ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Loh S.
หน่วยงาน National Institute Of Oceanography (NIO), India
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wang, Rong 10
2 Fane, Anthony Gordon 4
3 Setiawan, Laurentia 4
4 Kaewjaeng S. 3
5 Sriboonchitta S. 3
6 Wantana N. 3
7 Theera-Umpon N. 3
8 Liu, Chang 3
9 Kaewkhao J. 3
10 Kesavulu C. 3
11 Kothan S. 3
12 Kim H. 3
13 Kim K. 2
14 George T. 2
15 Srisurapanont M. 2
16 Krantz, William B. 2
17 Udomratn P. 2
18 Kim S. 2
19 Hong J.P. 2
20 Morand E. 2
21 Fang, Wangxi 2
22 Chou, Shuren 2
23 Chen J. 2
24 Rush A.J. 2
25 Nikpour M. 2
26 Kampuansai J. 2
27 Kangwanpong D. 2
28 Jin L. 2
29 Chan E. 2
30 Bautista D. 2
31 Bae J.N. 2
32 Fang Y. 2
33 Chua H.C. 2
34 Liu C.-Y. 2
35 Tian-mei S. 2
36 Golder V. 2
37 Kandane-Rathnayake R. 2
38 Hoi A. 2
39 Huq M. 2
40 Chan M. 2
41 Wu Y. 2
42 Lee C. 2
43 Goldblatt F. 2
44 Chen C. 2
45 Louthrenoo W. 2
46 An Y. 2
47 Li Z. 2
48 Morton S. 2
49 Navarra S. 2
50 Hamijoyo L. 2
51 O'Neill S. 2
52 Franklyn K. 2
53 Zamora L. 2
54 Lateef A. 2
55 Mok M. 2
56 Lau C. 2
57 Sockalingam S. 2
58 Blackwood, Douglas 1
59 Woo Z. 1
60 Han J. 1
61 China Scholarship Council 1
62 Pickard, Ben 1
63 Gojobori T. 1
64 Eser S. 1
65 Ho S.-F. 1
66 Barboza A. 1
67 Zheng, Y. J. 1
68 Edo J. 1
69 Qiu, L. 1
70 Hoh B.P. 1
71 Yeole B. 1
72 Xiang Y. 1
73 Shanta V. 1
74 Ghang H. 1
75 Ferreira, Fernanda 1
76 Lusby, Paul 1
77 Greaney, Mike 1
78 Esteban D. 1
79 Jinam T.A. 1
80 Kennedy G.C. 1
81 Laudico A. 1
82 Delfin F.C. 1
83 Khurana P. 1
84 ORS 1
85 Wabinga H. 1
86 Jha P. 1
87 Jayalekshmi P. 1
88 Huang W. 1
89 Muir, Walter 1
90 Royal College of Physicians 1
91 Inoko H. 1
92 Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) 1
93 Dikshit R. 1
94 Nene B. 1
95 Sumitsawan Y. 1
96 Martin N. 1
97 Bhak J. 1
98 Debowski, Marcin 1
99 Li, Kang 1
100 Brahmachari S.K. 1
101 Calacal G.C. 1
102 Tang, Chuyang Y. 1
103 Sriplung H. 1
104 Bhurgri Y. 1
105 Ahmed I. 1
106 Chou T. 1
107 Seielstad M. 1
108 Au J. 1
109 Radzi A. 1
110 Abdulla M.A. 1
111 Yang, Xing 1
112 Chen K. 1
113 Suwanrungruang K. 1
114 She, Qianhong 1
115 Rajabzadeh, Saeid 1
116 Brenner H. 1
117 Chu J. 1
118 Cutiongco-de La Paz E.M.C. 1
119 Chia K. 1
120 Ahn Y. 1
121 De Ungria M.C.A. 1
122 Sengupta, Pinaki 1
123 Visage, Catherine Le 1
124 Swaminathan R. 1
125 Chew, Sing Yian 1
126 Shin H. 1
127 Chaurasia A. 1
128 Chen C.-H. 1
129 Sankaranarayanan R. 1
130 Chen Y.-T. 1
131 Aid, Rachida 1
132 Wierschem, Keola 1
133 Marzuki S. 1
134 Sovannary T. 1
135 Swain, G. 1
136 Serey B. 1
137 Baier, R.E. 1
138 Bunnath L. 1
139 Conte, E. 1
140 Aun H.S. 1
141 Chia, F.-S. 1
142 Sawant, S.S. 1
143 Yang Z. 1
144 Perdigon H.B. 1
145 Padilla C.D. 1
146 Ong R. 1
147 Sulaiman A.H. 1
148 Zhang X. 1
149 Anil, A.C. 1
150 Yan S. 1
151 Qi X. 1
152 Samnom H. 1
153 Cook, A. 1
154 Lee, C. 1
155 Lumyong S. 1
156 Kovach, B. 1
157 McKenzie E.H.C. 1
158 Mazzella, L. 1
159 Crous P.W. 1
160 Meyer, A.E. 1
161 Hyde K.D. 1
162 Su B. 1
163 Kohrs, D. 1
