
5 Zeuzem S. 1
6 De Smedt G. 1
7 Van Vlierberghe H. 1
8 Freitas R. 1
9 Phattarakul N. 1
10 Zhang W. 1
11 Cakmak I. 1
12 Savasli E. 1
13 Kalayci M. 1
14 Duarte A. 1
15 Ram H. 1
16 Rerkasem B. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2555 1