ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Louthrenoo W.
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kasitanon N. 35
2 Sukitawut W. 32
3 Wangkaew S. 26
4 Wichainun R. 12
5 Sivera F. 5
6 Uhlig T. 5
7 Dalbeth N. 5
8 Perez-Ruiz F. 5
9 Stamp L. 5
10 Sivasomboon C. 5
11 Taylor W. 5
12 Pattamapaspong N. 5
13 Vazquez-Mellado J. 5
14 McCarthy G. 5
15 Cavagna L. 4
16 Gerritsen M. 4
17 Chou Y. 4
18 Takeuchi F. 4
19 Ea H. 4
20 Slot O. 4
21 Eliseev M. 4
22 Chen J. 4
23 Jatuworapruk K. 4
24 Fransen J. 4
25 Scire C. 4
26 Jansen T. 4
27 Schumacher H. 4
28 Ohnogi Y. 3
29 Lhakum P. 3
30 Brown M. 3
31 da Rocha Castelar-Pinheiro G. 3
32 Nikpour M. 2
33 Goldblatt F. 2
34 Zamora L. 2
35 Khantisopon N. 2
36 Franklyn K. 2
37 Bandhaya P. 2
38 Lateef A. 2
39 Hongsongkiat S. 2
40 Jotikasthira N. 2
41 Ogdie A. 2
42 Morand E. 2
43 O'Neill S. 2
44 Norasetthada A. 2
45 Wu Y. 2
46 Vanittanakom N. 2
47 Sockalingam S. 2
48 Prasertwitayakij N. 2
49 Golder V. 2
50 Teekachunhatean S. 2
51 Kandane-Rathnayake R. 2
52 An Y. 2
53 Huq M. 2
54 Hoi A. 2
55 Lertchaisataporn K. 1
56 Leong K.P. 1
57 Intaniwet T. 1
58 Ounjaijean S. 1
59 Nakaue N. 1
60 Tanasombat C. 1
61 Srichairatanakool S. 1
62 Kotter I. 1
63 Tananuvat N. 1
64 Aramsareewong T. 1
65 Sirisanthana T. 1
66 Ojarasporn W. 1
67 Boonyaratavej S. 1
68 Kattipathanapong T. 1
69 Praparattanapan J. 1
70 Thirach S. 1
71 Chiewchanvit S. 1
72 Supabandhu J. 1
73 Hong G.H. 1
74 Ruangjutipopan S. 1
75 Vichainun R. 1
76 Lima Gomes Ochtrop M. 1
77 Phrommintikul A. 1
78 Maneeton B. 1
79 Lazovskis J. 1
80 Sittiwangkul R. 1
81 Weerayutwattana N. 1
82 Maneeton N. 1
83 Mongkoltanatus J. 1
84 Piyasirisilp S. 1
85 Lertprasertsuk N. 1
86 Athisakul S. 1
87 Narata R. 1
88 Chotirosniramit A. 1
89 Leecharoen S. 1
90 Cagnotto G. 1
91 Ungprasert S. 1
92 Vuthiwong W. 1
93 De Lautour H. 1
94 Adebajo A. 1
95 Saengnipanthkul S. 1
96 Asavatanabodee P. 1
97 Pothacharoen P. 1
98 Alten R. 1
99 Harrold L. 1
100 Burgos-Vargas R. 1
101 Ong-Chai S. 1
102 Zeng X. 1
103 Aksaranugraha S. 1
104 Aroonrungwichian K. 1
105 Chotayaporn T. 1
106 Suwansirikul S. 1
107 Lee A. 1
108 Toworakul C. 1
109 Singh J. 1
110 Nilganuwong S. 1
111 Wattanawittawas P. 1
112 Hardingham T. 1
113 Helliwell P. 1
114 Van De Laar M. 1
115 Khunamornpong S. 1
116 Terkeltaub R. 1
117 Yamanaka H. 1
118 Sreshthaputra A. 1
119 Manorot M. 1
120 Ruttanaumpawan P. 1
121 Aramrattana A. 1
122 Vithayasai P. 1
123 Ralph Schumacher H. 1
124 Srisurapanont M. 1
125 Kerr G. 1
126 Yingsung W. 1
127 Kavanaugh A. 1
128 Kanjanavanit R. 1
129 Sittiwangkul S. 1
130 Schlesinger N. 1
131 Tonsuwannont W. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 5
2 2559 10
3 2558 1
4 2557 6
5 2556 4
6 2555 2
7 2554 4
8 2553 2
9 2552 1
10 2551 3
11 2550 6
12 2549 3
13 2547 2
14 2546 3
15 2545 7
16 2544 2
17 2543 2
18 2542 5
19 2541 4
20 2540 1
21 2537 1
22 2536 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Ergotism Masquerading Systemic Vasculitis
2 Value of ultrasonography in the diagnosis of gout in patients presenting with acute arthritis
3 Performance of the 2015 American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism gout classification criteria in Thai patients
4 Association of the lupus low disease activity state (LLDAS) with health-related quality of life in a multinational prospective study
5 Performance of Ultrasound in the Diagnosis of Gout in a Multicenter Study: Comparison With Monosodium Urate Monohydrate Crystal Analysis as the Gold Standard
ปี พ.ศ. 2559