164 Luo X. 1
165 Hadfield, M. 1
166 Kutanan W. 1
167 Haslbeck, E. 1
168 Holm, E. 1
169 Shi H. 1
170 Kavanagh, C. 1
171 Oka A. 1
172 Ohashi J. 1
173 Koike T. 1
174 Sumi T. 1
175 Kimura R. 1
176 Maskos K. 1
177 Kulawonganunchai S. 1
178 Kumfu S. 1
179 Kumar V. 1
180 Li Y.-T. 1
181 Hama Y. 1
182 Kimm K. 1
183 Kalayanamitra K. 1
184 Bah E. 1
185 Kim H.-L. 1
186 Al-Hamdan N. 1
187 Mizumoto S. 1
188 Sugahara K. 1
189 Kim W.-Y. 1
190 Lai P.S. 1
191 Krum H. 1
192 Naritomi K. 1
193 Mukerji M. 1
194 Mitchell W. 1
195 Ngamphiw C. 1
196 Nishida N. 1
197 Oh S. 1
198 Oh B. 1
199 Hatim A. 1
200 Palittapongarnpim P. 1
201 Nishijima F. 1
202 Liu E.T. 1
203 Kompa A.R. 1
204 Lee J.-Y. 1
205 Wang B.H. 1
206 Majumder P.P. 1
207 Mandapati K.K. 1
208 Kelly D.J. 1
209 Nakagawa H. 1
210 Norwati M. 1
211 Eggermont J. 1
212 Suzuki Y. 1
213 Kimura T. 1
214 Tabbada K.A. 1
215 Chantara S. 1
216 Pani S. 1
217 Tokunaga K. 1
218 Tan A. 1
219 Suryadi H. 1
220 Zheng Y. 1
221 Wykrzykowska J. 1
222 Sidek M.R. 1
223 Tateishi H. 1
224 Sinha A. 1
225 De Winter R. 1
226 Sugano S. 1
227 Dijkstra J. 1
228 Sudoyo H. 1
229 Villamor L.P. 1
230 Wang S. 1
231 Sleep E. 1
232 Yang J.O. 1
233 Pazos E. 1
234 Shugart Y.Y. 1
235 Pérez C. 1
236 Yuan W. 1
237 Tantakitti F. 1
238 Yoo H.-S. 1
239 Xu S. 1
240 Yu J. 1
241 Wang H. 1
242 Lin N. 1
243 Wang E. 1
244 Tsay S. 1
245 Wu J.-Y. 1
246 Xiao H. 1
247 Chuang M. 1
248 Scaria V. 1
249 Serruys P. 1
250 Alvarez L. 1
251 Lee J. 1
252 Coppola S. 1
253 Kang J. 1
254 Cibule L. 1
255 Salto-Tellez M. 1
256 Maltsev S. 1
257 Tan S. 1
258 Thongprasert S. 1
259 Mackenzie L. 1
260 Samsudin M. 1
261 Rhee S. 1
262 Abd Rahman K. 1
263 Kaewnuam E. 1
264 Yang J. 1
265 Shi Y. 1
266 Sriphetcharawut S. 1
267 Mlambo T. 1
268 Tsao M. 1
269 Tenekecioglu E. 1
270 Png E. 1
271 Abdelghani M. 1
272 Sakaki Y. 1
273 Cavalcante R. 1
274 Sandraling Y. 1
275 Onuma Y. 1
276 Salvador J.M. 1
277 Phipps M.E. 1
278 Sotomi Y. 1
279 Pihlar Z. 1
280 Shih J. 1
281 Ikiugu M. 1
282 Baptiste S. 1
283 Ledgerd R. 1
284 Suwannasom P. 1
285 Lee A. 1
286 Stupp S. 1
287 Zhao G. 1
288 Wang Z. 1
289 Yagihashi T. 1
290 Niiyama K. 1
291 Otani T. 1
292 Kim C. 1
293 Okuda T. 1
294 Farkoush S. 1
295 Numata S. 1
296 Masuda S. 1
297 Tani N. 1
298 Tsumura Y. 1
299 Nishimura S. 1
300 Min H. 1
301 Kondo T. 1
302 Pakkad G. 1
303 Ng K. 1
304 Ueno S. 1
305 Jung H. 1
306 Qian, P.-Y. 1
307 Zimmerman, R. 1
308 Fuchareon S. 1
309 Wagh, A. 1
310 Niikawa N. 1
311 Zupo, V. 1
312 Wang Y. 1
313 Srikummool M. 1
314 Jung J. 1
315 Tongsima S. 1
316 Terlizzi, A. 1
317 Photita W. 1
318 Schultz, M. 1
319 Bussaban B. 1
320 Sigurdsson, J. 1
321 Paulus B. 1
322 Assawamakin A. 1
323 Smith, C. 1
324 Lee E. 1
325 An H. 1
326 Ojikutu B. 1
327 Safren S. 1
328 Lucas J. 1
329 Pathak S. 1
330 Limbada M. 1
331 Mimiaga M. 1
332 Dong M. 1
333 Friedman R. 1
334 Piwowar-Manning E. 1
335 Mayer K. 1
336 Dai J. 1
337 Zilfalil B.A. 1
338 Srithanaviboonchai K. 1
339 Chaipimonplin,T. 1
340 Hughes J. 1
341 Celentano D. 1
