ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Loh, Wei
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Zi-Hui 16
2 Ji, Yun 15
3 Tan, Swee Tiam 15
4 Kyaw, Zabu 13
5 Demir, Hilmi Volkan 13
6 Ju, Zhengang 12
7 Hasanov, Namig 11
8 Sun, Xiao Wei 8
9 Zhao, Zhikun. 8
10 Zhang, Xueliang 8
11 Sun, Xiaowei 7
12 Zhang, Yiping 6
13 Zhu, Binbin 6
14 Lu, Shunpeng 6
15 Zhang, Dao Hua 5
16 Fan, Weijun 5
17 Li,Q. 3
18 Rungsiyakull,C. 3
19 Swain,M.V. 3
20 Volkan Demir, Hilmi 3
21 Zhang, M. 3
22 Tang, Chuyang Y. 3
23 Yoon, Soon Fatt 3
24 Wang, Liancheng 3
25 Bosman, Michel 2
26 Teng, Jing Hua 2
27 Pey, Kin Leong 2
28 Teo, Ee-Chon 2
29 Suthiluk Patumraj 2
30 Wu, X. 2
31 Raghavan, Nagarajan 2
32 Bai, Quan. 2
33 Bundy, Alan 2
34 Chen,J. 2
35 Faculty of Arts, Business, Informatics and Education 2
36 Tang, Maolin 2
37 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 2
38 Qiu, Tian-Xia 2
39 Nijasri Charnnarong 2
40 Zheng, Ke 2
41 Liu, Xinke 2
42 Zhan, Chunlei 2
43 Ju, Zhen Gang 2
44 Yeo, Yee-Chia 2
45 Chan, Kwok Wai 2
46 Qi, Wei 2
47 Wang, S. Z. 2
48 Tan, Leng Seow 2
49 Huang, Z. M. 2
50 Zhang, Xue Liang 2
51 Yan, Ya-Bo 2
52 Ng, Bing Qiang 2
53 Chi, Dong Zhi 2
54 Wang, Ping 2
55 Chen, Kevin Jing 2
56 Tay, Beng Kang 2
57 Shao Y. 1
58 Pun, W. K. 1
59 Rolfe, John, 1959- 1
60 Kinnear, Susan Heather White. 1
61 Yu, Xing Huo. 1
62 Jackson B. 1
63 Liu T. 1
64 Celentano D. 1
65 Stonier, Russel J. 1
66 Sugarman J. 1
67 Surek H. 1
68 Aramrattana A. 1
69 Song, K. 1
70 Donnell D. 1
71 Baoling R. 1
72 Wu, Grant 1
73 Metzger B. 1
74 K. D. Hyde 1
75 J. K. Liu 1
76 Kang B. 1
77 Tian, Yu-Chu 1
78 School of Engineering and Technology (2013-) 1
79 Zhao, Zhikun 1
80 Flint, Nicole. 1
81 Corneli A. 1
82 Rose S. 1
83 Faculty of Sciences, Engineering and Health 1
84 Liping F. 1
85 Gowen, Rebecca. 1
86 Wong, Lydia Helena 1
87 Wang, Youdong 1
88 Hu, Aiqun 1
89 Tiam Tan, Swee 1
90 Rerkasem B. 1
91 Yazici A. 1
92 Wei Sun, Xiao 1
93 Rungsiyakull,P. 1
94 Xue, Mingfu 1
95 Z. L. Luo 1
96 Leong, Eunice Sok Ping 1
97 Liu, Yan Jun 1
98 Batabyal, Sudip Kumar 1
99 Kustandi, Tanu Suryadi 1
100 Sun, Wenping 1
101 Cakmak I. 1
102 Sun, W. 1
103 Ram H. 1
104 Phattarakul N. 1
105 Sohu V. 1
106 Zou C. 1
107 Yu, X. 1
108 Zhang, S. 1
109 Kalayci M. 1
110 Li L. 1
111 Shi, Zhen 1
112 Liu, Mingfei 1
113 Zhang F. 1
114 Bi, Lei 1
115 Li, Lily Dujuan. 1
116 Wang C.-P. 1
117 Celentano,D.D. 1
118 Jackson,J.B. 1
119 Richardson,P.D. 1
120 Metzger,D.S. 1
121 Ma,H. 1
122 Potprommanee,L. 1
123 Fu,L. 1
124 Shao,Y. 1
125 Johnson C.D. 1
126 Murugan K. 1
127 Lucas,G.M. 1
128 Beauchamp,G. 1
129 Aramrattana,A. 1
130 Shank,L.P. 1
131 Juan,Y. 1
132 DenBaars, Steven P. 1
133 Zhao, Yuji 1
134 Ichim,I.P. 1
135 Nakamura, Shuji 1
136 Chen,Y. 1
