ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Lou, David Xiong Wen
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wu, Hao Bin 49
2 Chen, Jun Song 29
3 Yu, Le 16
4 Wang, Zhiyu 16
5 Zhang, Lei 14
6 Zhu, Ting 11
7 Madhavi, Srinivasan 10
8 Zhang, Genqiang 9
9 Xia, Bao Yu 9
10 Xu, Rong 8
11 Ding, Shujiang 8
12 Wang, Xin 8
13 Wang, Bao 7
14 Archer, Lynden A. 6
15 Yuan, Changzhou 6
16 Hu, Yong 6
17 Shen, Laifa 5
18 Zhou, Liang 5
19 Pan, Anqiang 5
20 Guo, Zaiping 4
21 Zhang, Chaofeng 4
22 Zhang, Xiaogang 4
23 Wang, Zichen 4
24 Xiao, Wei 4
25 Boey, Freddy Yin Chiang 4
26 Guo, Chun Xian 4
27 Zhu, Jixin 3
28 Hoster, Harry E. 3
29 Yan, Qingyu 3
30 Hou, Linrui 3
31 Yu, Xin-Yao 3
32 Luan, Deyan 3
33 Gao, Xuehui 3
34 Cheah, Yan Ling 3
35 Wang, Gang 2
36 Eychmüller, Alexander 2
37 Zhong, Yijun 2
38 Liu, Shaohong 2
39 Qiu, Jieshan 2
40 Chen, Xiaodong 2
41 Yan, Ya 2
42 Dong, Qiang 2
43 Yu, Chang 2
44 Yang, Long 2
45 Su, Fabing 2
46 Xiong, Shenglin 2
47 Wang, Yanrong 2
48 Yu, Xinyao 2
49 Xie, Yi 2
50 Ma, Jan 2
51 Zhang, Hua 2
52 Chen, Hongyu 2
53 Sun, Ting 2
54 Hu, Feng Ping 1
55 Ni, Wei 1
56 Wang, Yabo 1
57 Jiang, Jian 1
58 Ng, Wan Theng 1
59 Liu, Jinping 1
60 Li, Yuanyuan 1
61 Sun, Yaxin 1
62 Shi, Wenhui 1
63 Mhaisalkar, Subodh Gautam 1
64 Jayaprakash, N. 1
65 Ma, Fei-Xiang 1
66 Zhang, Xiaojun 1
67 Huang, Xintang 1
68 Zhou, Xiaozhu 1
69 Chen, Peng 1
70 Xue, Can 1
71 Zhang, Yanyan 1
72 Zhao, Dongyuan 1
73 Chan-Park, Mary B. 1
74 Shen, Yiqiang 1
75 Duan, Xiaonan 1
76 Giannelis, Emmanuel P. 1
77 Lim, Teik-Thye 1
78 Wei, Xiangfeng 1
79 Chen, Zhixin 1
80 Liu, Jiehua 1
81 Dong, Zhili 1
82 Qi, Genggeng 1
83 Ng, Mei Feng 1
84 Zhang, Dongyang 1
85 Zhang, Fumin 1
86 Liu, Zhaolin 1
87 Chen, Yuanting 1
88 Yayapao, Oranuch 1
89 Yang, Wenlong 1
90 Guo, Changfa 1
91 Zeng, Hua Chun 1
92 Wang, Ruoxing 1
93 Li, Shuang 1
94 Xie, Junfeng 1
95 Chen, Tao 1
96 Sun, Xu 1
97 Gao, Junjie 1
98 Zhou, Min 1
99 Hu, Qiu Hong 1
100 Gunawan, Poernomo 1
101 Zhang, Hao 1
102 Zheng, Xin Ting 1
103 Lu, Zhisong 1
104 Liu, Wenting 1
105 Ning, Jiqiang 1
106 Yang, Zichao. 1
107 Chen, Chunping 1
108 Xu, Shijie 1
109 Zhou, Jingfang 1
110 Wei, Shuya 1
111 Xiao, Fang-Xing 1
112 Wang, Hsin-Yi 1
113 Tan, Yi Ling 1
114 Mao, Liyuan 1
115 Wang, Deli 1
116 Yang, Yanhui 1
117 Song, Xiaohui 1
118 Paik, Ungyu 1
119 Song, Taeseup 1
120 Xu, Xin 1
121 Zheng, Lingxia 1
122 Qiao, Shi Zhang 1
123 Fan, Zhaoyang 1
124 Yang, Xiao Hua 1
125 Yang, Hua Gui 1
126 Yu, Demei 1
127 Li, Nan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 11
3 2556 24
4 2555 51
5 2554 8
6 2553 11
7 2552 6
8 2551 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 One-pot synthesis of Pt-Co alloy nanowire assemblies with tunable composition and enhanced electrocatalytic properties
2 Rutile TiO2 submicroboxes with superior lithium storage properties
3 Formation of nickel sulfide nanoframes from metal-organic frameworks with enhanced pseudocapacitive and electrocatalytic properties
ปี พ.ศ. 2557
4 Mixed transition-metal oxides : design, synthesis, and energy-related applications
5 Hierarchical MoS2 shells supported on carbon spheres for highly reversible lithium storage
