ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Lumyong,S.
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Leng, S.
- Leang, S. K.
- Leang, Sook
- Liang, S.
- Ling, S.
- Leong, S. H.
- S. Lumyong
- ไสว ลอยนอก
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Khanongnuch,C. 3
2 Bussaban,B. 2
3 Nimnoi,P. 2
4 Kanpiengjai,A. 2
5 Pathom-Aree,W. 2
6 Maurer-Stroh, Sebastian 2
7 Pongsilp,N. 2
8 Rieantrakoonchai,W. 2
9 Pratanaphon,R. 2
10 Thakang,T. 2
11 Chukeatirote,E. 2
12 Chainun,C. 2
13 Siengsubchart,A. 2
14 Chantawannakul,P. 2
15 Boontim,N. 2
16 Moukamnerd,C. 2
17 Ser, Wee 1
18 Danell,E. 1
19 Kumla,J. 1
20 Siangsuepchart,A. 1
21 Leejarkpai,T. 1
22 Nuangmek,W. 1
23 Molloy,R. 1
24 Wilson, N. J. 1
25 Hardie, K. 1
26 Suwannarach,N. 1
27 Hurt, A. C. 1
28 Sarkar,P.K. 1
29 Young,J.P.W. 1
30 Pithakpol,W. 1
31 Kongbuntad,W. 1
32 Wongputtisin,P. 1
33 Chaiyasen,A. 1
34 Teaumroong,N. 1
35 Girdthep,S. 1
36 Punyodom,W. 1
37 Gavinlertvatana,P. 1
38 Worajittiphon,P. 1
39 Gehrig, N. 1
40 Givney, R. C. 1
41 Bangrak,P. 1
42 Caldwell, Natalie 1
43 Aung-Aud-Chariya,A. 1
44 Phupong,W. 1
45 Xue, L. 1
46 Wang, B. 1
47 Kamlangdee,N. 1
48 Dwyer, D. E. 1
49 Aggangan,N.S. 1
50 Wark, P. 1
51 Saenphet,S. 1
52 Lee, R. T. C. 1
53 Matsui,K. 1
54 Osbourn, M. 1
55 Jirawattanakul,B. 1
56 Chomdej,S. 1
57 Iannello, P. 1
58 Shaw, R. 1
59 Saenphet,K. 1
60 Niamsup,P. 1
61 Bunnoy,A. 1
62 Deng, Yi-Mo 1
63 Cher, K. M. 1
64 Barr, I. G. 1
65 Durrheim, D. 1
66 Dalton, C. 1
67 Kelso, A. 1
68 Hurt, Aeron 1
69 Speers, David 1
70 Ding, Y. 1
71 Yoon, Soon Fatt 1
72 Xu, D. W. 1
73 Barr, Ian G. 1
74 Olivier Raspé 1
75 Merritt, T. 1
76 Levy, A. 1
77 N. Suwannarach 1
78 Smith, D. W. 1
79 K. Tanruean 1
80 S. Choonpicharn 1
81 Booy, R. 1
82 B. Thongbai 1
83 Dixit, R. 1
84 K. D. Hyde 1
85 Fan, Weijun 1
86 Zhao, L. J. 1
87 Hu, J. F. 1
88 Chen, Y. J. 1
89 Yang, H. Z. 1
90 Lew, Wen Siang 1
91 Sethi, P. 1
92 Hyde,K.D. 1
93 Wiriya,J. 1
94 Yokota,A. 1
95 Ruanpanun,P. 1
96 Thongklang,N. 1
97 Koh, T. C. 1
98 Yu, K. 1
99 Nakwaski, W. 1
100 Czyszanowski, T. 1
101 Wasiak, M. 1
102 Ma, B. S. 1
103 Ng, C. W. 1
104 Verma, Brijesh. 1
105 Dong, Z. Y. 1
106 He, Wade. 1
107 Li, Xue. 1
108 Kavinlertvatana,P. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2558 7
4 2557 6
5 2555 5
6 2554 1
7 2553 3
8 2547 1
9 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 High undescribed diversity of Amanita section Vaginatae in northern Thailand
ปี พ.ศ. 2560
2 Evaluation of phytochemical constituents and biological activities of leaves and stems of Marsdenia glabra Cost
ปี พ.ศ. 2558
3 Erasure temperature measurements of heat assisted magnetic recording media
4 Improvement of yield for a tropical black bolete, Phlebopus portentosus, cultivation in northern Thailand
5 Statistical optimization for the production of D-mannose isomerase by Saccharothrix sp. CMU-K747 using response surface methodology
6 Evaluation of Muscodor suthepensis strain CMU-Cib462 as a postharvest biofumigant for tangerine fruit rot caused by Penicillium digitatum
7 Monascus purpureus-fermented Thai glutinous rice reduces blood and hepatic cholesterol and hepatic steatosis concentrations in diet-induced hypercholesterolemic rats
8 RNA polymerase II second largest subunit molecular identification of Boletus griseipurpureus corner from Thailand and antibacterial activity of basidiocarp extracts
9 Utilization of agro-industrial products for increasing red pigment production of Monascus purpureus AHK12
ปี พ.ศ. 2557
10 Effects of different culture media, carbon and nitrogen sources and solid substrates on growth of Termitomyces mushrooms
11 Use of Bacillus subtilis isolates from Tua-nao towards nutritional improvement of soya bean hull for monogastric feed application
12 Characterization of arbuscular mycorrhizal fungus communities of aquilaria crassna and tectona grandis roots and soils in thailand plantations
13 Biodegradable nanocomposite blown films based on poly(lactic acid) containing silver-loaded kaolinite: A route to controlling moisture barrier property and silver ion release with a prediction of extended shelf life of dried longan
14 High efficacy bioconversion of starch to lactic acid using an amylolytic lactic acid bacterium isolated from Thai indigenous fermented rice noodles
15 High efficacy bioconversion of starch to lactic acid using an amylolytic lactic acid bacterium isolated from Thai indigenous fermented rice noodles
ปี พ.ศ. 2555
16 IIR array processing based fast adaptive null steering algorithm using shift-invariant subarrays
17 Characteristics of a widespread community cluster of H275Y oseltamivir-resistant A(H1N1)pdm09 influenza in Australia
18 Mutations I117V and I117M and Oseltamivir sensitivity of pandemic (H1N1) 2009 viruses
19 Genotypic diversity among rhizospheric bacteria of three legumes assessed by cultivation-dependent and cultivation-independent techniques
20 Characterization of Streptomyces strain CMU-MH021, a nematicidal actinomycete isolated from plant-parasitic nematode-infested soil in northern Thailand
ปี พ.ศ. 2554
21 Culture condition, inoculum production and host response of a wild mushroom, phlebopus portentosus strain CMUHH121-005
ปี พ.ศ. 2553
22 Microphotoluminescence investigation of InAs quantum dot active region in 1.3 μm vertical cavity surface emitting laser structure
23 Microbiological and biochemical changes in Thua nao fermentation
24 Microbiological and biochemical changes in Thua nao fermentation
ปี พ.ศ. 2547
25 ปริมาณธาตุอาหารและโลหะหนักบางชนิด สำหรับการปลูกอ้อยโดยใช้น้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2546
26 Real time web vehicle classifier