137 Wei, Sun Xiao 1
138 Zhou,S. 1
139 Erdem, Talha 1
140 Yu,C. 1
141 Chen,S. 1
142 Sun, Handong 1
143 Chen, Rui 1
144 Zhang,Z. 1
145 Zhang Y.-C. 1
146 Zhu H.-Y. 1
147 Ran, Wei 1
148 Zhao, Yufeng 1
149 He, Jing 1
150 Tang, Yongfu 1
151 Gao, Faming 1
152 Gao, Dawei 1
153 Zhang, Long 1
154 Liu, Zhifeng 1
155 D. F. Bao 1
156 Li, En 1
157 Zhou, Ying 1
158 Hong Yan Su 1
159 Huang, Yizhong 1
160 Plotkin, Gordon 1
161 Milner, Robin 1
162 Tateishi Y. 1
163 Niyomdham C. 1
164 Morimoto K. 1
165 Wu W.-J. 1
166 Chen Z.-Q. 1
167 Mhaisalkar, Subodh Gautam 1
168 Chou L.-Y. 1
169 Tuda M. 1
170 Hennessy, Matthew 1
171 studentship from the University of Edinburgh 1
172 Education Ministry of China, 1
173 Hurtado, Larry 1
174 Buranapanichpan S. 1
175 D. J. Bhat 1
176 Yu, Hao 1
177 Gray, B. A. 1
178 Ji, Peifeng. 1
179 Yang, Jun. 1
180 Chakhalian, J. 1
181 Zhang, Chunfeng 1
182 Wu, Shuaibing. 1
183 Yang, Fan 1
184 Gan, Woon-Seng. 1
185 Lim, Jun Long 1
186 Hou, X. Y. 1
187 Jiang, Z. M. 1
188 Cui, Dongyao 1
189 He, Bin 1
190 Wang, Ye 1
191 Wang, Xiaoyong 1
192 Lin, Weisi. 1
193 Gan, C. L. 1
194 Leong, K. C. 1
195 Singh, N. 1
196 Pey, K. L. 1
197 Gong, Shimin 1
198 Wu, Tianhua. 1
199 Liu, Q. 1
200 Ming, Tingzhen. 1
201 Xiao, Min 1
202 Zhao, Jiyun. 1
203 Tso, Chih Ping. 1
204 Yuan, Wuhan. 1
205 Hu, Dora Juan Juan 1
206 Ma, B. S. 1
207 Verliefde, Arne R. D. 1
208 Sun, L. 1
209 Tan, Cher Ming 1
210 Liu, H. C. 1
211 Ji, Y. 1
212 Gan, Zhenghao 1
213 Post, Jan W. 1
214 Cornelissen, Emile, R. 1
215 Ho, John C. W. 1
216 Cai, Yongan 1
217 Liu, H. F. 1
218 Sun, Yun 1
219 Krantz, William B. 1
220 Wee, A. T. S. 1
221 Kyaw, Z. B. 1
222 Namig, Hasanov 1
223 Li, D. S. 1
224 Cheah, Weng Kwong 1
225 Shum, Perry Ping 1
226 Yoo, Seongwoo 1
227 Dang, Y. X. 1
228 Zhu, B. B. 1
229 Loke, Wan Khai 1
230 Tung, Chih Hang 1
231 Liu, C. J. 1
232 Lu, S. P. 1
233 Wang, H. 1
234 Zhang, Y. P. 1
235 Chou, Shuren 1
236 Tan, C. S. 1
237 Li, Ning 1
238 Guan, Yong Liang 1
239 Liu, Bin 1
240 Huang, Jun 1
241 Wu, Zi-Xiang 1
242 Leow, Yan Hao 1
243 Ren, Junyan 1
244 Chia, Merrill 1
245 Bin, Liu 1
246 Lim, Terrence 1
247 Cai, Deyun 1
248 Nasir, Adnan 1
249 Fu, Haipeng 1
250 Shubhakar, K. 1
251 Chen, Zhenzhong 1
252 Yuan, Wei 1
253 Sung, Li-Kuo 1
254 Cheng, Wenqing 1
255 Zhao, Zhiwei 1
256 Weisi Lin. 1
257 Zhang, Xiaobing 1
258 Hong, Ying-Yi 1
259 Chi, Shu-Cheng Steve 1
260 Sun, Ming-Ting 1
261 Lin, Weiyao 1
262 Li, Hongxiang 1
263 Zhou, Bing 1
264 Friedman, Ray 1
265 Yeo, Kiat Seng 1
266 He, Min 1
267 Chin, Ting Wei 1
268 Qi, Saren 1
269 Li, M. 1
270 Dunyaporn Trachootham 1
271 Huang, P. 1
272 Du, Hejun 1
273 Wei, Jing 1
274 Ma, Ning 1
275 Lo, G. Q. 1
276 Wang, Rong 1
277 Xiao, Dezhong 1
278 Kwong, D. -L. 1
279 Zhao, Yang 1
280 Chen, D. F. 1
