ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Long, Qing
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Dong, Xiaochen 2
2 Huang, Wei 2
3 Chen, Peng 2
4 Zhang, Wenjing 1
5 Wei, Ang 1
6 Wang, Jing 1
7 Huang, Yinxi 1
8 Chan-Park, Mary B. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2