ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Lolli S.
หน่วยงาน National Institute Of Oceanography (NIO), India
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wang, Rong 10
2 Fane, Anthony Gordon 4
3 Setiawan, Laurentia 4
4 Wantana N. 3
5 Kaewjaeng S. 3
6 Kaewkhao J. 3
7 Sriboonchitta S. 3
8 Theera-Umpon N. 3
9 Kim H. 3
10 Kothan S. 3
11 Liu, Chang 3
12 Kesavulu C. 3
13 Hoi A. 2
14 Huq M. 2
15 An Y. 2
16 Kandane-Rathnayake R. 2
17 Sockalingam S. 2
18 Wu Y. 2
19 Lau C. 2
20 Louthrenoo W. 2
21 Li Z. 2
22 Chan M. 2
23 Golder V. 2
24 O'Neill S. 2
25 Chen C. 2
26 Goldblatt F. 2
27 Nikpour M. 2
28 Morand E. 2
29 Hamijoyo L. 2
30 Zamora L. 2
31 Franklyn K. 2
32 Morton S. 2
33 Navarra S. 2
34 Lateef A. 2
35 Mok M. 2
36 Bautista D. 2
37 Chan E. 2
38 Rush A.J. 2
39 Kampuansai J. 2
40 Chua H.C. 2
41 Fang Y. 2
42 Hong J.P. 2
43 Lee C. 2
44 Tian-mei S. 2
45 Liu C.-Y. 2
46 Kangwanpong D. 2
47 Bae J.N. 2
48 Krantz, William B. 2
49 Kim K. 2
50 Srisurapanont M. 2
51 Udomratn P. 2
52 Chen J. 2
53 George T. 2
54 Chou, Shuren 2
55 Kim S. 2
56 Fang, Wangxi 2
57 Jin L. 2
58 Sinha A. 1
59 Wykrzykowska J. 1
60 De Winter R. 1
61 Dijkstra J. 1
62 Suryadi H. 1
63 Sidek M.R. 1
64 Zheng Y. 1
65 Sugano S. 1
66 Sudoyo H. 1
67 Sandraling Y. 1
68 Salvador J.M. 1
69 Cavalcante R. 1
70 Kimura T. 1
71 Onuma Y. 1
72 Sakaki Y. 1
73 Scaria V. 1
74 Serruys P. 1
75 Tateishi H. 1
76 Lin N. 1
77 Wu J.-Y. 1
78 Tsay S. 1
79 Wang H. 1
80 Chuang M. 1
81 Xiao H. 1
82 Tenekecioglu E. 1
83 Xu S. 1
84 Yu J. 1
85 Wang E. 1
86 Wang S. 1
87 Chantara S. 1
88 Tabbada K.A. 1
89 Eggermont J. 1
90 Tan A. 1
91 Tokunaga K. 1
92 Villamor L.P. 1
93 Pani S. 1
94 Suzuki Y. 1
95 Nishijima F. 1
96 Sriplung H. 1
97 Marzuki S. 1
98 Martin N. 1
99 Mitchell W. 1
100 Suwanrungruang K. 1
101 Naritomi K. 1
102 Shin H. 1
103 Mukerji M. 1
104 Pazos E. 1
105 Mandapati K.K. 1
106 Wang B.H. 1
107 Liu E.T. 1
108 Radzi A. 1
109 Chen K. 1
110 Majumder P.P. 1
111 Sumitsawan Y. 1
112 Kelly D.J. 1
113 Lee J. 1
114 Alvarez L. 1
115 Ledgerd R. 1
116 Baptiste S. 1
117 Pihlar Z. 1
118 Lee A. 1
119 Suwannasom P. 1
120 Abdelghani M. 1
121 Phipps M.E. 1
122 Sotomi Y. 1
123 Shih J. 1
124 Ikiugu M. 1
125 Tan S. 1
126 Cibule L. 1
127 Kang J. 1
128 Maltsev S. 1
129 Salto-Tellez M. 1
130 Tsao M. 1
131 Mlambo T. 1
132 Png E. 1
133 Elharrar V. 1
134 Pakkad G. 1
135 Kondo T. 1
136 Tsumura Y. 1
137 Ueno S. 1
138 Ng K. 1
139 Masuda S. 1
140 Norwati M. 1
141 Tani N. 1
142 Nishimura S. 1
143 Min H. 1
144 Man K. 1
145 Waller H. 1
146 Sherman S. 1
147 Lim E. 1
148 Leach M. 1
149 Lee E. 1
150 An H. 1
151 Shim H. 1
152 Niiyama K. 1
153 Yagihashi T. 1
154 Yang J. 1
155 Kaewnuam E. 1
156 Samsudin M. 1
157 Sriphetcharawut S. 1
158 Shi Y. 1
159 Coppola S. 1
160 Thongprasert S. 1
161 Mackenzie L. 1
162 Rhee S. 1
163 Abd Rahman K. 1
164 Kim C. 1
165 Otani T. 1
166 Wang Z. 1
167 Numata S. 1
168 Farkoush S. 1
169 Jung H. 1
170 Okuda T. 1
171 Moore A. 1
172 London A. 1
173 Chaipimonplin,T. 1
174 Dai J. 1
175 Zilfalil B.A. 1