6 The correlation of muscle biopsy scores with the clinical variables in idiopathic inflammatory myopathies
7 Survey Definitions of Gout for Epidemiologic Studies: Comparison With Crystal Identification as the Gold Standard
8 Frequency and predictors of the lupus low disease activity state in a multi-national and multi-ethnic cohort
9 Incidence and predictors of interstitial lung disease (ILD) in Thai patients with early systemic sclerosis: Inception cohort study
10 Acute bone infarction: a rare complication in thalassemia
11 Development of Preliminary Remission Criteria for Gout Using Delphi and 1000Minds Consensus Exercises
12 Performance of the existing classification criteria for gout in Thai patients presenting with acute arthritis
13 Deforming arthropathy in Thai patients with systemic lupus erythematosus
14 Diagnostic arthrocentesis for suspicion of gout is safe and well tolerated
15 Performance of classification criteria for gout in early and established disease
ปี พ.ศ. 2558
16 An insight into rheumatology in Thailand
ปี พ.ศ. 2557
17 Periodontal disease in Thai patients with rheumatoid arthritis
18 Streptococcus agalactiae: An emerging cause of septic arthritis
19 Periodontal disease in Thai patients with rheumatoid arthritis
20 Effects of green tea extract on serum uric acid and urate clearance in healthy individuals
21 A comparative study of serum and synovial fluid levels of uric acid between patients with gout and other arthritides
22 The clinically quiescent phase in early-diagnosed SLE patients: Inception cohort study
ปี พ.ศ. 2556
23 The reliability, validity and responsiveness of the Thai version of systemic lupus erythematosus quality of life (SLEQOL-TH) instrument
24 Association of HLA-DRB1*15:02 and DRB5*01:02 allele with the susceptibility to systemic sclerosis in Thai patients
25 The genetic contribution of HLA-DRB5*01:01 to systemic lupus erythematosus in Thailand
26 An evaluation of the association of leukopenia and severe infection in patients with systemic lupus erythematosus
ปี พ.ศ. 2555
27 High-resolution computed tomographic findings in systemic sclerosis-associated interstitial lung disease: comparison between diffuse and limited systemic sclerosis
28 Systematic review of the epidemiology of systemic lupus erythematosus in the asia-pacific region: Prevalence, incidence, clinical features, and mortality
ปี พ.ศ. 2554
29 Musculoskeletal infection in acquired immunodeficiency syndrome
30 Usefulness of pleural effusion antinuclear antibodies in the diagnosis of lupus pleuritis
31 Lack of CTGF*-945c/G dimorphism in Thai patients with systemic sclerosis
32 Comparison of proteinuria determination by urine dipstick, spot urine protein creatinine index, and urine protein 24 hours in lupus patients
ปี พ.ศ. 2553
33 Anti-agalactosyl IgG antibodies in Thai patients with rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, and systemic sclerosis
34 Cognitive deficit in patients with systemic lupus erythematosus
ปี พ.ศ. 2552
35 Acute rheumatic fever in adults: Case report together with an analysis of 25 patients with acute rheumatic fever
ปี พ.ศ. 2551
36 Clinical features of Thai male lupus: An age-matched controlled study
37 Pulmonary arterial hypertension in Thai patients with systemic sclerosis
38 Rheumatic manifestations of human immunodeficiency virus infection
ปี พ.ศ. 2550
39 Ocular side effects of chloroquine in patients with rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus and scleroderma