6 Formation of mesoporous heterostructured BiVO4/Bi2S3 hollow discoids with enhanced photoactivity
7 A nanosheets-on-channel architecture constructed from MoS 2 and CMK-3 for high-capacity and long-cycle-life lithium storage
8 General synthesis of multi-shelled mixed metal oxide hollow spheres with superior lithium storage properties
9 TiO2 hollow spheres composed of highly crystalline nanocrystals exhibit superior lithium storage properties
10 Hierarchical α-MnO 2 nanowires@Ni1-xMnxOy nanoflakes core-shell nanostructures for supercapacitors
11 One-pot magnetic field induced formation of Fe3O4/C composite microrods with enhanced lithium storage capability
12 Preparation of carbon-coated NiCo2O4@SnO2 hetero-nanostructures and their reversible lithium storage properties
13 General formation of MS (M = Ni, Cu, Mn) box-in-box hollow structures with enhanced pseudocapacitive properties
14 Self-templated formation of uniform NiCo2O4 hollow spheres with complex interior structures for lithium-ion batteries and supercapacitors
ปี พ.ศ. 2556
15 Controlled growth of NiCo2O4 nanorods and ultrathin nanosheets on carbon nanofibers for high-performance supercapacitors
16 Mesoporous single-crystal CoSn(OH)6 hollow structures with multilevel interiors
17 A flexible TiO 2 (B)-based battery electrode with superior power rate and ultralong cycle life
18 Uniform V2O5 nanosheet-assembled hollow microflowers with excellent lithium storage properties
19 Ultrathin and ultralong single-crystal platinum nanowire assemblies with highly stable electrocatalytic cctivity
20 Additive-free synthesis of 3D porous V2O5 hierarchical microspheres with enhanced lithium storage properties
21 TiO2 nanotube arrays grafted with Fe2O3 hollow nanorods as integrated electrodes for lithium-ion batteries
22 Amorphous CoSnO3@C nanoboxes with superior lithium storage capability
23 Template-free synthesis of VO2 hollow microspheres with various interiors and their conversion into V2O5 for lithium-ion batteries
24 Template-free synthesis of hierarchical vanadium-glycolate hollow microspheres and their conversion to V2O5 with improved lithium storage capability
25 Synthesis of one-dimensional hierarchical NiO hollow nanostructures with enhanced supercapacitive performance
26 Carbon-coated CdS petalous nanostructures with enhanced photostability and photocatalytic activity
27 Defect-rich MoS2 ultrathin nanosheets with additional active edge sites for enhanced electrocatalytic hydrogen evolution
28 Embedding sulfur in MOF-derived microporous carbon polyhedrons for lithium-sulfur batteries
29 General solution growth of mesoporous NiCo2O4 nanosheets on various conductive substrates as high-performance electrodes for supercapacitors
30 Hierarchical tubular structures constructed by carbon-coated SnO2 nanoplates for highly reversible lithium storage
31 Mesoporous Li4Ti5O12 hollow spheres with enhanced lithium storage capability
32 Self-supported construction of uniform Fe3O4 hollow microspheres from nanoplate building blocks
33 SnO2-based nanomaterials : synthesis and application in lithium-ion batteries
34 Strongly coupled NiCo2O4-rGO hybrid nanosheets as a methanol-tolerant electrocatalyst for the oxygen reduction reaction
