ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Lu S.
หน่วยงาน National Institute Of Oceanography (NIO), India
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wang, Rong 10
2 Fane, Anthony Gordon 4
3 Setiawan, Laurentia 4
4 Wantana N. 3
5 Kaewjaeng S. 3
6 Kaewkhao J. 3
7 Sriboonchitta S. 3
8 Theera-Umpon N. 3
9 Kim H. 3
10 Kothan S. 3
11 Liu, Chang 3
12 Kesavulu C. 3
13 Hoi A. 2
14 Huq M. 2
15 An Y. 2
16 Kandane-Rathnayake R. 2
17 Sockalingam S. 2
18 Wu Y. 2
19 Lau C. 2
20 Louthrenoo W. 2
21 Li Z. 2
22 Chan M. 2
23 Golder V. 2
24 O'Neill S. 2
25 Chen C. 2
26 Goldblatt F. 2
27 Nikpour M. 2
28 Morand E. 2
29 Hamijoyo L. 2
30 Zamora L. 2
31 Franklyn K. 2
32 Morton S. 2
33 Navarra S. 2
34 Lateef A. 2
35 Mok M. 2
36 Liu C.-Y. 2
37 Bae J.N. 2
38 Fang Y. 2
39 Chua H.C. 2
40 Tian-mei S. 2
41 Hong J.P. 2
42 Kim K. 2
43 Lee C. 2
44 George T. 2
45 Srisurapanont M. 2
46 Bautista D. 2
47 Udomratn P. 2
48 Fang, Wangxi 2
49 Kim S. 2
50 Chen J. 2
51 Krantz, William B. 2
52 Jin L. 2
53 Chou, Shuren 2
54 Kangwanpong D. 2
55 Kampuansai J. 2
56 Rush A.J. 2
57 Chan E. 2
58 An H. 1
59 Shim H. 1
60 Lee E. 1
61 Nishimura S. 1
62 Pakkad G. 1
63 Leach M. 1
64 Kondo T. 1
65 Tsumura Y. 1
66 Min H. 1
67 Sherman S. 1
68 London A. 1
69 Kelly C. 1
70 Ueno S. 1
71 Moore A. 1
72 Ryu K. 1
73 Man K. 1
74 Waller H. 1
75 Lim E. 1
76 Farkoush S. 1
77 Abd Rahman K. 1
78 Jung H. 1
79 Okuda T. 1
80 Rhee S. 1
81 Samsudin M. 1
82 Hamilton E. 1
83 Yang J. 1
84 Kaewnuam E. 1
85 Numata S. 1
86 Kim C. 1
87 Masuda S. 1
88 Norwati M. 1
89 Tani N. 1
90 Niiyama K. 1
91 Yagihashi T. 1
92 Otani T. 1
93 Wang Z. 1
94 Ng K. 1
95 Tantakitti F. 1
96 Zhao G. 1
97 Stupp S. 1
98 Yuan W. 1
99 Srithanaviboonchai K. 1
100 Zilfalil B.A. 1
101 Hughes J. 1
102 Chaipimonplin,T. 1
103 Dai J. 1
104 Sriphetcharawut S. 1
105 Yoo H.-S. 1
106 Pazos E. 1
107 Xu S. 1
108 Yu J. 1
109 Yang J.O. 1
110 Sleep E. 1
111 Pérez C. 1
112 Shugart Y.Y. 1
113 Kneale,P.E. 1
114 Celentano D. 1
115 Cummings V. 1
116 Denoeux T. 1
117 Mimiaga M. 1
118 Elharrar V. 1
119 Cha J. 1
120 Gaydos C. 1
121 Li M. 1
122 Emel L. 1
123 Dong M. 1
124 Friedman R. 1
125 Lucas J. 1
126 Piwowar-Manning E. 1
127 Mayer K. 1
128 Safren S. 1
129 Ojikutu B. 1
130 Limbada M. 1
131 Pathak S. 1
132 Yu X. 1
133 Onuma Y. 1
134 Sumitsawan Y. 1
135 Chen K. 1
136 Radzi A. 1
137 Martin N. 1
138 Sriplung H. 1
139 Sankaranarayanan R. 1
140 Shin H. 1
141 Suwanrungruang K. 1
142 Chou T. 1
143 Au J. 1
144 Suryadi H. 1
145 Zheng Y. 1
146 Sugano S. 1
147 Kimura T. 1
148 Suzuki Y. 1
149 Chang G. 1
150 Tabbada K.A. 1
151 Eggermont J. 1
152 Swaminathan R. 1
153 Brenner H. 1
154 Wabinga H. 1
155 Dikshit R. 1
156 Jayalekshmi P. 1
157 Esteban D. 1
158 Laudico A. 1
159 Al-Hamdan N. 1
160 Bah E. 1
161 Bhurgri Y. 1
162 Nene B. 1
163 Eser S. 1
164 Xiang Y. 1
165 Ahn Y. 1
166 Chia K. 1
167 Yeole B. 1
168 Shanta V. 1
169 Barboza A. 1
170 Woo Z. 1
171 Dijkstra J. 1
172 Sudoyo H. 1
173 Tsao M. 1
174 Mlambo T. 1
175 Salto-Tellez M. 1
176 Ikiugu M. 1