40 Physician's awareness of the prevention of corticosteroid induced osteoporosis
41 Hepatic vasculitis presenting with multiple sterile liver abscesses in a patient with systemic lupus erythematosus
42 Community-acquired pneumonia in Thai patients with systemic lupus erythematosus
43 The efficacy, safety and carry-over effect of diacerein in the treatment of painful knee osteoarthritis: a randomised, double-blind, NSAID-controlled study
44 Inappropriate prescription of allopurinol in a teaching hospital
ปี พ.ศ. 2549
45 Validation of the Thai version of a screening questionnaire for detection of systemic lupus erythematosus
46 Raised chondroitin sulfate epitopes and hyaluronan in serum from rheumatoid arthritis and osteoarthritis patients
47 Sicca symptoms in Thai patients with rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus and scleroderma: A comparison with age-matched controls and correlation with disease variables
ปี พ.ศ. 2547
48 Letter to the Editor (multiple letters)
49 Identification of emerging human-pathogenic Pythium insidiosum by serological and molecular assay-based methods
ปี พ.ศ. 2546
50 Kaposi's sarcoma in rheumatic diseases
51 A Clinical Study of Crystal-Proven Gouty Arthritis in a University Hospital
52 Human Pythiosis, a Rare Cause of Arteritis: Case Report and Literature Review
ปี พ.ศ. 2545
53 Serum Muscle Enzymes, Muscle Pathology and Clinical Muscle Weakness: Correlation in Thai Patients with Polymyositis/Dermatomyositis
54 Neuropsychiatric manifestations in Thai patients with systemic lupus erythematosus
55 Erythema nodosum as a manifestation of HIV infection
56 Causes of death and poor survival prognostic factors in Thai patients with systemic sclerosis
57 Effect of minidose aspirin on renal function and renal uric acid handling in healthy young adults
58 Causes of death and prognostic factors in Thai patients with systemic lupus erythematosus
59 Ocular diseases in patients with rheumatic diseases
ปี พ.ศ. 2544
60 Adult onset Still's disease: Clinical features and outcome in 16 Thai patients
61 Correlation between serum hyaluronan and disease activity and severity in Thai patients with rheumatoid arthritis
ปี พ.ศ. 2543
62 Depression in Thai patients with rheumatoid arthritis
63 Arthritis in leukemia
ปี พ.ศ. 2542
64 Childhood Churg-Strauss syndrome
65 Calcium pyrophosphate dihydrate crystal deposition: a clinical and laboratory analysis of 91 Thai patients
66 Acute aortic valvulitis as an initial presentation of systemic lupus erythematosus
67 Pregnancy outcome in Thai patients with systemic lupus erythematosus
68 Cardiovascular autonomic nervous system dysfunction in patients with rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus
ปี พ.ศ. 2541
69 A clinical study of Thai patients with spondyloarthropathy
70 Comparative studies of quality and bioavailability of methotrexate in Thai patients with rheumatoid arthritis
71 Anti Ro/SSA positive undifferentiated connective tissue disease in a mother with a newborn with complete congenital heart block: a case report
72 Ruptured mycotic abdominal aortic aneurysm in a patient with systemic lupus erythematosus
ปี พ.ศ. 2540
73 Musculoskeletal Manifestations of HIV Infection in Thailand: An Analysis of 100 Cases
ปี พ.ศ. 2537
74 Osteoarticular penicilliosis marneffei. A report of eight cases and review of the literature
ปี พ.ศ. 2536
75 Successful treatment of severe Reiter's syndrome associated with human immunodeficiency virus infection with etretinate. Report of 2 cases