281 Zhang, H. L. 1
282 Chen, Zhong 1
283 Chu, Jian 1
284 Yan, Shuwang 1
285 Qi, Guojun 1
286 Soong, Boon Hee 1
287 Arlinghaus, Ralph B. 1
288 Zhang, X. B. 1
289 Carew, Jennifer S. 1
290 Chen, J. S. 1
291 Giles, Francis Joseph 1
292 Zhao, Z. W. 1
293 Keating, M. J. 1
294 Owen, Man Hon Samuel 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2558 5
4 2557 13
5 2556 13
6 2555 26
7 2554 11
8 2552 4
9 2551 3
10 2550 10
11 2549 3
12 2548 2
13 2547 3
14 2546 3
15 2542 1
16 2539 1
17 2537 1
18 2526 1
19 2525 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 Lignicolous freshwater fungi from China II: Novel Distoseptispora (Distoseptisporaceae) species from northwestern Yunnan Province and a suggested unified method for studying lignicolous freshwater fungi
ปี พ.ศ. 2560
2 The Effects of Personal Values and Sustainable Fast Fashion Consumption Beliefs on Clothing Reuse Behaviour: The Moderating Roles of Facilitating Conditions and Habits
ปี พ.ศ. 2558
3 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
4 A hole modulator for InGaN/GaN light-emitting diodes
5 GM2-activator protein: A new biomarker for lung cancer
6 Bone’s responses to different designs of implant-supported fixed partial dentures
7 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
ปี พ.ศ. 2557
8 On the effect of N-GaN/P-GaN/N-GaN/P-GaN/N-GaN built-in junctions in the n-GaN layer for InGaN/GaN light-emitting diodes
9 On the origin of the electron blocking effect by an n-type AlGaN electron blocking layer
10 Comparative study of field-dependent carrier dynamics and emission kinetics of InGaN/GaN light-emitting diodes grown on (112¯2) semipolar versus (0001) polar planes
11 Improving hole injection efficiency by manipulating the hole transport mechanism through p-type electron blocking layer engineering
12 On the mechanisms of InGaN electron cooler in InGaN/GaN light-emitting diodes
13 Simultaneous enhancement of electron overflow reduction and hole injection promotion by tailoring the last quantum barrier in InGaN/GaN light-emitting diodes
14 Detecting hardware trojan through time domain constrained estimator based unified subspace technique
15 Self-screening of the quantum confined Stark effect by the polarization induced bulk charges in the quantum barriers
16 An easily sintered, chemically stable, barium zirconate-based proton conductor for high-performance proton-conducting solid oxide fuel cells
17 Co-generation of electric power and carbon nanotubes from dimethyl ether (DME)
18 A hole accelerator for InGaN/GaN light-emitting diodes
19 High-performance asymmetric supercapacitors based on multilayer MnO2 graphene oxide nanoflakes and hierarchical porous carbon with enhanced cycling stability