177 Shih J. 1
178 Ledgerd R. 1
179 Baptiste S. 1
180 Pihlar Z. 1
181 Maltsev S. 1
182 Tan S. 1
183 Coppola S. 1
184 Thongprasert S. 1
185 Mackenzie L. 1
186 Lee J. 1
187 Alvarez L. 1
188 Cibule L. 1
189 Kang J. 1
190 Lee A. 1
191 Suwannasom P. 1
192 Scaria V. 1
193 Serruys P. 1
194 Sandraling Y. 1
195 Tateishi H. 1
196 Sidek M.R. 1
197 De Winter R. 1
198 Sinha A. 1
199 Wykrzykowska J. 1
200 Xiao H. 1
201 Salvador J.M. 1
202 Abdelghani M. 1
203 Phipps M.E. 1
204 Sotomi Y. 1
205 Png E. 1
206 Tenekecioglu E. 1
207 Cavalcante R. 1
208 Sakaki Y. 1
209 Shi Y. 1
210 Delfin F.C. 1
211 Yan S. 1
212 Qi X. 1
213 Zhang X. 1
214 Anil, A.C. 1
215 Yang Z. 1
216 Swain, G. 1
217 Serey B. 1
218 Sawant, S.S. 1
219 Sulaiman A.H. 1
220 Perdigon H.B. 1
221 Oh B. 1
222 Hatim A. 1
223 Nishida N. 1
224 Oh S. 1
225 Ohashi J. 1
226 Padilla C.D. 1
227 Ong R. 1
228 Oka A. 1
229 Sovannary T. 1
230 Baier, R.E. 1
231 Kavanagh, C. 1
232 Holm, E. 1
233 Haslbeck, E. 1
234 Shi H. 1
235 Kohrs, D. 1
236 Lumyong S. 1
237 Kovach, B. 1
238 Su B. 1
239 Luo X. 1
240 Hadfield, M. 1
241 Aun H.S. 1
242 Chia, F.-S. 1
243 Bunnath L. 1
244 Conte, E. 1
245 Samnom H. 1
246 Kutanan W. 1
247 Cook, A. 1
248 Ngamphiw C. 1
249 Naritomi K. 1
250 Kim W.-Y. 1
251 Mizumoto S. 1
252 Kalayanamitra K. 1
253 Sugahara K. 1
254 Kimm K. 1
255 Sumi T. 1
256 Kimura R. 1
257 Hama Y. 1
258 Kim H.-L. 1
259 Nakagawa H. 1
260 Jinam T.A. 1
261 Lusby, Paul 1
262 Jha P. 1
263 Greaney, Mike 1
264 Kennedy G.C. 1
265 Khurana P. 1
266 ORS 1
267 Koike T. 1
268 Maskos K. 1
269 Kelly D.J. 1
270 Majumder P.P. 1
271 Wang B.H. 1
272 Mandapati K.K. 1
273 Nishijima F. 1
274 Mukerji M. 1
275 Mitchell W. 1
276 Marzuki S. 1
277 Liu E.T. 1
278 Kompa A.R. 1
279 Kumar V. 1
280 Li Y.-T. 1
281 Kulawonganunchai S. 1
282 Kumfu S. 1
283 Lai P.S. 1
284 Lee J.-Y. 1
285 Krum H. 1
286 Lee, C. 1
287 McKenzie E.H.C. 1
288 Ghang H. 1
289 Zheng, Y. J. 1
290 Edo J. 1
291 Ferreira, Fernanda 1
292 Gojobori T. 1
293 China Scholarship Council 1
294 Han J. 1
295 Blackwood, Douglas 1
296 Qiu, L. 1
297 Wierschem, Keola 1
298 Chu J. 1
299 Visage, Catherine Le 1
300 Chen Y.-T. 1
301 Rajabzadeh, Saeid 1
302 Cutiongco-de La Paz E.M.C. 1
303 De Ungria M.C.A. 1
304 Sengupta, Pinaki 1
305 Ho S.-F. 1
306 Pickard, Ben 1
307 Wang S. 1
308 Villamor L.P. 1
309 Pani S. 1
310 Wang E. 1
311 Lin N. 1
312 Wu J.-Y. 1
313 Tsay S. 1
314 Wang H. 1
315 Tokunaga K. 1
316 Tan A. 1
317 Huang W. 1
318 Muir, Walter 1
319 Hoh B.P. 1
320 Royal College of Physicians 1
321 Inoko H. 1
322 Chantara S. 1
323 Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) 1
324 Aid, Rachida 1
325 Chen C.-H. 1
326 Assawamakin A. 1
327 Smith, C. 1
328 Paulus B. 1
329 Terlizzi, A. 1
330 Tongsima S. 1
331 Zimmerman, R. 1
332 Fuchareon S. 1
333 Wagh, A. 1
334 Sigurdsson, J. 1
335 Photita W. 1
336 Meyer, A.E. 1
337 Hyde K.D. 1
338 Mazzella, L. 1
339 Crous P.W. 1
340 Qian, P.-Y. 1
341 Schultz, M. 1
342 Bussaban B. 1
343 Niikawa N. 1
344 Zupo, V. 1
345 Brahmachari S.K. 1