176 Hughes J. 1
177 Kneale,P.E. 1
178 Piwowar-Manning E. 1
179 Mayer K. 1
180 Celentano D. 1
181 Srithanaviboonchai K. 1
182 Zhao G. 1
183 Pérez C. 1
184 Shugart Y.Y. 1
185 Sleep E. 1
186 Yoo H.-S. 1
187 Tantakitti F. 1
188 Stupp S. 1
189 Yuan W. 1
190 Lucas J. 1
191 Safren S. 1
192 Li M. 1
193 Emel L. 1
194 Cha J. 1
195 Gaydos C. 1
196 Yu X. 1
197 Kelly C. 1
198 Ryu K. 1
199 Hamilton E. 1
200 Kompa A.R. 1
201 Cummings V. 1
202 Limbada M. 1
203 Pathak S. 1
204 Ojikutu B. 1
205 Friedman R. 1
206 Dong M. 1
207 Denoeux T. 1
208 Mimiaga M. 1
209 Yang J.O. 1
210 Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) 1
211 Haslbeck, E. 1
212 Luo X. 1
213 Hadfield, M. 1
214 Holm, E. 1
215 Kavanagh, C. 1
216 Su B. 1
217 Kohrs, D. 1
218 Shi H. 1
219 Kutanan W. 1
220 Cook, A. 1
221 Bah E. 1
222 Bunnath L. 1
223 Baier, R.E. 1
224 Chia, F.-S. 1
225 Aun H.S. 1
226 Samnom H. 1
227 Conte, E. 1
228 Al-Hamdan N. 1
229 Kovach, B. 1
230 Lumyong S. 1
231 Paulus B. 1
232 Sigurdsson, J. 1
233 Photita W. 1
234 Smith, C. 1
235 Assawamakin A. 1
236 Wagh, A. 1
237 Tongsima S. 1
238 Terlizzi, A. 1
239 Schultz, M. 1
240 Bussaban B. 1
241 Mazzella, L. 1
242 McKenzie E.H.C. 1
243 Lee, C. 1
244 Hyde K.D. 1
245 Meyer, A.E. 1
246 Qian, P.-Y. 1
247 Crous P.W. 1
248 Bhurgri Y. 1
249 Sovannary T. 1
250 Xiang Y. 1
251 Ohashi J. 1
252 Ahn Y. 1
253 Oka A. 1
254 Yeole B. 1
255 Padilla C.D. 1
256 Shanta V. 1
257 Ong R. 1
258 Oh S. 1
259 Chia K. 1
260 Swaminathan R. 1
261 Ngamphiw C. 1
262 Sankaranarayanan R. 1
263 Nishida N. 1
264 Hatim A. 1
265 Oh B. 1
266 Brenner H. 1
267 Woo Z. 1
268 Perdigon H.B. 1
269 Yang Z. 1
270 Anil, A.C. 1
271 Wabinga H. 1
272 Esteban D. 1
273 Sawant, S.S. 1
274 Swain, G. 1
275 Laudico A. 1
276 Serey B. 1
277 Yan S. 1
278 Dikshit R. 1
279 Eser S. 1
280 Sulaiman A.H. 1
281 Barboza A. 1
282 Zhang X. 1
283 Nene B. 1
284 Qi X. 1
285 Jayalekshmi P. 1
286 Fuchareon S. 1
287 Zimmerman, R. 1
288 Greaney, Mike 1
289 Jinam T.A. 1
290 Lusby, Paul 1
291 Kennedy G.C. 1
292 ORS 1
293 Kim H.-L. 1
294 Nakagawa H. 1
295 Khurana P. 1
296 Jha P. 1
297 Inoko H. 1
298 Pickard, Ben 1
299 Ho S.-F. 1
300 China Scholarship Council 1
301 Hoh B.P. 1
302 Muir, Walter 1
303 Royal College of Physicians 1
304 Huang W. 1
305 Kalayanamitra K. 1
306 Mizumoto S. 1
307 Kumar V. 1
308 Chang G. 1
309 Li Y.-T. 1
310 Kumfu S. 1
311 Au J. 1
312 Chou T. 1
313 Krum H. 1
314 Lai P.S. 1
315 Kulawonganunchai S. 1
316 Maskos K. 1
317 Kimm K. 1
318 Sugahara K. 1
319 Kim W.-Y. 1
320 Hama Y. 1
321 Kimura R. 1
322 Koike T. 1
323 Sumi T. 1
324 Han J. 1
325 Blackwood, Douglas 1
326 Bhak J. 1
327 Debowski, Marcin 1
328 Ahmed I. 1
329 Li, Kang 1
330 Brahmachari S.K. 1
331 She, Qianhong 1
332 Calacal G.C. 1
333 Tang, Chuyang Y. 1
334 Yang, Xing 1
335 Abdulla M.A. 1
336 Jung J. 1
337 Zupo, V. 1
338 Niikawa N. 1
339 Srikummool M. 1
340 Wang Y. 1
341 Seielstad M. 1
342 Palittapongarnpim P. 1
343 Chaurasia A. 1
344 Chew, Sing Yian 1
345 Qiu, L. 1
346 Delfin F.C. 1
347 Wierschem, Keola 1