35 Template-assisted formation of rattle-type V2O5 hollow microspheres with enhanced lithium storage properties
36 Formation of NixCo3−xS4 hollow nanoprisms with enhanced pseudocapacitive properties
37 A flexible TiO2(B)-based battery electrode with superior power rate and ultralong cycle life
38 Iron-oxide-based advanced anode materials for lithium-ion batteries
ปี พ.ศ. 2555
39 Template-free formation of uniform urchin-like α-FeOOH hollow spheres with superior capability for water treatment
40 Double-shelled CoMn2O4 hollow microcubes as high-capacity anodes for lithium-ion batteries.
41 TiO2 nanocages : fast synthesis, interior functionalization and improved lithium storage properties
42 Titania nanosheets hierarchically assembled on carbon nanotubes as high-rate anodes for lithium-ion batteries
43 Synthesis of uniform layered protonated titanate hierarchical spheres and their transformation to anatase TiO2 for lithium-ion batteries
44 Silver nanoparticles deposited layered double hydroxide nanoporous coatings with excellent antimicrobial activities
45 Mesoporous Co3O4 and CoO@C topotactically transformed from chrysanthemum-like Co(CO3)0.5(OH)·0.11H2O and their lithium-storage properties
46 Direct synthesis of anatase TiO2 nanowires with enhanced photocatalytic activity
47 Metal oxide hollow nanostructures for lithium-ion batteries
48 One-step synthesis of SnO2 and TiO2 hollow nanostructures with various shapes and their enhanced lithium storage properties
49 Green synthesis of NiO nanobelts with exceptional pseudo-capacitive properties
50 Self-supported interconnected Pt nanoassemblies as highly stable electrocatalysts for low-temperature fuel cells
51 One-pot synthesis of ultra-light nickel nanofoams composed of nanowires and their transformation into various functional nanofoams
52 Synthesis of hierarchical three-dimensional vanadium oxide microstructures as high-Capacity cathode materials for lithium-ion batteries
53 Synthesis of MoS2–C one-dimensional nanostructures with improved lithium storage properties
54 Formation of 1D hierarchical structures composed of Ni3S2 nanosheets on CNTs backbone for supercapacitors and photocatalytic H2 production
55 Hierarchically structured Pt/CNT@TiO2 nanocatalysts with ultrahigh stability for low-temperature fuel cells
56 Ultrathin mesoporous NiCo2O4 nanosheets supported on Ni foam as advanced electrodes for supercapacitors
57 Flexible hybrid paper made of monolayer Co3O4 microsphere arrays on rGO/CNTs and their application in electrochemical capacitors
58 Formation of ZnMn2O4 ball-in-ball hollow microspheres as a high-performance anode for lithium-ion batteries
59 Recent advances in metal oxide-based electrode architecture design for electrochemical energy storage
60 Direct synthesis of anatase TiO2 nanowires with enhanced photocatalytic activity
61 A magnetically separable photocatalyst based on nest-like γ-Fe2O3/ZnO double-shelled hollow structures with enhanced photocatalytic activity
62 Facile synthesis of hierarchical MoS2 microspheres composed of few-layered nanosheets and their lithium storage properties
63 Nanostructured metal oxide-based materials as advanced anodes for lithium-ion batteries
64 Porous Co3O4 nanowires derived from long Co(CO3)0.5(OH)·0.11H2O nanowires with improved supercapacitive properties
65 Synthesis of phase-pure SnO2 nanosheets with different organized structures and their lithium storage properties
66 Facile synthesis of carbon-coated MoS2 nanorods with enhanced lithium storage properties
67 Formation of Pt-TiO2-rGO 3-phase junctions with significantly enhanced electro-activity for methanol oxidation
68 Unusual CoS2 ellipsoids with anisotropic tube-like cavities and their application in supercapacitors
69 SnO2 and TiO2 nanosheets for lithium-ion batteries
70 One-pot synthesis of cubic PtCu 3 nanocages with enhanced electrocatalytic activity for the methanol oxidation reaction
71 Formation of Fe2O3 microboxes with hierarchical shell structures from metal–organic frameworks and their lithium storage properties
72 α-Fe2O3-mediated growth and carbon nanocoating of ultrafine SnO2 nanorods as anode materials for Li-ion batteries
73 The comparative lithium storage properties of urchin-like hematite spheres : hollow vs. solid
74 Sandwich-structured TiO2-Pt-graphene ternary hybrid electrocatalysts with high efficiency and stability
75 Facile preparation of ZnMn2O4 hollow microspheres as high-capacity anodes for lithium-ion batteries
76 Arrays of ultrafine CuS nanoneedles supported on a CNT backbone for application in supercapacitors