346 Li, Kang 1
347 Bhak J. 1
348 Tang, Chuyang Y. 1
349 Calacal G.C. 1
350 Chew, Sing Yian 1
351 Chaurasia A. 1
352 She, Qianhong 1
353 Debowski, Marcin 1
354 Ahmed I. 1
355 Wang Y. 1
356 Srikummool M. 1
357 Jung J. 1
358 Palittapongarnpim P. 1
359 Seielstad M. 1
360 Yang, Xing 1
361 Abdulla M.A. 1
362 Chuang M. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 10
2 2559 9
3 2557 7
4 2556 3
5 2555 5
6 2554 5
7 2553 2
8 2552 1
9 2550 3
10 2548 2
11 2543 1
12 2530 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Optical spectroscopy and emission properties of Ho3 +-doped gadolinium calcium silicoborate glasses for visible luminescent device applications
2 How Strong is the Relationship Among Gold and USD Exchange Rates? Analytics Based on Structural Change Models
3 Evaluating and Comparing Soft Partitions: an Approach Based on Dempster-Shafer Theory
4 Analysis of a similarity measure for non-overlapped data
5 Face recognition technology development with Gabor, PCA and SVM methodology under illumination normalization condition
6 Association of the lupus low disease activity state (LLDAS) with health-related quality of life in a multinational prospective study
7 Pair trading based on quantile forecasting of smooth transition GARCH models
8 Power factor improvement of distribution system with EV chargers based on SMC method for SVC
9 Spectroscopic investigations of Nd3+doped gadolinium calcium silica borate glasses for the NIR emission at 1059 nm
10 International occupational therapy research priorities: A delphi study
ปี พ.ศ. 2559
11 Frequency and predictors of the lupus low disease activity state in a multi-national and multi-ethnic cohort
12 Quantitative assessment of the stent/scaffold strut embedment analysis by optical coherence tomography
13 Assessment of aerosol optical property and radiative effect for the layer decoupling cases over the northern South China Sea during the 7-SEAS/Dongsha Experiment
14 Nucleation and growth of ordered arrays of silver nanoparticles on peptide nanofibers: Hybrid nanostructures with antimicrobial properties
15 Community cultural norms, stigma and disclosure to sexual partners among women living with HIV in Thailand, Brazil and Zambia (HPTN 063)
16 Data analysis with fuzzy measure on intuitionistic fuzzy sets
17 Influence of Er3+ion concentration on optical and photoluminescence properties of Er3+-doped gadolinium-calcium silica borate glasses
18 EMG pattern classification by split and merge deep belief network
19 Selective logging simulations and male fecundity variation support customisation of management regimes for specific groups of dipterocarp species in Peninsular Malaysia
ปี พ.ศ. 2557
20 Preparation of low-pressure water softening hollow fiber membranes by polyelectrolyte deposition with two bilayers
21 Magnetic phases in the S=1 Shastry-Sutherland model with uniaxial anisotropy
22 Design of frequency-interleaved ADC with mismatch compensation