348 Edo J. 1
349 Zheng, Y. J. 1
350 Gojobori T. 1
351 Ferreira, Fernanda 1
352 Ghang H. 1
353 De Ungria M.C.A. 1
354 Sengupta, Pinaki 1
355 Chen Y.-T. 1
356 Aid, Rachida 1
357 Chen C.-H. 1
358 Visage, Catherine Le 1
359 Chu J. 1
360 Cutiongco-de La Paz E.M.C. 1
361 Rajabzadeh, Saeid 1
362 Lee J.-Y. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 10
2 2559 9
3 2557 7
4 2556 3
5 2555 5
6 2554 5
7 2553 2
8 2552 1
9 2550 3
10 2548 2
11 2543 1
12 2530 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Optical spectroscopy and emission properties of Ho3 +-doped gadolinium calcium silicoborate glasses for visible luminescent device applications
2 How Strong is the Relationship Among Gold and USD Exchange Rates? Analytics Based on Structural Change Models
3 Evaluating and Comparing Soft Partitions: an Approach Based on Dempster-Shafer Theory
4 Analysis of a similarity measure for non-overlapped data
5 Face recognition technology development with Gabor, PCA and SVM methodology under illumination normalization condition
6 Association of the lupus low disease activity state (LLDAS) with health-related quality of life in a multinational prospective study
7 Pair trading based on quantile forecasting of smooth transition GARCH models
8 Power factor improvement of distribution system with EV chargers based on SMC method for SVC
9 Spectroscopic investigations of Nd3+doped gadolinium calcium silica borate glasses for the NIR emission at 1059 nm
10 International occupational therapy research priorities: A delphi study
ปี พ.ศ. 2559
11 Frequency and predictors of the lupus low disease activity state in a multi-national and multi-ethnic cohort
12 Quantitative assessment of the stent/scaffold strut embedment analysis by optical coherence tomography
13 Assessment of aerosol optical property and radiative effect for the layer decoupling cases over the northern South China Sea during the 7-SEAS/Dongsha Experiment
14 Nucleation and growth of ordered arrays of silver nanoparticles on peptide nanofibers: Hybrid nanostructures with antimicrobial properties
15 Community cultural norms, stigma and disclosure to sexual partners among women living with HIV in Thailand, Brazil and Zambia (HPTN 063)
16 Data analysis with fuzzy measure on intuitionistic fuzzy sets
17 Influence of Er3+ion concentration on optical and photoluminescence properties of Er3+-doped gadolinium-calcium silica borate glasses
18 EMG pattern classification by split and merge deep belief network
19 Selective logging simulations and male fecundity variation support customisation of management regimes for specific groups of dipterocarp species in Peninsular Malaysia
ปี พ.ศ. 2557
20 Preparation of low-pressure water softening hollow fiber membranes by polyelectrolyte deposition with two bilayers
21 Magnetic phases in the S=1 Shastry-Sutherland model with uniaxial anisotropy
22 Design of frequency-interleaved ADC with mismatch compensation