342 Kneale,P.E. 1
343 Denoeux T. 1
344 Cummings V. 1
345 Sherman S. 1
346 Moore A. 1
347 London A. 1
348 Waller H. 1
349 Man K. 1
350 Shim H. 1
351 Leach M. 1
352 Lim E. 1
353 Kelly C. 1
354 Ryu K. 1
355 Emel L. 1
356 Cha J. 1
357 Elharrar V. 1
358 Li M. 1
359 Gaydos C. 1
360 Hamilton E. 1
361 Yu X. 1
362 Chang G. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 10
2 2559 9
3 2557 7
4 2556 3
5 2555 5
6 2554 5
7 2553 2
8 2552 1
9 2550 3
10 2548 2
11 2543 1
12 2530 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Optical spectroscopy and emission properties of Ho3 +-doped gadolinium calcium silicoborate glasses for visible luminescent device applications
2 How Strong is the Relationship Among Gold and USD Exchange Rates? Analytics Based on Structural Change Models
3 Evaluating and Comparing Soft Partitions: an Approach Based on Dempster-Shafer Theory
4 Analysis of a similarity measure for non-overlapped data
5 Face recognition technology development with Gabor, PCA and SVM methodology under illumination normalization condition
6 Association of the lupus low disease activity state (LLDAS) with health-related quality of life in a multinational prospective study
7 Pair trading based on quantile forecasting of smooth transition GARCH models
8 Power factor improvement of distribution system with EV chargers based on SMC method for SVC
9 Spectroscopic investigations of Nd3+doped gadolinium calcium silica borate glasses for the NIR emission at 1059 nm
10 International occupational therapy research priorities: A delphi study
ปี พ.ศ. 2559
11 Frequency and predictors of the lupus low disease activity state in a multi-national and multi-ethnic cohort
12 Quantitative assessment of the stent/scaffold strut embedment analysis by optical coherence tomography
13 Assessment of aerosol optical property and radiative effect for the layer decoupling cases over the northern South China Sea during the 7-SEAS/Dongsha Experiment
14 Nucleation and growth of ordered arrays of silver nanoparticles on peptide nanofibers: Hybrid nanostructures with antimicrobial properties
15 Community cultural norms, stigma and disclosure to sexual partners among women living with HIV in Thailand, Brazil and Zambia (HPTN 063)
16 Data analysis with fuzzy measure on intuitionistic fuzzy sets
17 Influence of Er3+ion concentration on optical and photoluminescence properties of Er3+-doped gadolinium-calcium silica borate glasses
18 EMG pattern classification by split and merge deep belief network
19 Selective logging simulations and male fecundity variation support customisation of management regimes for specific groups of dipterocarp species in Peninsular Malaysia
ปี พ.ศ. 2557
20 Preparation of low-pressure water softening hollow fiber membranes by polyelectrolyte deposition with two bilayers
21 Magnetic phases in the S=1 Shastry-Sutherland model with uniaxial anisotropy
22 Design of frequency-interleaved ADC with mismatch compensation