23 Mixed polyamide-based composite nanofiltration hollow fiber membranes with improved low-pressure water softening capability
24 Enhanced hollow fiber membrane performance via semi-dynamic layer-by-layer polyelectrolyte inner surface deposition for nanofiltration and forward osmosis applications
25 An updated phylogeny of the human Y-chromosome lineage O2a-M95 with novel SNPs
26 Differences in psychiatric symptoms among Asian patients with depression: A multi-country cross-sectional study
ปี พ.ศ. 2556
27 Clinical features of depression in Asia: Results of a large prospective, cross-sectional study
28 Dual layer composite nanofiltration hollow fiber membranes for low-pressure water softening
29 Subtotal nephrectomy accelerates pathological cardiac remodeling post-myocardial infarction: Implications for cardiorenal syndrome
ปี พ.ศ. 2555
30 Fabrication of layer-by-layer assembled FO hollow fiber membranes and their performances using low concentration draw solutions
31 Explorations of delamination and irregular structure in poly(amide-imide)-polyethersulfone dual layer hollow fiber membranes
32 Explorations of delamination and irregular structure in poly(amide-imide)-polyethersulfone dual layer hollow fiber membranes
33 Novel dual-layer hollow fiber membranes applied for forward osmosis process
34 Biomimicking polysaccharide nanofibers promote vascular phenotypes : a potential application for vascular tissue engineering
ปี พ.ศ. 2554
35 Thin-film composite hollow fiber membranes for Pressure Retarded Osmosis (PRO) process with high power density
36 Transcriptional regulation of neurodevelopmental and metabolic pathways by the psychiatric illness candidate gene NPAS3
37 Total synthesis of (±)-Merrilactone A and (±)-Anislactone A
38 Improving neural network for flood forecasting using radar data on the Upper Ping River
39 Clinical and testing protocols for the analysis of epidermal growth factor receptor mutations in East Asian patients with non-small cell lung cancer: A combined clinical-molecular pathological approach
ปี พ.ศ. 2553
40 Performance improvement of PVDF hollow fiber-based membrane distillation process
41 Cancer survival in Africa, Asia, and Central America: a population-based study
ปี พ.ศ. 2552
42 Mapping human genetic diversity in Asia
ปี พ.ศ. 2550
43 Diversity of saprobic microfungi
44 Occurrence of a nonsulfated chondroitin proteoglycan in the dried saliva of Collocalia swiftlets (edible bird's-nest)
45 Eye fixation determined by the visual shape and semantic matches in language-mediated visual search
ปี พ.ศ. 2548
46 การรับรู้ของท้องถิ่นต่อผลกระทบการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีต่อวัฒนธรรมชาวไป๋ ในเขตเมืองเก่ามณฑลปกครองตนเองต้าหลี่ไป๋, ยูนนาน, ประเทศจีน
47 Periodic structure in graded-index multimode fiber.
ปี พ.ศ. 2543
48 Biofouling and barnacle adhesion data for fouling-release coatings subjected to static immersion at seven marine sites
ปี พ.ศ. 2530
49 Computer data base assessment of masonry bridges.