20 Low thermal-mass LEDs : size effect and limits
ปี พ.ศ. 2556
21 Improved InGaN/GaN light-emitting diodes with a p-GaN/n-GaN/p-GaN/n-GaN/p-GaN current-spreading layer
22 InGaN/GaN light-emitting diode with a polarization tunnel junction
23 Improved hole distribution in InGaN/GaN light-emitting diodes with graded thickness quantum barriers
24 Enhanced hole transport in InGaN/GaN multiple quantum well light-emitting diodes with a p-type doped quantum barrier
25 PN-type quantum barrier for InGaN/GaN light emitting diodes
26 Improved InGaN/GaN light-emitting diodes with a p-GaN/n-GaN/p-GaN/n-GaN/p-GaN current-spreading layer : errata
27 Variable-width channel allocation for access points : a game-theoretic perspective
28 Additive white gaussian noise level estimation in SVD domain for images.
29 AlGaN/GaN metal–oxide–semiconductor high-electron-mobility transistors with a high breakdown voltage of 1400 V and a complementary metal–oxide–semiconductor compatible gold-free process
30 Nanoparticle-induced grain growth of carbon-free solution-processed CuIn(S,Se)2 solar cell with 6% efficiency
31 Ultrafast pump-probe spectroscopic signatures of superconducting and pseudogap phases in YBa2Cu3O7−δ films
32 NMR approach to characterize Bcl-xl structure and interaction mechanism in membrane state.
33 Multiscale design of surface morphological gradient for osseointegration
ปี พ.ศ. 2555
34 A dividerless PLL with low power and low reference spur by aperture-phase detector and phase-to-analog converter
35 Finite element study of the mechanical response in spinal cord during the thoracolumbar burst fracture
36 Triggering voltage for post-breakdown random telegraph noise in HfLaO dielectric metal gate metal-oxide-semiconductor field effect transistors and its reliability implications
37 Nanoimprinted ultrafine line and space nanogratings for liquid crystal alignment
38 Layer-by-layer oxidation of InN(0001) thin films into body-center cubic In2O3(111) by cycle rapid thermal annealing
39 A novel hybrid process of reverse electrodialysis and reverse osmosis for low energy seawater desalination and brine management.
40 The effect of threshold value on the architectural parameters and stiffness of human cancellous bone in micro ct analysis
41 Characteristics of suspended-core fiber interferometer : modal analysis
42 An alternative method to measure the on-axis difference-frequency sound in a parametric loudspeaker without using an acoustic filter.
43 AlGaN/GaN-on-silicon metal–oxide–semiconductor high-electron-mobility transistor with breakdown voltage of 800 V and on-state resistance of 3 mΩ·cm2 using a complementary metal–oxide–semiconductor compatible gold-free process
44 Numerical simulation of the thermal hydraulic performance of a plate pin fin heat sink.
45 Gaussian noise level estimation in SVD domain for images.
46 Spectrum sensing under distribution uncertainty in cognitive radio networks
47 Influence of the properties of layer-by-layer active layers on forward osmosis performance
48 Continuous sorting of microparticles using dielectrophoresis
49 Growth and characterization of bamboo-shaped carbon nanotubes using nanocluster-assembled ZnO:Co thin films as catalyst
50 A novel RFID and capacitive sensing based smart bookshelf
51 Radio map position inference algorithm for indoor positioning systems
52 Role of grain boundary percolative defects and localized trap generation on the reliability statistics of high-κ gate dielectric stacks
53 Effect of nickel silicide induced dopant segregation on vertical silicon nanowire diode performance
54 Specifying Dynamic Software Architectures with Dynamic Description Logic
55 Energy-efficient virtual machine placement in data centers by genetic algorithm
56 QoS assurance for dynamic reconfiguration of component-based software systems
57 Recognizing the Capacities of Dynamic Reconfiguration for the QoS Assurance of Running Systems in Concurrent and Parallel Environments
58 Short-term safety of buprenorphine/naloxone in HIV-seronegative opioid-dependent Chinese and Thai drug injectors enrolled in HIV Prevention Trials Network 058
59 Biofortification of rice grain with zinc through zinc fertilization in different countries
ปี พ.ศ. 2554
60 Applications of finite element methods for reliability study of ULSI interconnections
61 A modeling investigation on optimizing the design of forward osmosis hollow fiber modules
62 Innovative methods for dike construction – an overview
63 Macroblock classification method for video applications involving motions
64 Cross-cultural management and bicultural identity integration : when does experience abroad lead to appropriate cultural switching?