23 Mixed polyamide-based composite nanofiltration hollow fiber membranes with improved low-pressure water softening capability
24 Enhanced hollow fiber membrane performance via semi-dynamic layer-by-layer polyelectrolyte inner surface deposition for nanofiltration and forward osmosis applications
25 An updated phylogeny of the human Y-chromosome lineage O2a-M95 with novel SNPs
26 Differences in psychiatric symptoms among Asian patients with depression: A multi-country cross-sectional study
ปี พ.ศ. 2556
27 Clinical features of depression in Asia: Results of a large prospective, cross-sectional study
28 Dual layer composite nanofiltration hollow fiber membranes for low-pressure water softening
29 Subtotal nephrectomy accelerates pathological cardiac remodeling post-myocardial infarction: Implications for cardiorenal syndrome
ปี พ.ศ. 2555
30 Fabrication of layer-by-layer assembled FO hollow fiber membranes and their performances using low concentration draw solutions
31 Explorations of delamination and irregular structure in poly(amide-imide)-polyethersulfone dual layer hollow fiber membranes
32 Explorations of delamination and irregular structure in poly(amide-imide)-polyethersulfone dual layer hollow fiber membranes
33 Novel dual-layer hollow fiber membranes applied for forward osmosis process
34 Biomimicking polysaccharide nanofibers promote vascular phenotypes : a potential application for vascular tissue engineering
ปี พ.ศ. 2554
35 Thin-film composite hollow fiber membranes for Pressure Retarded Osmosis (PRO) process with high power density
36 Transcriptional regulation of neurodevelopmental and metabolic pathways by the psychiatric illness candidate gene NPAS3
37 Total synthesis of (±)-Merrilactone A and (±)-Anislactone A
38 Improving neural network for flood forecasting using radar data on the Upper Ping River
39 Clinical and testing protocols for the analysis of epidermal growth factor receptor mutations in East Asian patients with non-small cell lung cancer: A combined clinical-molecular pathological approach
ปี พ.ศ. 2553
40 Performance improvement of PVDF hollow fiber-based membrane distillation process
41 Cancer survival in Africa, Asia, and Central America: a population-based study
ปี พ.ศ. 2552
42 Mapping human genetic diversity in Asia
ปี พ.ศ. 2550
43 Diversity of saprobic microfungi
44 Occurrence of a nonsulfated chondroitin proteoglycan in the dried saliva of Collocalia swiftlets (edible bird's-nest)
45 Eye fixation determined by the visual shape and semantic matches in language-mediated visual search
ปี พ.ศ. 2548
46 การรับรู้ของท้องถิ่นต่อผลกระทบการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีต่อวัฒนธรรมชาวไป๋ ในเขตเมืองเก่ามณฑลปกครองตนเองต้าหลี่ไป๋, ยูนนาน, ประเทศจีน
47 Periodic structure in graded-index multimode fiber.
ปี พ.ศ. 2543
48 Biofouling and barnacle adhesion data for fouling-release coatings subjected to static immersion at seven marine sites
ปี พ.ศ. 2530
49 Computer data base assessment of masonry bridges.