23 Mixed polyamide-based composite nanofiltration hollow fiber membranes with improved low-pressure water softening capability
24 Enhanced hollow fiber membrane performance via semi-dynamic layer-by-layer polyelectrolyte inner surface deposition for nanofiltration and forward osmosis applications
25 An updated phylogeny of the human Y-chromosome lineage O2a-M95 with novel SNPs
26 Differences in psychiatric symptoms among Asian patients with depression: A multi-country cross-sectional study
ปี พ.ศ. 2556
27 Clinical features of depression in Asia: Results of a large prospective, cross-sectional study
28 Dual layer composite nanofiltration hollow fiber membranes for low-pressure water softening
29 Subtotal nephrectomy accelerates pathological cardiac remodeling post-myocardial infarction: Implications for cardiorenal syndrome
ปี พ.ศ. 2555
30 Fabrication of layer-by-layer assembled FO hollow fiber membranes and their performances using low concentration draw solutions
31 Explorations of delamination and irregular structure in poly(amide-imide)-polyethersulfone dual layer hollow fiber membranes
32 Explorations of delamination and irregular structure in poly(amide-imide)-polyethersulfone dual layer hollow fiber membranes
33 Novel dual-layer hollow fiber membranes applied for forward osmosis process
34 Biomimicking polysaccharide nanofibers promote vascular phenotypes : a potential application for vascular tissue engineering
ปี พ.ศ. 2554
35 Thin-film composite hollow fiber membranes for Pressure Retarded Osmosis (PRO) process with high power density
36 Transcriptional regulation of neurodevelopmental and metabolic pathways by the psychiatric illness candidate gene NPAS3
37 Total synthesis of (±)-Merrilactone A and (±)-Anislactone A
38 Improving neural network for flood forecasting using radar data on the Upper Ping River
39 Clinical and testing protocols for the analysis of epidermal growth factor receptor mutations in East Asian patients with non-small cell lung cancer: A combined clinical-molecular pathological approach
ปี พ.ศ. 2553
40 Performance improvement of PVDF hollow fiber-based membrane distillation process
41 Cancer survival in Africa, Asia, and Central America: a population-based study
ปี พ.ศ. 2552
42 Mapping human genetic diversity in Asia
ปี พ.ศ. 2550
43 Diversity of saprobic microfungi
44 Occurrence of a nonsulfated chondroitin proteoglycan in the dried saliva of Collocalia swiftlets (edible bird's-nest)
45 Eye fixation determined by the visual shape and semantic matches in language-mediated visual search
ปี พ.ศ. 2548
46 การรับรู้ของท้องถิ่นต่อผลกระทบการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีต่อวัฒนธรรมชาวไป๋ ในเขตเมืองเก่ามณฑลปกครองตนเองต้าหลี่ไป๋, ยูนนาน, ประเทศจีน
47 Periodic structure in graded-index multimode fiber.
ปี พ.ศ. 2543
48 Biofouling and barnacle adhesion data for fouling-release coatings subjected to static immersion at seven marine sites
ปี พ.ศ. 2530
49 Computer data base assessment of masonry bridges.