65 Study of nanocluster-assembled ZnO thin films by nanocluster-beam deposition
66 Function-based visual and haptic rendering, interaction and collaboration in shared virtual spaces.
67 Assessing the regional economic impacts of flood interruption to transport corridors in Rockhampton
68 Evaluating the impacts of dynamic reconfiguration on the QoS of running systems
69 Computational fracture modelling in bioceramic structures
70 Are there adverse consequences of quizzing during informed consent for HIV research?
ปี พ.ศ. 2552
71 A novel host shift and invaded range of a seed predator, Acanthoscelides macrophthalmus (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae), of an invasive weed, Leucaena leucocephala
72 Study of dilute nitride based structures for infrared photodetection.
73 DynaQoS©-RDF : a best effort for QoS-assurance of dynamic reconfiguration of dataflow systems
74 A Multi-agent Simulation Paradigm of Customer Retention Management
ปี พ.ศ. 2551
75 Effective killing of Gleevec-resistant CML cells with T315I mutation by a natural compound PEITC through redox-mediated mechanism
76 Intersubband transitions in InGaAsN/GaAs quantum wells
77 Realistic modeling of electromigration in today’s ULSI interconnections.
ปี พ.ศ. 2550
78 Theoretical study of quantum well infrared photodetectors with asymmetric well and barrier structures for broadband photodetection
79 Interdiffusion in narrow InGaAsN∕GaAs quantum wells
80 GaInNAs double-barrier quantum well infrared photodetector with the photodetection at 1.24 μm
81 Automating dynamic reconfiguration for non-stop dataflow systems
82 Dynamic reconfiguration of distributed data flow systems
83 Dynamic reconfiguration planning with influence control
84 Influence control for dynamic reconfiguration
85 Preserving global consistency for dynamic reconfiguration
86 Influence control for dynamic reconfiguration of data flow systems
87 Identification Of Biomarker And Development Of Screening Method For Kidney Stone Disease
ปี พ.ศ. 2549
88 Transverse electric dominant intersubband absorption in Si-doped GaInAsN∕GaAs quantum wells
89 Dynamic reconfiguration with QoS management
90 An Agent-based adaptive task-scheduling model for peer-to-peer computational grids
ปี พ.ศ. 2548
91 Geometric design of flat layout of 3D folded structures
92 Breaking the constraints to a high performance metacomputing system : a system approach
ปี พ.ศ. 2547
93 Intermetallic compound formation between Sn–3.5Ag solder and Ni-based metallization during liquid state reaction
94 Meta task graph for volunteer computing
95 Identifying and breaking necessary constraints to web-based metacomputing
ปี พ.ศ. 2546
96 A fuzzy logic based strategy for information integration in meta-search agent systems
97 A computational strategy for information integration in meta-search agent systems
98 Modeling volunteer computing grid on the web by socially intelligent agents
ปี พ.ศ. 2542
99 Ezekiel in Revelation : literary and hermeneutic aspects
ปี พ.ศ. 2539
100 Constructing Probabilistic ATMS Using Extended Incidence Calculus
ปี พ.ศ. 2537
101 A Comprehensive Comparison between Generalized Incidence Calculus and the Dempster-Shafer Theory of Evidence
ปี พ.ศ. 2526
102 Operational approach to semantics and translation for programming languages
ปี พ.ศ. 2525
103 An operational approach to semantics and translation for concurrent programming languages