77 Confining sulfur in double-shelled hollow carbon spheres for lithium-sulfur batteries
78 LiNi0.5Mn1.5O4 hollow structures as high-performance cathodes for lithium-ion batteries
79 Microwave-assisted synthesis of porous Ag2S-Ag hybrid nanotubes with high visible-light photocatalytic activity
80 Unusual formation of single-crystal manganese sulfide microboxes co-mediated by the cubic crystal structure and shape
81 Hydrothermal synthesis and electrochemical properties of α-MoO3 nanobelts used as cathode materials for Li-ion batteries
82 Synthesis of uniform layered protonated titanate hierarchical spheres and their transformation to anatase TiO2 for lithium-ion batteries
83 Titania nanosheets hierarchically assembled on carbon nanotubes as high-rate anodes for lithium-ion batteries
84 Assembling carbon-coated α-Fe2O3 hollow nanohorns on the CNT backbone for superior lithium storage capability
85 DNA-directed growth of FePO4 nanostructures on carbon nanotubes to achieve nearly 100% theoretical capacity for lithium-ion batteries
86 Growth of ultrathin mesoporous Co3O4 nanosheet arrays on Ni foam for high-performance electrochemical capacitors
87 Single-crystalline NiCo2O4 nanoneedle arrays grown on conductive substrates as binder-free electrodes for high-performance supercapacitors
88 Highly efficient removal of organic dyes from waste water using hierarchical NiO spheres with high surface area
89 Ultralong α-MoO3 nanobelts : synthesis and effect of binder choice on their lithium storage properties
ปี พ.ศ. 2554
90 Formation of SnO2 hollow nanospheres inside mesoporous silica nanoreactors
91 Sandwich-like, stacked ultrathin titanate nanosheets for ultrafast lithium storage
92 Glucose-assisted growth of MoS2 nanosheets on CNT backbone for improved lithium storage properties
93 One-dimensional hierarchical structures composed of novel metal oxide nanosheets on a carbon nanotube backbone and their lithium-storage properties
94 Building hematite nanostructures by oriented attachment
95 A hierarchically nanostructured composite of MnO2/conjugated polymer/graphene for high-performance lithium ion batteries
96 CNTs@SnO2@carbon coaxial nanocables with high mass fraction of SnO2 for improved lithium storage
97 Facile synthesis of metal oxide/reduced graphene oxide hybrids with high lithium storage capacity and stable cyclability
ปี พ.ศ. 2553
98 Biointerface by cell growth on layered graphene–artificial peroxidase–protein nanostructure for in situ quantitative molecular detection
99 Shape-controlled synthesis of cobalt-based nanocubes, nanodiscs, and nanoflowers and their comparative lithium-storage properties
100 Engineering nonspherical hollow structures with complex interiors by template-engaged redox etching
101 Top-down fabrication of α-Fe2O3 single-crystal nanodiscs and microparticles with tunable porosity for largely improved lithium storage properties
102 Constructing hierarchical spheres from large ultrathin anatase TiO2 nanosheets with nearly 100% exposed (001) facets for fast reversible lithium storage
103 Porous spheres assembled from polythiophene (PTh)-coated ultrathin MnO2 nanosheets with enhanced lithium storage capabilities
104 Fast synthesis of α-MoO3 nanorods with controlled aspect ratios and their enhanced lithium storage capabilities
105 Shape-controlled synthesis of MnO2 nanostructures with enhanced electrocatalytic activity for oxygen reduction
106 Controlled synthesis of Sb nanostructures and their conversion to CoSb3 nanoparticle chains for li-ion battery electrodes
107 Synthesis, characterization, and lithium storage capability of AMoO4 (A = Ni, Co) nanorods
108 High-performance biofuel cell made with hydrophilic ordered mesoporous carbon as electrode material
ปี พ.ศ. 2552
109 Designed synthesis of coaxial SnO2@carbon hollow nanospheres for highly reversible lithium storage.
110 SnO2 nanoparticles with controlled carbon nanocoating as high-capacity anode materials for lithium-ion batteries
111 Fabrication of core−shell structure of M@C (M=Se, Au, Ag2Se) and transformation to yolk−shell structure by electron beam irradiation or vacuum annealing.
112 One-pot synthesis of carbon-coated SnO2 nanocolloids with improved reversible lithium storage properties
113 The superior lithium storage capabilities of ultra-fine rutile TiO2 nanoparticles
114 Anatase TiO2 nanosheet : an ideal host structure for fast and efficient lithium insertion/extraction
ปี พ.ศ. 2551
115 Hollow micro-/nanostructures : synthesis and applications.
116 Preparation of SnO2/carbon composite hollow spheres and their lithium storage properties.